Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Доброго дня! Допоможіть знайти літературу для портфоліо "Стимульний матеріал до розвиваючих вправ для дітей від 1-7 років, тестові методики до розвиваючих та розвивальних вправ для кожного вікового періоду (молодший шкільний, середній, підлітковий, старший та юнацький." Дякую!
1.


Левенець, О.А. Тренінгові вправи для розвитку окремих психічних функцій [Текст] / О. А. Левенець // Практична психологія та соціальна робота. – 2006. – №3. – С. 39-40.

2.


Марховська, І. Комплекс розвивальних вправ для уроків української мови і читання [Текст] / І. Марховська // Початкова школа. – 2007. – №10. – С.15-18.

3.


Заїка, Є.В. Комплекс вправ для розвитку пізнавальних стратегій учнів [Текст] / Є. В. Заїка, І. О. Зуєв // Практична психологія та соціальна робота. – 2007. – №12. – С. 30-34.

4.


Прудиус, О. Вправи для розвитку мовленнєвих здібностей та уваги школярів [Текст] / О. Прудиус // Початкова школа. – 2011. – №2. – С.17 - 20.

5.
37
А43
Герасімюк, І. Розвиток творчих можливостей молодших школярів як основа розвитку їх особистості [Текст] / І. Герасімюк, Л. П. Сокольська // Актуальні проблеми гуманітарних та природничих наук. – 2009. – Т.1 Вип.4.-Вип.4. – С. 25-26.

6.


Губенко, О.В. Эффективное развитие творческого мышления с помощью метода бисоциаций (для детей от 11 лет) [Текст] / О. В. Губенко // Обдарована дитина. – 2011. – №2. – С. 25-30.

7.


Вітко, М.А. Ігровий комплекс для розвитку творчого мислення [Текст] / М. А. Вітко // Обдарована дитина. – 2011. – №4. – С. 38-47.

8.
37
А43
Міллер, А. Особливості розвитку творчих здібностей у дітей молодшого шкільного віку [Текст] / А. Міллер, Л. В. Міхеєва // Актуальні проблеми гуманітарних та природничих наук. В 2-х т. – 2010. – Т.1 Вип.5.-Вип.5. – С. 94-97.

9.


Блінчук, Н.В. Створення сприятливих умов для розвитку творчих здібностей учнів початкових класів [Текст] / Н. В. Блінчук // Обдарована дитина. – 2012. – №9. – С. 6-12.

10.


Шляхова, Г.Г. Розвиток творчих здібностей особистості засобами трудового навчання [Текст] / Г. Г. Шляхова // Трудова підготовка в сучасній школі. – 2013. – №11. – С. 12-21.

11.


Губенко, А.В. Развиваем творческое изобретательское мышление школьников с помощью приема компактности [Текст] : (для детей среднего и старшого школьного возраста) / А. В. Губенко // Обдарована дитина. – 2013. – №9. – С. 48-52.

12.


Прокопчук, А. «Народження особистості». Інноваційна програма роботи з дітьми Центру денного перебування та розвитку [Текст] / А. Прокопчук, К. Скляренко // Соціальний педагог. – 2013. – №12. – С. 35-36.

13.


Деркач, В.Ф. Робота педколективу Павлиської школи з розвитку творчих здібностей учнів [Текст] / В. Ф. Деркач // Педагогіка і психологія. – 2013. – №4. – С. 31-34.

14.


Кільдерова, Л.В. Розвиток творчих здібностей учнів у процесі вивчення варіативних модулів [Текст] / Л. В. Кільдерова // Трудова підготовка в сучасній школі. – 2013. – №12. – С. 5-9.

15.


Тренкіна, К. Роль значимого дорослого. Розвиваємо творчі здібності дітей дошкільного віку [Текст] / К. Тренкіна // Соціальний педагог. – 2014. – №3. – С. 56-57.

16.


Романова, Г. Підготовка майбутніх педагогів професійного навчання до застосування особистісно-розвивальних педагогічних технологій [Текст] / Г. Романова // Професійно-технічна освіта. – 2014. – №2. – С. 57.

17.


Зайченко, О. Творчі здібності молодших школярів. Корекція та розвиток [Текст] / О. Зайченко // Психолог. – 2014. – №20. – С. 12-21.

18.


Устименко, К. Цикл розвивальних занять «давай познайомимося!» [Текст] / К. Устименко // Освіта та розвиток обдарованої особистості. – 2015. – №3. – С. 60-66.

19.


Бурное, В.В. Ігрові методи навчання - передумова інтелектуального та творчого розвитку особистості школярів [Текст] / В. В. Бурное, А. О. Каплунова // Педагогічна майстерня. – 2015. – №5. – С. 11-21.

20.


Суходольська, О.В. Стимулювання пізнавальної діяльності учнів [Текст] / О. В. Суходольська // Трудове навчання в школі. – 2015. – №11-12. – С. 25-28.

21.


Позняк, Т.М. Розвиток творчих здібностей дитини [Текст] / Т. М. Позняк // Педагогіка і психологія. – 2015. – №2. – С. 66-73.

22.


Гавріиенко, Л.І. «Мозковий штурм» як один із методів розвитку творчого потенціалу учнів [Текст] / Л. І. Гавріиенко // Вісник Кам`янець-Подільського національного університету ім. Івана Огієнка. – 2014. – №9. – С. 20-24.

23.


Ісаєва, І.М. Умови успішного навчання. Розвиток здібностей. Створення мотивації до навчання. 5 клас: Конструктор уроку [Текст] / І. М. Ісаєва // Основи здоров`я. – 2015. – №12. – С. 16-20.

24.
37
К43
Киричук, В.О. Методики використання технологій проектування особистісно-розвивального змісту [Текст] : метод. посіб. / В. О. Киричук. – К. : ІОД, 2009. – 158с. 

25.
37
Ч-44
Чепіль, М.М. Педагогічні технології [Текст] : навч. посіб. / М. М. Чепіль, Н. З. Дуднік. – К. : Академвидав, 2012. – 224с. – (Альма-матер). 


26.

Очеретна К. С. 
Впровадження ейдетики в систему навчально-виховної роботи з дітьми дошкільного віку / К. С. Очеретна // Наука і освіта. - 2013. - № 5. - С. 41-44. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/NiO_2013_5_13
27.

Костенко А. А. 
Розвивальне навчання в молодшій школі / А. А. Костенко // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Сер. : Педагогічні науки. - 2013. - Вип. 111. - С. 151-154. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VchdpuP_2013_111_39
28.

Кириліва В. О. 
Розвивальне навчання як основа інтелектуального розвитку молодших школярів / В. О. Кириліва // Теорія та методика навчання та виховання. - 2014. - Вип. 35. - С. 87-93. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkhnpu_ttmniv_2014_35_11
29.

Охріменко Л. 
Використання технології розвивального навчання на уроках української мови в початкових класах / Л. Охріменко // Молодь і ринок. - 2014. - № 9. - С. 123-129. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mir_2014_9_28
30.

Смирнова І. 
Використання іт-технологій в процесі розвивального навчання в початкових класах / І. Смирнова // Наукові записки [Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка]. Сер. : Педагогічні науки. - 2014. - Вип. 125. - С. 185-188. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nz_p_2014_125_46
31.


Лець Ю. А. 
Особистісне самовизначення старшокласника в системі розвивального навчання / Ю. А. Лець // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія : Психологія. - 2010. - № 913, вип. 44. - С. 108-110. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKhIPC_2010_913_44_28
32.

Волошина Г. 
Технологічні прийоми розвивального навчання / Г. Волошина, П. Волошин // Психолого-педагогічні проблеми сільської школи. - 2013. - № 46. - С. 86-90. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ppps_2013_46_15
33.

Кириліва В. О. 
Особливості реалізації принципу розвивального навчання у роботі вчителів початкової школи / В. О. Кириліва // Актуальні проблеми державного управління, педагогіки та психології. - 2013. - Вип. 2. - С. 280-283. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apdyptp_2013_2_59
34.

Репкіна Н. В. 
Харківська психологічна школа й система розвивального навчання школярів / Н. В. Репкіна // Вісник Дніпропетровського університету. Серія : Педагогіка і психологія. - 2013. - Т. 21, вип. 19. - С. 123-129. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vdupp_2013_21_19_19
35.

Додатково радимо Вам звернутись до БД “Електронний каталог” на сайті НБ ХНУ- рубрика “Розвиток творчих здібностей....”
36.

Для пошуку повнотекстової інформації використовуйте БД «Електронна бібліотека», Навігатор Інтернет-ресурсів за профілем університету