Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> ефективність функціонування комунального підприємства в україні та по Хмельницькій області
>>> допоможіть підібрати матеріал


1.


Лялюк, О. Деякі проблеми правового регулювання питань комунальної власності в Україні [Текст] / О. Лялюк // Підприємництво, господарство і право. – 2008. – №10. – С. 72-74.
2.


Гривнак, К. Комунальний податок. Основні засади сплати комунального податку [Текст] / К. Гривнак // Вісник податкової служби України. – 2009. – №6. – С. 14-19.

3.


Крих, Т. Суб`єкт незаконної приватизації державного, комунального майна [Текст] / Т. Крих // Університетські наукові записки. – 2008. – №3. – С. 272-275.
4.


Солошенко, Л. Комунальний податок [Текст] / Л. Солошенко // Податки та бухгалтерський облік. – 2010. – №32. – С. 9-15.
5.


Савченко, К.В. Шляхи удосконалення забезпечення фінансовими ресурсами комунальних підприємств [Текст] / К. В. Савченко, О. В. Гнатенко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2010. – №3,Т.1. – С. 187-189.
6.


Кондрашов, О.М. Система органів державного регулювання структурного розвитку промисловості [Текст] / О. М. Кондрашов // Інвестиції : практика та досвід. – 2010. – №12. – С. 53-55.
7.


Бобровська, О. Вдосконалення інституціональної бази підвищення ефективності використання комунальної власності [Текст] / О. Бобровська // Економіка @ держава. – 2010. – №6. – С. 77-79.
8.


Драган, І. Розвиток соціальних умов ефективної реалізації державної політики у сфері ЖКГ [Текст] / І. Драган // Економіка @ держава. – 2010. – №10. – С. 127-129.
9.


Чаплигін, К.М. Державне регулювання суб`єктів господарювання [Текст] / К. М. Чаплигін // Інвестиції : практика та досвід. – 2010. – №17. – С. 50-52.
10.


Космідайло, І.В. Методичні питання оцінки ефективності управління державними підприємствами [Текст] / І. В. Космідайло // Інвестиції : практика та досвід. – 2010. – №21. – С. 28-29.
11.


Кириченко, О.А. Державна стратегія реформування житлово-комунального господарства України [Текст] / О. А. Кириченко, В. С. Нотевський // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – №4. – С. 63-70.
12.


Кіндзюр, О.С. Житлово-комунальний комплекс як складова національної економіки України [Текст] / О. С. Кіндзюр // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2010. – №11(691). – С. 345-349.
13.


Труш, І. Порядок створення акціонерного товариства комунального сектора економіки [Текст] / І. Труш // Підприємництво, господарство і право. – 2011. – №6. – С. 59-63.
14.


Дейнека, О.В. Систематизація суб`єктів державного сектора економіки України [Текст] / О. В. Дейнека // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – №1. – С. 199-206.

15.


Галенко, С. Управління комунальними підприємствами: проблеми та шляхи їх вирішення [Текст] / С. Галенко // Економіка @ держава. – 2011. – №7. – С. 96-97.
16.


Запатріна, І. Реформування житлово-комунального господарства в умовах макроекономічної нестабільнсті [Текст] / І. Запатріна, Т. Лебеда // Економіка України. – 2011. – №10. – С. 16-29.
17.


Дмитренко, Г.В. Необхідність покращення фінансового стану державних підприємств (на прикладі Казенного заводу порошкової металургії) [Текст] / Г. В. Дмитренко // Інвестиції : практика та досвід. – 2011. – №17. – С. 62-65.
18.


Легенченко, М. Шляхи протидії пзаприватизаційним схемам вибуття майна з комунальної власності [Текст] / М. Легенченко // Університетські наукові записки. – 2011. – №2. – С. 188-193.
19.


Островська, О.А. Інноваційні інструменти антикризового управління фінансами комунальних підприємств [Текст] / О. А. Островська // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – №9. – С. 154-163.
20.


Дмитренко, Г.В. Реальний стан фінансово-господарської діяльності державних підприємств (на прикладі Казенного заводу порошкової металургії) [Текст] / Г. В. Дмитренко // Інвестиції : практика та досвід. – 2011. – №18. – С. 78-80.
21.


Миговський, М.Л. Окремі аспекти реалізації повноважень органів місцевої влади та самоврядування щодо управління спільною власністю територіальних громад на обласному рівні [Текст] / М. Л. Миговський, Н. М. Мужикова // Інвестиції : практика та досвід. – 2011. – №19. – С. 126-129.
22.


Носова, І. Практика вирішення питань передачі об`єктів державного майна в комунальну власність територіальних громад [Текст] / І. Носова // Державний інформаційний бюлетень про приватизацію. – 2012. – №3. – С. 16-18.
23.


Чепіга, Т. Комунальний майновий комплекс міста: сучасний стан та проблеми управління [Текст] / Т. Чепіга // Економіка @ держава. – 2012. – №2. – С. 133-136.

24.


Дубас, А. Оцінка ефективності системи управління підприємствами житлово-комунальної сфери [Текст] / А. Дубас // Економіка @ держава. – 2012. – №6. – С. 42-43.
25.


Калашникова, X.I. Використання зарубіжного досвіду управління міською інфраструктурою в містах України [Текст] / X. I. Калашникова // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – №6. – С. 180-184.
26.


Пархоменко, С.П. Концесія як ефективний засіб залучення інвестицій у комунальне господарство [Текст] / С. П. Пархоменко // Інвестиції : практика та досвід. – 2012. – №12. – С. 51-53.
27.


Димченко, О. Дослідження європейських тенденцій стратегічного розвитку підприємств житлово-комунального господарства [Текст] / О. Димченко, Ю. Ільяшенко // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2012. – №2. – С. 181-187.
28.


Космідайло, І.В. Теоретичні аспекти організаційно-економічного механізму управління державними підприємствами [Текст] / І. В. Космідайло // Інвестиції : практика та досвід. – 2012. – №13. – С. 44-47.
29.


Підмогильний, О.О. Державне регулювання організаційно-економічного та правового статусу підприємств як замовників закупівель в Україні [Текст] / О. О. Підмогильний // Інвестиції : практика та досвід. – 2012. – №16. – С. 122-127.
30.


Запатріна, І.В. Житлово-комунальне господарство: перспективи реформування [Текст] / І. В. Запатріна, Т. Б. Лебеда // Економіка України. – 2012. – №10. – С. 34-44.
31.


Іскрижицька, Ф. Передача об`єктів із комунальної в державну власність [Текст] / Ф. Іскрижицька // Баланс-бюджет. – 2012. – №48. – С. 16-21.
32.


Рибачук, В. Соціально-економічні передумови державного регулювання діяльності з надання житлово-комунальних послуг населенню [Текст] / В. Рибачук // Економіка @ держава. – 2012. – №12. – С. 101-103.
33.


Сментина, Н.В. Характеристика системи управління комунальною власністю в Україні [Текст] / Н. В. Сментина // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – №2,Т.1. – С. 47-50. 
34.


Макаров, В.В. Проблеми фінансування збиткових соціально необхідних комунальних підприємств [Текст] / В. В. Макаров, С. Ю. Хоменко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – №2,Т.1. – С. 234-237.
35.


Житлово-комунальне господарство [Текст] // Все про бухгалтерський облік. – 2013. – №36. – С. 3-95.
36.


Запатріна, І. Економіко-правові аспекти механізму розпорядження об`єктами централізованого теплопостачання, водопостачання та водовідведення [Текст] / І. Запатріна // Економіка і прогнозування. – 2013. – №1. – С. 68-80.

37.


Узунов, Ф.В. Формування організаційно-функціональних механізмів розвитку державно-приватного партнерства в галузі житлово-комунального господарства [Текст] / Ф. В. Узунов // Економіка @ держава. – 2013. – №10. – С. 135-137.
38.


Миколайчук, М.М. Особливості державного регулювання для розвитку підприємств різних форм власності [Текст] / М. М. Миколайчук // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2013. – №3,Т.2. – С. 18-22.
39.
63
Н34
Заярна, Н.М. Роль держави у функціонуванні підприємств в Україні в умовах кризи [Текст] / Н. М. Заярна, К. Ю. Демченко // Науковий вісник НЛТУ України. – 2012. – Вип. 22.1. – С. 234-237.
40.
63
Н34
Кульчицький, М.І. Інвестиції в житлово-комунальне господарство як інструмент забезпечення сталого розвитку галузі [Текст] / М. І. Кульчицький, І. В. Козярик // Науковий вісник НЛТУ України. – 2012. – Вип. 22.3. – С. 269-276.
41.


Поліщук, О. Набуття земельних ділянок комунальної власності у користування в Україні як правове явище [Текст] / О. Поліщук // Підприємництво, господарство і право. – 2013. – №11. – С. 68-71.

42.


Димченко, О.В. Готовність до інновацій як важливий елемент системи економічної безпеки комунальних підприємств [Текст] / О. В. Димченко, І. О. Свиридова, М. М. Пересипкін // Економіка @ держава. – 2014. – №1. – С. 23-26.
43.


Димченко, О.В. Синергетична концепція управління інвестиційною діяльністю комунальних підприємств у контексті підвищення інвестиційної привабливості галузі [Текст] / О. В. Димченко, Ю. Г. Ільяшенко // Актуальні проблеми економіки. – 2014. – №1. – С. 8-15.
44.


Сазонов, Г. Ліквідація комунального підприємства: нюанси пред`явлення вимог кредиторів та списання заборгованості [Текст] / Г. Сазонов // Все про бухгалтерський облікВсе про бухгалтерський облік. – 2014. – №58. – С. 47-48.
45.


Можевікіна, М. Державне регулювання житлово-комунального господарства як фактор соціально-економічного розвитку суспільства [Текст] / М. Можевікіна // Актуальні проблеми економіки. – 2014. – №5. – С. 119-125.
46.


Стасюк, В.В. Ретроспективний аналіз державно-приватного партнерства у комунальному водопостачанні України [Текст] / В. В. Стасюк // Актуальні проблеми економіки. – 2014. – №6. – С. 170-175.

47.


Наваліхна, М.О. Розвиток системи управління житлово-комунальним господарством у сільських населених пунктах [Текст] / М. О. Наваліхна // Економіка @ держава. – 2014. – №7. – С. 67-70.
48.


Полуянова, Е.И. Жилищно-коммунальное хозяйство Украины: проблемы и перспективы функционирования [Текст] / Е. И. Полуянова, Т. Г. Луговая // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2014. – №3,Т.2. – С. 22-227. 
49.


Аверкина, М.Ф. Особливості функціонування міста як логістичної системи [Текст] / М. Ф. Аверкина // Актуальні проблеми економіки. – 2014. – №10. – С. 210-214.
50.


Маслак, О.І. Особливості фінансування міського пасажирського автотранспорту (на прикладі м. Кременчук) [Текст] / О. І. Маслак, О. В. Мороз, М. М. Мороз // Актуальні проблеми економіки. – 2014. – №10. – С. 239-246.
51.


Кайданник, О. Перспективи впровадження державно-приватного партнерства на комунальних підприємствах [Текст] / О. Кайданник // Світ фінансів. – 2014. – №2. – С. 126-137.
52.
63
Н34
Дембицький, М.І. Надання послуг підприємствами сфери житлово-комунального господарства України [Текст] / М. І. Дембицький // Науковий вісник НЛТУ України. – 2013. – Вип. 23.12. – С. 241-245.
53.


Кириленко, О.П. Фінансове забезпечення підприємств водопостачання та водовідведення в умовах бюджетної децентралізації [Текст] / О. П. Кириленко, В. В. Перевознюк // Фінанси України. – 2015. – №3. – С. 88-100.
54.


Піюкович, Б.Б. (Піюкович, Бабічкович Б.) Впровадження процесного методу організації на підприємствах водопостачання: за даними Сербії [Текст] / Б. Б. Піюкович, З. Войнович, П. Хармат // Актуальні проблеми економіки. – 2015. – №5. – С. 217-227.
55.


Саранюк, А.Ю. Економічна сутність управління витратами підприємств житлово-комунального господарства [Текст] / А. Ю. Саранюк // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2015. – №2,Т.2. – С. 78-81.
56.


Федірко, М. Теоретико-методологічні аспекти управління витратами підприємств комунальної теплоенергетики України [Текст] / М. Федірко, А. Чумак, І. Грицюк // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2015. – №1. – С. 33-43.
57.


Мельникова, М.В. Розвиток комунальної інфраструктури в міських агломераціях: інвестиційні аспекти [Текст] / М. В. Мельникова, Є. С. Градобоєва // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2015. – №3,Т.2. – С. 120-124.
58.


Коцюрба, О.Ю. Можливості застосування концесійних схем інвестування житлово-комунального господарства [Текст] / О. Ю. Коцюрба // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2015. – №4,Т.1. – С. 69-74. 
59.


Юлін, А. Як оплачувати працю керівників держкомунпідприємств [Текст] / А. Юлін // Все пробухгалтерський облік. – 2016. – №3. – С. 17-18.
60.


Гасанов, С.С. Напрями підвищення фінансової стабільності державних підприємств в Україні [Текст] / С. С. Гасанов, О. М. Іваницька, Т. В. Кощук // Фінанси України. – 2015. – №12. – С. 48-62.

61.

На жаль, більш детальної інформації за Вашим запитом в фонді бібліотеки ХНУ не знайдено, радимо додатково звернутись до електронних ресурсів Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського за адресою http://www.nbuv.gov.ua/portal/ ( БД «Наукова періодика України»)