Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Доброго дня,допоможіть знайти літературу по таким питанням:
>>> Методологічні підходи до проблеми зайнятих і незайнятих робочих місць.
>>> Регіональні резерви ринку праці.1.


Левченко, О. Напрями вдосконалення процесу працевлаштування молодих фахівців на регіональному рівні [Текст] / О. Левченко, А. Янішевська // Університетські наукові записки. – 2011. – №2. – С. 454-458.

2.


Волківська, А. Факторний вплив на трансформаційні процеси у сфері регулювання зайнятості населення на регіональному рівні [Текст] / А. Волківська // Економіка АПК. – 2011. – №11. – С. 115-120.

3.


Стегней, М.І. Проблеми зайнятості населення сільських територій в умовах економічної нестабільності [Текст] / М. І. Стегней // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – №4,Т.3. – С. 138-141.

4.


Косьміна, К.М. Гнучкість зайнятості на регіональному ринку праці [Текст] / К. М. Косьміна // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – №4,Т.3. – С. 152-157.
5.


Зуб, М.Я. Використання андрагогічного підходу при організації самостійної підприємницької діяльності на регіональному ринку праці Поділля [Текст] / М. Я. Зуб // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – №5,Т.1. – С. 132-135. 
6.


Васильчук, Н. Сегментарний аналіз регіонального ринку праці [Текст] / Н. Васильчук // Економіка @ держава. – 2011. – №11. – С. 95-101.
7.


Пудов, К. Визначення індикаторів змін місткості регіонального ринку праці [Текст] / К. Пудов // Економіка @ держава. – 2011. – №11. – С. 102-104.
8.


Муромець, Н.Є. Управління трудовими потоками на регіональному ринку праці в період кризи [Текст] / Н. Є. Муромець // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2010. – №2,Т.3. – С. 142-146. 
9.


Іляш, О.І. Напрями удосконалення інституціонального забезпечення розвитку та легалізації ринку праці в системі соціальної безпеки регіонів [Текст] / О. І. Іляш, Т. Г. Васильців // Регіональна економіка. – 2011. – №4. – С. 184-191.
10.


Васильєв, О. Прогнозування рівня безробіття в Україні [Текст] / О. Васильєв // Економіка України. – 2012. – №4. – С. 41-46.
11.


Лучик, С. Розвиток регіональних ринків праці як індикатор ефективності державної регіональної політики [Текст] / С. Лучик, В. Лучик // Університетські наукові записки. – 2011. – №4. – С. 485-491.
12.


Кушнірчук-Ставнича, О.М. Тенденції, ризики та наслідки трудової міграції населення в регіональному вимірі [Текст] / О. М. Кушнірчук-Ставнича // Регіональна економіка. – 2012. – №1. – С . 208-213.
13.


Закон про зайнятість - проти безробіття [Текст] // Праця і зарплата. – 2012. – №26. – С. 1.
14.


Пазюк, О. Аналіз стану регіональних ринків праці України [Текст] / О. Пазюк, Т. Біденко // Україна: аспекти праці. – 2012. – №6. – С. 37-46.
15.


Зуб, М.Я. Розробка та теоретичне обґрунтування сучасної моделі професійної орієнтації населення в Україні [Текст] / М. Я. Зуб // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2012. – №3,Т.3. – С. 226-229. 

16.


Ахромкін, Є.М. Збалансованість робочих місць і трудових ресурсів як один з факторів підвищення використання трудового потенціалу регіону [Текст] / Є. М. Ахромкін // Інвестиції : практика та досвід. – 2012. – №14. – С. 19-21.
17.
338(477)
П78
Воробей, Ю. Дослідження впливу досвіду роботи на подальший розвиток трудової діяльності молоді [Текст] / Ю. Воробей, В. Літинська // Проблеми розвитку соціально-економічних систем в контексті глобалізаційних викликів. – 2010. – Т.3. – С. 141-142.
18.
338(477)
П78
Ропій, Я. Стан сучасного ринку робочої сили [Текст] / Я. Ропій, Р. Атаманюк // Проблеми розвитку соціально-економічних систем в контексті глобалізаційних викликів. – 2010. – Т.3. – С. 189-190.
19.


Піхур, А.В. Конкурентоспроможності робочої сили на регіональному ринку праці [Текст] / А. В. Піхур // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2012. – №2,Т.3. – С. 254-257.
20.


Бузецький, І.Г. Чинники та тенденції трудоресурсного забезпечення Харківської області [Текст] / І. Г. Бузецький // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2012. – №4,Т.2. – С. 64-67.
21.


Шербан, А.К. Освіта і зміни у трудомісткості: наслідки для зайнятості [Текст] / А. К. Шербан // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – №10. – С. 536-543.
22.


Гацька, Л.П. Тенденції та протиріччя розвитку зайнятості в трансформаційній економіці України [Текст] / Л. П. Гацька // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2012. – №6,Т.1. – С. 62-67.

23.
378
А43
Атаманюк, Е.А. Особливості ринку праці малого монофункціонального міста (на прикладі м. Нетішин Хмельницької обл.) [Текст] / Е. А. Атаманюк // Актуальні проблеми та пріоритетні напрями підвищення якості підготовки фахівців у галузі економіки в умовах сталого економічного розвитку регіонів. – 2011. – С. 53-55.
24.
378
А43
Павлюк, В.Д. Вплив інвестиційних процесів на зайнятість населення регіону [Текст] / В. Д. Павлюк // Актуальні проблеми та пріоритетні напрями підвищення якості підготовки фахівців у галузі економіки в умовах сталого економічного розвитку регіонів. – 2011. – С. 105-108.
25.


Міненко, В.Л. Пріоритетні напрями розвитку механізмів державного регулювання регіональних ринків праці [Текст] / В. Л. Міненко // Інвестиції : практика та досвід. – 2012. – №22. – С. 81-85.
26.


Никифорова, В. Дистанционная работа и гибкий график: риски и возможности [Текст] / В. Никифорова // Управление персоналом ( укр.). – 2013. – №1. – С. 58-60.
27.


Оверчук, В.А. Еволюція основних етапів формування соціально-орієнтованого ринку праці та його розвиток в Україні і європейських країнах [Текст] / В. А. Оверчук // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2012. – №3,Т.2. – С. 199-204.
28.


Дружинина, В.В. Принципы формирования механизма сбалансированности местного рынка труда [Текст] / В. В. Дружинина // Актуальні проблеми економіки. – 2013. – №4. – С. 202-208.
29.


Стефашин, О. Особливості розвитку регіональних ринків праці України та професійно-кваліфікаційної структури людських ресурсів в умовах відкритої економіки [Текст] / О. Стефашин // Журнал Європейської економіки. – 2013. – №2,Т.12. – С. 219-233.
30.


Журавська, І. Зайнятість населення: роботодавці забезпечують, Держпраці контролює [Текст] / І. Журавська // Бухгалтерія. – 2013. – №48. – С. 56-59.
31.


Піхур, А.В. Регіональні аспекти регулювання попиту і пропозиції на ринку праці Хмельниччини [Текст] / А. В. Піхур // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2013. – №3,Т.2. – С. 251-253.
32.


Ревтюк, Є.А. Щодо позиціонування ринку людського капіталу в системі ринкової економіки [Текст] / Є. А. Ревтюк // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2013. – №3,Т.3. – С. 113-117.

33.


Ткаченко, Л. Модель дешевої робочої сили та її наслідки для України [Текст] / Л. Ткаченко // Дзеркало тижня. – 2013. – 23-29 листоп. (№43-44). – С. 7.
34.


Азьмук, Н.А. Сучасні аспекти використання нестандартних форм зайнятості в сфері вищої освіти [Текст] / Н. А. Азьмук // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2013. – №4,Т.3. – С. 82-86.
35.


Глущенко С. : "Вища освіта не гарантує затребованності" [Текст] // Урядовий кур`єр. – 2014. – 8 січ. (№10). – С. 6.
36.


Іванченко, І. Квота для працевлаштування: особи, які мають додаткові гарантії зайнятості [Текст] / І. Іванченко // Головбух: Бюджет. – 2014. – №2. – С. 10-16.
37.


Найдюк, А.С. Вплив євроінтеграції на формування регіональних ринків праці України [Текст] / А. С. Найдюк // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2013. – №5, Т.1. – С. 71-74. 
38.


Жовнір, С.М. Мобільність на ринку праці України в умовах фінансово-економічної кризи: основні тенденції, регіональні особливості [Текст] / С. М. Жовнір // Регіональна економіка. – 2011. – №1. – С. 118-125.
39.


Моториюк, У.І. Особливості зайнятості в інформаційно-індустріальній економіці України [Текст] / У. І. Моториюк, О. В. Стефанишин, M. I. Теребух // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2010. – №11(691). – С. 363-367.
40.


Дробиш, Л.В. Проблеми професійної адаптації молодих фахівців на ринку праці регіону [Текст] / Л. В. Дробиш // Маркетинг в Україні. – 2011. – №2. – С. 41-45.
41.


Боков, О.В. Праця неповнолітніх в Україні [Текст] / О. В. Боков, О. А. Василенко // Соціальний захист. – 2014. – №4. – С. 17.20.
42.


Дружиніна, В.В. Перспективна оцінка поточної пропозиції робочої сили на місцевому ринку праці [Текст] / В. В. Дружиніна // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2014. – №1. – С. 64-69. 
43.


Гнибіденко, І.Ф. Трансформація ринку праці на селі: перспективи оптимізації неформальної зайнятості сільського населення [Текст] / І. Ф. Гнибіденко, А. Д. Руснак // Економіка України. – 2014. – №4. – С. 83-93.

44.


Маршавін, Ю.М. Професійний дисбаланс на ринку праці: економічні втрати та шляхи їх мінімізації [Текст] / Ю. М. Маршавін // Економіка @ держава. – 2014. – №8. – С. 6-10.
45.


Красноносова, О.М. Аналіз поточного стану ринку праці України [Текст] / О. М. Красноносова, Д. А. Педоренко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2014. – №2,Т.2. – С. 149-153.
46.


Гетьманенко, Ю.О. Вплив глобалізації на трансформацію ринку праці України [Текст] / Ю. О. Гетьманенко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2014. – №2,Т.2. – С. 202-205.
47.


Приступа, М.И. Особливості соціальної політики за сучасних умов розвитку ринку праці [Текст] / М. И. Приступа // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2014. – №5,Т.1. – С. 191-194. 
48.


Мельник, С. Тенденції розвитку вітчизняного ринку праці в контексті подій на сході України [Текст] / С. Мельник // Соціальний захист. – 2014. – №10-11. – С. 14-15.
49.


Шубала, І. Підхід до формування стратегії забезпечення ефективної зайнятості [Текст] / І. Шубала // Економіст. – 2014. – №12. – С. 74-78.
50.


Штундер, І. Інституційні обмеження ефективної зайнятості в економіці України [Текст] / І. Штундер // Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. – 2015. – №1. – С. 22-33.
51.


Ворвинець, Б. Регулювання регіонального ринку праці в сучасних умовах [Текст] / Б. Ворвинець // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2014. – №4. – С. 75-86.
52.


Мартиненко, М.В. Формування системи організаційних знань на основі моніторингу попиту роботодавців на професійні компетенції працівників [Текст] / М. В. Мартиненко // Актуальні проблеми економіки. – 2015. – №2. – С. 283-294.
53.


Сотнікова, Ю.В. Використання стратегічного підходу в контексті проблем управління масовим вивільненням працівників на вітчизняних підприємствах [Текст] / Ю. В. Сотнікова // Економіка розвитку. – 2015. – №1. – С. 83-86.
54.


Модернізація служби зайнятості [Текст] // Соціальний захист. – 2015. – №3-4. – С. 12-13.

55.
001
Н34
Мороз, І.В. Тенденції та перспективи розвитку конкурентоспроможності сучасного ринку праці молоді в Україні [Текст] / І. В. Мороз, О. Є. Омельченко // Наука и образование. – 2013. – С. 128-133.
56.
001
Н34
Міроненко, Т. Проблеми зайнятості населення [Текст] / Т. Міроненко, А. Чернобай // Наука и образование. – 2013. – С. 141-143.
57.


Дружиніна, В.В. Методологія оцінки та забезпечення збалансованості міського ринку праці [Текст] / В. В. Дружиніна // Економіка України. – 2015. – №3. – С. 54-66.
58.


Добренко, О.О. Аналіз структурних невідповідностей між попитом на робочу силу та її пропозицією [Текст] / О. О. Добренко // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. – 2014. – №5. – С. 133-137.
59.


Аймурзина, Б.Т. Рынок труда как объект прогнозирования: зарубежный опыт и возможности его применения в Казахстане [Текст] / Б. Т. Аймурзина, К. Ж. Садвакасова // Актуальні проблеми економіки. – 2015. – №5. – С. 444-453.

60.


Оліскевич, М.О. Структурна коінтеграційна модель українського ринку праці [Текст] / М. О. Оліскевич, В. А. Козицький // Актуальні проблеми економіки. – 2015. – №6. – С. 444-456.
61.


Модернізація служби зайнятості [Текст] // Соціальний захист. – 2015. – №8. – С. 13-14.
62.


Буда, Т. Удосконалення механізму регулювання зайнятості молоді [Текст] / Т. Буда // Психологія і суспільство. – 2015. – №3. – С. 92-98.
63.


Мельниченко, О. Молодіжний ринок праці України: проблеми і перспективи [Текст] / О. Мельниченко // Психологія і суспільство. – 2015. – №3. – С. 99-104.
64.


Мазур, Н.О. Неповна зайнятість у системі мотивації персоналу до продуктивної праці [Текст] / Н. О. Мазур // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2015. – №3,Т.2. – С. 62-65. 
65.


Згалат-Лозинська, Л.О. Удосконалення професійної орієнтації на основі прогнозування тенденцій ринків праці та освітніх послуг [Текст] / Л. О. Згалат-Лозинська // Актуальні проблеми економіки. – 2015. – №9. – С. 313-323.
66.


Долинська, О.О. Дослідження зайнятості населення України і перерозподілу людського потенціалу під впливом євроінтеграційних процесів [Текст] / О. О. Долинська, І. М. Шоробура // Вісник Кам`янець-Подільського національного університету ім. Івана Огієнка. – 2014. – №9. – С. 311-315.

67.


Заяц, А.І. Генезис розвитку державного регулювання соціально-трудових відносин в Україні [Текст] / А. І. Заяц // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2015. – №4,Т.2. – С. 220-223.
68.


Державній службі зайнятості - 25 [Текст] : [про Хмельницький міський центр зайнятості] // Проскурів. – 2015. – 17 груд. (№50). – С. 9.
69.


Нікулін, В.В. Дослідження основних проблем безробіття в Україні та можливих шляхів їх вирішення [Текст] / В. В. Нікулін // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2015. – №5,Т.1. – С. 63-66.
70.


Куліков, Ю.М. Мінімальна заробітна плата в методології неформальної зайнятості [Текст] / Ю. М. Куліков, О. В. Йолкіна // Економіка України. – 2015. – №9. – С. 88-93.
71.


Стан, тенденції, перспективи ринку праці [Текст] // Соціальний захист. – 2015. – №11-12. – С. 11-15.
72.
331.5
Р95
Рынок труда [Текст] : учебник /  под общ. ред.: В.С. Буланова, Н.А. Волгина. – М. : Экзамен, 2000. – 446с.
73.
331.5
К30
Качан, Є.П. Управління трудовими ресурсами [Текст] : навч. посіб. / Є. П. Качан, Д. Г. Шушпанов. – К. : Вид. дім "Юридична книга", 2003. – 258с. 
74.
331.5
В67
Волкова, О.В. Ринок праці [Текст] : навч. посіб. / О. В. Волкова. – К. : ЦУЛ, 2007. – 624с.
75.
331.5
І-19
Іванісов, О.В. Управління трудовим потенціалом [Текст] : навч.- прак. посіб. / О. В. Іванісов, О. А. Єрмоленко, О. Ф. Доровський. – Х. : ХНЕУ, 2008. – 388с. 
76.
331.5
О-75
Осовська, Г.В. Управління трудовими ресурсами [Текст] : навч. посіб. / Г. В. Осовська, О. В. Крушельницька. – К. : Кондор, 2008. – 224с.
77.
331.5
С30
Семикіна, М.В. Мотивація ефективної зайнятості: проблеми, тенденції, вибір стратегії [Текст] : монографія / М. В. Семикіна, Н. А. Іщенко, М. О. Родіонова. – Кіровоград : КОД, 2009. – 200с.
78.
331.5
Ч-44
Чепурко, Г.І. Ринок праці в Україні: очікувані зміни за членства в СОТ [Текст] : монографія / Г. І. Чепурко, Ю. О. Привалов, В. М. Галицький. – К. : Наукова думка, 2010. – 177с. 
79.
331.5
С30
Семикіна, М.В. Інтелектуальний потенціал:соціальні виміри використання та розвитку [Текст] : монографія / М. В. Семикіна, В. І. Гунько, С. Р. Пасєка. – Черкаси : МАКЛАУТ, 2012. – 336с. 
80.
331.5
Н73
Новікова, М.М. Формування організаційного механізму забезпечення продуктивної зайнятості персоналу [Текст] : монографія / М. М. Новікова, А. В. Діоба. – Х. : Вид-во ХНЕУ, 2012. – 248с. 
81.
31
С78
Статистичний щорічник Хмельницької області за 2014рік [Текст] /  за ред. Л.О. Хамської. – Хмельницький : Хмельн. обл. управління статистики, 2015. – 405 с.