Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Доброго дня! Допоможіть з літературою до теми "Еволюція бюджету залежно від історичних етапів розвитку суспільства" і бажано щоб ці книги були в електронній бібліотеці.
1.


Гаврилюк, Р. Еволюція правової природи податкових надходжень державного бюджету: проблеми теорії [Текст] / Р. Гаврилюк // Право України. – 2006. – №8. – С. 25-29. – [Фінансове право].

2.


Тріпак, М.М. Фіскальні доходи держави: логос про генезис теорії та ортодоксію прагматики [Текст] / М. М. Тріпак, О. Й. Тимчук // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2006. – №4,Т.3. – С. 76-84. – [Виникнення фіскальних доходів держави пов`язане з зародженням держави. Для того, щоб здійснювати свої функції, державі необхідні фінансові ресурси, причому перелік функцій держави в процесі історичного розвитку істотно розширився. Якщо при зародженні та становленні держави їй були притаманні суто політичні функції (утримання армії, державного апарату управління і влади), то на сучасному етапі переважна частина державних видатків, зокрема видатків бюджету, пов’язана із здійсненням державою економічних і соціальних функцій.].

3.


Дробоття, С. Бюджетне відшкодування ПДВ: історія питання [Текст] / С. Дробоття // Бухгалтерія: Право, податки, консультаціїБухгалтерія. – 2007. – №26. – С. 75-77.

4.


Гай-Нижник, П.П. Перший державний бюджет у новітній історії України [Текст] / П. П. Гай-Нижник // Фінанси України. – 2008. – №6. – С. 111-118.

5.


Полозенко, Д.В. Планово-індикативне й бюджетне планування в умовах ринку [Текст] / Д. В. Полозенко // Фінанси України. – 2008. – №7. – С. 72-77. – [Еволюція планування, сучасний стан бюджетного планування].

6.


Шулюк, Б. До питання історії і теорії бюджетування сфери соціально-культурних послуг [Текст] / Б. Шулюк // Світ фінансів. – 2008. – №4 (17). – С. 60-70.

7.


Медвідь, Н. Обслуговування місцевих бюджетів: історичні аспекти, переваги впровадження [Текст] / Н. Медвідь // Казна України. – 2010. – №6. – С. 24-26.

8.


Циганов, С.А. Еволюція концептуальних підходів щодо ролі видатків бюджету в розвитку економіки [Текст] / С. А. Циганов, Т. В. Табакова // Фінанси України. – 2013. – №12. – С. 89-99.

9.


Проць, Н. Історія етимологічного розвитку терміну "бюджетування" та його значення [Текст] / Н. Проць // Ринок цінних паперів України. – 2014. – №7. – С. 63-71.

10.


Сідельникова, Л.П. Розбудова бюджетних ресурсів у контексті еволюції державотворення [Текст] / Л. П. Сідельникова // Фінанси України. – 2014. – №8. – С. 70-84.

11.


Бояр, А. Еволюція наукових бюджетних сентенцій [Текст] / А. Бояр // Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. – 2015. – №1. – C. 121-137.

12.


Кондратюк, С.Я. Генезис бюджету у Великобританії крізь призму конституційної історії та парламентаризму [Текст] / С. Я. Кондратюк // Фінанси України. – 2015. – №8. – С. 114-127.

13.


Тріпак, М.М. Ретроспектива і генезис дохідної бази місцевих бюджетів на Україні [Текст] / М. М. Тріпак, О. Й. Тимчук // Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки. – 2004. – №3,Ч.2. – С. 124-133. – [Виникнення бюджету пов`язане із зародженням держави. Щоб здійснювати свої функції, державі необхідні фінансові ресурси, при чому перелік функцій держави в процесі історичного розвитку істотно розширився. Якщо при зародженні та становленні держави їй були притаманні суто політичні функції (утримання армії, державного апарату управління і влади), то на сучасному етапі переважна частина державних видатків, і видатків бюджету зокрема, пов’язана із здійсненням державою економічних і соціальних функцій.].

14.


Небрат, В. Історичний досвід становлення державного бюджету [Текст] / В. Небрат // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2010. – №2. – С. 71-82.

15.
336
К43
Кириленко, О.П. Місцеві бюджети України. (Історія, теорія, практика) [Текст] / О. П. Кириленко. – К. : НІОС, 2000. – 384с.

16.
336
П19
Пасічник, Ю.В. Бюджетна система України та зарубіжних країн [Текст] : навч. посіб. / Ю. В. Пасічник. – 2-ге вид., переробл. і доповн. – К. : Знання-Прес, 2003. – 523с. 

17.
336.7
Ю71
Юрій, С.І. Казначейська система [Текст] : підручник / С. І. Юрій, В. І. Стоян, О. С. Даневич. – Тернопіль : Карт-Бланш, 2006. – 818с.

18.
336
Ф59
Фінанси [Текст] : підручник /  за ред. С.І. Юрія, В.М. Федосова. – К. : Знання, 2008. – 611с.

19.
336
Ф47
Фещенко, Л.В. Бюджетна система України [Текст] : навч. посіб. / Л. В. Фещенко, П. В. Проноза, Н. В. Кузьминчук. – К. : Кондор, 2008. – 440с. 

Для пошуку повнотекстової інформації використовуйте на сайті НБ ХНУ БД «Електронна бібліотека» та Навігатор Інтернет-ресурсів за профілем університету, розділ “Фінанси та банківська справа” (http://lib.khnu.km.ua/inf_res/res_internet/navigator_SHV.php)