Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Доброго дня. Допоможіть з літературою для реферату на тему: "Службовець: юридичний статус, види та організація їх роботи"
>>> Інформація про держслужбовців не потрібна, так як цікавлять саме службовці на підприємствах.
>>> Дуже дякую!
1.


Василенко, Р. Тридцять три події з життя кадрової служби, або як правильно складати заяви та накази з особого складу. Частина I [Текст] / Р. Василенко // Все про бухгалтерський облік. – 2009. – №58. – С.19-30.
2.


Житник, Т. Розвиток підприємства у контексті використання його персоналу [Текст] / Т. Житник // Економіка АПК. – 2010. – №10. – С. 136-141.
3.


Тарасюк, Г.М. Суть та значення комплексного підходу до підготовки кадрів при плануванні трудового потенціалу підприємств [Текст] / Г. М. Тарасюк // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2010. – №5,Т.2. – С. 27-30.
4.


Соколова, Т. Підвищення ролі кадрових служб у процесі реалізації кар`єрного потенціалу державних службовців України [Текст] / Т. Соколова // Економіка @ держава. – 2011. – №3. – С. 143-146.
5.


Малиновський, А. Кадрово-управлінський потенціал аграрних формувань [Текст] / А. Малиновський // Економіка АПК. – 2011. – №7. – С. 97-104.
6.


Пархоменко, Є. Професійні компетенції сучасних керівних кадрів сфери туризму України [Текст] / Є. Пархоменко // Економіка @ держава. – 2011. – №7. – С. 135-137.
7.


Банчук, М.В. Моніторинг та облік кадрового потенціалу охорони здоров`я [Текст] / М. В. Банчук // Інвестиції : практика та досвід. – 2011. – №16. – С. 110-113.
8.


Вавженчук, С. Ескіз проблеми правового регулювання звільнення працівників з підстави скорочення чисельності або штату [Текст] / С. Вавженчук, В. Довгопол // Підприємництво, господарство і право. – 2011. – №9. – С. 39-42.
9.


Ткачук, В.О. Кадри робітничих професій та їх роль у формуванні трудового потенціалу організації [Текст] / В. О. Ткачук, О. П. Мельничук // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – №2,Т.2. – С. 137-145.
10.


Турчина, С.Г. Кадрове забезпечення інноваційного розвитку сільськогосподарських підприємств [Текст] / С. Г. Турчина // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – №3,Т.1. – С. 118-121.
11.


Моторна, І. Персонал як основний ресурс нової економіки- економіки знань [Текст] / І. Моторна // Україна: аспекти праці. – 2011. – №7. – С. 32-38.
12.


Карпенко, Т.В. Державна кадрова політика як необхідний чинник розвитку кадрового потенціалу українського суспільства [Текст] / Т. В. Карпенко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – №3,Т.2. – С. 200-203.
13.


Жук, Н. Кадрове забезпечення економічного розвитку машинобудування України [Текст] / Н. Жук // Вісник економічної науки України. – 2011. – №2. – С. 46-49.
14.


Новак, О. Кадрове забезпечення діяльності сільськогосподарських підприємств [Текст] / О. Новак, О. Гогуля // Економіка АПК. – 2012. – №3. – С. 84-89.
15.


Спецвипуск: Кадрова документація [Текст] // Податки та бухгалтерський облік. СпецвипускПодатки та бухгалтерський облік. Спецвипуск. – 2012. – №3. – С. 3-131.
16.
338(477)
П78
Гуцал, О. Підвищення конкурентоспроможносты персоналу підприэмства [Текст] / О. Гуцал, О. Гарват // Проблеми розвитку соціально-економічних систем в контексті глобалізаційних викликів. – 2010. – Т.3. – С. 149-152.
17.
338(477)
П78
Моісеєнко, О. Впровадження кадрового планування як методу формування оптимальної структури трудових ресурсів підприємства [Текст] / О. Моісеєнко, Л. Волянська-Савчук // Проблеми розвитку соціально-економічних систем в контексті глобалізаційних викликів. – 2010. – Т.3. – С. 172-174.
18.


Буковинська, М.П. Технологія підбору персоналу: концептуальний напрям розвитку хедхантінгу [Текст] / М. П. Буковинська // Інвестиції : практика та досвід. – 2012. – №16. – С. 12-14.
19.


Панибратец, И. Подбор персонала в агробизнесе [Текст] / И. Панибратец // Управление персоналом ( укр.). – 2012. – №9. – С. 21.
20.


Гнутова, И. Массовый рекрутинг торгового персонала [Текст] / И. Гнутова, Ю. Приходько // Управление персоналом ( укр.). – 2012. – №9. – С. 25-27.
21.


Крамаренко, А.С. Праксеологічні механізми формування гуманістичних кадрових технологій в державній службі [Текст] / А. С. Крамаренко // Інвестиції : практика та досвід. – 2012. – №19. – С. 100-132.
22.


Калініченко, Л.Л. Сутність управління кадровою безпекою [Текст] / Л. Л. Калініченко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2012. – №6,Т.1. – С. 35-39.
23.


Кузнецова, І. Поновлення на роботі незаконно звільненого працівника: дії роботодавця [Текст] / І. Кузнецова // Головбух: Бюджет. – 2013. – №34. – С. 10-13.
24.


Кузнецова, І. Поновлення на роботі незаконно звільненого працівника: дії роботодавця [Текст] / І. Кузнецова // Головбух: Бюджет. – 2013. – №6. – С. 14-15.
25.


Банчук-Петросова, О.В. Аналіз законодавчого та нормативного забезпечення кадрової політики сектора безпеки і оборони України [Текст] / О. В. Банчук-Петросова // Економіка @ держава. – 2013. – №10. – С. 106-109.
26.


Ареф`єва, О.В. Принципи та методи управління кадрового забезпечення ринку авіаційних послуг [Текст] / О. В. Ареф`єва, І. М. Мягких // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2013. – №4,Т.2. – С. 53-57. 
27.


Деркач, К.І. Кадрова політика транскордонного співробітництва як сукупність кадрових політик його суб`єктів [Текст] / К. І. Деркач // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2013. – №4,Т.2. – С. 70-73. 
28.
63
Н34
Гаврилко, П.П. Проблеми підготовки кадрового потенціалу села [Текст] / П. П. Гаврилко // Науковий вісник НЛТУ України. – 2012. – Вип. 22.5. – С. 368-371.
29.


Волянська-Савчук, Л.В. Оцінка ефективності діючої системи управління персоналом на підприємствах [Текст] / Л. В. Волянська-Савчук // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2013. – №5, Т.1. – С. 74-78. 
30.


Кльоба, Л. Збалансована система показників як ефективний інструмент управління кадровою безпекою банку [Текст] / Л. Кльоба // Вісник Національного банку України. – 2014. – №4. – С. 68-73.
31.


Нагорний, В. Звільнення через припинення повноважень посадових осіб: коли і як застосовувати нову підставу [Текст] / В. Нагорний // Все про бухгалтерський облік. – 2014. – №53. – С. 6-8.
32.


Кравченко, Л. Звільнення працівника без згоди профспілкового органу; чи можливо [Текст] / Л. Кравченко // Головбух: Бюджет. – 2014. – №27. – С. 46.
33.


Дешунін, С. Скорочення чисельності працівників: план дій роботодавця [Текст] / С. Дешунін, С. Лисиця // Бухгалтерія. – 2014. – №35. – С. 57-60.
34.


Соколова, С. Працівника поновили на роботі за рішенням суду: виплати та утримання [Текст] / С. Соколова // Бухгалтерія. – 2014. – №36. – С. 66-71.
35.


Мізік, Ю.І. Особливості антикризового управління персоналом у процесі забезпечения кадрової безпеки на підприємстві [Текст] / Ю. І. Мізік, Г. І. Писаревська // Актуальні проблеми економіки. – 2014. – №7. – С. 365-372.

36.


Житкова, І. Працівник не поставив підпису про ознайомлення з наказом про прийняття на роботу: можливі наслідки [Текст] / І. Житкова // Головбух: Бюджет. – 2014. – №29. – С. 20-23.
37.


Нагорний, В. Скорочувати чи ні? Прийміть виважене рішення [Текст] / В. Нагорний // Все про бухгалтерський облік. – 2014. – №99. – С. 7-8.
38.


Циганенко, В. Скорочення штату або чисельності:усі кроки мають бути правильними [Текст] / В. Циганенко // Все про бухгалтерський облік. – 2014. – №99. – С. 9-10.
39.


Любченко, Н.Л. Управління трудовим потенціалом як запорука кадрової безпеки підприємства [Текст] / Н. Л. Любченко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2014. – №3,Т.1. – С. 142-145.
40.


Циганова, О. Оптимізація витрат на персонал: зменшення зарплати [Текст] / О. Циганова // Бухгалтерія. – 2014. – №45. – С. 62-66.
41.


Нагорний, В. Підприємство ліквідується: прощаємося з працівниками [Текст] / В. Нагорний // Все про бухгалтерський облік. – 2014. – №106. – С. 18-19.
42.


Нагорний, В. Реорганізуємо підприємство: як бути з працівниками [Текст] / В. Нагорний // Все про бухгалтерський облік. – 2014. – №106. – С. 20-23.
43.


Корінь, М.В. Стратегія розвитку кадрового потенціалу залізниць [Текст] / М. В. Корінь // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2014. – №4,Т.1. – С. 53-56. 
44.


Боднарук, І.Р. Оцінка особистісного потенціалу працівників підприємств нафтогазового комплексу [Текст] / І. Р. Боднарук, С. А. Побігун // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2014. – №4,Т.2. – С. 89-92. –
45.


Алієв, Т. "Поява на роботі в нетверезому стані": алгоритм звільнення [Текст] / Т. Алієв // Бухгалтерія. – 2014. – №50. – С. 51-54.
46.


Король, А. Новий кадровий рік: зустрічаємо впевнено [Текст] / А. Король // Все про бухгалтерський облік. – 2015. – №1-2. – С. 40-41.
47.


Порядок звільнення несумлінних працівників [Текст] // Соціальний захист. – 2014. – №10-11. – С. 59-60.
48.


Кравченко, Л. Особливості звільнення з роботи за строковим договором [Текст] / Л. Кравченко // Головбух: Бюджет. – 2015. – №4. – С. 44-45.

49.


Ровная, В. Разработка штатного расписания: пошаговая инструкция [Текст] / В. Ровная // Управление персоналом ( укр.). – 2015. – №3. – С. 19-22.
50.


Макеева, Н. Подготовка табеля учета рабочего времени [Текст] / Н. Макеева // Управление персоналом ( укр.). – 2015. – №3. – С. 23-25.
51.


Новикова, Е. Эффективное делопроизводство – залог успеха HR-а [Текст] / Е. Новикова // Управление персоналом ( укр.). – 2015. – №3. – С. 29-32.
52.


Циганенко, В. Повідомлення ДФС про прийняття працівників: тепер затверджено КМУ формою [Текст] / В. Циганенко // Все про бухгалтерський облік. – 2015. – №60. – С. 11-12.
53.


П`ятницька, Г.Т. Трудові ресурси, персонал та кадри підприємства: дефініції та відмітні характеристики [Текст] / Г. Т. П`ятницька, В. О. Пенюк // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2015. – №2,Т.1. – С. 73-79.
54.


Тюріна, Н.М. Кадрова безпека як складова економічної безпеки підприємства [Текст] / Н. М. Тюріна, О. М. Баксалова // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2015. – №2,Т.2. – С. 230-234.
55.


Кісь, С.Я. Інтелектуальні ресурси підприємства: основні визначення і поняття [Текст] / С. Я. Кісь // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2015. – №2,Т.2. – С. 277-280.
56.


Янковой, Р.В. Особливості формування кадрової стратегії підприємства сфери послуг [Текст] / Р. В. Янковой // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2015. – №3,Т.2. – С. 66-69. 
57.


Житкова, І. Приймаємо на роботу працівника за переведенням з іншої установи [Текст] / І. Житкова // Головбух: Бюджет. – 2015. – №38. – С. 20-23.
58.


Кепіна, С. Повідомлення про прийняття на роботу [Текст] / С. Кепіна, А. Роговець // Вісник. Право знати все про податки і збори. – 2015. – №42. – С. 17-18.
59.


Манжула, А.А. Кадрове забезпечення науково-дослідних установ [Текст] / А. А. Манжула // Митна справа. – 2015. – №5. – С.49-55.
60.


Дідур, К. Персонал і його роль у діяльності аграрного підприємства [Текст] / К. Дідур // Економіка. Фінанси. Право. – 2012. – №6. – С. 15-23.
61.
63
Н34
Науковий вісник [Текст] : зб. науково-техн. праць. Вип. 15.4 /  голов. ред. Д.Л. Дудюк. – Львів : УкрДЛТУ, 2005. – 428с. – [ Збірник публікує науково-технічні праці співробітників вищих навчальних закладів України, науковців з-за кордону, а також спеціалістів лісового і деревообробного комплексу, присвячених різним аспектам освітянських проблем та наукових досліджень, передового досвіду і впровадження у виробництво здобутих результатів.
Призначений для наукових працівників, аспірантів, інженерів галузі, викладачів вузів коледжів і технікумів, студентів старших курсів.
Рекомендовано до друку Вченою Радою НЛТУУ (протокол № 4 від 24.11.2005 p.). У збірнику розглядаються проблеми лісового та садово-паркового господарства, лісоексплуатації, технології та устаткування деревообробних підприємств і економіки, планування і управління в лісовиробничому комплексі, інформаційних технологій галузі а також освітянські проблеми вищої школи.].

62.
338.436
К78
Краснов, А.В. Формирование социально-трудовых отношений в экономике сельского хозяйства [Текст] : учеб. пособие / А. В. Краснов, Н. Г. Рак. – Казань : Академия наук РТ, 2006. – 300с.

63.
658
Е45
Економіка підприємства [Текст] : практикум до самост. вивчення дисц. /  уклад.: В.М. Полозова, А.Б. Грушевицька; відп. за вип. О.О. Орлов. – Х. : ХНУ, 2008. – 195с.

64.
658
Е45
Економіка промислового підприємства [Текст] : підручн. для студ. неэкон. спец. / Н. М. Тюріна, М. Д. Ведерніков, Г. І. Капінос [та ін.] за ред. Н.М. Тюріної. – Л. : Новий Світ - 2000, 2008. – 312с. 
65.
658
Т19
Тарасюк, Г.М. Планування діяльності підприємства [Текст] : навч. посіб. / Г. М. Тарасюк, Л. І. Шваб. – 3-тє вид. – К. : Каравела, 2008. – 352с. 
66.
658
Т19
Тарасюк, Г.М. Планування діяльності підприємства [Текст] : практикум; навч. посіб. / Г. М. Тарасюк, Л. І. Шваб. – К. : Кондор, 2009. – 266с. 
67.
658
М36
Мацибора, В.І. Економіка підприємства [Текст] : навч. посіб. / В. І. Мацибора, В. К. Збарський, Т. В. Мацибора. – К. : Каравела, 2009. – 312с. 

68.
35.077
Д19
Данюк, В.М. Кадрове діловодство [Текст] : навч. посіб. / В. М. Данюк, Л. П. Кулаковська. – 3-тє вид. – К. : Каравела, 2009. – 240с. 
69.
331.108
В49
Виноградський, М.Д. Управління персоналом [Текст] : навч. посіб. / М. Д. Виноградський, А. М. Виноградська, О. М. Шканова. – К. : ЦУЛ, 2009. – 502с.
70.
331.103
О-64
Організація праці [Текст] : навч. посіб. / В. М. Данюк, А. С. Тельнов, С. Л. Решміділова [та ін.] за заг. ред. Данюка В.М. – К. : КНЕУ, 2009. – 332с. 
71.
658
Ш35
Швець, Л.П. Економіка виробництва [Текст] : навч. посіб. / Л. П. Швець, Н. І. Доберчак. – Львів : Новий Світ-2000, 2010. – 258с.

72.
658
Г44
Гетьман, О.О. Економіка підприємства [Текст] : навч. посіб. / О. О. Гетьман, В. М. Шаповал. – 2-ге вид. – К. : ЦНЛ, 2010. – 488с. 
73.
331.108
К47
Класифікатор професій ДК 003: 2010 [Текст]. – К. : Соцінформ, 2010. – 746с. – (Національний класифікатор України).
74.
331.108
Б20
Балабанова, Л.В. Стратегічне управління персоналом підприємства [Текст] : навч. посіб. / Л. В. Балабанова, О. В. Стельмашенко. – К. : Знання, 2011. – 236с. 
75.
331.108
Г85
Гриньова, В.М. Кадрова реструктуризація на промислових підприємствах [Текст] : монографія / В. М. Гриньова, Ю. Б. Кракос. – Харків : ХНЕУ, 2011. – 140с. 

76.
331.108
О-17
Облік, аналіз і аудит персоналу [Текст] : навч. посіб. – Харків : ХНЕУ, 2011. – 260с. 
77.
658
Т19
Тарасюк, Г.М. Планування діяльності підприємства [Текст] : навч. посіб. / Г. М. Тарасюк, Л. І. Шваб. – 4-те вид. – К. : Каравела, 2011. – 352с. 
78.
331.108
Д72
Драч, О.І. Оцінка і стимулювання персоналу в механізмі управління машинобудівними підприємствами [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / О. І. Драч. – Хмельницький, 2013. – 236 c.
79.
331.108
Д72
Драч, О.І. Оцінка і стимулювання персоналу в механізмі управління машинобудівними підприємствами [Текст] : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / О. І. Драч. – Хмельницький, 2014. – 20 c.
80.
331.108
З-38
Захарова, О.В. Аналіз трудових показників [Текст] : навч. посіб. / О. В. Захарова. – Донецьк : Ноулідж, 2014. – 46 с.

81.

На жаль, більш детальної інформації за Вашим запитом в фонді бібліотеки ХНУ не знайдено, радимо додатково звернутись до електронних ресурсів Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського за адресою http://www.nbuv.gov.ua/portal/ ( БД «Наукова періодика України»)
82.

Для пошуку повнотекстової інформації використовуйте на сайті НБ ХНУ БД «Електронна бібліотека», Навігатор Інтернет-ресурсів за профілем університету