Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Допоможіть будь ласка з літературою для ІДЗ на тему: "Управління ризиком в інноваційній діяльності." Дякую.

1.
Войнаренко, М.П. Формування та оцінка механізму управління ризиками інноваційної діяльності промислових підприємств [Текст] / М. П. Войнаренко, Р. В. Скалюк // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2008. – №5,Т.2. – С. 135-139.

2. 330.131.7
Г94 Гуменюк, В.Я. Управління ризиками [Текст] : навч. посіб. / В. Я. Гуменюк, Г. Ю. Міщук, О. О. Олійник. – Рівне : НУВГП, 2010. – 158с.

3.
Дериколенко, О.М. Теоретико-методичні підходи до оцінки інноваційних ризиків промислових підприємств [Текст] / О. М. Дериколенко // Інвестиції : практика та досвід. – 2012. – №14. – С. 8-12.

4.
Дзюбіна, А.В. Управління ризиками інноваційних проектів на стадії НДДКР [Текст] / А. В. Дзюбіна, К. О. Дзюбіна // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2009. – №5(640). – С. 265-271.

5. 330.341.1
Д81 Дудар, Т.Г. Інноваційний менеджмент [Текст] : навч. посіб. / Т. Г. Дудар, В. В. Мельниченко. – К. : ЦУЛ, 2009. – 256с.

6. 658
Е45 Економіка та управління підприємством : сучасні підходи, методи та моделі [Текст] : монографія. – К.-Подільський : ПП "Медобори-2006", 2013. – 496с.

7. 330.341.1
З-38 Захарченко, В.І. Інноваційний менеджмент: теорія і практика в умовах трансформації економіки [Текст] : навч. посіб. / В. І. Захарченко, Н. М. Корсікова, М. М. Меркулов. – К. : ЦУЛ, 2012. – 448с.

8.
Князь, С.В. Ризики в управлінні трансферним потенціалом інноваційного розвитку машинобудівних підприємств [Текст] / С. В. Князь // Інвестиції : практика та досвід. – 2010. – №6. – С. 13-19.

9. Лабурцева О. І. Управління маркетинговими ризиками інновацій [Електронний ресурс] / О. І. Лабурцева // Маркетинг і менеджмент інновацій. - 2012. - № 4. - С. 15-22. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mimi_2012_4_3

10. 331
А43 Можировська, З.Г. Реалізація інноваційних проектів в умовах ризику [Текст] / З. Г. Можировська // Актуальні проблеми підвищення якості підготовки фахівців у галузі економіки в умовах сталого економічного розвитку України. – 2013. – С. 74-78.

11. Надоша О. В. Державна політики управління ризиками в умовах сталого інноваційного розвитку [Електронний ресурс] / О. В. Надоша. // Демократичне врядування. - 2011. - Вип. 8. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/DeVr_2011_8_13

12.
Плисюк, Т.Г. Показники оцінки інноваційних ризиків [Текст] / Т. Г. Плисюк // Економіка @ держава. – 2014. – №12. – С. 138-141.

13.
Покотилова, В. Система управління ризиками інноваційної діяльності [Текст] / В. Покотилова // Економіка АПК. – 2009. – №5. – С. 87-93.

14. 658.5.012.32
С77 Старостіна, А.О. Ризик-менеджмент: теорія та практика [Текст] : навч. посіб. / А. О. Старостіна, В. А. Кравченко. – К. : Кондор, 2009. – 200с.

15. Тебенко В. М. Управління інноваційним ризиком [Електронний ресурс] / В. М. Тебенко // Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій ім. Ґжицького. - 2013. - Т. 15, № 2. - С. 356-360. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvlnu_2013_15_2_54

16. Ткачова А. В. Ризики інноваційних проектів підприємства: специфіка, види, методика управління [Електронний ресурс] / А. В. Ткачова // Вісник Одеського національного університету. Економіка. - 2013. - Т. 18, Вип. 2. - С. 224-232. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vonu_econ_2013_18_2_28

17. 336
Ф59 Фінансовий менеджмент [Текст] : навч. посіб. / за заг. ред.: І.О. Школьник , В.М. Кремень. – Київ : ЦУЛ, 2015. – 488 с.

18. 336
Ф59 Фінансовий менеджмент [Текст] : підручник / О. О. Непочатенко, П. К. Бечко, Б. С. Гузар, С. М. Колотуха відпов. ред. О.О.Непочатенко. – Київ : ЦУЛ, 2013. – 496с.

19. Хавер В. М. Застосування методики оцінки та управління ризиками в державному регулюванні інноваційної діяльності [Електронний ресурс] / В. М. Хавер // Бізнес Інформ. - 2014. - № 2. - С. 53-58. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/binf_2014_2_10


Для пошуку повнотекстової інформації використовуйте БД «Електронна бібліотека», Навігатор Інтернет-ресурсів за профілем університету
Додатково радимо Вам звернутись до БД “Електронний каталог” на сайті НБ ХНУ- рубрика “управління ризиками”