Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Доброго дня! допоможіть будь ласка підібрати літературу до дипломної роботи на тему " вдосконалення кадрової політики на підприємстві"
1.


Петюх, В.М. Оцінка якості реалізації кадрової політики організації [Текст] / В. М. Петюх, О. М. Чернюк // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2005. – №2,Т.1. – С. 97-102. 

2.


Пашкова, А. Розвиток кадрового потенціалу підприємства [Текст] / А. Пашкова // Економіка @ держава. – 2005. – №5. – С. 69-72.

3.
330.342.146
Ф79
Петюх, В.М. Кадрова політика в системі менеджменту якості організації [Текст] / В. М. Петюх, О. М. Чернюк // Формування ринкової економіки. – 2005. – Т. 2. – С. 223-229.

4.


Арабаджи, Г. Запорука успіху реформ- зважена кадрова політика [Текст] / Г. Арабаджи // Віче. – 2007. – №7-8. – С. 52-53..

5.


Новікова, О.С. Складові формування кадрового потенціалу українських підприємств та їх вдосконалення [Текст] / О. С. Новікова, Т. А. Венгер, В. О. Ковальчук // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2008. – №2,Т.2. – С. 210-212. 

6.


Мица, В.П. Кадрова політика на підприємстві : проблеми і перспективи [Текст] / В. П. Мица // Актуальні проблеми економіки. – 2008. – №6. – С. 165-168.

7.


Мельничук, Д.П. Комерційні засади реорганізації освіти кадрової політики промислового підприємства [Текст] / Д. П. Мельничук // Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки. – 2004. – №1,Ч.2,Т.2. – С. 113-115.

8.


Мортіков, В.В. Бюджетне обмеження підприємства та його кадрова політика [Текст] / В. В. Мортіков, А. М. Моклякова // Фінанси України. – 2010. – №7. – С. 109-117.

9.


Дороніна, О.А. Пріоритетні завдання кадрової політики щодо удосконалення оцінки праці та її оплати [Текст] / О. А. Дороніна // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2010. – №6,Т.2. – С. 173-178.

10.


Сергієнко, О. Обгрунтування вдосконалення механізму управління професійною діагностикою персоналу в аспекті залучення нових кадрів [Текст] / О. Сергієнко // Україна: аспекти праці. – 2012. – №4. – С. 45-51.

11.


Шарко, М.В. Засоби ефективного управління кадровим потенціалом підприємства [Текст] / М. В. Шарко, О. К. Бембель // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2012. – №4,Т.1. – С. 87-90. 


12.


Мудра, Л. Оформлення кадрової документації підприємцем [Текст] / Л. Мудра // Баланс. – 2012. – №102. – С. 22-24.

13.


Семенов, А. Удосконалення кадрової політики на приватному підприємстві [Текст] / А. Семенов, Г. Закаблук // Держава та регіони. – 2012. – №6. – С. 276-280.

14.


Семикіна, М.В. Система професійного навчання робітничих кадрів: сутність, проблеми розвитку, напрями вдосконалення [Текст] / М. В. Семикіна, А. А. Орлова // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2012. – №6,Т.2. – С. 51-55.

15.


Юрченко, О.Б. Суть, формування та розвиток кадрової функції на підприємстві [Текст] / О. Б. Юрченко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2009. – №5,Т.3. – С. 282-284.

16.


Дарміць, Р.З. Кадрове забезпечення діяльності підприємства в умовах розвитку міжнародної конкурентоспроможності [Текст] / Р. З. Дарміць, Г. П. Горішна // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2013. – №18(778). – С. 26-34.

17.
001
С56
Гайворонська, Т.Г. Кадри як один із основних ресурсів розвитку підприємства [Текст] / Т. Г. Гайворонська, В. М. Нам`ясенко // Современные достижения в науке и образовании. – 2013. – С. 150-152.

18.


Тюріна, Н.М. Кадрова безпека як складова економічної безпеки підприємства [Текст] / Н. М. Тюріна, О. М. Баксалова // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2015. – №2,Т.2. – С. 230-234.

19.


Голембські, М. Модифікації кадрових функцій на мікро- та малих підприємствах [Текст] / М. Голембські // Актуальні проблеми економіки. – 2015. – №10. – С. 295-303.

20.


Григор`єв, О.А. Концепція менеджменту знань та особливості моделювання системи управління кадровим потенціалом підприємства [Текст] / О. А. Григор`єв // Науковий вісник НЛТУ України. – 2013. – Вип. 23.18. – С. 277-282.

21.


Тимошенко, І.І. Концепція державної кадрової політики у сучасній Україні [Текст] / І. І. Тимошенко, М. Ф. Головатий // Персонал. – 2002. – №10. – С.40-44.

22.


Новікова, О.С. Необхідність розробки кадрової політики на сучасному підприємстві [Текст] / О. С. Новікова // Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки. – 2003. – №2,Т.2. – С. 34-35.

23.
331.108
М48
Мельничук, Д.П. Кадрова політика машинобудівного підприємства: теорія реформування та практика [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к.е.н.; спец. 08.09.01 - демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика / Д. П. Мельничук. – К. : Ін-т демографії та соціальних досліджень, 2004. – 20с.

24.
331.108
Г85
Гриньова, В.М. Управління кадровим потенціалом підприємства [Текст] : монографія / В. М. Гриньова, Г. І. Писаревська. – Х. : Вид-во ХНЕУ, 2012. – 228с. 

25.
331.108
М38
Машталер, В.В. Механізм формування кадрового менеджменту в ефективній діяльності підприємства [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / В. В. Машталер. – Хмельницький, 2014. – 191 с.

26.

Назарова Г. В. 
Професійно-кваліфікаційна структура трудових ресурсів промислових підприємств / Г. В. Назарова, А. В. Семенченко // Бізнес Інформ. - 2013. - № 11. - С. 223-228. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/binf_2013_11_37
27.

Польова В. В. 
Підвищення ефективності діяльності підприємств за рахунок оптимізації кадрового складу / В. В. Польова // Бізнес Інформ. - 2014. - № 7. - С. 353-358. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/binf_2014_7_62
28.

Арапова О. 
Роль формування та управління кадровим потенціалом у підвищенні конкурентоспроможності підприємства / О. Арапова, А. Щелкунова // Науковий вісник [Одеського національного економічного університету]. - 2014. - № 8. - С. 35-46. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nv_2014_8_6
29.

Шевчук А. В. 
Факторні впливи цінностей та освіти у сфері підготовки кадрів / А. В. Шевчук // Проблеми економіки. - 2013. - № 2. - С. 206-211. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pekon_2013_2_32
30.

Бутенко І. А. 
Напрямки вдосконалення кадрової політики та підвищення ефективності управління персоналом підприємства / І. А. Бутенко, А. В. Курносова // Вісник економічної науки України. - 2014. - № 3. - С. 7-11. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Venu_2014_3_4


Додатково радимо Вам звернутись до БД “Електронний каталог” на сайті НБ ХНУ- рубрика “Планування персоналу.....”


Додатково радимо Вам звернутись до Навігатора Інтернет- ресурсів за профілем університету на сайті НБ ХНУ- розділ “Економіка праці ..”


Радимо звертатись до електронних ресурсів інших бібліотек. Наприклад на сайт Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського за адресою http://www.nbuv.gov.ua/ ( БД «Система каталогів і картотек», «Електронний фонд», «Наукова періодика України»)