Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Доброго дня. Допоможіть, будь ласка, з літературою для статті на тему: "Проблеми формування дієвої системи мотивації праці в організації." Дякую


1.


Жуковська, Т.О. Науково-методичні засади створення системи мотивації продуктивності праці персоналу машинобудівних українських підприємств [Текст] / Т. О. Жуковська // Проблеми науки. – 2008. – №8. – С. 38-45.
2.


Кебас, М. Как работают теории мотивации [Текст] / М. Кебас // Управление персоналом ( укр.). – 2010. – №3. – С. 17-20.
3.


Келембет, О. Система мотивации - взгляды "снаружи" и "изнутри" [Текст] / О. Келембет, С. Теплов // Управление персоналом ( укр.). – 2011. – №4. – С. 17-20. – [Оценка эффективности системы мотивации].
4.


Мотивация персонала: с миру по тенденции [Текст] // Управление персоналом ( укр.). – 2011. – №4. – С. 21-24. – [Мировые тенденции мотивации сотрудников ].
5.


Кушнерик, О. Сучасні методи мотивації праці персоналу та їх вплив на діяльність підприємства [Текст] / О. Кушнерик // Ринок цінних паперів України. – 2013. – №3-4. – С. 33-37.
6.


Кичал, Л.М. Напрями використання закордонного та вітчизняного досвіду мотивації персоналу [Текст] / Л. М. Кичал // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2013. – №2,Т.3. – С. 179-182.
7.
63
Н34
Кучер, Л.Р. Особливості соціального та психологічного мотивування персоналу торговельних підприємств [Текст] / Л. Р. Кучер // Науковий вісник НЛТУ України. – 2012. – Вип. 22.5. – С. 388-395.
8.
63
Н34
Свидрук, І.І. Управління мотивацією творчого розвитку працівників підприємств [Текст] / І. І. Свидрук // Науковий вісник НЛТУ України. – 2012. – Вип. 22.5. – С. 395-401.
9.


Грузіна, І.А. Трансформація підходу до мотивації праці персоналу в умовах інформаційної економіки [Текст] / І. А. Грузіна // Економіка розвитку. – 2014. – №1. – С. 67-71.
10.


Попадюк, О.О. Типологія систем матеріального мотивування працівників на вітчизняних і зарубіжних малих підприємствах [Текст] / О. О. Попадюк // Економіка @ держава. – 2014. – №3. – С. 71-75.
11.


Нікітін, Ю.О. Сучасні моделі та механізми мотивації персоналу українських підприємств [Текст] / Ю. О. Нікітін, В. Г. Рукас-Пасічнюк // Актуальні проблеми економіки. – 2014. – №4. – С. 238-246.
12.


Попадюк, О.О. Оцінювання ефективності управління системою матеріального стимулювання на малих підприємствах [Текст] / О. О. Попадюк // Актуальні проблеми економіки. – 2014. – №5. – С. 210-218.
13.


Захарчин, Г.М. Гуманізація праці як чинник мотивації персоналу [Текст] / Г. М. Захарчин, Н. П. Любомудрова // Актуальні проблеми економіки. – 2014. – №7. – С. 343-349.
14.


Єрмошенко, A.M. Особливості побудови системи оплати праці і мотивації у фінансових установах [Текст] / A. M. Єрмошенко, К. С. Горячева // Актуальні проблеми економіки. – 2014. – №8. – С. 284-289.
15.


Гризовська, Л.О. Чинники мотивації у підвищенні ефективності інноваційної діяльності підприємства [Текст] / Л. О. Гризовська // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2014. – №3,Т.2. – С. 90-94. 
16.


Нікітіна, О.В. Вплив факторів мотиваційних оновлень у стратегіях управління персоналом [Текст] / О. В. Нікітіна // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2014. – №3,Т.1. – С. 146-150.
17.
338(477)
Т28
Шаповалова, О.Г. Інноваційна активність персоналу як об`єкт мотивації [Текст] / О. Г. Шаповалова // Творчий пошук молоді - курс на ефективність. – 2014. – С. 140-142.
18.
338(477)
Т28
Братусь, А.О. Мотиваційні аспекти управління персоналом на інноваційному підприємстві [Текст] / А. О. Братусь // Творчий пошук молоді - курс на ефективність. – 2014. – С. 332-334.
19.
338(477)
Т28
Михайлюк, О.А. Концептуальні основи мотивації працівників на сучасному підприємстві [Текст] / О. А. Михайлюк // Творчий пошук молоді - курс на ефективність. – 2014. – С. 348-350.
20.
338(477)
Т28
Пісьменко, К.О. Вдосконалення механізмів використання соціально-економічних мотивацій в управлінні підприємством [Текст] / К. О. Пісьменко // Творчий пошук молоді - курс на ефективність. – 2014. – С. 351-353.
21.
338(477)
Т28
Фандєєва, А.Є. Сучасні аспекти формування мотивації діяльності персоналу [Текст] / А. Є. Фандєєва // Творчий пошук молоді - курс на ефективність. – 2014. – С. 356-359.
22.
338(477)
Т28
Шклярук, Л. Методика формування комплексної стратегії стимулювання і мотивації праці [Текст] / Л. Шклярук // Творчий пошук молоді - курс на ефективність. – 2014. – С. 365-368.
23.


Лангович, М.А. (Лангович, Мілічевич А.) Мотивація персоналу в умовах світової економічної кризи [Текст] / М. А. Лангович, Т. Цвєтковські, В. Томашевич // Актуальні проблеми економіки. – 2014. – №10. – С. 291-301.
24.


Майстер, Л.А. Характеристики та елементи механізму оцінки, стимулювання та підвищення конкурентоспроможності персоналу промислових підприємств [Текст] / Л. А. Майстер // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2014. – №4,Т.2. – С. 138-142. 
25.


Просянчук, В.Л. Вплив механізму зростання цільової ефективності мотивації персоналу на якість праці [Текст] / В. Л. Просянчук // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2014. – №9(790). – С. 29-36.
26.
63
Н34
Кучер, Л.Р. Значення мотиваційної культури в управлінні персоналом підприємства [Текст] / Л. Р. Кучер // Науковий вісник НЛТУ України. – 2013. – Вип. 23.7. – С. 374-377.
27.


Назарова, Г.В. Винагородження топ-менеджерів: підхід, шо грунтується на інтеграції управління компетенціями та результативністю [Текст] / Г. В. Назарова, О. В. Ачкасова, Е. Р. Степанова // Актуальні проблеми економіки. – 2014. – №11. – С. 255-259.
28.


Ніколіна, І.І. Деякі аспекти формалізації механізму управління мотивацією персоналу структурного підрозділу підприємства [Текст] / І. І. Ніколіна // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2015. – №1. – С. 62-68.
29.


Горобець, Н.М. Вплив мотивації на підвищення ефективності використання трудових ресурсів в аграрних підприємствах [Текст] / Н. М. Горобець // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2015. – №2,Т.2. – С. 256-260.
30.


Швець, А. Мотивація як фактор підвищення ефективності відтворювальної діяльності підприємства [Текст] / А. Швець, Н. Тубальцева, О. Баланенко // Економіст. – 2015. – №6. – С. 13-16.
31.


Христиановский, В.В. Моделирование мотивационных процессов на промышленнных предприятиях (социально-экономический аспект) [Текст] / В. В. Христиановский // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2015. – №3,Т.2. – С. 34-37.
32.


Мазур, Н.О. Неповна зайнятість у системі мотивації персоналу до продуктивної праці [Текст] / Н. О. Мазур // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2015. – №3,Т.2. – С. 62-65.
33.


Сахно, А.А. Коригування позицій у мотивації машинобудівних підприємств [Текст] / А. А. Сахно // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2015. – №4,Т.1. – С. 16-20. 
34.


Осіпова, А.Ю. Мотивація як складова механізму забезпечення ефективного використання персоналу підприємств легкої промисловості [Текст] / А. Ю. Осіпова // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2015. – №4,Т.1. – С. 54-59. 
35.


Кузьмін, О.Є. Оцінювання впливу мотиваційного потенціалу підприємства на основні показники його фінансово-господарської діяльності [Текст] / О. Є. Кузьмін, Р. В. Фещур, В. Б. Горбань // Регіональна економіка. – 2012. – №2. – С. 89-98.
36.
331.108
К61
Колот, А.М. Мотивація персоналу [Текст] : підручник / А. М. Колот. – К. : КНЕУ, 2002. – 337с.
37.
37
С69
Соціально-психологічні чинники мотивації професійного вдосконалення особистості керівних кадрів освіти [Текст] : наук.-метод. посіб. – К. : Логос, 2005. – 128с.

38.
331.108
Д69
Доронина, М.С. Управление мотивацией [Текст] / М. С. Доронина, Е. Г. Наумик, О. В. Соловьев. – Х. : ХНЭУ, 2006. – 240с. 
39.
331.108
М12
Магура, М. Секреты мотивации или мотивация без секретов [Текст] / М. Магура, М. Курбатова. – М. : Управление персоналом, 2007. – 656с.

40.
331.5
К43
Кір`ян, Т.М. Мотивація людського капіталу до продуктивної праці [Текст] / Т. М. Кір`ян. – К. : НДІ праці і зайнятості населення, 2008. – 416с.
41.
330.341.1
С76
Стадник, В.В. Системне забезпечення мотивації інноваційного розвитку підприємницьких структур [Текст] : монографія / В. В. Стадник. – Хмельницький : ХНУ, 2009. – 271с.
42.
331.5
С30
Семикіна, М.В. Мотивація ефективної зайнятості: проблеми, тенденції, вибір стратегії [Текст] : монографія / М. В. Семикіна, Н. А. Іщенко, М. О. Родіонова. – Кіровоград : КОД, 2009. – 200с.
43.
331
С16
Салун, М.М. Механізм соціально-економічної мотивації працівника [Текст] : монографія / М. М. Салун, О. В. Майстренко. – Харків : ХНЕУ, 2010. – 184с. –
44.
331.108
Г65
Гончаров, В.М. Управління мотивацією персоналу на підприємствах [Текст] / В. М. Гончаров, А. В. Черкасов. – Л. : Янтар, 2010. – 268с. 
45.
331.108
Н60
Нижник, В.М. Механізм мотивації високопродуктивної праці персоналу підприємств [Текст] : монографія / В. М. Нижник, О. А. Харун. – Хмельницький : ХНУ, 2011. – 210с. – [Існує електронна копія]. 
46.
331.108
Г85
Гриньова, В.М. Формування мотиваційної стратегії управління персоналом підприємства [Текст] : монографія / В. М. Гриньова, І. А. Грузіна. – Х. : Вид-во ХНЕУ, 2012. – 300с. 
47.
37
С76
Становських, З.Л. Мотиваційно-смислові детермінанти саморегуляції професійної діяльності педагогів [Текст] : посіб. / З. Л. Становських. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2014. – 168 с. 
48.

Радимо звертатись також до електронних ресурсів інших бібліотек. Наприклад на сайт Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського за адресою http://www.nbuv.gov.ua/ ( БД «Система каталогів і картотек», «Електронний фонд», «Наукова періодика України»)

49.

Для пошуку повнотекстової інформації використовуйте БД «Електронна бібліотека», Навігатор Інтернет-ресурсів за профілем університету