Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Доброго вечора! Поможіть підібрати літературу до теми "Аудит касових операцій". Дякую!
1.
Заглада, І. Порядок ведення касових операцій [Текст] / І. Заглада // Баланс. Бібліотека. Практичне керівництво. – 2009. – №3. – С. 12-18.

2.
Чумасова, М. Касові операції у приватних підприємців [Текст] / М. Чумасова // Баланс. Бібліотека. Практичне керівництво. – 2009. – №3. – С. 34-36.

3.
Положення про ведення касових операцій [Текст] // Податки та бухгалтерський облік.Додаток до газети"Податки та бухоблік". – 2009. – №9. – С. 2-55.

4.
Сліпачук, О. Перевірки касової дисципліни органами ДПА [Текст] / О. Сліпачук // Контроль. – 2009. – №7. – С. 28-43.

5.
Аудит касових операцій [Текст] // Контроль. – 2010. – №5-6. – С. 30-50.

6.
Новий порядок ведення банками касових операцій [Текст] // Баланс. – 2011. – №57. – С. 1-32.

7.
Касові операції: нормативна база [Текст] // Податки та бухгалтерський облік. Спецвипуск. – 2011. – №9. – С. 5-110.

8.
Касові операції [Текст] // Податки та бухгалтерський облік. СпецвипускПодатки та бухгалтерський облік. Спецвипуск. – 2012. – №9. – С. 3-120.

9.
Гресь, Н. Правові колізії порядку ведення підприємствами касових операцій [Текст] / Н. Гресь // Бухгалтерський облік і аудит. – 2012. – №11. – С. 27-30.

10.
Золотухін, О. Касова дисципліна на підприємстві [Текст] / О. Золотухін // Вісник Міністерства доходів і зборів. – 2014. – №45. – С. 9-16.

11.
День касира: крок за кроком [Текст] // Все про бухгалтерський облік. – 2015. – №35. – С. 45-48.

12.
Сідак, О. Інвентаризація каси: облік результатів [Текст] / О. Сідак // Все про бухгалтерський облік. – 2015. – №100. – С. 39-41.

13.
Петренко, О. Як виробникам та імпортерам аудіо-, відеотехніки, касет і дисків правильно платити відрахування [Текст] / О. Петренко // Все про бухгалтерський облік. – 2004. – №89. – С. 8-11. – [Облік витрат].

14.
Сушальська, Т. Касові операції у відокремлених підрозділах підприємства [Текст] / Т. Сушальська // Бухгалтерія: Право, податки, консультаціїБухгалтерія. – 2005. – №32. – С. 37-41. – [Готівковий обіг].

15.
Сушальська, Т. Готівка... під прицілом [Текст] / Т. Сушальська // Бухгалтерія: Право, податки, консультаціїБухгалтерія. – 2005. – №40. – С. 64-67. – [Каса: перевірки].

16.
Солошенко, Л. Касові операції в запитаннях та відповідях [Текст] / Л. Солошенко // Податки та бухгалтерський облік. – 2007. – №85. – С. 43-49.

17. 336.7
С13 Савченко, Е. Кассовые операции для начинающих [Текст] / Е. Савченко. – 2-е изд., перераб. – Х. : Фактор, 2000. – 102с.

18. 657.63
А93 Аудит [Текст] : зб. задач та практ. ситуацій / Г. Н. Давидов, І. К. Дрозд, І. Г. Давидов [та ін.] за ред. Г.М. Давидова. – 2-ге вид., переробл. і доповн. – К. : Знання, 2001. – 170с. – (Вища освіта ХХI століття).

19. 657.63
Д13 Давидов, Г.М. Аудит [Текст] : навч. посіб. / Г. М. Давидов. – 2-ге вид., переробл. і доповн. – К. : Знання, 2001. – 363с. – (Вища освіта XXI століття). – [Існує електронна копія].

20. 657.63
К90 Кулаковська, Л.П. Основи аудиту [Текст] : навч. посіб. / Л. П. Кулаковська, Ю. В. Піча. – К. : "Каравелла", "Новий світ", 2002. – 504с.

21. 657.63
П56 Поникаров, В.Д. Аудит [Текст] : учебно-метод. пособие / В. Д. Поникаров, Т. Н. Серикова. – Х. : ИД "ИНЖЕК", 2003. – 256c.
22. 657.63
К90 Кулаковська, Л.П. Організація і методика аудиту [Текст] : навч. посіб. / Л. П. Кулаковська, Ю. В. Піча. – 3-є вид. – К. : Каравела, 2006. – 560с.
23. 657.63
К90 Кулаковська, Л.П. Основи аудиту [Текст] : навч. посіб. / Л. П. Кулаковська, Ю. В. Піча. – 3-тє вид. – К. : Каравелла, 2006. – 312с.


24. 657
Л68 Лобозинська, С.М. Облік і аудит у банку [Текст] : навч. посіб. / С. М. Лобозинська за ред. С.К. Реверчука. – К. : Знання, 2007. – 630с. – [Рекомендовано МОН України].

25. Кіртока Р.
Особливості аудиту касових операцій торгового підприємства / Р. Кіртока // Науковий вісник [Одеського національного економічного університету]. - 2014. - № 12. - С. 71-80. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nv_2014_12_9

26. Кіртока Р.
Особливості аудиту касових операцій торгового підприємства / Р. Кіртока // Науковий вісник [Одеського національного економічного університету]. - 2014. - № 12. - С. 71-80. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nv_2014_12_9

27. Даценко Г. В.
Аудит та інспектування грошових коштів і касових операцій: суть, проблемні аспекти та шляхи їх подолання / Г. В. Даценко, І. А. Левченко // Вісник Дніпропетровського університету. Сер. : Економіка. - 2013. - Т. 21, вип. 7(4). - С. 210-216. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vdumov_2013_21_7(4)__34

28.
Усікова Л. О.
Аудиторська перевірка каси / Л. О. Усікова // Право і Безпека. - 2006. - Т. 5, № 5. - С. 85-88. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pib_2006_5_5_22

29. Додатково радимо Вам звернутись до БД “Електронний каталог” на сайті НБ ХНУ- рубрика “ Касові операції.....”

30. Додатково радимо Вам звернутись до Навігатора Інтернет- ресурсів за профілем університету на сайті НБ ХНУ- розділ “ Бухгалтерський облік і аудит