Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Доброго дня. Потрібні наукові публікації за темою "Суб`єкти фінансового права"
1.


Пришва, Н. Щодо питання повноважень суб`єктів фінансових правовідносин [Текст] / Н. Пришва // Підприємництво, господарство і право. – 2004. – №2. – С. 25-28. – [Фінансове право].

2.


Бабін, І. Поняття суб`єкта податку [Текст] / І. Бабін // Підприємництво, господарство і право. – 2005. – №4. – С. 111-113. – [Фінансове право].

3.


Омельян, О. Суб`єкти бюджетних правовідносин [Текст] / О. Омельян // Підприємництво, господарство і право. – 2005. – №11. – С. 33-36. – [Фінансове право].

4.


Клименко, А. Недоліки правового регулювання юридичної відповідальності суб`єктів первинного фінансового моніторингу [Текст] / А. Клименко // Право України. – 2006. – №2. – С. 47-50.

5.


Жернаков, М. Фінансовий контроль: сутність, суб`єкти, їх права та обов`язки [Текст] / М. Жернаков // Підприємництво, господарство і право. – 2006. – №3. – С. 64-66. – [Фінансове право].

6.


Жернакова, М. До питання про суб`єктів податкових правовідносин [Текст] / М. Жернакова // Підприємництво, господарство і право. – 2006. – №7. – С. 149-152. – [Податкове право].

7.


Билінін, Я. Повноваження суб`єктів фінансового контролю у сфері міжбюджетних відносин [Текст] / Я. Билінін // Підприємництво, господарство і право. – 2006. – №11. – С. 142-145. – [Фінансове право].

8.


Чернадчук, В. Особливості змісту суб`єктивного бюджетного права [Текст] / В. Чернадчук // Підприємництво, господарство і право. – 2007. – №9. – С. 146-149. – [Фінансове право].

9.


Пацурківський, П. Критерій правового начала - принцип формальної рівності суб`єктів правовідносин - і пострадянське фінансове право : проблеми теорії [Текст] / П. Пацурківський // Право України. – 2008. – №1. – С.10-15.

10.


Кінащук, Л. Особливості правового регулювання діяльності аудиторів та аудиторських фірм як суб`єктів фінансового контролю [Текст] / Л. Кінащук // Підприємництво, господарство і право. – 2008. – №10. – С. 11-13.

11.


Ільницький, М. Правовий статус органів внутрішніх справ України як суб`єктів фінансових правовідносин [Текст] / М. Ільницький // Віче. – 2008. – №24. – С. 7-8.

12.


Семчик, О. Держава як деліктоздатний суб`єкт фінансового права [Текст] / О. Семчик // Право України. – 2008. – №12. – С.81-87.

13.


Буздуган, Я. Роль благодійних організацій як суб`єктів фінансового права у вирішенні соціальних проблем суспільства [Текст] / Я. Буздуган // Підприємництво, господарство і право. – 2010. – №12. – С. 91-94.

14.


Наголюк, О. Поняття бюджетних правовідносин та їх суб`єктів [Текст] / О. Наголюк // Підприємництво, господарство і право. – 2013. – №3. – С. 128-131.

15.


Очкуренко, С. Напрями вдосконалення нормативно-правового регулювання кредитування суб`єктів аграрного підприємництва [Текст] / С. Очкуренко, І. Грабар // Підприємництво, господарство і право. – 2013. – №6. – С. 59-62.

16.


Буздуган, Я. Благодійні організації як суб`єкти фінансового права й фінансових правовідносин [Текст] / Я. Буздуган Я. Буздуган // Віче. – 2014. – №14. – С. 2-5.

17.


Перощук, З. До питання про суб`єктів бюджетних правовідносин [Текст] / З. Перощук // Підприємництво, господарство і право. – 2014. – №12. – С. 50-52.

18.

Фрич Р. І. 
Правосуб’єктність бюджетних установ як суб’єктів фінансового права / Р. І. Фрич // Право та державне управління. - 2013. - № 2. - С. 37-41. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ptdu_2013_2_9
19.

Перепелиця М. О. 
Класифікація суб’єктів фінансового права: загальні критерії / М. О. Перепелиця // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. - 2004. - № 4. - С. 163-167. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Unzap_2004_4_28
20.

Дмитренко Е. С. 
Аналіз змістовних характеристик юридичної відповідальності суб’єктів фінансового права: безпекознавчий аспект / Е. С. Дмитренко // Бюлетень Міністерства юстиції України. - 2012. - № 6. - С. 86-93. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bmju_2012_6_14
21.

Перепелиця М. 
Публічний інтерес як мета діяльності суб’єктів фінансового права / М. Перепелиця // Вісник Академії правових наук України. - 2009. - № 2. - С. 112-119. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vapny_2009_2_12
22.

Стегней М. І. 
Фінансова санація та комплексна оцінка фінансового стану суб’єктів господарювання / М. І. Стегней, Г. Г. Білак, І. В. Лінтур // Вісник Харківського національного аграрного університету ім. В. В. Докучаєва. Сер. : Економічні науки. - 2014. - № 7. - С. 359-368. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vkhnau_ekon_2014_7_49
23.

Додатково радимо Вам звернутись до БД “Електронний каталог” на сайті НБ ХНУ- рубрика “Фінансове право....”
24.

Радимо звертатись до електронних ресурсів інших бібліотек. Наприклад на сайт Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського за адресою http://www.nbuv.gov.ua/ ( БД «Система каталогів і картотек», «Електронний фонд», «Наукова періодика України»)!!!!