Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Доброго дня. Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу для реферату з управління ризиками на тему "Математичні методи: побудова “дерева рішень”, використання елементів теорії ігор". Дуже дякую.
1.
Яровенко, Г.М. Застосування теорії ігор при побудові моделі фінансового контролю [Текст] / Г. М. Яровенко // Актуальні проблеми економіки. – 2004. – №11. – С.156-163. – [Економіко-математичне моделювання.].

2.
Мортіков, В. Використання теорії ігор для дослідження ринку праці [Текст] / В. Мортіков // Україна: аспекти праці. – 2006. – №1. – С. 3-7.

3.
Решетнікова, Г. Визначення профілю цільового сегмента за допомогою дерева рішень [Текст] / Г. Решетнікова, А. Жидков // Маркетинг в Україні. – 2007. – №5. – С. 24-27. – [Маркетингові дослідження].

4.
Катренко, А.В. Система підтримання прийняття рішень на базі дерев рішень [Текст] / А. В. Катренко, В. А. Максимів // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2007. – №19(589). – С. 107-117.

5.
Карачина, Н.П. Типи корпоративного конфлікту в управління підприємством: використання апарату теорії ігор [Текст] / Н. П. Карачина, А. А. Шиян, О. В. Лазарчук // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2008. – №4. – С. 72-78.

6.
Шиманська, О. Новаторський аналіз рівноваги в теорії ігор та його застосування в економіці [Текст] / О. Шиманська // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2009. – №2. – С. 117-121.

7.
Кочетов, О.П. Теорія ігор як засіб матеріалізації мотиваційного механізму [Текст] / О. П. Кочетов, Л. В. Торгова, В. М. Франко // Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки. – 2003. – №4,Ч.1,Т.1. – С. 221-226.

8.
Боровський, О. Специфіка застосування методу дерев рішень в аналізі масиву даних на прикладі порівняльного дослідження [Текст] / О. Боровський, С. Літвінов // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2009. – №4. – С. 115-127.

9.
Джулій, В.М. Дослідження та аналіз питань теорії матричних ігор із нульовою сумою з використанням прямого методу [Текст] / В. М. Джулій, О. С. Савенко, Л. В. Джулій // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах. – 2000. – №3. – С.121-125.

10.
Ящук, Д. Розробка моделей класифікації українських підприємств за ймовірністю банкрутства з використанням дискрімінального аналізу та методу дерев рішень [Текст] / Д. Ящук, О. Чернак, В. Монаков // Статистика України. – 2011. – №2. – С. 59-64.

11.
Чубай, В.М. Управління ризиками взаємовідносин промислового підприємства із суб`єктами внутрішнього і зовнішнього середовища [Текст] / В. М. Чубай, О. В. Тесак // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – №12. – С. 188-196.

12.
Голованенко, М. Застосування теорії кооперативних ігор для розвитку корпоративної соціальної відповідальності [Текст] / М. Голованенко // Україна: аспекти праці. – 2012. – №2. – С. 47-50.

13.
Кахович, Ю. Прийняття управлінських рішень та управління ризиками як складові функціонування митних органів [Текст] / Ю. Кахович, О. Мажула, К. Яцюк // Економіка @ держава. – 2012. – №4. – С. 58-60.

14.
Кончин, В.І. Суверенна боргова криза ЄС: моделювання тимчасових рівноваг у межах теорії ігор [Текст] / В. І. Кончин, М. В. Максименко // Економічний часопис - XXI. – 2012. – №5-6. – С. 13-17.

15.
Цвігун, Т.В. Вибір та обгрунтування основних етапів процесу управління ризиками [Текст] / Т. В. Цвігун // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2012. – №4,Т.3. – С. 261-264.

16.
Шморгун, Ю.В. Модель "кредитор-позичальник" у контексті теорії ігор [Текст] / Ю. В. Шморгун // Інвестиції : практика та досвід. – 2012. – №20. – С. 70-74.

17.
Плонська, Ю.О. Розробка алгоритму управління ризиками промислового підприємства [Текст] / Ю. О. Плонська // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – №6,Т.2. – С. 272-275
18.
Цвігун, Т.В. Формування механізму управління ризиками машинобудівних підприємств [Текст] / Т. В. Цвігун // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2013. – №3,Т.1. – С. 117-121.

19.
Балеа, Е.К. (Балеа, М-К.) Цільові витрати й управління ризиками [Текст] / Е. К. Балеа, М. Дініка // Актуальні проблеми економіки. – 2013. – №11. – С. 281-287.

20.
Гончаров, В.М. Розробка ефективних механізмів управління ризиками в підприємницькій діяльності [Текст] / В. М. Гончаров, Ж. Б. Рахметуліна // Актуальні проблеми економіки. – 2014. – №5. – С. 76-81.

21.
Гавловська, Н.І. Прийняття стратегічних управлінських рішень щодо формування системи економічної безпеки підприємства із застосуванням математичного апарату теорії ігор [Текст] / Н. І. Гавловська, Є. М. Рудніченко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2015. – №2,Т.1. – С. 18-20.
22.
Янушка, М. Розвиток системи управління ризиками: за даними Університету Західної Богемії в Пільзені взаємодії суб`єктів регіону [Текст] : [управління ризиками університету] / М. Янушка, Р. Шпіцар // Актуальні проблеми економіки. – 2015. – №5. – С. 267-277.

23. 330.131.7
В54 Вітлінський, В.В. Аналіз, моделювання та управління економічним ризиком [Текст] : навч.-метод. посіб. / В. В. Вітлінський, П. І. Верченко. – К. : КНЕУ, 2000. – 292с.

24. 330.131.7
Е45 Економічний ризик: ігрові моделі [Текст] : навч. посіб. / В. В. Вітлінський, П. І. Верченко, А. В. Сігал, Я. С. Наконечний за ред. В.В. Вітлінського. – К. : КНЕУ, 2002. – 446с.

25. 330.131.7
Г94 Гуменюк, В.Я. Управління ризиками [Текст] : навч. посіб. / В. Я. Гуменюк, Г. Ю. Міщук, О. О. Олійник. – Рівне : НУВГП, 2010. – 158с.
26. Кузьмін О. Є.
Інструментарій теорії ігор у ціноутворенні на інжинірингові продукти / О. Є. Кузьмін, В. Й. Жежуха, Н. А. Городиська // Проблеми економіки. - 2014. - № 2. - С. 334-339. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pekon_2014_2_49

27. Сєркова Л. Е.
Моделювання як основа для побудови інформаційної системи управління підприємствами малого та середнього бізнесу в умовах ризику / Л. Е. Сєркова, О. С. Паламарчук // Збірник наукових праць Харківського університету Повітряних Сил. - 2015. - Вип. 2. - С. 107-110. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ZKhUPS_2015_2_26

28. Таршин С. І.
Ризик-менеджмент як основа управління компанією в період економічної кризи / С. І. Таршин, В. М. Шумейко // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки. - 2009. - Вип. 15. - С. 74-85. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npkntu_e_2009_15_14

29.
Черепня Г. М.
Аналітична політика управління ризиками на машинобудівних підприємствах / Г. М. Черепня // Економіка та управління підприємствами машинобудівної галузі. - 2014. - № 5. - С. 111–118. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/eupmg_2014_5_13

30. Додатково радимо Вам звернутись до Навігатора Інтернет- ресурсів за профілем університету на сайті НБ ХНУ- розділ “ управління ризиками...”

Додатково радимо Вам звернутись до Навігатора Інтернет- ресурсів за профілем університету на сайті НБ ХНУ- розділ “ Менеджмент...”