Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Доброго дня! Мені потрібна література на тему реферата "Транспортний потенціал України і його використання". Дякую
1.
Савченко, І. Розвиток прикордонної транспортної інфраструктури в Україні в контексті європейського досвіду [Текст] / І. Савченко // Актуальні проблеми міжнародних відносин. – 2007. – №2,Вип.66. – С. 104-109.

2.
Хахлюк, А. Сучасна транспортна політика України [Текст] / А. Хахлюк // Актуальні проблеми міжнародних відносин. – 2008. – №1,Вип.72. – С. 184-186.

3.
Прейгер, Д. Вантажний транзит на морському транспорті: стан, проблеми, перспективи для України [Текст] / Д. Прейгер // Економіка України. – 2010. – №10. – С. 24-35.

4.
Кислий, В. Розвиток транспортно-логістичних кластерів в Україні [Текст] / В. Кислий, Т. Жарик // Економіка України. – 2010. – №12. – С. 28-37.

5.
Македонська, Л.О. Аналіз транспортної інфраструктури України в контексті міжнародних перевезень [Текст] / Л. О. Македонська, В. М. Садиков // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2012. – №1. – С. 200-203.
6.
Демченко, Д. Державна політика в сфері повітряного транспорту в Україні: особливості та основні напрями розвитку [Текст] / Д. Демченко // Економіка @ держава. – 2012. – №9. – С. 115-118.

7.
Шипуліна, В.О. Формування транспортно-логістичних систем в Україні [Текст] / В. О. Шипуліна, А. В. Пархомець, Г. А. Ребекевша // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2012. – №4,Т.3. – С. 120-123.

8.
Никифорук, О. Інструменти та механізми модернізації транспортної інфраструктури: зарубіжний досвід і українські реалії [Текст] / О. Никифорук // Економіка і прогнозування. – 2012. – №3. – С. 64-78.

9.
Тхор, С.О. Перспективи розвитку транспортного комплексу України [Текст] / С. О. Тхор // Інвестиції : практика та досвід. – 2013. – №1. – С. 54-56.

10.
Затонацька, Т.Г. Шляхи формування сучасної транспортної інфраструктури в Україні [Текст] / Т. Г. Затонацька // Фінанси України. – 2013. – №8. – С. 54-61.

11.
Власенко, Д.О. Особливості стратегічного планування діяльності транспортних підприємств [Текст] / Д. О. Власенко // Економіка @ держава. – 2014. – №1. – С. 32-35.

12.
Кузьмін, П.В. Транспортна однорідність України та ЄС, як чинник створення зони вільної торгівлі [Текст] / П. В. Кузьмін // Актуальні проблеми міжнародних відносин. – 2012. – №2,Вип.104. – С. 88-92.

13.
Золотухін, О. Транспортно-експедиторські послуги в Україні [Текст] / О. Золотухін // Вісник Міністерства доходів і зборів. – 2014. – №10. – С.11-18.

14.
Кудрицька, Н. Теоретико-методологічні засади моделювання розвитку транспортно-дорожнього комплексу України [Текст] / Н. Кудрицька // Економіст. – 2014. – №1. – С. 74-78.

15.
Голіков, І.В. Складові системи економічної безпеки транспортної галузі України [Текст] / І. В. Голіков // Економіка @ держава. – 2014. – №6. – С. 78-83.

16.
Сич, Є.М. Умови та напрямки забезпечення ефективного розвитку транспортного ринку України [Текст] / Є. М. Сич, О. В. Бойко // Актуальні проблеми економіки. – 2014. – №7. – С. 125-133.

17.
Соляннік, К.В. Механізми розвитку транзитного потенціалу транспортної системи України [Текст] / К. В. Соляннік // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2014. – №4,Т.1. – С. 232-236.
18. 63
Н34 Чобаль, Л.Ю. Інституційні передумови розвитку транспортного комплексу в Україні [Текст] / Л. Ю. Чобаль // Науковий вісник НЛТУ України. – 2013. – Вип. 23.8. – С. 312-315.

19.
Похильченко, О.А. Проектні засади розвитку транспортної інфраструктури України [Текст] / О. А. Похильченко // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2014. – №19(789). – С. 131-141.

20. 001
С56 Жаворонкова, Г.В. Транспортна інфраструктура України: перспективи розвитку [Текст] / Г. В. Жаворонкова, І. П. Садловська, В. О. Жаворнков // Современные достижения в науке и образовании. – 2013. – С. 132-134.

21. 001
Н34 Садловская, И.П. Современные подходы и направления в стратегическом управлении транспортной инфраструктурой [Текст] / И. П. Садловская // Наука и образование. – 2014. – С. 47-50.

22.
Бабій, І.В. Стан та проблеми розвитку транспортного сектору України [Текст] / І. В. Бабій, Т. П. Смелянська // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2015. – №2,Т.2. – С. 175-179.

23.
Никифорук, О.І. Перспективи фінансування транспортних проектів у рамках міжнародної фінансової допомоги [Текст] / О. І. Никифорук, Л. Ю. Чмирьова, Н. О. Федяй // Економіка України. – 2015. – №4. – С. 45-57.

24.
Шарай, С.М. Транспорт України на шляху до європейської інтеграції [Текст] / С. М. Шарай, Т. М. Ященко, В. М. Ященко // Автошляховик України. – 2015. – №4. – С. 2-4.

25.
Якименко, Н.В. Соціально-економічний розвиток глобального та національного транспортних ринків [Текст] / Н. В. Якименко // Актуальні проблеми економіки. – 2015. – №9. – С. 168-176.

26.
Бойко, О.В. Сталий розвиток транспортної системи України [Текст] / О. В. Бойко, З. П. Двуліт // Науковий вісник НЛТУ України. – 2013. – Вип. 23.18. – С. 94-103.

27.
Желіховська, М.В. Транспортний сектор України: проблеми та перспективи розвитку [Текст] / М. В. Желіховська // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2015. – №4,Т.3. – С. 36-41.

28. Войтко С.
До питання реалізації можливостей транспортної інфраструктури та інтелектуального потенціалу країн / С. Войтко, І. Мікульонок // Збірник наукових праць Державного економіко-технологічного університету транспорту. Сер. : Економіка і управління. - 2015. - Вип. 33. - С. 19-26. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Znpdetut_eiu_2015_33_4

29. Артамонова Н.
Транспортно-логістична кластеризація як фактор забезпечення інноваційного розвитку регіонів Yкраїни / Н. Артамонова, А. Чернат // Науковий вісник [Одеського національного економічного університету]. - 2014. - № 9. - С. 43-57. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nv_2014_9_7

30. Карпенко О. О.
Інтенсифікація розвитку змішаних перевезень вантажів в Україні шляхом формування мережі транспортно-логістичних центрів і транспортно-логістичних кластерів / О. О. Карпенко, О. Є. Бабина // Бізнес Інформ. - 2013. - № 11. - С. 180-185. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/binf_2013_11_30

31. Додатково радимо Вам звернутись до БД “Електронний каталог” на сайті НБ ХНУ- рубрика “ Економіка транспорту.....”

32. Додатково радимо Вам звернутись до Навігатора Інтернет- ресурсів за профілем університету на сайті НБ ХНУ- розділ “...”

33. Для пошуку повнотекстової інформації використовуйте БД «Електронна бібліотека», Навігатор Інтернет-ресурсів за профілем університету