Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> "Документальне оформлення амортизації основних засобів у бухгалтерському та податковому обліку"
1.


Золотухін, О. Амортизація основних засобів (фондів) [Текст] / О. Золотухін // Вісник податкової служби України. – 2006. – №44. – С. 42-46.

2.


Бакай, В.Й. Методика визначення оптимального терміну амортизації основних фондів на промислових підприємствах [Текст] / В. Й. Бакай // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2006. – №5,Т.2. – С. 156-159. 

3.


Класифікація основних фондів і норми податкової амортизації [Текст] // Все про бухгалтерський облік. – 2007. – №55. – С. 9-10.

4.


Єфименко, Н.А. Вплив амортизаційної політики України на процеси відновлення основних фондів машинобудування як виду економічної діяльності [Текст] / Н. А. Єфименко // Інвестиції : практика та досвід. – 2007. – №19. – С. 31-36.

5.


Нетьоса, Н. Перехід на загальну систему та амортизація основних фондів [Текст] / Н. Нетьоса // Баланс. – 2008. – №18. – С. 35.

6.


Кравченко, О. Коли розпочинають амортизувати основні фонди [Текст] / О. Кравченко // Все про бухгалтерський облік. – 2008. – №63. – С. 38.

7.


Корнійчук, Г. Основні фонди та основні засоби: визначення, класифікація, амортизація [Текст] / Г. Корнійчук // Все про бухгалтерський облік. – 2008. – №85. – С. 43-46.

8.


Юшко, С.В. Амортизація основних фондів у податковому обліку: критичний погляд на проблему [Текст] / С. В. Юшко // Фінанси України. – 2008. – №10. – С. 80-88.

9.


Попкова, І. Як підприємцю амортизувати основні фонди [Текст] / І. Попкова // Все про бухгалтерський облік. – 2009. – №42. – С. 6-8.

10.


Білова, Н. Нараховано амортизацію на законсервований об`єкт основних фондів групи 1 [Текст] / Н. Білова // Податки та бухгалтерський облік. – 2009. – №44. – С. 43-45.


11.


Васильєв, Г. Супертаблиця. Амортизація основних засобів (основних фондів) [Текст] / Г. Васильєв // Все про бухгалтерський облік. – 2009. – №93. – С. 23-28.

12.


Прутська, Т.Ю. Амортизаційні відрахування як джерело відтворення основних фондів та напрями реформування амортизаційної політики [Текст] / Т. Ю. Прутська // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2010. – №2,Т.2. – С. 12-15.

13.


Бакай, В.Й. Удосконалення амортизаційної політики як чинник оновлення основних фондів на підприємстві [Текст] / В. Й. Бакай // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2012. – №4,Т.2. – С. 252-255.

14.


Габрук, О. Основні фонди: нове в порядку нарахування амортизації в 2002 році [Текст] / О. Габрук // Бухгалтерський облік і аудит. – 2002. – №3. – С. 47-52.

15.


Назарбаєва, І. "Амортизаційне" відлуння (основні фонди без "держбюджетних" особливостей) [Текст] / І. Назарбаєва, М. Климовська // Бухгалтерія. – 2003. – №12. – С. 58-61.

16.


Хотомлянський, О. Амортизаційний фонд як джерело відтворення основних засобів [Текст] / О. Хотомлянський // Економіка України. – 2004. – №3. – С. 38-42.

17.


Сажинець, С. Організація обліку амортизації основних фондів на підприємствах [Текст] / С. Сажинець // Бухгалтерський облік і аудит. – 2004. – №5. – С. 42-50.

18.


Оперенко, Г. Про амортизацію основних засобів, внесених до статутного фонду [Текст] / Г. Оперенко // Податки та бухгалтерський облік. – 2001. – №24. – С. 8-9.

19.
658
Б19
Бакай, В.Й. Амортизаційна політика та оновлення основних фондів на промислових підприємствах [Текст] : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.06.01 / В. Й. Бакай. – Хмельницький, 2006. – 20 с.

20.
658
Б19
Бакай, В.Й. Амортизаційна політика та оновлення основних фондів на промислових підприємствах [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.06.01 / В. Й. Бакай. – Хмельницький, 2006. – 198 с.

21.

Занько, Б. Бухгалтерський та податковий облік продажу основних засобів [Текст] / Б. Занько // Вісник. Право знати все про податки і збори. – 2015. – №29. – С. 21-23.
22.

Голошевич, І. Основні засоби: планку підвищено... [Текст] / І. Голошевич // Бухгалтерія. – 2015. – №34-35. – С. 19.

23.
63
Н34
Колещук, О.Я. Рівень зношення основних засобів – індикатор економічної безпеки підприємства [Текст] / О. Я. Колещук, В. В. Козик, А. М. Удот // Науковий вісник НЛТУ України. – 2013. – Вип. 23.12. – С. 258-265.
24.

Ільяшенко, С. Безкоштовне передання основних засобів: облік і документальне оформлення [Текст] / С. Ільяшенко // Все про бухгалтерський облік. – 2012. – №62. – С. 42-46.
25.

Кравченко, Л. Засвідчуємо факт списання основного засобу документально [Текст] / Л. Кравченко // Головбух: Бюджет. – 2013. – №43. – С. 12-16.
26.

Заруба, І. Ліквідація основних засобів: документальне оформлення та бухоблік [Текст] / І. Заруба // Все про бухгалтерський облік. – 2014. – №108. – С. 6-12.
27.

Крот, Ю. Ліквідація основних засобів: особливості обліку та документального оформлення [Текст] / Ю. Крот // Бухгалтерський облік і аудит. – 2015. – №2-3. – С. 20-27.
28.

Погорєлова, Н. Основні засоби: заповнюємо первинні облікові документи [Текст] / Н. Погорєлова // Все про бухгалтерський облік. – 2000Все про бухгалтерський облік. – 2000. – №114. – С. 27-30.
29.

Шумакова, Т. Оформлення документів для обліку основних засобів [Текст] / Т. Шумакова // Баланс. Бібліотека. Методичний посібник. – 2009. – №1. – С. 7-20.
30.

Первухін, А. Оформлення первинних документів з обліку основних засобів [Текст] / А. Первухін // Дебет-Кредит. Школа бухгалтераДебет-Кредит. Школа бухгалтера. – 2003. – №48. – С. 30-32. – [Практика].
31.

Куценко, О. Поліпшено основний засіб: заповнюємо первинні документи [Текст] / О. Куценко // Головбух: Бюджет. – 2012. – №11. – С. 20-23.
32.

Назаренко, І. Порядок оформлення первинних документів для обліку основних засобів [Текст] / І. Назаренко, В. Громов // Все про бухгалтерський облік. – 2002. – №65. – С. 16-18.
33.

Кириченко, В. Ремонт основних засобів: документальне оформлення та облік [Текст] / В. Кириченко // Бухгалтерський облік і аудит. – 2004. – №2. – С. 38-44.
34.

Бойчук, Є. Річна інвентаризація основних засобів: документальне оформлення та облік результатів [Текст] / Є. Бойчук // Все про бухгалтерський облік. – 2011. – №117. – С. 8-15.
35.

Цебень, Р.Л. Удосконалення документального оформлення обліку основних засобів в енергопостачальних компаніях України [Текст] / Р. Л. Цебень // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2009. – №4,Т.1. – С. 80-84.
36.

Рзаєв Д. О. 
Основні засоби підприємства: аспекти та аналіз ефективності використання / Д. О. Рзаєв, С. Л. Рзаєва // Моделювання та інформаційні системи в економіці. - 2015. - № 91. - С. 235-246. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mise_2015_91_24
37.

Матушкіна М. П. 
Генезис категорії "основні засоби" як об’єкта бухгалтерського обліку / М. П. Матушкіна // Молодий вчений. - 2014. - № 5(1). - С. 153-156. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2014_5(1)__42
38.

Журбенко Н. М. 
Сутність поняття основні засоби як економічної категорії / Н. М. Журбенко // Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія : Економіка і менеджмент. - 2014. - Вип. 8. - С. 129-133. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vsna_ekon_2014_8_28


Додатково радимо Вам звернутись до БД “Електронний каталог” на сайті НБ ХНУ- рубрика “основні засоби=засоби виробництва.....”


Додатково радимо Вам звернутись до Навігатора Інтернет- ресурсів за профілем університету на сайті НБ ХНУ- розділ “Бухгалтерський  облік і аудит ...”