Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Доброго дня. Допоможіть з літературою для статті на тему: "Інноваційний цикл, роль HR- менеджера в інноваційній діяльності персоналу"
1.


Грабовська, І.В. Актуальні проблеми стимулювання праці в інноваційній сфері [Текст] / І. В. Грабовська // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2005. – №2,Т.2. – С. 214-218. – [В статті розглядаються актуальні проблеми стимулювання праці персоналу, зайнятого в інноваційному процесі. Сформулювало основні завдання стимулювання науково-технічної праці з врахуванням специфіки інноваційної сфери. Визначенні основні напрямки удосконалення системи стимулювання праці персоналу підрозділів, які здійснюють інноваційну діяльність.].

2.


Калина, А.В. Мотивація та оцінка інноваційної діяльності персоналу [Текст] / А. В. Калина // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2005. – №2,Т.1. – С. 102-105. – [Перехід до ринкової економіки збільшив значення активізації інноваційної діяльності, проблем формування інноваційного потенціалу країни, що дозволяє реорганізувати економіку, прискорено розвивати наукомістке виробництво. Це повинно стати одним з найважливіших факторів виходу з економічної кризи і забезпечення умов для економічного росту.].

3.


Ларичева, Е.А. Управление персоналом на инновационном предприятии в машиностроении [Текст] / Е. А. Ларичева // Менеджмент в России и за рубежом. – 2005. – №3. – С.102-111.

4.


Виноградов, О.А. Механізм застосування маркетингових засад в інноваційній діяльності корпоративних підприємтв [Текст] / О. А. Виноградов // Актуальні проблеми економіки. – 2005. – №12. – С. 68-75. – [Механізм маркетингу інноваційної діяльності в циклі розробки нових продуктів на підприємствах корпоративного типу].

5.


Онищук, А. Управление эффективностью персонала на основании компетенций [Текст] / А. Онищук, О. Шкуть // Управление персоналом ( укр.). – 2007. – №4. – С. 74-77.

6.


Синявец, Т.Д. Основы управления персоналом. Теория и практика [Текст] / Т. Д. Синявец // Методы менеджмента качества. – 2007. – №6. – С. 44-47.

7.


Базарова, Л.А. Технология формирования творческих способностей персонала как инструмент инновационного управления [Текст] / Л. А. Базарова // Инновации. – 2007. – №5. – С. 73-75.

8.


Власова, А. Новые роли в репертуаре HR-менеджера [Текст] / А. Власова // Компаньон.Стратегии. – 2008. – №1. – С. 57-60. – [Переосмысление роли и новые требования к HR-менеджеру в украинских компаниях на фоне процессов глобализации].

9.


Довгань, О.О. Стимулювання та мотивація інноваційної діяльності активності персоналу підприємства [Текст] / О. О. Довгань // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2007. – №6,Т.2. – С. 112-116. – [У статті розглянуті основні проблеми створення системи стимулювання інноваційної активності персоналу як передумову подальшого розвитку підприємства та запропоновано систему матеріального заохочення інноваційної активності персоналу підприємства на основі комунального підприємства по будівництву, ремонту та експлуатації доріг.].

10.


Кравченко, В.О. Питання інноваційного розвитку персоналу організації [Текст] / В. О. Кравченко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2008. – №3,Т.1. – С. 176-179.

11.


Харун, О.А. Особливості застосування інноваційних систем матеріального стимулювання в управлінні персоналом підприємств [Текст] / О. А. Харун // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2008. – №4,Т.2. – С. 100-13. – [В статті розглянуто та охарактеризовано інноваційні системи матеріального стимулювання до активної діяльності персоналу підприємств. Визначено переваги, недоліки та умови їх застосування.].

12.


Погудин, О. Творческая активность персонала и инновационная среда организации [Текст] / О. Погудин, А. Тарасов // Проблемы теории и практики управления. – 2010. – №1. – С. 32-40.

13.


Наумова, О. Вдосконалення організації інноваційної діяльності персоналу в контексті підвищення конкурентоспроможності підприємства [Текст] / О. Наумова // Україна: аспекти праці. – 2010. – №4. – С. 47-51.

14.


Тарнавська, Н. Інноваційне управління розвитком персоналу як основним джерелом конкурентних переваг [Текст] / Н. Тарнавська // Україна: аспекти праці. – 2010. – №7. – С. 36-43.

15.


Стрехова, С.В. Проблеми впровадження інноваційних технологій в управління персоналом підприємства [Текст] / С. В. Стрехова // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2010. – №6,Т.3. – С. 54-57.

16.


Колиснык, М. Конец эпохи традиционного менеджмента, или Нейробиологические основы мотивации [Текст] / М. Колиснык // Управление компанией (укр.изд.). – 2011. – №2. – С. 20-27.

17.


Червінська, Л. Стимулювання інноваційної діяльності персоналу [Текст] / Л. Червінська // Економіка України. – 2011. – №6. – С. 59-65.

18.


Нагорний, Є.І. Маркетингова модель інноваційного циклу створення нового товару [Текст] / Є. І. Нагорний // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2010. – №2,Т.2. – С. 106-111. – [В статті розроблена маркетингова модель інноваційного циклу створення нового товару з урахуванням механізму маркетингового тестування.


19.


Карюк, В. Формування економічного механізму стимулювання інноваційної діяльності персоналу підприємств [Текст] / В. Карюк // Україна: аспекти праці. – 2012. – №2. – С. 42-46.

20.


Кузьмін, О. Методи впливу як ефективний інструмент керівної інноваційної діяльності [Текст] / О. Кузьмін, Н. Колінко // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2013. – №2. – С. 71-81.

21.


Марчук, Л.П. Механізм управління творчою активністю персоналу підприємства як засіб інноваційної трансформації виробництва [Текст] / Л. П. Марчук // Актуальні проблеми економіки. – 2014. – №1. – С. 359-367.

22.


Макеєнко, А.Г. Теоретичні аспекти розвитку управлінських інновацій [Текст] / А. Г. Макеєнко // Економіка @ держава. – 2014. – №5. – С. 81-84.

23.


Ряпич, Т. Развитие HR-бизнес-партнерства в Украине и в мире [Текст] / Т. Ряпич // Управление персоналом ( укр.). – 2014. – №8. – С. 64-66.

24.


Трочиковски, Т. Управление на предприятии с использованием моделей инновационного менеджмента [Текст] / Т. Трочиковски // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2014. – №3,Т.3. – С. 229-233.

25.
331
А43
Думанська, І.Ю. Вдосконалення методики організації діяльності підприємства на етапах інноваційного циклу [Текст] / І. Ю. Думанська, Т. С. Мантуляк // Актуальні проблеми підвищення якості підготовки фахівців у галузі економіки в умовах сталого економічного розвитку України. – 2013. – С. 92-95.

26.


Єпіфанова, І.Ю. Стратегічне управління інноваційною діяльністю вітчизняних підприємств [Текст] / І. Ю. Єпіфанова // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2014. – №3,Т.1. – С. 56-58.

27.


Полінкевич, О.М. Структурологічна модель механізму активізації інноваційних процесів в управлінні промисловим підприємством [Текст] / О. М. Полінкевич // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2014. – №5,Т.1. – С. 40-43. – [Розглянуто поняття «механізм активізації» інноваційних процесів. Значна увага приділена дослідженню моделі механізму активізації інновацій в управлінні підприємством. Запропоновані підмеханізми активізації інновацій в управлінні
підприємством та розроблені заходи щодо їх реалізації.

].
28.


Кузьмін, О.Є. Організування діяльності інноваційних креативних колективів на машинобудівних підприємствах [Текст] / О. Є. Кузьмін, О. О. Горячка // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2013. – №18(778). – С. 342-347.

29.


Кадровое администрирование: опыт компаний [Текст] // Управление персоналом ( укр.). – 2015. – №3. – С. 11-13.

30.


Іваненко, О.І. Ефективне управління проектами інноваційної діяльності в регіонах України [Текст] / О. І. Іваненко, К. О. Шіковець, Г. М. Квіта // Економічні наукиВісник Київського національного університету технологій та дизайну. – 2015. – №1(83). – С. 90-96.

31.


Грабовська, І.В. Методичні підходи до розробки та впровадження організаційно-управлінських інновацій [Текст] / І. В. Грабовська // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2015. – №2,Т.2. – С. 260-264.

32.


Коваленко, О.В. Інноваційна діяльність суб`єктів ринку в сучасних конкурентних [Текст] / О. В. Коваленко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2015. – №4,Т.1. – С. 60-63. – [У статті розкрито інноваційну діяльність підприємства в сучасних умовах. До основних видів нововведення на підприємстві можна віднести інновації продукції; технологічних процесів; персоналу; управлінської діяльності. Основу
інноваційної політики на промислових підприємствах різних галузей становлять саме інновації продукту.
Ключові слова: інновація, маркетингова діяльність, промислове підприємство.


33.
330.341.1
В19
Василенко, В.О. Інноваційний менеджмент [Текст] : навч. посіб. / В. О. Василенко, В. Г. Шматько. – К. : ЦУЛ, Фенікс, 2003. – 440с. 

34.
330.341.1
К78
Краснокутська, Н.В. Інноваційний менеджмент [Текст] : навч. посіб. / Н. В. Краснокутська. – К. : КНЕУ, 2003. – 504с. 

35.


Микитюк, П.П. Інноваційний менеджмент [Електронний ресурс] : навч. посіб. / П. П. Микитюк. – Тернопіль : Економічна думка, 2006. - Систем.вимоги: Adobe Reader/ Foxit Reader. - Режим доступу: доступний тільки для користувачів НБ ХНУ. – Назва з екрана.

36.
330.341.1
С76
Стадник, В.В. Інноваційний менеджмент [Текст] : навч. посіб. / В. В. Стадник, М. А. Йохна. – К. : Академвидав, 2006. – 464с. 

37.
330.341.1
М59
Микитюк, П.П. Інноваційний менеджмент [Текст] : навч. посіб. / П. П. Микитюк. – К. : ЦНЛ, 2007. – 400с.

38.
330.341.1
М69
Михайлова, Л.І. Інноваційний менеджмент [Текст] : навч. посіб. / Л. І. Михайлова, С. Г. Турчіна. – К. : ЦУЛ, 2007. – 248с. –
39.
658
Т41
Тимофеєв, В.М. Управління інноваційним розвитком підприємства [Текст] : навч. посіб. / В. М. Тимофеєв, Г. С. Черноіванова. – Х. : Скорпіон, 2009. – 136с. 

40.
330.341.1
Д81
Дудар, Т.Г. Інноваційний менеджмент [Текст] : навч. посіб. / Т. Г. Дудар, В. В. Мельниченко. – К. : ЦУЛ, 2009. – 256с. –
41.
658
Г85
Гринчуцький, В.І. Економіка підприємства [Текст] : навч. посіб. / В. І. Гринчуцький, Е. Т. Карапетян, Б. В. Погріщук. – К. : ЦНЛ, 2010. – 304с. 

42.
334.7
А66
Андрушків, Б.М. Корпоративне управління [Текст] : навч. посіб. / Б. М. Андрушків, С. П. Черничинець. – К. : Кондор, 2011. – 528с. 

43.
330.341.1
У45
Украина и ее регионы на пути к инновационному обществу [Текст] : монография. Т.2 / И. П. Булеев, В. И. Дубницкий, Е. М. Азарян [и др.] под.ред.В.И.Дубницкого и И.П. Булеева. – Донецьк : Юго-Восток, 2011. – 532с. 

44.
330.341.1
З-38
Захарченко, В.І. Інноваційний менеджмент: теорія і практика в умовах трансформації економіки [Текст] : навч. посіб. / В. І. Захарченко, Н. М. Корсікова, М. М. Меркулов. – К. : ЦУЛ, 2012. – 448с. 
45.
330.341.1
М50
Менеджмент та маркетинг інновацій [Текст] : монографія /  за ред. С.М. Ілляшенка. – Суми : Університетська книга, 2012. – 616с. –

46.
65
Т98
Тюріна, Н.М. Антикризове управління [Текст] : навч. посіб. / Н. М. Тюріна, Н. С. Карвацька, І. В. Грабровська. – К. : ЦУЛ, 2012. – 448с. 

47.
005
У67
Управлінські інновації [Текст] : зб. наук. праць Тернопільського нац. екон. ун-ту. Вип. 1. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – 178с. 

48.
338(477)
П78
Проблеми розвитку соціально-економічних систем в контексті глобалізаційних викликів [Текст] : матеріали міжнар. науково-практ. конф. студ. та молодих вчених (17-22 квітня 2012р.). Т.2. – Хмельницький : ХНУ, 2012. – 270с. –

49.
331.108
І-66
Інноваційна праця: діагностика проблем, важелі активізації [Текст] : монографія / М. В. Семикіна, С. Р. Пасєка, Л. А. Коваль, Л. Д. Збаржевецька за наук. ред. М.В. Семикіної. – Черкаси : ТОВ "МАКЛАУТ", 2012. – 320с. –

50.
330.341.1
С51
Смоляр, Л.Г. Управління процесом розробки і освоєння виробництва нових продуктів [Текст] : навч. посіб. / Л. Г. Смоляр, О. К. Бояринова, О. В. Кам`янська. – Київ : Кондор, 2015. – 493 с. –

51.
331.108
Л67
Літинська, В.А. Управління кар`єрою персоналу [Текст] : навч. посіб. / В. А. Літинська. – Хмельницький : Цюпак А.А., 2015. – 188 с. 

52.
338
А43
Актуальні проблеми економіки в умовах глобальних викликів [Текст] : зб. наук. праць. Вип.10. – Хмельницький : ХНУ, 2015. – 214 с. 

Для пошуку повнотекстової інформації використовуйте на сайті НБ ХНУ БД «Електронна бібліотека» та Навігатор Інтернет-ресурсів за профілем університету, розділ “Менеджмент ” та “Економіка праці” (http://lib.khnu.km.ua/inf_res/res_internet/navigator_SHV.php)