Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Доброго дня. Допоможыть, будь ласка, підібрати літературу для написання курсової роботи на тему: "Сучасні тенденції розвитку світового ринку робочої сили". Дякую

1.
37
А43
Нижник, І. Підготовка і якість трудових ресурсів: проблеми і перспективи входження у єдиний європейський ринок праці [Текст] / І. Нижник, І. Є. Журба // Актуальні проблеми гуманітарних та природничих наук. – 2005. – С. 79-81. – [вища освіта в Україні].

2.


Ткач, В. Фінансові аспекти участі держави у міжнародному ринку праці [Текст] / В. Ткач // Банківська справа. – 2007. – №1. – С. 65-78.

3.


Золин, И. Стратегия регулирования рынка труда в условиях глобализации мировой экономики [Текст] / И. Золин // Проблемы теории и практики управления. – 2007. – №7. – С. 40-47. – [Россия].

4.


Хмара, М. Кластерні об`єднання у міжнародному поділі праці [Текст] / М. Хмара // Актуальні проблеми міжнародних відносин. – 2008. – №1,Вип.72. – С. 74-75.

5.


Ткач, В.Ю. Механізм функціонування ринку праці країн-членів Європейського Союзу [Текст] / В. Ю. Ткач // Актуальні проблеми міжнародних відносин. – 2008. – №2,Вип.71. – С. 22-234.

6.


Садовая, Е. Политика занятости и адаптационный потенциал рынка труда в России [Текст] / Е. Садовая, М. Хохлова // Мировая экономика и международные отношения. – 2009. – №10. – С. 81-93.

7.


Головіна, С.В. Регулювання українського ринку робочої сили відповідно до циклічності економіки [Текст] / С. В. Головіна // Актуальні проблеми економіки. – 2009. – №11. – С. 175-180.

8.


Кулик, Р. Вплив міграційних процесів на європейський ринок праці: український аспект [Текст] / Р. Кулик // Економіка @ держава. – 2009. – №11. – С. 117-120.

9.


Зуб, М.Я. Вплив світових тенденцій на процеси розвитку ринку праці в Україні [Текст] / М. Я. Зуб // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2010. – №6,Т.2. – С. 88-91.

10.


Вассілліу, Д. Становлення сучасного ринку праці в східноєвропейських країнах в контексті європейської інтеграції [Текст] / Д. Вассілліу // Актуальні проблеми міжнародних відносин. – 2010. – №2,Вип.89. – С. 3-4.

11.


Оливко, О. Дослідження етапів формування міжнародного ринку праці [Текст] / О. Оливко // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2010. – №5-1. – С. 476-479.

12.


Гуменюк, Ю.П. Міжнародний ринок унікальної робочої сили: перспективи мігрантів [Текст] / Ю. П. Гуменюк // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2010. – №11(691). – С. 321-327. – [Ринок шоу-бізнесу та професійного спорту].

13.


Зубовіч, Й. Ефективність урядового втручання на ринку праці (за даними щодо жінок і молоді в Сербії) [Текст] / Й. Зубовіч, І. Домазет // Актуальні проблеми економіки. – 2013. – №1. – С. 302-313.

14.


Мещерякова, Е.В. Влияние демографической ситуации на трудовые ресурсы [Текст] / Е. В. Мещерякова, Н. Б. Рысева // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – №6,Т.1. – С. 112-126.

15.


Стаканов, Р.Д. Еволюція міграційної політики в Канаді [Текст] / Р. Д. Стаканов // Інвестиції : практика та досвід. – 2013. – №2. – С. 34-36.

16.


Горбач, Д. "Канада решает проблемы внешней торговли благодаря иммигрантским общинам" [Текст] / Д. Горбач // Бизнес. – 2013. – №32. – С. 29-21. – [Грамотная миграционная политика приносит стране пользу].

17.


Тврдон, М. Інститути ринку праці та їх вплив на функціонування ринку праці [Текст] / М. Тврдон // Актуальні проблеми економіки. – 2013. – №7. – С. 483-492.

18.


Шайкин, Д. Економетричне моделювання молодіжної зайнятості на аграрному ринку праці (на прикладі Республіки Казахстан) [Текст] / Д. Шайкин // Актуальні проблеми економіки. – 2013. – №7. – С. 554-558.

19.


Стрєлковскі, В. Економічний вплив імміграції на безробіття в Данії [Текст] / В. Стрєлковскі, С. Трощенков // Актуальні проблеми економіки. – 2013. – №8. – С. 443-451.

20.


Комарницький, І.М. Тенденції розвитку економіки та зайнятості населення України в умовах інтеграції в міжнародний економічний простір [Текст] / І. М. Комарницький, Л. А. Злупко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2010. – №6,Т.4. – С. 316-319.

21.


Ревтюк, Є.А. Щодо позиціонування ринку людського капіталу в системі ринкової економіки [Текст] / Є. А. Ревтюк // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2013. – №3,Т.3. – С. 113-117. 

22.


Ткаченко, Л. Модель дешевої робочої сили та її наслідки для України [Текст] / Л. Ткаченко // Дзеркало тижня. – 2013. – 23-29 листоп. (№43-44). – С. 7.

23.


Соколова, Г. Ринок праці в Республіці Білорусь: соціальні проблеми зайнятості [Текст] / Г. Соколова, О. Таранова // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2013. – №4. – С. 3-19.

24.


Мамедова, А. К вопросу экономико-правового регулирования рынка труда в современном Казахстане [Текст] / А. Мамедова, В. Балгабаева // Актуальні проблеми економіки. – 2014. – №4. – С. 178-187.

25.


Інструменти впливу на ринок праці [Текст] // Діловий вісник. – 2014. – №6. – С. 28-30.

26.


Шиманська, О. Специфіка регулювання європейських ринків праці: досвід для України [Текст] / О. Шиманська // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2014. – №1. – С. 91-100.

27.


Стаканов, Р.Д. Глобальний ринок праці в контексті міжнародної трудової міграції [Текст] / Р. Д. Стаканов // Актуальні проблеми міжнародних відносин. – 2013. – №1,Вип115. – С. 94-99.

28.


Хмара, M.П. Вплив глобального поділу праці на розвиток науково-технологічних кластерів у країнах світового співтовариства [Текст] / M. П. Хмара // Актуальні проблеми міжнародних відносин. – 2012. – №1,Вип.109. – С. 224-226.

29.


Столярчук, Я. Сучасна сегментація та ключові тенденції розвитку світового ринку праці [Текст] / Я. Столярчук, С. Поручник // Україна: аспекти праці. – 2014. – №7. – С. 12-17.

30.


Думанська, І.Ю. Інтеграційні процеси світового ринку праці в Україні [Текст] / І. Ю. Думанська // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2014. – №5,Т.1. – С. 203-207. 

31.


Абилкасімова, Ж.А. Вплив потреб ринку праці на систему державної освіти [Текст] / Ж. А. Абилкасімова // Актуальні проблеми економіки. – 2014. – №11. – С. 218-223.

32.


Вішіч, Й. Вплив поглинань на продуктивність праці та зайнятість: за даними Хорватії [Текст] / Й. Вішіч // Актуальні проблеми економіки. – 2015. – №1. – С. 360-370.

33.


Культін, Д. Становлення правового регулювання трудових відносин у Сполучених Штатах Америки [Текст] / Д. Культін // Бюлетень Національної служби посередництва і примирення. – 2014. – №7-8. – С. 52-58.

34.


Сотнікова, Ю.В. Використання стратегічного підходу в контексті проблем управління масовим вивільненням працівників на вітчизняних підприємствах [Текст] / Ю. В. Сотнікова // Економіка розвитку. – 2015. – №1. – С. 83-86.

35.


Чанг, Ч.Ж. (Чанг, Ч.-Ю.) Чинники впливу на зменшення частки живої праці [Текст] : [Тайвань] / Ч. Ж. Чанг, Ч. -. Чунг // Актуальні проблеми економіки. – 2015. – №4. – С. 336-347.

36.


Копич, Р.І. Суперечливий характер фіскальних стимулів у США в період 2009-2010 рр. [Текст] / Р. І. Копич // Фінанси України. – 2015. – №8. – С. 21-30.

37.


Згалат-Лозинська, Л.О. Удосконалення професійної орієнтації на основі прогнозування тенденцій ринків праці та освітніх послуг [Текст] / Л. О. Згалат-Лозинська // Актуальні проблеми економіки. – 2015. – №9. – С. 313-323.

38.


Мартінцова, М. Нові тренди на ринку праці XXI століття [Текст] / М. Мартінцова, В. Піоварчова, Д. Розборілова // Актуальні проблеми економіки. – 2015. – №11. – С. 290-295.

39.


Желтовская, М. Ситуация на рынке труда в Италии [Текст] / М. Желтовская // Управление персоналом. – 2008. – №6. – С. 67-68.

40.


Мещерякова, Е.В. Проблемы рынка труда и их влияние на социально-экономическое развитие страны [Текст] / Е. В. Мещерякова, Н. Б. Рысева // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – №3,Т.1. – С. 207-211.

41.


Мещерякова, Е.В. Статистический анализ приоритетных отраслей развития малых предприятий в стратегии развития рынка труда [Текст] / Е. В. Мещерякова, А. М. Чупайда // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – №3,Т.2. – С. 223-226.

42.


Иванов, Н. Мировой кризис и рынок труда [Текст] / Н. Иванов // Мировая экономика и международные отношения. – 2011. – №11. – С. 3-17.

43.


Мустафаев, И.А. Рынок труда в системе глобализации мировой экономики и инновационной модели социально- экономического развития [Текст] / И. А. Мустафаев // Инновации в образовании. – 2011. – №11. – С. 64-73.

44.


Ведерніков, М.Д. Аналіз сутнісної характеристики та механізму побудови сучасного ринку праці [Текст] / М. Д. Ведерніков // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2010. – №5,Т3. – С. 16-20. 
45.
338(477)
П78
Ропій, Я. Стан сучасного ринку робочої сили [Текст] / Я. Ропій, Р. Атаманюк // Проблеми розвитку соціально-економічних систем в контексті глобалізаційних викликів. – 2010. – Т.3. – С. 189-190.

46.


Садовська, Г. Проблеми та перспективи участі України в міжнародному ринку інтелектуальної праці [Текст] / Г. Садовська // Економіка. Фінанси. Право. – 2012. – №10. – С. 8-12.

47.


Доманчуке, Д. Теоретико-методологічні засади стратегічного управління конкурентоспроможністю аграрних підприємств на ринку робочої сили [Текст] / Д. Доманчуке, А. Чикуркоза // Університетські наукові записки. – 2012. – №2. – С. 196-204.

48.


Ачелеану, М.І. Роль освіти в підвищенні адаптації до ринку праці (на прикладі Румунії) [Текст] / М. І. Ачелеану // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – №11. – С. 270-277.

49.


Скибская, Е. Рынок труда 2012-2013: аналитический обзор [Текст] / Е. Скибская // Управление персоналом ( укр.). – 2012. – №12. – С. 57-60.

50.
331.5
У67
Управление занятостью и организация трудоустройства [Текст] : обзорная информ. /  сост. В.И. Яровой; под ред. Г.В. Щекина. – К. : МАУП, 1995. – 176с. – (Библиотека управляющего персоналом:мировой опыт).

51.
339.94
С24
Світова економіка [Текст] : підручник / А. С. Філіпенко, В. С. Будкін, О. О. Веклич, С. Д. Годун. – 2-ге вид., стер. – К. : Либідь, 2002. – 582с.

52.
330
П71
Предборський, В.А. Економічна теорія [Текст] : підручник / В. А. Предборський, Б. Б. Гарін, В. Д. Кухаренко. – К. : Кондор, 2003. – 492с.

53.
331.5
К30
Качан, Є.П. Управління трудовими ресурсами [Текст] : навч. посіб. / Є. П. Качан, Д. Г. Шушпанов. – Екатеринбург : Юридична книга, 2005. – 358с. 
54.
330
М58
Міжнародні ринки ресурсів [Текст] : навч. посіб. / А. Б. Яценко, К. С. Мітюшкіна, Т. В. Марена, Я. А. Дубнюк під заг. ред. Ю.В. Макогона. – К. : ЦНЛ, 2005. – 194с. 

55.
339.94
М86
Мочерний, С.В. Світове господарство в умовах глобалізації [Текст] : монографія / С. В. Мочерний, Я. С. Ларіна, С. В. Фомішин. – К. : Ніка-Центр, 2006. – 200с. 

56.
339.94
М58
Міжнародна економіка [Текст] : підручник /  за ред. В.М. Таресевича. – К. : ЦНЛ, 2006. – 224с.

57.
339.94
С24
Світова економіка [Текст] : підручник /  за ред. С.В. Головка. – К. : Либідь, 2007. – 640с. – [Рекомендовано МОН України].

58.
330
П50
Політична економія [Текст] : навч. посіб. /  за ред.: В.О. Рибалкіна, В.Г. Бодрова. – К. : Академвидав, 2007. – 672с. – (Альма-матер). – [Рекомендовано МОН України].

59.
911.3
Г35
География мирового хозяйства [Текст] : учеб. пособие / А. П. Голиков, Ю. П. Грицак, Н. А. Казакова, В. И. Сидоров. – К. : ЦУЛ, 2008. – 192с.
60.
339.94
Г37
Герасимчук, В.Г. Міжнародна економіка [Текст] : навч. посіб. / В. Г. Герасимчук, С. В. Войтко. – К. : Знання, 2009. – 302с. – (Вища освіта ХХІ століття). – [Рекомендовано МОН України].

61.
339.9
Б53
Бестужева, С.В. Міжнародна економічна діяльність України [Текст] : навч.посіб. / С. В. Бестужева. – Х. : ХНЕУ, 2010. – 212с. 

62.
339.94
Г54
Глобальна економіка [Текст] : навч. посіб. / П. П. Мазурок, Б. М. Одягайло, В. В. Кулішов, О. М. Сазонец за ред.Б.М. Одягайла. – Львів : Магнолія 2006, 2011. – 208с.

63.
339.94
М58
Міжнародна економіка [Текст] : підручник /  за ред.: А.О. Задої, В.М. Тарасевича. – К. : ЦУЛ, 2012. – 416с.

64.
34
Р49
Рівність за ознакою статі в економічній сфері: зобов`язання України перед ЄС (ключові Директиви ЄС щодо забезпечення тендерного балансу на ринку праці та в професійній діяльності, їх розвиток у практиці Суду Справедливості) [Текст] /  упорядник О.О. Уварова. – Харків : Видавництво "НТМТ", 2015. – 150 с. Радимо звертатись до електронних ресурсів інших бібліотек. Наприклад на сайт Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського за адресою http://www.nbuv.gov.ua/ ( БД «Система каталогів і картотек», «Електронний фонд», «Наукова періодика України»)Для пошуку повнотекстової інформації використовуйте БД «Електронна бібліотека», Навігатор Інтернет-ресурсів на сайті наукової бібліотеки ХНУ