Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Бренд-менеджмент на підпприємстві(на прикладі Наша Ряба). Дякую.
1.
Пустотин В.  Омоложение украинских брендов: как правильней? [Електронний ресурс] / В. Пустотин // Маркетинг в Україні. - 2015. - № 4. - С. 24-30. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mvu_2015_4_5
2.
Гуля Ю. В.  Використання брендингу в контексті підвищення конкурентоспроможності продукції птахівничих підприємств [Електронний ресурс] / Ю. В. Гуля // Вісник Харківського національного аграрного університету ім. В. В. Докучаєва. Сер. : Економічні науки. - 2014. - № 5. - С. 231-240. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vkhnau_ekon_2014_5_37
3.
Циганок В. М.  Дослідження можливостей використання у вітчизняних технологіях брендингу новітніх стратегій "побудова індивідуальності бренда" та "залучення споживачів у бренд" / В. М. Циганок, Ю. В. Гуля, А. В. Ращенко // Агросвіт. - 2012. - № 6. - С. 32-35. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/agrosvit_2012_6_9
4.
Циганок В. М. 
Методичні засади оцінки ефективності брендування торговельних марок на ринку м`яса птиці [Електронний ресурс] / В. М. Циганок, Ю. В. Гуля, А. В. Ращенко // Агросвіт. - 2012. - № 11. - С. 22-28. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/agrosvit_2012_11_7
5.
http://ryaba.com.ua/ua/