Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Доброго дня, допоможіть з літературою для статті на тему: "Вплив ЗМІ та телебачення на кількісне та якісне відтворення населення"1.


Відтворення населення України в контексте збалансованого розвитку [Текст] / О. І. Тимченко, Е. М. Омельченко, О. В. Линчак, О. П. Вітовська // Екологічний вісник. – 2007. – №6. – С. 17-18.

2.


Терець, В. Тенденції депопуляції в Україні, її регіональні особливості та соціально-економічні наслідки [Текст] / В. Терець // Україна: аспекти праці. – 2009. – №3. – С. 45-49.

3.


Яковець, А. Гендерна політика в українських ЗМІК [Текст] / А. Яковець // Актуальні проблеми міжнародних відносин. – 2008. – №1,Вип.76. – С. 63-66.

4.


Жибак, М.М. Соціально-економічні проблеми відтворення людських ресурсів села Західного регіону [Текст] / М. М. Жибак // Інвестиції : практика та досвід. – 2009. – №10. – С. 50-52.

5.


Здіорук, С.І. Духовно-гуманітарні засади використання ЗМІ з метою пропоганди здорового способу життя серед молоді [Текст] / С. І. Здіорук // Практична психологія та соціальна робота. – 2009. – №12. – С. 78-80.

6.


Матвєєнко, І. Вплив засобів масової інформації на становлення громадянського суспільства: теоретичний аспект [Текст] / І. Матвєєнко // Університетські наукові записки. – 2010. – №2. – С. 283-290.

7.


Сенченко, М. Інформаційна агресія та її вплив на культуру [Текст] / М. Сенченко // Вісник книжкової палати. – 2010. – №11. – С.3-7. – [Закінчення. Початок див.: Вісн. Кн. палати. - 2009. - №12. - С.3-7; 2010. - №1. - С.3-6; №2. - С.3-5; №3. - С.3-5; №4. - С.3-6; №5. - С.3-5; №6. - С.3-6; №8. - С.3-6; №9. - С.3-8; №10. - С.3-8. Що відбувається у світі? Негативна дія засобів масової інформації].

8.


Курило, І. Перспективи та соціально-економічні наслідки старіння населення в Україні [Текст] / І. Курило // Праця і зарплата. – 2011. – №12. – С.4-5.

9.


Майсюра, О.М. Стратегічні напрями державного регулювання відтворення та використання трудового потенціалу в Україні [Текст] / О. М. Майсюра // Інвестиції : практика та досвід. – 2011. – №4. – С. 43-46.

10.


Радиш, Я.Ф. Репродуктивні права в Україні та країнах СНД: за матеріалами літературних джерел (до проблеми державного регулювання розвитку репродуктивного здоров`я в Україні) [Текст] / Я. Ф. Радиш, О. В. Поживілова, В. В. Гакало // Інвестиції : практика та досвід. – 2011. – №10. – С. 66-68. – [Права на сурогатне материнство].

11.


Садова, У.Я. Розвиток соціально-демографічного потенціалу в контексті другого демографічного переходу [Текст] / У. Я. Садова, C. O. Цапок, В. Я. Бідак // Регіональна економіка. – 2011. – №3. – С. 122-130.

12.


Філіна, А. Міжнародні та громадські організації, засоби масової інформації як суб`єкти розвитку національних культур у здійсненні державної культурної політики [Текст] / А. Філіна, Т. Філіна // Актуальні проблеми міжнародних відносин. – 2011. – №2,Вип.99. – С. 55-61.

13.


Гакало, В.В. Спеціальні репродуктивні права (аналіз зарубіжного досвіду) [Текст] / В. В. Гакало // Інвестиції : практика та досвід. – 2012. – №8. – С. 111-112.

14.


Гардашбеков, С.А. Влияние репродуктивного поведения населення на уровень рождаемости [Текст] / С. А. Гардашбеков // Інвестиції : практика та досвід. – 2012. – №12. – С. 60-62.

15.


Пальян, Є. Статистичний аналіз міграційних процесів у контексті відтворення населення України [Текст] / Є. Пальян // Статистика України. – 2012. – №3. – С. 53-58.

16.


Андреєв, Д. Суспільнотворчий характер ЗМІ в констроюванні соціального простору [Текст] / Д. Андреєв // Віче. – 2013. – №8. – С. 3-5.

17.


Бойченко, Е.Б. Діагностика відтворення населення регіону [Текст] / Е. Б. Бойченко // Економіка України. – 2013. – №6. – С. 79-88.

18.


Шпак, В. Друковані засоби масової інформації в контексті формування національного інформаційного простору [Текст] / В. Шпак // Вісник книжкової палати. – 2013. – №9. – С.3-5. – [Стаття присвячена аналізу сучасних проблем друкованих засобів масової інформації в контексті формування національного інформаційного паростору. Проілюстровані характерні тенденції становлення та розвитку ЗМІ. Зроблено висновки щодо подальшої долі друкованих медіа та їх впливу на національний інформаційний простір].

19.


Крайнікова, Т. Медіаспоживання в Україні: духовний вакуум і пошук моральних авторитетів [Текст] / Т. Крайнікова // Вісник книжкової палати. – 2013. – №9. – С.42-46. – [Виявлені притаманні масовій свідомості образи історичних діячів і сучасних політиків; з`ясовані особливості рецепції цих медіагероїв українськими медіаспоживачами].

20.


Сокирська, Л. Підлітки та засоби масової інформації. Результати дослідження [Текст] / Л. Сокирська // Соціальний педагог. – 2013. – №12. – С. 30-32.

21.


Щорс, В. Тренінгова програма: "Негативний вплив засобів масової інформації на сучасну молодь" [Текст] / В. Щорс, О. В. Столяренко // Практична психологія та соціальна робота. – 2014. – №4. – С. 34-41.

22.


Бутко, М. Методологічні засади оцінки впливу заробітної плати на відтворення людського потенціалу регіонального соціально-економічного простору [Текст] / М. Бутко, А. Ревко // Економіст. – 2014. – №5. – С. 42-45.

23.


Бугера, О.І. Деструктивний вплив засобів масової інформації на протиправну поведінку неповнолітніх [Текст] / О. І. Бугера // Часопис Київського університету права. – 2004. – №4. – С. 107-111. – [Кримінальне право].

24.
316
М33
Матвиенко, В.Я. Социальные технологии [Текст] / В. Я. Матвиенко. – К. : Українські пропілеї, 2000. – 484с.

25.
314
Л93
Людський розвиток регіонів України: аналіз та прогноз [Текст] : монографія /  за ред. Е.М. Лібанової. – К. : Ін-тут демографії тата соціальних досліджень, 2007. – 328с.http://studopedia.su/5_27941_vpliv-zasobiv-masovoi-informatsii-na-sotsialne-vihovannya-ditini.htmlВплив засобів масової інформації на соціальне вихованнДодатково радимо Вам звернутись до БД “Електронний каталог” на сайті НБ ХНУ- рубрика “Засоби масової інформації=ЗМІ,відтворення населення.....”


Радимо додатково звернутись до електронних ресурсів Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського за адресою http://www.nbuv.gov.ua/portal/ ( БД «Наукова періодика України»)