Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Доброго дня, допоможіть, будь ласка, підібрати літературу для доповіді на тему: "Фінанси України в умовах реформ". Завчасно дякую)! І доброго вам робочого дня.
1.


Реформа международной финансовой системы [Текст] // Экономика и управление в зарубежных странах. – 2010. – №9. – С. 3-11.

2.


Рибак, С. Інституційні реформи фінансової сфери й економічна модернізація: економетрична ілюстрація [Текст] / С. Рибак, Л. Лазебник // Економічна теорія. – 2011. – №1. – С. 37-51.

3.


БондарукТ, Г. Місцеве самоврядування і місцеві фінанси в умовах адміністративного реформування [Текст] / Г. БондарукТ // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – №5. – С. 162-169.

4.


Клименко, А. Соціальна складова реформування фінансової системи в частині змін до Бюджетного кодексу України [Текст] / А. Клименко // Україна: аспекти праці. – 2011. – №4. – С. 33-37.

5.


Алексеєнко, Л. Реформування системи фінансово-кредитного стимулювання розвитку реального сектора економіки [Текст] / Л. Алексеєнко, А. Двігун // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2011. – №5-2. – С. 125-130.

6.


Кудряшов, В.П. Державні фінанси в період проведення реформ [Текст] / В. П. Кудряшов // Фінанси України. – 2012. – №1. – С. 41-57.

7.


Онікієнко, С.В. Реформування концепції фінансового регулювання ЄС [Текст] / С. В. Онікієнко // Інвестиції : практика та досвід. – 2012. – №20. – С. 31-35.

8.
378
А43
Склабінська, А.І. Управління фінансовими ресурсами підприємства в умовах реформування економіки [Текст] / А. І. Склабінська, М. М. Захарченко // Актуальні проблеми та пріоритетні напрями підвищення якості підготовки фахівців у галузі економіки в умовах сталого економічного розвитку регіонів. – 2011. – С. 156-158.

9.


Ловінська, Л.Г. Тенденції реформування системи бухгалтерського обліку та фінансової звітності державного сектору України [Текст] / Л. Г. Ловінська, Н. І. Сушко // Фінанси України. – 2012. – №7. – С. 84-100.

10.


Баранник, Л. Фінансові та моральні аспекти реформування системи соціальних пільг в Україні [Текст] / Л. Баранник // Світ фінансів. – 2012. – №3. – С. 64-70.

11.


Єфименко, Т.І. Фінансова наука та економічні реформи: інституціональний контекст [Текст] / Т. І. Єфименко // Фінанси України. – 2012. – №8. – С. 5-22.

12.


Разборська, О.О. Реформування та перспективи розвитку державного внутрішнього фінансового контролю [Текст] / О. О. Разборська, А. В. Таранюк // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2013. – №1. – С. 157-162.

13.


Висоцький, І. Необхідність реформування системи державного фінансового контролю в Україні [Текст] / І. Висоцький // Ринок цінних паперів України. – 2013. – №1-2. – С. 11-16.

14.


Богдан, Т.П. Трансформація національної системи контролю руху капіталів в умовах реформування міжнародної фінансової архітектури [Текст] / Т. П. Богдан // Фінанси України. – 2013. – №7. – С. 18-32.

15.


Скрипник, А. Реформування державного внутрішнього фінансового контролю: реалії та перспективи [Текст] / А. Скрипник // Фінансовий контроль. – 2013. – №10. – С. 43-45.

16.


Кравцова, І.В. Шляхи реформування механізму державного регулювання ринку фінансових послуг [Текст] / І. В. Кравцова // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2013. – №3,Т.2. – С. 94-97.

17.


Чечуліна, О. Тенденції розвитку бухгалтерського обліку в державному секторі та їх взаємозв`язок з реформуванням державного внутрішнього фінансового контролю та їнших складових системи управління державними фінансами в Україні [Текст] / О. Чечуліна // Фінансовий контроль. – 2014. – №2. – С. 20-25.

18.


Русін, В. Реформування адміністративно-територіального устрою України в контексті зміцнення фінансових основ місцевого самоврядування [Текст] / В. Русін // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2013. – №4. – С. 53-63.

19.


Дікань, Л.В. Внутрішній контроль в умовах реформування системи державного фінансового контролю: стан впровадження та перспективи розвитку [Текст] / Л. В. Дікань, Н. В. Синюгіна, Є. В. Дейнеко // Актуальні проблеми економіки. – 2014. – №4. – С. 446-454.

20.


Елерс, Г. Стратегії реформ у сфері державних фінансів. Національні програми та міжнародні вимоги (МВФ, ЄС, Світовий банк) [Текст] / Г. Елерс // Фінанси України. – 2014. – №7. – С. 7-16.

21.


Горин, В. Фінансові аспекти реформування охорони здоров`я у зарубіжних державах: висновки для України [Текст] / В. Горин // Світ фінансів. – 2014. – №1. – С. 195-204.

22.


Молдован, О.О. Новий етап реформи системи державних фінансів України: ключові пріоритети та завдання [Текст] / О. О. Молдован // Фінанси України. – 2014. – №8. – С. 57-69.

23.


Корнівська, В. Трансформації в системі регулювання європейського фінансового ринку в контексті глобального контркризового реформування [Текст] / В. Корнівська В. Корнівська // Економічна теорія. – 2014. – №2. – С. 86-97.

24.


Гусев, Ю. Услуги по заслугам [Текст] / Ю. Гусев, Г. Юр // Бизнес. – 2014. – №33-34. – С. 25-26. – [Минфин затевает реформу системы регулирования финансовых рынков].

25.


Матвійчук, Л.О. Особливості реформування податкової системи в Україні [Текст] / Л. О. Матвійчук // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2014. – №5,Т.1. – С. 150-153. – [У статті розглянуто проблемні аспекти функціонування вітчизняної податкової системи та обґрунтовано необхідність її реформування. Розглянуто сутність, переваги та недоліки Концепції реформування податкової системи
України.


26.


Сторонянська, І.З. Напрямки модернізації фінансового забезпечення розвитку сільських територіальних громад у контексті завдань адміністративно-територіальної реформи [Текст] / І. З. Сторонянська, А. О. Пелехатий // Фінанси України. – 2014. – №10. – С. 97-108.

27.


Косова, Т.Д. Місцеві фінанси та контроль: напрями реформування [Текст] / Т. Д. Косова, І. А. Ангеліна // Актуальні проблеми економіки. – 2014. – №11. – С. 299-306.

28.


Клименко, К.В. Напрями реформування фінансової системи України в контексті антикризового регулювання [Текст] / К. В. Клименко // Фінанси України. – 2015. – №7. – С. 75-85.

29.


Мокрицька, А. Вітчизняні реалії та світові тенденції реформування управління фінансовими ресурсами охорони здоров`я [Текст] / А. Мокрицька // Світ фінансів. – 2015. – №1. – С. 107-118.

30.


Колосова, В.П. Інституціональні чинники та наслідки реформування міжнародних фінансових організацій [Текст] / В. П. Колосова // Фінанси України. – 2015. – №10. – С. 32-52.

31.


Хрущ, Н.А. Аналіз сучасних підходів до визначення сутності фінансових ресурсів підприємства [Текст] / Н. А. Хрущ, В. В. Доценко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2015. – №3,Т.3. – С. 274-277. – [У статті здійснено теоретичне дослідження ролі фінансових ресурсів в діяльності підприємства. Доведено, що сучасне реформування економічної системи України зумовлює необхідність підвищення ролі фінансового управління як айважливішого елемента загальної системи управління підприємством. В зв’язку з тим, що на сьогодні дискусії між вченими-економістами щодо поняття «фінансові ресурси» потребують детальнішого розгляду генезису сприйняття й формування наукової думки про фінансові ресурси, які орієнтовані на задоволення інтересів суспільства в цілому та підприємства зокрема, автором узагальнені основні підходи до економічної сутності фінансових ресурсів підприємства. Проведено критичний аналіз визначень, наведених в сучасній науковій літературі, які розмежовано на два підходи, що базуються на розподільчій та відтворювальній концепціях фінансів.

32.


Кудрік, Г. Реформа державного внутрішнього фінансового контролю. Міжнародний досвід [Текст] / Г. Кудрік // Фінансовий контроль. – 2015. – №11. – С. 57-61.

33.


Молдован, О.О. Державні фінанси України: досвід та перспективи реформ [Електронний ресурс] : монографія / О. О. Молдован. – К. : НІСД, 2011. - Систем.вимоги: Adobe Reader/ Foxit Reader. - Режим доступу: доступний тільки для користувачів НБ ХНУ. – Назва з екрана.

34.
336
Д58
Довгий, С.О. Інформаційно-аналітичне супроводження бюджетного процесу [Текст] : монографія / С. О. Довгий, І. В. Сергієнко. – К. : ТОВ Інформаційні системи, 2013. – 420с. – [

1.
Вишнівська Н. В. 
Сучасні питання реформування міжбюджетних відносин в Україні [Електронний ресурс] / Н. В. Вишнівська // Сучасні питання економіки і права. - 2014. - Вип. 1. - С. 68-72. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Spep_2014_1_15
Попередній перегляд:   Завантажити - 331.978 Kb    Зміст випуска     Цитування
2.

Лисяк Л. В. 
Розвиток міжбюджетних відносин в Україні в умовах податкового реформування [Електронний ресурс] / Л. В. Лисяк // Економічний простір. - 2014. - № 81. - С. 125-137. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecpros_2014_81_15
Попередній перегляд:   Завантажити - 502.515 Kb    Зміст випуска     Цитуванн
3.

Олійник В. М. 
Нові вектори реформування системи фінансування охорони здоров’я в Україні [Електронний ресурс] / В. М. Олійник, В. С. Лисенко // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України. - 2014. - Вип. 38. - С. 213-219. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pprbsu_2014_38_23
Попередній перегляд:   Завантажити - 1.688 Mb    Зміст випуска     Цитування
4.

Длугопольський О. В. 
Фіскальний федералізм та бюджетні реформи за умов фінансово-економічної кризи [Електронний ресурс] / О. В. Длугопольський // Наукові праці Донецького національного технічного університету. Сер. : Економічна. - 2014. - № 1. - С. 284-294. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npdntu_ekon_2014_1_33
Попередній перегляд:   Завантажити - 565.868 Kb    Зміст випуска     Цитуванн
5.

Молдован О. О.  
Реформування системи фіскальної підтримки малого підприємництва в Україні в контексті світового досвіду [Електронний ресурс] / О. О.  Молдован // Вісник економічної науки України. - 2014. - № 1. - С. 73-77. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Venu_2014_1_19
Попередній перегляд:   Завантажити - 97.122 Kb    Зміст випуска     Цитуван
6.

Коваленко В. В. 
Реформування та стратегічний розвиток фінансової системи України [Електронний ресурс] / В. В. Коваленко // ScienceRise. - 2015. - № 2(3). - С. 43-46. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/texc_2015_2(3)__8
Попередній перегляд:   Завантажити - 303.381 Kb    Зміст випуска     Цитування
7.

Жернаков М. В. 
Реформування податкової системи: вихідні орієнтири [Електронний ресурс] / М. В. Жернаков // Форум права. - 2015. - № 1. - С. 104–109. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index
Попередній перегляд:   Завантажити - 343.794 Kb    Зміст випуска     Цитуванн
8.
Гладких Д. 
Стратегічні орієнтири реформування політики управління сектором державних банків [Електронний ресурс] / Д. Гладких // Вісник Національного банку України. - 2015. - № 5. - С. 12-17. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnbu_2015_5_8
Попередній перегляд:   Завантажити - 254.825 Kb    Зміст

Для пошуку повнотекстової інформації використовуйте на сайті НБ ХНУ БД «Електронна бібліотека» та Навігатор Інтернет-ресурсів за профілем університету, розділ “Фінанси та банківська справа” (http://lib.khnu.km.ua/inf_res/res_internet/navigator_SHV.php)