Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Переробка і повторне використання полімерних відходів легкої промисловості. А особливо способи подрібнення полімерів.

1.
Артемов, А.В. Полимерные отходы - сырье будущего для химических волокон [Текст] / А. В. Артемов // Текстильная промышленность. – 2003. – №11-12. – С.42-45.

2.
Бачинська, О.Ю. Перспективи удосконалення технологій подрібнення полімерних відходів та подальше їх використання [Текст] / О. Ю. Бачинська, В. І. Іщук, В. П. Місяць // Вісник Хмельницького національного університету. Технічні науки. – 2008. – №2. – С. 61-62.

3.
Бухкало, С.И. Полимерные отходы как объект комплексных инновационных проектов [Текст] / С. И. Бухкало // Мир техники и технологий. – 2012. – №11. – С. 64-67.

4. 678
И88 Исследование процессов и разработка оборудования для переработки полимерных отходов в легкой промышленности (за 1991 год). : Отчет по НИР. / Руководитель темы Ищук В.И. – Хмельницкий : ХТИ, 1991. – 40с.

5. 678
И88 Исследование процессов и разработка оборудования для переработки полимерных отходов в легкой промышленности (за 1991 год). : Отчет по НИР. / Руководитель темы Ищук В.И. – Хмельницкий : ХТИ, 1989. – 66c.

6.
Місяць, В.П. Аналітичне дослідження процесу видалення кінцевого продукту при подрібненні відходів полімерів в роторних дробарках [Текст] / В. П. Місяць, О. П. Бурмістренков // Вісник Хмельницького національного університету. Технічні науки. – 2006. – №6. – С. 205-208.

7.
Скиба, М.Є. Моделювання процесу подрібнення полімерів у молотковому подрібнювачі [Текст] / М. Є. Скиба, Ю. Б. Михайловський, Г. С. Головко // Вісник Хмельницького національного університету. Технічні науки. – 2009. – №4. – С. 73-78.

8. http://patentdb.su/2-886992-sposob-izmelcheniya-polimerov.html Способ измельчения полимеров

9. http://www.ntds.ru/statyi/043_izmelchenie_i_mehanoaktivatsiya_polimerov_i_kompozitov_na_rvm.pdf

Полимерные наполненные агрегаты и механоактивационные
процессы их получения

10. http://archive.nbuv.gov.ua/portal/natural/vcpi/NRvST/2011_10/10_17.pdf
Ю.Б. МИХАЙЛОВСЬКИЙ,
В.В. ЗАЯЦЬ,
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСУ
ПОДРІБНЕННЯ ПОЛІМЕРНИХ МАТЕРІАЛІВ У
РОТОРНИХ ДИСКОВИХ ПОДРІБНЮВАЧАХДодатково радимо Вам звернутись до БД “Електронний каталог” на сайті НБ ХНУ- рубрики «полімери»,“ переробка полімерів”, а також до архіву виконаних довідок Віртуальної довідкової служби ХНУ.

Індивідуальна консультація щодо пошуку інформації надається бібліографом в залі каталогів та електронної інформації НБ ХНУ (6 поверх)