Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Доброго вечора! :)
>>> Мені потрібна допомога для написання курсової роботи з дисципліни "Маркетинг" на тему "Виставкова діяльність підприємства". Допоможіжіть, будь ласка, підібрати літературу. Заздалегідь дякую!

1.


Лежнева, Т. Практическое "выставковедение" [Текст] / Т. Лежнева // PR-Менеджер. – 2003. – №6. – С. 16-19.
2.


Михайлова, Е. Как быстро, просто и эффективно подготовиться к выставке [Текст] / Е. Михайлова // Текстильная промышленность. – 2003. – №7-8. – С.24-31.
3.


Как сделать выставочный стенд привлекательным? [Текст] // Текстильная промышленность. – 2004. – №1-2. – С.18-22. – [выставочный дизайн].
4.


Гуріна, Н.Д. Деякі аспекти менеджменту виставкової діяльності підприємств [Текст] / Н. Д. Гуріна // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. – 2005. – №5,Т.2. – С. 73-77.
5.


Аршевська, М. Проблема оцінки ефективності виставкової діяльності [Текст] / М. Аршевська // Маркетинг и реклама. – 2006. – №1. – С. 53-57.
6.


Мисковець, О.В. Організаційно-економічний механізм виставкової діяльності [Текст] / О. В. Мисковець // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2006. – №3. – С. 71-74.
7.


Пекар, В. Выставочная индустрия Украины: история, тенденции, проблемы и перспективы [Текст] / В. Пекар // Маркетинг и реклама. – 2007. – №5. – С. 20-27.
8.


Ивашова, Н. Как сделать выставку рентабельным маркетинговым инструментом [Текст] / Н. Ивашова // Маркетинг и реклама. – 2007. – №9. – С. 31-33.
9.


Сініцина, О. Виставково-ярмаркові заходи як ефективні інструменти маркетинг [Текст] / О. Сініцина // Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. – 2007. – №4. – С. 90-95.
10.


Кирилко, Н.М. Роль і місце регіональних виставок у стратегічному розвитку підприємств легкої промисловості [Текст] / Н. М. Кирилко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2008. – №3,Т.2. – С. 85-88.
11.


Дупляк, Т. Виставкові центри України: стан і проблеми розвитку [Текст] / Т. Дупляк // Маркетинг в Україні. – 2008. – №5. – С. 40-43.
12.


Сініцина, О. Удосконалення виставково-ярмаркової діяльності в Україні [Текст] / О. Сініцина // Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. – 2008. – №6. – С. 72-79.
13.


Крохмальова, Н.А. Системний підхід до управління виставковою діяльністю [Текст] / Н. А. Крохмальова // Актуальні проблеми економіки. – 2009. – №5. – С. 155-159.
14.


Гавришко, О.О. Особливості виставково-ярмаркової діяльності в Україні [Текст] / О. О. Гавришко, Л. А. Бичікова // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2008. – №5. Т.3. – С. 44-47.
15.


Дубоделова, А.В. Сучасні концепції маркетингу на вітчизняних підприємствах [Текст] / А. В. Дубоделова, О. В. Юринець // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2009. – №5(640). – С. 79-83.
16.


Гуріна, Н.Д. Особливості бізнес-планування виставкової діяльності підприємств-експонентів [Текст] / Н. Д. Гуріна, Н. М. Кирилко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2010. – №5,Т.1. – С. 64-68.
17.


Вдовічена, О.Г. Маркетингове планування організації участі підприємств у виставково-ярмаркових заходах як умова підвищення їх прибутковості [Текст] / О. Г. Вдовічена // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2010. – №6,Т.3. – С. 169-174.
18.


Прошкіна, Н.В. Управління рекламою сучасного суб`єкта господарювання як складова процесу управління маркетингом [Текст] / Н. В. Прошкіна // Держава та регіони. – 2011. – №2. – С. 173-176.
19.


Ковальчук, С.В. Виставкові заходи як інструмент зовнішньоекономічної діяльності підприємства [Текст] / С. В. Ковальчук, О. В. Лопатовська // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2009. – №5,Т.3. – С. 88-91.
20.


Дупляк, Т.П. Оцінка ефективності управління підприємствами виставкової діяльності [Текст] / Т. П. Дупляк // Маркетинг в Україні. – 2011. – №2. – С. 29-34.
21.


Янишин, Я. Сприяння вдосконалення маркетингової діяльності в підприємстві [Текст] / Я. Янишин, Ю. Кашуба // Економіка АПК. – 2011. – №9. – С. 169-171.
22.


Ястремська, О.М. Організаційне забезпечення маркетингової діяльності підприємства [Текст] / О. М. Ястремська, Д. В. Райко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – №2,Т.3. – С. 113-116.
23.


П`ятницька, Г.Т. Регіональне управління виставковою діяльністю: методологічні підходи та практичні результати [Текст] / Г. Т. П`ятницька, О. В. Сініціна // Інвестиції : практика та досвід. – 2011. – №21. – С. 52-58.
24.


Гуріна, Н.Д. Розвиток спеціалізації "менеджмент виставкової діяльності" [Текст] / Н. Д. Гуріна, Л. О. Денисенко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2010. – №2,Т.2. – С. 101-104. 
25.


Крахмальова, Н.А. Економічний аспект виставково-ярмаркової діяльності підприємства [Текст] / Н. А. Крахмальова // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2012. – №2,Т.1. – С. 176-178. 
26.


Коваленко, О. Витрати на проведення виставки: документальне оформлення та облік [Текст] / О. Коваленко // Все про бухгалтерський облік. – 2012. – №56. – С. 30-32.
27.


Краус, К. Проблемні аспекти організації маркетингової діяльності малих підприємств торговельної галузі України [Текст] / К. Краус // Економіка. Фінанси. Право. – 2012. – №9. – С. 29-31.
28.


Хінціцька, A.M. Розвиток виставково-ярмаркової діяльності в Україні на сучасному етапі [Текст] / A. M. Хінціцька, О. М. Коваль // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. – 2013. – №2. – С. 182-188.
29.


Доберчак, Н.І. Сутність і роль маркетингу для підприємств у ринкових умовах господарювання [Текст] / Н. І. Доберчак // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2013. – №2,Т.3. – С. 129-132.
30.


Колосніченко, М.В. Вивчення та використання прийомів фотомерчендайзінга у виставковій діяльності [Текст] / М. В. Колосніченко, В. Є. Овчарек, М. В. Сичова // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. – 2013. – №4. – С. 86-91.
31.


Крахмальова, Н.А. Виставкові заходи як інструмент зовнішньоекономічної діяльності підприємства [Текст] / Н. А. Крахмальова // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2009. – №5,Т.3. – С. 85-88.
32.


Коваль, Л.М. Маркетинг у діяльності малих підприємств [Текст] / Л. М. Коваль, Ю. І. Николишин // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2010. – №6,Т.4. – С. 86-93.
33.


Кобець, Д.Л. Маркетинг-менеджмент в системі управління підприємством [Текст] / Д. Л. Кобець // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2013. – №6,Т.2. – С. 120-124. 
34.


Хмарська, І.А. Стратегічне управління комплексом маркетингових комунікацій підприємства [Текст] / І. А. Хмарська // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2013. – №6,Т.2. – С. 128-132. – [
35.


Родрігез, А. Аналіз чинників, що визначають ефективність торговельних виставок: за даними Іспанії [Текст] / А. Родрігез, М. Д. Рейна, К. Севілья // Актуальні проблеми економіки. – 2014. – №6. – С. 252-263.
36.


БойчукІ, В. Використання потенціалу виставково-ярмаркової індустрії у стимулюванні розвитку підприємництва [Текст] / В. БойчукІ, О. М. Антонів // Економіка @ держава. – 2014. – №5. – С. 48-51.
37.
338(477)
Т28
Баклушин, А.В. Використання стратегії блакитного океану в маркетинговій діяльності компанії Acmelight [Текст] / А. В. Баклушин // Творчий пошук молоді - курс на ефективність. – 2014. – С. 372-375.
38.
338(477)
Т28
Заремба, Л.С. Формування іміджу підприємства в контексті створення бренду [Текст] / Л. С. Заремба // Творчий пошук молоді - курс на ефективність. – 2014. – С. 383-387.
39.
338(477)
Т28
Костюк, В.С. Використання маркетингового інструментарію в діяльності ДП "Альма-шкіргалантерея" [Текст] / В. С. Костюк // Творчий пошук молоді - курс на ефективність. – 2014. – С. 387-389.
40.
338(477)
Т28
Сидоренко, А.В. Особливості застосування комплексу маркетингу на торговельному підприємстві ТОВ "ТМ Насолода" [Текст] / А. В. Сидоренко // Творчий пошук молоді - курс на ефективність. – 2014. – С. 398-402.
41.
63
Н34
Івануса, А.В. Особливості формування маркетингової стратегії меблевих підприємств [Текст] / А. В. Івануса, В. З. Холявка // Науковий вісник НЛТУ України. – 2013. – Вип. 23.11. – С. 210-214.
42.


Лукан, О. Аналіз ефективності маркетингової діяльності підприємства [Текст] / О. Лукан // Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. – 2014. – №5. – С. 42-50.
43.


Гольник, Л.А. Маркетингове управління - запорука успішної діяльності підприємства на ринку [Текст] / Л. А. Гольник // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2014. – №5,Т.2. – С. 158-161.
44.


Бурий, С.А. Роль маркетингу у зовнішньоекономічній діяльності підприємства [Текст] / С. А. Бурий // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2012. – №5,Т.3. – С. 21-26.
45.


Федан, К. Виставкова діяльність в Україні: стан та перспективи [Текст] / К. Федан // Персонал. – 2012. – №5. – С. 28-36.
46.


Башинська, І.О. Моделі формування інтегрованих маркетингових комунікацій інноваційно активних машинобудівних підприємств [Текст] / І. О. Башинська // Економічний часопис - XXI. – 2012. – №11-12. – С. 52-54.
47.


Антонів, О.М. Виставково-ярмаркова діяльність як ефективний засіб маркетингової політики підприємства [Текст] / О. М. Антонів // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – №6,Т.2. – С. 28-31. 
48.


Войнаренко, М.П. Комунікативна політика підприємств в сучасних умовах [Текст] / М. П. Войнаренко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – №6,Т.2. – С. 51-55. 
49.


Колосніченко, М.В. Вивчення та використання прийомів фотомерчендайзінгу у виставковій діяльності [Текст] / М. В. Колосніченко, В. Є. Овчарек, М. В. Сичова // Легка промисловість. – 2013. – №1. – С. 27-28.
50.


Башинська, І.О. Характеристика новітніх маркетингових комунікацій з позиції використання їх для промислових підприємств [Текст] / І. О. Башинська // Проблеми науки. – 2013. – №6. – С. 31-38.
51.


Савич, О. Особливості маркетингової діяльності промислових підприємств в умовах глобалізації [Текст] / О. Савич // Журнал Європейської економіки. – 2015. – №1,Т.14. – С. 51-58.
52.


Овчарек, В.Є. Виставковий дизайн: визначення, структура, сфера застосування [Текст] / В. Є. Овчарек, Г. В. Омельченко // "Технічні науки"Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. – 2015. – №2(84). – С. 157-162.
53.


Підкамінна, О. Участь у виставці: документальне оформлення та облік [Текст] / О. Підкамінна // Все про бухгалтерський облік. – 2015. – №97. – С. 6-8.
54.


Куриляк, З. Дегустація продукції під час проведення виставки: як організувати та облікувати [Текст] / З. Куриляк // Все про бухгалтерський облік. – 2015. – №97. – С. 13-15.
55.


Тростян, О. Участь у виставці або ярмарку: вирішуємо організаційні питання [Текст] / О. Тростян // Все про бухгалтерський облік. – 2015. – №97. – С. 16-17.
56.


Савчук, А. Ефективність маркетингової діяльності підприємств [Текст] / А. Савчук // Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. – 2015. – №5. – С. 27-37.
57.


Тарнавська, Н. Маркетингові інновації як пріоритетне джерело конкурентних переваг підприємств [Текст] / Н. Тарнавська, О. Голоднюк // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2015. – №3. – С. 79-92.
58.
339.138
М26
Маркетинг та логістика в системі менеджменту [Текст] : тези доп. VIII міжнар. наук.-практ. конф. (Львів, 4-6 лиспопада 2010р.). – Львів : Львівська політехніка, 2010. – 596с.
59.
339.138
М26
Маркетинг інновацій і інновації в маркетингу [Текст] : зб. тез і доп. 4-ої Міжнар. наук.- практ.конф. 29 вересня - 1 жовтня 2010р. – Суми : Папірус, 2010. – 300с.
60.
658.8
Б82
Борисенко, М.А. Промисловий маркетинг [Текст] : навч. посіб. / М. А. Борисенко, О. В. Гронь, В. М. Щетинін. – Х. : ХНЕУ, 2010. – 292с.
61.
339.138
М26
Маркетинг [Текст] : навч. посіб. /  за наук. ред. канд. екон. наук. доц. С.В. Ковальчук. – Львів : Новий Світ - 2000, 2010. – 679с. – (Вища освіта в Україні). 
62.
658.8
П81
Промисловий маркетинг. Формування професійних компетенцій у майбутніх маркетологів [Текст] : підручник / М. В. Вачевський, В. М. Мадзігон, І. Ф. Прокопенко, Г. Є. Левченко за ред. М.В.Вачевського. – К. : Кондор, 2010. – 486с.
63.
658.8
П81
Промисловий маркетинг. Формування професійних компетенцій у майбутніх маркетологів [Текст] : підручник / М. В. Вачевський, В. М. Мадзігон, І. Ф. Прокопенко, Г. Є. Левченко за ред. М.В.Вачевського. – К. : Кондор, 2011. – 486с. 
64.
339.138
М26
Маркетинг [Текст] : навч. посіб. /  за наук. ред. канд. екон. наук. доц. С.В. Ковальчук. – Львів : Новий Світ - 2000, 2011. – 679с. – (Вища освіта в Україні).
65.
658.8
Б20
Балабанова, Л.В. Маркетинг підприємства [Текст] : навч. посіб. / Л. В. Балабанова, В. В. Холод, І. В. Балабанова. – К. : ЦУЛ, 2012. – 612с.
66.
339.138
М26
Маркетинг [Текст] : навч. посіб. /  за наук. ред. канд. екон. наук. доц. С.В. Ковальчук. – Львів : Новий Світ - 2000, 2012. – 679с.
67.
339.138
П18
Парсяк, В.Н. Маркетинг: сучасна концепція та технології [Текст] : підручник / В. Н. Парсяк. – Херсон : Олді-Плюс, 2015. – 326 с. 
68.

П’ятницька Г. Т. 
Вплив виставкової діяльності на соціально-економічний розвиток регіону [Електронний ресурс] / Г. Т. П’ятницька, О. В. Сініціна // Економіка і регіон. - 2011. - № 3. - С. 26-33. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/econrig_2011_3_7
69.

Цимбаліст І. М. 
Проблемні питання аналізу ефективності виставкової діяльності підприємства-експонента [Електронний ресурс] / І. М. Цимбаліст. // Технології та дизайн. - 2014. - № 1. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/td_2014_1_18
70.

П’ятницька Н. О. 
Формування колективу працівників підприємств – організаторів виставково-ярмаркових заходів [Електронний ресурс] / Н. О. П’ятницька, О. В. Сініціна // Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг. - 2010. - Вип. 2. - С. 520-526. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/esprstp_2010_2_79
71.

Гуріна Н. Д. 
Вибір стратегії участі підприємства у виставкових заходах [Електронний ресурс] / Н. Д. Гуріна, Н. М. Кирилко. // Економіка. Управління. Інновації. - 2014. - № 2. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/eui_2014_2_22
72.

Карпенко Н. В. 
Управління виставково-ярмарковою діяльністю підприємства [Електронний ресурс] / Н. В. Карпенко // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Сер. : Економічні науки. - 2014. - № 5. - С. 59-63. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvpusk_2014_5_11
73.

Божкова В. В. 
Виставкова діяльність як ефективний інструмент просування промислової продукції на нові ринки збуту [Електронний ресурс] / В. В. Божкова, А. С. Чикалова // Маркетинг і менеджмент інновацій. - 2015. - № 3. - С. 11-19. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mimi_2015_3_3
74.

Додатково радимо Вам звернутись до БД “Електронна бібліотека” на сайті НБ ХНУ
75.

Радимо звертатись до електронних ресурсів інших бібліотек. Наприклад на сайт Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського за адресою http://www.nbuv.gov.ua/ ( БД «Система каталогів і картотек», «Електронний фонд», «Наукова періодика України»)