Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Прошу допомогти знайти інформацію за темою дисертаційного дослідження "Архітектурно-планувальна організація багатофункціональних районів найкрупніших міст України". Дякую.

1.


Бодня, С.В. Гуманізація архітектурного середовища: що ми маємо і що нам необхідно зробити [Текст] / С. В. Бодня, В. П. Мироненко, Ю. М. Шкодовський // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2006. – №18 (568). – С. 12-26.

2.


Бут, Н.К. Принципи архітектурно-планувальної організації набережних Ужгорода [Текст] / Н. К. Бут // Науковий вісник НЛТУ України. – 2013. – Вип. 23.9. – C. 148-153.

3.


Дида, І.А. Значення елементів ландшафтного дизайну для збереження ідентичності архітектурного середовища [Текст] / І. А. Дида // Науковий вісник НЛТУ України. – 2013. – Вип. 23.9. – С. 48-52.

4.


Коваленко, В.В. Композиційні архетипи, як основа світового сприйняття історичного центру м. Харкова [Текст] / В. В. Коваленко // "Технічні науки"Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. – 2015. – №4(88). – С. 189-195.

5.


Криворучко, О.Ю. Методи дослідження сучасної архітектури: матриця аналізу архітектурних об`єктів деконструктивізму [Текст] / О. Ю. Криворучко // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2006. – №18 (568). – С. 89-97.

6.


Черкес, Б.С. Проблема ідентичності в процесі формування центральних громадських просторів у Львові [Текст] / Б. С. Черкес // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2006. – №18 (568). – С. 3-12. – [Архітектура].
На жаль, більш детальної інформації за Вашим запитом в фонді бібліотеки ХНУ не знайдено.

З фондів НБУВ
1.
ДС66969
Ксеневич, Михайло Яковлевич.
Формування функціонально-планувальної структури міст-центрів Донецько-Макіївської агломерації в умовах довгострокового сталого розвитку [Текст] : дис... канд. архітектури: 18.00.04 / Ксеневич Михайло Яковлевич ; Київський науково-дослідний і проектний ін-т містобудування. - К., 2000. - 179 арк. - арк. 165-175
2.

Ілляш А. М. 
Принципи формування багатофункціональних комплексів у структурі "Великого міста" (на прикладі міста Харкова) : автореф. дис. ... канд. архітектури : 18.00.01 / А. М. Ілляш; Харків. нац. ун-т буд-ва та архітектури. - Харків, 2015. - 20 c. - укp.
Вивчено особливості виникнення, розвитку та сучасного стану багатофункціональної архітектури в структурі найзначніших міст як за кордоном, так і в Україні. Уперше виявлено та проаналізовано особливості виникнення та розвитку багатофункціональних комплексів у контексті основних історичних етапів формування "Великого Харкова", та визначено фактори, що зумовили особливості розміщення багатофункціональних комплексів, їх типологію та взаємодію з навколишнім середовищем. Уперше розроблено класифікацію багатофункціональних комплексів "Великого Харкова" за їх структурно-планувальними, архітектурними, типологічними та соціальними ознаками. Уперше виявлено особливості міського середовища в окремих ієрархічно-організованих структурних елементах "Великого міста" на прикладі міста Харків. Уперше сформульовано теоретичні основи формування багатофункціональних комплексів у структурі "Великого міста". Розроблено концептуальну теоретичну модель формування таких комплексів у структурних елементах "Великого міста". Уперше багатофункціональні комплекси розглянуто у двох категоріях, які послідовно розвиваються за умов сьогодення, як компенсаційні структури недоліків міського середовища окремих структурних елементів "Великого міста", та в ролі атракторів - складних сталих (каркасоформувальних) систем у структурі міста на перспективу. Уперше розроблено принципи та засоби щодо формування зазначених комплексів у структурних елементах "Великого міста". Уперше запропоновано методику формування багатофункціональних комплексів у структурних елементах "Великого міста".

3.
Дронова О. Л. 
Новий урбанізм: у пошуках виходу з урбаністичного колапсу / О. Л. Дронова // Укр. геогр. журн.. - 2015. - № 3. - С. 33-41. - Бібліогр.: 13 назв. - укp.
Більшість міст різних регіонів світу відчувають потребу оновлення методологічних підходів до їх розвитку з орієнтиром на підвищення якості міського середовища та покращання умов життя населення (покращання житлових умов для малозабезпечених прошарків населення і ліквідація нетрів, зниження рівня злочинності у містах, вдосконалення технічної та соціальної інфраструктури тощо). Містобудівні підходи, в результаті яких відбувається зростання кількості надвеликих міст, розростання міського простору (urban sprawl) потребують нового спрямування в досягненні кінцевої мети. Привабливою є ідея створення й функціонування міст, зручних для життя, дружніх людині, незалежно від її соціально-економічного статусу та фізичного стану. Така ідея може реалізуватися через новий урбанізм, що є соціально-орієнтованою течією у конструюванні міст, яка акцентує увагу на питаннях якості життя в міському середовищі. Принципи нового урбанізму включають компактність та ущільненість міських форм, багатофункціональність і різноманітність планування та забудови, пішохідну доступність до більшості важливих об`єктів у межах міста і взаємопов`язаність транспортної та пішохідної мереж, високу якість архітектури та планування, що базується на традиціях і культурі даного регіону, збалансований розвиток і енергоефективність, які у поєднанні створюють середовище високої якості та комфорту для місцевих жителів. Приклади впровадження підходів нового урбанізму у містобудівні практики виявлено в CUJA, Канаді та країнах Європи. З урахуванням положень Маніфесту нової урбаністики (Страсбург, 2008) проаналізовано сучасні тренди розвитку європейських міст. Відмічено, що в Україні не вироблено єдиних проритетів бажаного розвитку міст держави, конструювання урбанізованого простору здійснюється переважно стихійно та хаотично, а концепція нового урбанізму за складних реалій сьогодення не проглядається.
4.
ВА790457
Семенов, Владлен Трофимович.
Устойчивое развитие мегаполисов. Урбанистические аспекты [Текст] : монография / В. Т. Семенов, Н. Э. Штомпель ; Харьк. нац. ун-т гор. хоз-ва им. А. Н. Бекетова. - Харьков : ХНУГХ, 2014. - 331, [8] с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 307-322. - 300 экз. - ISBN 978-966-695-346-2
5.
ДС83408
Нестеренко, Олена Сергіївна.
Просторова організація міського планування на основі закономірностей ритмічного розвитку [Текст] : дис... канд. архітектури: 18.00.04 / Нестеренко Олена Сергіївна ; Київський національний ун-т будівництва і архітектури. - К., 2003. - 181 арк.: рис. - арк. 163-177
6.
ДС92546
Андріанова, Ганна Анатоліївна.
Принципи архітектурно-планувальної організації об`єктів громадського обслуговування в умовах реконструкції житлових кварталів [Текст] : дис... канд. архітектури: 18.00.02 / Андріанова Ганна Анатоліївна ; Український зональний науково-дослідний і проектний ін-т по цивільному будівництву. - О., 2006. - 205 арк. - арк. 178-192
7.

ДС73529
Ковальська, Гелена Леонідівна.
Принципи та методи оптимізації функціонально-планувального розвитку вищих навчальних закладів в існуючій міській забудові [Текст] : дис... канд. архітектури: 18.00.02 / Ковальська Гелена Леонідівна ; Київський національний ун-т будівництва і архітектури. - К., 2002. - 167 арк. - арк. 156-164
8.
ДС76469
Ладан, Тетяна Миколаївна.
Принципи архітектурно-планувальних рішень житлових будинків 30-х рр. ХХ ст. в м.Києві та їх використання в сучасній практиці проектування [Текст] : дис... канд. архітектури: 18.00.02 / Ладан Тетяна Миколаївна ; Київський національний ун-т будівництва та архітектури. - К., 2002. - 282 арк.: іл. - арк. 204-215
9.
ДС96270
Щурова, Вікторія Анатоліївна.
Архітектурно-планувальна організація міської забудови у зоні впливу транспортно-пересадочних вузлів [Текст] : дис... канд. архітектури: 18.00.04 / Щурова Вікторія Анатоліївна ; Київський національний ун-т будівництва і архітектури. - К., 2005. - 174 , [4]арк.: рис. - арк. 164-174
10.
ДС99475
Коротун, Ірина Вадимівна.
Принципи архітектурно-планувальної організації ансамблевої забудови [Текст] : дис... канд. архітектури: 18.00.02 / Коротун Ірина Вадимівна ; ЗАТ Київський зональний НДІ експериментального проектування. - К., 2006. - 207 арк.: рис., табл. - арк. 176-189
11.
РА280521
Яременко, Лариса Василівна.
Архітектурно- планувальна організація придомових просторів в нових житлових районах найзначніших міст (на прикладі Києва) [Текст] : автореф.дис...канд.архітектури:18.00.04 / Яременко Лариса Василівна ; КІБІ. - К., 1993. - 23 с.
12.
РА284712
Ладигіна, Iрина Володимирівна.
Функціонально-планувальна організація зовнішньої зони харківської агломерації [Текст] : автореф.дис...канд.архітектури:18.00.04 / Ладигіна Iрина Володимирівна ; Державний технічний ун-т будівництва та архітектури. - К., 1993. - 21 с.
13.
РА347210
Коротун, Ірина Вадимівна.
Принципи архітектурно-планувальної організації ансамблевої забудови [Текст] : автореф. дис... канд. архітектури: 18.00.02 / І.В.Коротун ; Київський національний ун-т будівництва та архітектури. - К., 2006. - 20 с.
14.
РА350986
Яременко, Наталя Михайлівна.
Архітектурно-планувальна організація прибережної забудови приморських міст України (на прикладі м. Одеса) [Текст] : автореф. дис... канд. архітектури: 18.00.01 / Яременко Наталя Михайлівна ; Київський національний ун-т будівництва і архітектури. - К., 2007. - 20 с.
15.
ВА595684
Клюшниченко, Євген Єлисійович.
Соціально- економічні основи планування та забудови міст [Текст] / Є. Є. Клюшниченко ; Українська академія архітектури, Державний науково-дослідний і проектний ін-т містобудування Держбуду України. - К. : НДПІ містобудування, 1999. - 348 с.: іл. - Бібліогр.: с. 338-346. - ISBN 966-95449-5-5
16.
ВА685267
Осітнянко, Андрій Петрович.
Планування розвитку міста [Текст] / А. П. Осітнянко ; Київський національний ун-т будівництва і архітектури. - К. : КНУБА, 2005. - 386 с. - Бібліогр.: с. 364-365. - ISBN 966-627-024-2
17.
ВА714442
Шебек, Надія Миколаївна.
Гармонізація планувального розвитку міста [Текст] : монографія / Н. М. Шебек ; Київський національний ун-т будівництва і архітектури. - К. : Основа, 2008. - 216 с.: рис., табл. - Бібліогр.: с. 199-210. - ISBN 978-966-699-388-8
18.
РА390824
Кельба, Сергій Сергійович.
Архітектурно-планувальна організація в`їздних комплексів крупних та крупніших міст України [Текст] : автореф. дис. ... канд. архіт. : 18.00.02 / Кельба Сергій Сергійович ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. - К., 2012. - 20 с. : рис.
19.
РА390825
Ковальська, Оксана Євгенівна.
Архітектурно-планувальна організація готелів (на прикладі крупніших міст України) [Текст] : автореф. дис. ... канд. архіт. : 18.00.02 / Ковальська Оксана Євгенівна ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. - К., 2012. - 20 с. : рис.
20.
РА397802
Панченко, Оксана Олександрівна.
Принципи симетризації архітектурно-планувальної композиції міста [Текст] : автореф. дис. ... канд. архіт. : 18.00.01 / Панченко Оксана Олександрівна ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. - К., 2013. - 21 с. : рис.
21.
А399714
Шпара, Валентина Ігорівна.
Особливості архітектурно-планувальної організації висотних житлових комплексів (на прикладі крупніших міст) [Текст] : автореф. дис. ... канд. архіт. : 18.00.02 / Шпара Валентина Ігорівна ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. - К., 2013. - 21 с. : рис.
22.
ВА773401
Беззубко, Лариса Володимирівна.
Розвиток стратегічного планування сучасних міст [Текст] : [монографія] / Беззубко Л. В., Беззубко Б. І. ; Донбас. нац. акад. буд-ва і архіт., Донец. держ. ун-т упр. - Донецьк : Цифрова типографія, 2013. - 245 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 224-240. - 300 экз. - ISBN 978-617-599-022-3
23.
Містобудування : Міжвід. наук.-техн. зб. Вип. 47 / ред.: Є. Є. Клюшниченко; Держ. ком. буд-ва, архіт. та житл. політики України; "НДПІ містобудування". - К., 2000. - 250 с. - укp. - рус.
Висвітлено пріоритетні напрямки розвитку містобудування, сучасні тенденції аналізу урбанізованих територій, їх функціонально-планувальної організації, грошової оцінки та охорони. Розкрито особливості формування сучасної архітектури міст, напрямки використання та збереження міських і позаміських рекреаційних територій.

Індекс рубрикатора НБУВ: Н82 я54

Рубрики:
 Планування і забудова міст 

Шифр НБУВ: Ж65925 Пошук видання у каталогах НБУВ 
Повний текст  Наукова періодика України 
24.
Сучасні проблеми архітектури та містобудування : Наук.-техн. зб. Вип. 13 / ред.: М. М. Дьомін; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. - К., 2004. - 190 с. - укp.
Розглянуто проблеми сучасного архітектурознавства, зокрема, теорії та історії архітектури, архітектурного проектування, реалізації та модернізації будівель і споруд. Проаналізовано органічну архітектуру як сучасну європейську тенденцію формоутворення, фактори, що впливають на нормування вимог до елементів міського середовища. Висвітлено причини зародження стилю модерн та наведено його характеристику. Розкрито архітектурно-містобудівні аспекти проектування парку відпочинку на дніпровських островах у Києві, особливості розміщення промислових територій у столиці, тенденції архітектурно-планувального розвитку узбережжя Одеси. Викладено методику передпроектного аналізу готельних комплексів.
Рассмотрены проблемы современного архитектуроведения, в частности, теории и истории архитектуры, архитектурного проектирования, реализации и модернизации строений и сооружений. Проанализированы органическая архитектура как современная европейская тенденция формообразования в архитектуре, факторы, влияющие на нормирование требований к элементам городской среды. Освещены причины зарождения стиля модерн и приведена его характеристика. Раскрыты архитектурно-градостроительные аспекты проектирования парка отдыха на днепровских островах в Киеве, особенности размещения промышленных территорий в столице, тенденции архитектурно-планировочного развития побережья Одессы. Изложена методика предпроектного анализа гостиничных комплексов.

Індекс рубрикатора НБУВ: Н8я54(4УКР) + Щ113(4УКР)6я54

Рубрики:
 Історія архітектури 

Шифр НБУВ: Ж69306 Пошук видання у каталогах НБУВ 
Повний текст  Наукова періодика України 
25.


Габрель М. М. 
Відкриті простори житлової забудови в структурі міських земель. Організація та оцінка ефективності використання / М. М. Габрель // Містобудування та терит. планув. - 2003. - № 14. - С. 25-37. - укp.
Розглянуто місце житлової забудови в структурі міст, принципи і прийоми її організації. Виявлено та досліджено структуру відкритих просторів житлової забудови м. Львова в аспекті проблеми підвищення ефективності використання міських земель. Наведено методику оцінки соціальної еколого-економічної ефективності використання відкритих просторів. Показано вплив різної архітектурно-планувальної організації на термін будівництва. Розкрито недоліки та невідповідність функціонально-планувальних рішень реальному використанню території мешканцями. Доведено актуальність проведення комплексу містобудівних заходів для забезпечення більш ефективного використання міських територій.

Індекс рубрикатора НБУВ: Н82-027

Рубрики:
 Планування і забудова міст 

Шифр НБУВ: Ж69861 Пошук видання у каталогах НБУВ 
26.


Габрель М. М. 
Закономірності впливу архітектурно-планувальних параметрів міського середовища на ефективність використання відкритих просторів / М. М. Габрель // Містобудування та терит. планув. - 2003. - № 15. - С. 52-61. - укp.
Викладено основні залежності та взаємозв`язки між функціонально-планувальними показниками та ефективністю використання міських земель за умов реформування системи землекористування в містах. Проаналізовано великі зони міста та окремі ділянки, а також проведено порівняння історичної та сучасної забудов. Розкрито та проаналізовано резерви підвищення ефективності використання відкритих просторів, зосереджених у сфері проектування. Особливу увагу приділено зонам малоефективного використання території та аналізу архітектурно-планувальних причин їх виникнення.

Індекс рубрикатора НБУВ: Н82-022.5

Рубрики:
 Планування і забудова міст 

Шифр НБУВ: Ж69861 Пошук видання у каталогах НБУВ 
30.


27.


Містобудування та територіальне планування : Наук.-техн. зб. Вип. 15 / ред.: М. М. Осєтрін; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт., Держ. наук.-дослід. ін-т теорії та історії архіт. і містобудування. - К., 2003. - 269 с. - укp.
Розглянуто проблему сучасного архітектурно-планувального розвитку Києва. Висвітлено еволюцію нормативної бази планування та забудови промислових територій. Визначено архітектурно-планувальні показники житлових утворень, що впливають на ефективність використання відкритих просторів. Проаналізовано закономірності впливу архітектурно-планувальних параметрів міського середовища на ефективність використання відкритих просторів. Описано систему міждержавних нормативних документів у будівництві.
Рассмотрена проблема современного архитектурно-планировочного развития Киева. Освещена эволюция нормативной базы планирования и застройки промышленных территорий. Определены архитектурно-планировочные показатели жилищных образований, влияющих на эффективность использования открытых пространств. Проанализированы закономерности влияния архитектурно-планировочных параметров городской среды на эффективность использования открытых пространств. Описана система межгосударственных нормативных документов в строительстве.

Індекс рубрикатора НБУВ: Н8я54(4Укр)3

Шифр НБУВ: Ж69861 Пошук видання у каталогах НБУВ 
Повний текст  Наукова періодика України 
28.
Шебек Н. М. 
Просторова організація засобів візуальної комунікації в архітектурному середовищі / Н. М. Шебек // Містобудування та терит. планув. - 2003. - № 16. - С. 254-259. - укp.
Cформульовано основні вимоги до просторової організації засобів візуальної комунікації. Систематизовано місця та способи їх розміщення в архітектурному середовищі. Описано особливості художнього конструювання і розташування засобів візуальної комунікації в міському оточенні й у просторі архітектурної споруди.

Індекс рубрикатора НБУВ: Н82-022.5

29.
Цигичко С. П. 
Методи формування композиційно-планувальної структури ландшафтно-архітектурних комплексів у великих і найбільших містах [Електронний ресурс] / С. П. Цигичко // Містобудування та терит. планув. - 2006. - Вип. 25. - С. 345-352. - Бібліогр.: 6 назв. - укp.
Розглянуто варіанти комбінування функцій у складі багатофункціональних природно-архітектурних комплексів. Проаналізовано взаємозалежність рельєфу території, композиційно-планувальної структури комплексу та особливостей його візуального сприйняття.
Рассмотрены варианты комбинирования функций в составе многофункциональных природно-архитектурных комплексов. Проанализирована взаимозависимость рельефа территории, композиционно-планировочной структуры комплекса и особенностей его визуального восприятия.
The variants of functions combining as constituenu of multifunctional naturalarchitectural complexes are considered. Interdependence of relief of territory is analysed, as well as composition-plan structure of complex and features of its visual perception.
  Завантажити повний текст

Індекс рубрикатора НБУВ: Н82-027

Рубрики:
 Планування і забудова міст 

Шифр НБУВ: Ж69861 Пошук видання у каталогах НБУВ 
30.


Моркляник О. І. 
Містобудівельний розвиток Львова II половини 50-х рр. - 60-х рр. 20-го ст. та формування районів нової житлової забудови / О. І. Моркляник // Містобудування та терит. планув. - 2006. - Вип. 23. - С. 181-189. - Бібліогр.: 9 назв. - укp.
Розглянуто формування забудови Львова ІІ половини 1950 - 1960 рр. - часу інтенсивного містобудівельного розвитку міста та перших кроків масового типового проектування. Проаналізовано основні тенденції розвитку архітектури житла цього часу, висвітлено його позитивні та негативні сторони, виявлено значення даного періоду для подальшого формування житлової архітектури міста.
Рассмотрено формирование застройки Львова ІІ половины 1950 - 1960 рр. - времени интенсивного градостроительного развития и первых шагов массового типового проектирования. Проанализированы основные тенденции развития архитектуры жилья этого времени, освещены его позитивные и негативные стороны, определено значение этого периода для формирования жилищной архитектуры города.

Індекс рубрикатора НБУВ: Н82-02 + Щ113(4УКР-2ЛВО)6

Рубрики:
 Планування і забудова міст 
 Історія архітектури 

Шифр НБУВ: Ж69861 Пошук видання у каталогах НБУВ 
31.


Посацький Б. С. 
Простір міста і міська культура (на зламі ХХ - ХХІ ст.) : Моногр. / Б. С. Посацький; Нац. ун-т "Львів. політехніка". - Л., 2007. - 206 c. - Бібліогр.: с. 197-206. - укp.
Проаналізовано розвиток містобудівної культури в Україні у XX ст. Розглянуто еволюцію форм міського простору, зокрема, сучасні методи його планування та проектування, основні урбаністичні концепції. Розкрито взаємозв`язок технологічного прогресу та міської культури. Виявлено взаємозв`язок і показано вплив загальнокультурних і урбаністичних процесів на формування архітектурного образу міста. Висвітлено питання охорони пам`яток культури і природи, розглянуто особливості творчого освоєння класичної спадщини та становлення нового урбанізму в Україні. Визначено основні напрями розвитку містобудівної культури та тенденції формування міського простору. Розглянуто основні положення концепції міста сталого розвитку.
Проанализировано развитие градостроительной культуры в Украине в XX ст. Рассмотрена эволюция архитектурного образа города, в частности, современные методы его планирования и проектирования, основные урбанистические концепции. Раскрыта взаимосвязь технологического прогресса и городской культуры. Выявлена взаимосвязь общекультурных и урбанистических процессов, показано их влияние на формирование архитектурного образа города. Освещены вопросы охраны памяток культуры и природы, рассмотрены особенности творческого освоения классического наследия и становления нового урбанизма в Украине. Определены основные направления развития градостроительной культуры и тенденции формирования городского пространства. Рассмотрены основные положения концепции города устойчивого развития.

32.
Мазур Т. М. 
Промислові території як планувальний потенціал розвитку м. Львова (тенденції і принципи реструктуризації) / Т. М. Мазур, Є. І. Король, Є. Б. Климович // Вісн. Нац. ун-ту "Львів. політехніка". - 2006. - № 568. - С. 278-282. - Бібліогр.: 5 назв. - укp.
Проблеми занепаду у Львові промислового сектора розглянуто в аспекті містобудування. Проаналізовано тенденції та визначено принципи реструктуризації промислових територій міста за умов ринкових перетворень.
33.

Мельник Н. В. 
Архітектура комплексів громадсько-житлової забудови міст півдня України кінця XVIII - початку ХХ ст. (на прикладі міст Херсону, Миколаєва, Одеси) : автореф. дис... канд. архіт / Н. В. Мельник; Нац. ун-т "Львів. політехніка". - Л., 2007. - 23 c. - укp.
Досліджено чинники і умови, що визначили своєрідність формування комплексів громадсько-житлової забудови і планувальних структур міст півдня України, зокрема, Херсона, Миколаєва, Одеси. Розглянуто комплекс громадсько-житлової забудови (КГЖЗ) як структурний елемент каркаса містобудівної системи історичного міста, а також як елемент містобудівної структури загальноміського значення з домінуючою функцією та їх набором (головні вулиці, площі (торгові, театральні), міські сади та інші містобудівні простори громадського призначення). Проведено комплексний аналіз КГЖЗ з функціональною та морфологічною компонентами. Визначено відповідну типологію об`єктів, основні принципи формування архітектури комплексів громадсько-житлової забудови в досліджуваних містах наприкінці XVIII - на початку ХХ ст.
  Скачати повний текст
34.
Кернична О. О. 
Ландшафтний аналіз індустріально-урбанізованих територій (на прикладі міста Дніпропетровська) : Автореф. дис... канд. геогр. наук : 11.00.11 / О. О. Кернична; Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. - Х., 2002. - 19 c. - укp.
Проведено історико-ландшафтну реконструкцію корінних ландшафтів території Дніпропетровська, оцінено їх природний геоекологічний потенціал, проаналізовано етапи та тенденції містобудівного освоєння території у процесі історичного розвитку міста. Проведено ретроспективний аналіз ландшафтно-планувальних та ландшафтно-функціональних особливостей містобудівного освоєння території міста. Ландшафтну структуру території Дніпропетровська встановлено на рівні ландшафтно-архітектурних комплексів, що складають три ландшафтно-архітектурні системи. Досліджено характер та види трансформації компонентів міського ландшафту залежно від тривалості та виду природокористування. Розглянуто розповсюдження всіх видів геоекологічної небезпеки за територією міста, що спричинили формування ділянок за різними видами геоситуації: критичної, напруженої, помірної. Проведено рекомендаційне ландшафтно-оптимізаційне зонування, яке запропоновано використовувати у процесі складання містобудівної програми.
  Скачати повний текст
35.


Блінова М. Ю. 
Особливості формування дизайну міського простору в зонах впливу станцій метрополітену (на прикладі м. Харкова) : автореф. дис... канд. архіт. : 18.00.01 / М. Ю. Блінова; Харк. держ. техн. ун-т буд-ва та архіт. - Х., 2008. - 20 c. - укp.
Висвітлено світовий досвід і показано актуальність робіт стосовно створення сприятливого психологічного клімату, якісного вдосконалення дизайну середовища та його об`єктів, гуманізації середовища впливу станцій метрополітену. Проаналізовано результати досліджень, проведених іншими фахівцями у цьому напрямку, що дозволило створити інформаційну базу роботи. Розглянуто особливості взаємодії метрополітену й інших елементів міської структури, закономірності функціонування системи місто - метрополітен на прикладі міст світу, історичні передумови архітектурно-дизайнерського перетворення планувальної структури Харкова у взаємозв`язку з системою метрополітену. Сформульовано понятійно-категорійний апарат дослідження зони впливу станції метрополітену. Проаналізовано архітектурно-планувальну структуру цих зон на різних містобудівних рівнях. Визначено їх основні метричні характеристики, форми архітектурно-просторової інтеграції з середовищем міста. Розроблено територіально-просторову, функціональну, архітектурно-дизайнерську моделі зон впливу станцій метрополітену. На підставі проведеного аналізу визначено типологізацію як умову комплексного підходу до формування середовища зон впливу. Досліджено різні структурні елементи цих зон щодо їх наповненості елементами міського дизайну. Розроблено типологічну матрицю рекомедованих номенклатур об`єктів міського дизайну за їх належністю до різних структурних елементів зон впливу станцій метрополітену. Сформульовано принципи формування дизайну таких зон. Запропоновано рекомендовану номенклатуру елементів міського дизайну для різних типів зон
  Скачати повний текст
36.


Праслова В. О. 
Архітектурно-планувальна організація підземних торговельно-розважальних комплексів : автореф. дис. ... канд. архіт.: 18.00.02 / В. О. Праслова; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. - К., 2010. - 20 c. - укp.
Визначено основні історичні етапи розвитку закордонних та українських підземних комплексів (ПК), а також відмінності їх функціонування. Виділено чинники впливу на формування підземних торгово-розважальних комплексів (ПТРК). Наведено схему організації мережі ПК у містобудівній структурі та схему перспективного розміщення ПТРК, визначено їх основні типи та розроблено класифікацію. Викладено рекомендації та модель функціональної структури, а також рекомендації щодо співвідношення функціональних зон для малих, середніх і великих ПТРК. Визначено композиційно-планувальні прийоми ПК, сформовано номенклатуру планувальних одиниць для найбільших планувальних схем. Сформульовано принципи та прийоми архітектурно-планувальної та предметно-просторової організації ПТРК, а також розроблено прийоми освітлення для їх оптимального функціонування.
  Скачати повний текст
37.


Досвід та перспективи розвитку міст України : зб. наук. пр. Вип. 16. Соціально-економічні аспекти містобудування / ред.: Ю. М. Білоконь; Укр. держ. НДІ проектув. міст "Діпромісто", Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. - К., 2009. - 208 с. - укp. - рус.
Наведено доповідь директора Українського державного НДІ проектування міст, народного архітектора України, доктора архітектури, професора Ю.М. Білоконя "Територіальне планування в Україні: європейські засади та національний досвід", виголошену на Міжнародній конференції "Комплексний підхід до збалансованого сталого просторового розвитку Європейського континенту". Проаналізовано соціально-економічні чинники розвитку туризму, курортів і рекреації в Україні. Розкрито містобудівні аспекти національної політики в галузі ефективного використання енергії. Визначено вплив інвестиційних чинників на соціально-економічний розвиток міст різних функціонально-господарських типів. Висвітлено архітектурно-економічні проблеми формування висотних споруд у міській забудові. Викладено методичні підходи до визначення соціально-економічної якості архітектурного середовища міст України, регулятивно-правову політику сприяння архітектурно-містобудівній діяльності. Розглянуто питання комплексної реконструкції промислових територій як ефективного методу реалізації інвестиційних проектів у Донбасі.
Приведен доклад директора Украинского государственного НИИ проектирования городов, народного архитектора Украины, доктора архитектуры, профессора Ю.Н. Билоконя "Территориальное планирование в Украине: европейские основы и национальный опыт", провозглашенный на Международной конференции "Комплексный подход к сбалансированному устойчивому пространственному развитию Европейского континента". Проанализированы социально-экономические факторы развития туризма, курортов и рекреации в Украине. Раскрыты градостроительные аспекты национальной политики в области эффективного использования энергии. Определено влияние инвестиционных факторов на социально-экономическое развитие городов разных функционально-хозяйственных типов. Освещены архитектурно-экономические проблемы формирования высотных сооружений в городской застройке. Изложены методические подходы к определению социально-экономического качества архитектурной среды городов Украины, регулятивно-правовая политика способствования архитектурно-градостроительной деятельности. Рассмотрены вопросы комплексной реконструкции промышленных территорий как эффективного метода реализации инвестиционных проектов в Донбассе.

38.

Лубенченко Ю. В. 
Принципи реконструкції промислових територій великих міст Донбасу : автореф. дис... канд. архітектури: 18.00.04 / Ю. В. Лубенченко; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. - К., 2009. - 20 c. - укp.
У ході дослідження оцінено ступінь ефективності використання промислових територій за умов перебудови господарчого комплексу України згідно з програмами реструктуризації вугільної промисловості. Проаналізовано етапи формування старопромислових вуглувидобувних районів Західної Європи та Донбасу, висвітлено вітчизняний і зарубіжний досвід реконструкції промислових територій. За результатами аналізу етапів формування промислових міст Донбасу виявлено характерні особливості планувальної структури міст та основні недоліки, які заважають їх інтенсивному розвитку. Охарактеризовано функціонувально-планувальну організацію промислових територій, а також їх функціональні зв`язки з міською інфраструктурою. Запропоновано комплексну містобудівну оцінку промислових територій, яка дозволяє визначити ступінь значущості промислової території й ефективність її використання. Визначено принципи комплексної реконструкції та методику її впровадження. Сформовано принципову містобудівеу модель функціонально-планувальної та екологічної організації промислових територій міста Донецьк, яка забезпечує ефективність вибору напрямку реконструкції. Запропоновано зміну функціональної спрямованості в розвитку збиткових промислових територій міст Донбасу як ефективної стратегії розвитку не первинного, а третинного та четвертинного секторів економіки.
  Скачати повний текст
39.

Даниленко Є. Л. 
Принципи формування суспільно-торговельних просторів у житловій забудові міста : автореф. дис. ... канд. архіт. : 18.00.01 / Є. Л. Даниленко; Харк. держ. техн. ун-т буд-ва та архіт. - Х., 2010. - 20 c. - укp.
Вперше проведено комплексне дослідження сучасного стану суспільно-торгівельних просторів (СТП) з урахуванням рангу архітектурно-планувальних умов великого міста у порівнянні з сучасним світовим досвідом їх формування. Розроблено методику натурних обстежень архітектурно-планувальних фокусів міста вищого рангу поблизу масової жилої забудови. Встановлено типологічну класифікацію СТП за умов найбільших міст України. Запропоновано формування функціональних, містобудівних, архітектурно-просторових основ розвитку СТП у містах України. Наведено рекомендації щодо їх проектування з урахуванням загально теоретичних і місцевих вимог. Розроблено методичну базу, яка визначає принципи та прийоми структурно-просторової організації СТП в Україні.
  Скачати повний текст
40.


Височин І. А. 
Проксемічні проблеми двох укладів життя : монографія / І. А. Височин; Сум. нац. аграр. ун-т. - Суми : Мрія-1, 2013. - 291 c. - Бібліогр.: с. 262-290 - укp.
Увагу приділено вдосконаленню композиційної структури архітектурної системи просторів щодобової міграції мешканців мегаполісу (за схемою дім - робота - дім). Вперше виявлено у системі міського простору цілісний об`єкт - підсистему просторів, у якій мешкають, працюють і щодобово переміщуються сотні тисяч містян. Вперше розроблено дві усереднені ідеалізовані моделі мегаполісу та традиційно-етнічного поселення. Проведено композиційний аналіз цих моделей. Визначено напрями можливої реабілітації системи міських просторів на шляхах щодобової міграції. Наведено планувально-композиційну структуру й ергономічний та культурний аналіз.

41.


Креативний урбанізм = Creative urbanism : тези доп. Міжнар. наук. конф., присвяч. століттю містобудів. освіти у Львів. політехніці, 24 - 25 трав. 2013 р., Львів / Нац. ун-т "Львів. політехніка". - Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2013. - 187 c. - укp. - англ. - пол.
Висвітлено актуальні проблеми містобудування, проектування структурних елементів міст, ландшафтної архітектури, урбаністичної реновації та реконструкції. Проаналізовано теоретичні основи та методи дослідження зв`язку між просторовою організацією житлового середовища та якістю соціальної взаємодії. Розглянуто можливості модернізації багатофункціональної спортивної арени на прикладі стадіону "Металіст". Запропоновано концепцію вибору пріоритетних напрямків архітектурної діяльності для підвищення атрактивності малого міста. Вивчено зарубіжний досвід формування планувальної структури малометражних квартир. Досліджено сучасні тенденції диференціації типологічної структури сільських садиб. Розроблено кількісні методи опису міста з використанням поняття потенціалу. Розглянуто містобудівний маркетинг як інструмент комплексної реструктуризації промислових територій в структурі історично сформованого міста. Увагу приділено екологічній реконструкції міських територій засобами ландшафтної архітектури.

Індекс рубрикатора НБУВ: Н8 я431(0) + У049(4УКР)22 я431

42.

Панченко О. О. 
Принципи симетризації архітектурно-планувальної композиції міста : автореф. дис. ... канд. архіт. : 18.00.01 / О. О. Панченко; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. - К., 2013. - 21 c. - укp.
Досліджено актуальну проблему гармонійного розвитку архітектурно-планувальної композиції міста на основі симетричних перетворень. Встановлено, що симетрія сприймається в широкому діапазоні, у тому числі в сфері містобудування. Виявлено ознаки симетричності міських планів в історичному розвитку міст. Проаналізовано існуючі методи використання симетрії в організації міського планування. Сформульовано принципи симетризації розвитку архітектурно-планувальної композиції міста. Запропоновано ідеалізовану структурно-логічну модель, яка відтворює межі та напрямки природної симетризації на кожному історичному етапі, рівнях і стадіях формування міського плану. Розроблено методику гармонізації архітектурно-планувальної композиції міста шляхом її природної симетризації.

43.

Шпара В. І. 
Особливості архітектурно-планувальної організації висотних житлових комплексів (на прикладі крупніших міст) : автореф. дис. ... канд. архіт. : 18.00.02 / В. І. Шпара; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. - К., 2013. - 21 c. - укp.
Вперше комплексно розглянуто аспекти проектування висотних житлових комплексів, які пов`язані з специфікою вибору складу компонентів, що входять до нього, архітектурно-планувальними особливостями й економічною ефективністю будівництва. Запропоновано обгрунтування вибору поверховості будинку з містобудівним обгрунтуванням висоти будинку, з урахуванням розширення меж візуального сприйняття. Вдосконалено моделі впливу поверховості житлового будинку на його містобудівні, об`ємно-просторові параметри та його економічну доцільність. Розроблено схеми формування висотних житлових комплексів, що допомагає, виходячи з містобудівних особливостей будівельної ділянки, визначити їх функціональну й об`ємно-планувальну структури. Розроблено теоретичні основи методики проектування багатоповерхових житлових комплексів на основі здійснення порівняльної оцінки варіантів форми будинків коригуванням їх конструктивних та інженерних рішень.

44.


Плешкановська А. М. 
Методологія комплексної реконструкції міста : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.23.20 / А. М. Плешкановська; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. - Київ, 2013. - 40 c. - укp.
Розширено теоретичні основи та удосконалено методологічний апарат дослідження процесів реконструкції міста як форми його існування адекватного комплексу зовнішніх та іманентних соціальних та економічних факторів. Чітко розмежовано види реконструктивної діяльності в місті (реконструкція міста в цілому, міських територій, міської забудови та будівель і споруд). Вперше наведено системну класифікацію видів реконструкції (перший рівень інтеграції - реконструкція житлової забудови, реконструкція виробничо-промислового комплексу, історико-архітектурна реконструкція, реконструкція вулично-дорожньої мережі, реконструкція системи зовнішнього та міського громадського транспорту, реконструкція системи суспільних центрів, реконструкція системи місць прикладання праці, реконструкція системи інженерних мереж, ландшафтна реконструкція та другий рівень інтеграції - функціонально-планувальна, архітектурно-планувальна, еколого-планувальна реконструкція). Вперше запропоновано інтегральну модель комплексної реконструкції міста як системи взаємопов`язаних і взаємодоповнюючих форм і видів реконструкції. Запропоновано нові підходи щодо розвитку та удосконалення нормативної бази відповідно до встановлених форм (моделей) реконструктивної діяльності - випереджувальна, стабілізуюча та відновлювальна. Розроблено метод вибору напряму пріоритетних реконструктивних дій з наступним розгортанням процесів комплексної реконструкції міста ("тригерний" ефект) на основі використання моделей дисперсного та порівняльного аналізу (оптимізаційний підхід).

45.

Кельба С. С. 
Архітектурно-планувальна організація в`їздних комплексів крупних та крупніших міст України : автореф. дис. ... канд. архіт. : 18.00.02 / С. С. Кельба; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. - К., 2012. - 20 c. - укp.
Досліджено проблему архітектурної організації в`їздних комплексів крупних і крупніших міст, розподіл навантажень ділової та громадської активності за усіма основними транспортними напрямками з одночасним вирішенням проблеми завантаження дорожньої мережі автотранспортом з-за меж міста. На основі вивчення історичних особливостей розвитку в`їздних комплексів, досвіду проектування та будівництва в світовій та вітчизняній практиці визначено фактори, що впливають на формування споруд даного типу. Виявлено оптимальну функціонально-планувальну організацію, архітектурно-конструктивні особливості формування в`їздних комплексів крупних і крупніших міст. Запропоновано класифікацію таких комплексів. Виведено номенклатуру в`їздних комплексів крупних і крупніших міст. Виявлено принципи об`ємно-просторової організації та засоби архітектурно-художньої виразності комплексів. Представлено архітектурно-проектні пропозиції щодо формування в`їздних комплексів.

46.
ВС43699
Посацький, Богдан Степанович.
Простір міста і міська культура (на зламі ХХ-ХХІ ст.) [Текст] / Б. С. Посацький ; Національний ун-т "Львівська політехніка". - Л. : НУ "Львівська політехніка", 2007. - 208 с.: іл. - Бібліогр.: с. 197-206. - ISBN 978-966-553-585-0
47.
Криворучко Ю. І. 
Концепція комплексного облаштування м. Львова. Основні положення / Ю. І. Криворучко, В. В. Базилевич, Х. П. Крамарчук // Вісн. Нац. ун-ту "Львів. політехніка". - 2009. - № 656. - С. 208-215. - Бібліогр.: 14 назв. - укp.
Викладено окремі положення Концепції комплексного облаштування м. Львів.

48.
ДС83408
Нестеренко, Олена Сергіївна.
Просторова організація міського планування на основі закономірностей ритмічного розвитку [Текст] : дис... канд. архітектури: 18.00.04 / Нестеренко Олена Сергіївна ; Київський національний ун-т будівництва і архітектури. - К., 2003. - 181 арк.: рис. - арк. 163-177
49.
ВС38814
Куць, Євген Сергійович.
Урбанізовані території. Методологія та практика планування і управління [Текст] / Є. С. Куць, С. В. Куць ; Науково-дослідний і проектний ін-т містобудування Держбуду України. - Мелітополь : [б.в.], 2003. - 254 с.: мал. - Бібліогр.: в кінці розділів. - ISBN 966-8563-01-8
50.
ВА716869

Розвиток міст та містобудівна політика [Текст] : монографія / О. І. Драпіковський [и др.] ; ред. В. М. Вакуленко, М. К. Орлатий ; Національна академія держ. управління при Президентові України. - К. : [б.в.], 2009. - 124 с. - (Бібліотека міського голови). - Бібліогр.: с. 118-122. - ISBN 978-966-619-253-3
Рубрикатор НБУВ: