Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Командний менеджмент: поняття й базові принципи1. 331.108
А18 Авдеев, В.В. Управление персоналом: технология формирования команды [Текст] : учеб. пособие / В. В. Авдеев. – М. : Финансы и статистика, 2003. – 544с.

2. 331.108
В44 Вілкокс, Г. Як успішно сформувати команду [Текст] = Successful Teambuilding in a week : навч.-метод. посіб. / Г. Вілкокс, С. Морріс. – К. : Британська Рада в Україні, 2000. – 88с.

3.
Воронов, М. Что выбрать: команду, в которой я буду игроком, или эффективную группу, которой я буду руководить [Текст] / М. Воронов, С. Гримблат // Персонал. – 2003. – №4-5. – С.104-111.

4.
Горбунов, А. Формирование команды управления для средних и крупных фирм [Текст] / А. Горбунов // Менеджмент и менеджер. – 2007. – №1. – С. 17-21.

5.
Гращенко, І.С. Тімбілдинг як сучасний метод командного менеджменту організацій сфери послуг [Текст] / І. С. Гращенко, В. В. Хмурова // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2013. – №3,Т.3. – С. 160-166


Додатково радимо Вам звернутись до БД “Електронний каталог” на сайті НБ ХНУ- рубрика “ менеджмент.....”
Додатково радимо Вам звернутись до Навігатора Інтернет- ресурсів за профілем університету на сайті НБ ХНУ- розділ “ менеджмент...”

6.
Долгов, М. Командный менеджмент в России. Методы формирования и развития командных эффектов в организации [Текст] / М. Долгов, А. Нефедов // Управление персоналом. – 2005. – №24. – С. 52-54.

7. Драч І. І.
Командний менеджмент як умова реалізації компетентнісного управління підготовкою майбутніх фахівців / І. І. Драч // ScienceRise. Педагогічна освіта. - 2015. - № 6(5). - С. 8-12. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/texc_2015_6(5)__3

8.
Карабанов, Б. Формирование команды [Текст] / Б. Карабанов // Новый Персонал. – 2004. – №9. – С.23-27. – [Менеджмент персонала.].

9.
Коркина, Т. Японская система управления персоналом (обзор по итогам командировки) [Текст] / Т. Коркина, И. Боковикова // Управление персоналом. – 2008. – №6. – С. 26-29.

10.
Лапыгин, Ю. Эмоциональный интеллект команды и оценка ее деятельности [Текст] / Ю. Лапыгин // Новый Персонал. – 2007. – №1. – С. 8-12.

a.
Лачинина, Т. Команда в организации: эффективность совместной деятельности [Текст] / Т. Лачинина // Проблемы теории и практики управления. – 2007. – №7. – С. 119-126.

11.
Мальцев, Е. Командний успіх [Текст] / Е. Мальцев // Галицькі контракти. – 2004. – №8. – С. 44-45. – [Управління персоналом].

12.
Оленіч, А.В. Формування і розвиток проектної команди в сучасних умовах [Текст] / А. В. Оленіч, З. Я. Шацька // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – №10. – С. 136-142.

13.
Петров, П. Формирование бизнес-команды в условиях предпринимательской деятельности [Текст] / П. Петров // Отдел кадров. – 2004. – №12. – С. 4-7.

14.
Самоукина, Н. Команды топ-менеджеров и модели управления [Текст] / Н. Самоукина // Новый Персонал. – 2006. – №12. – С. 2-4.

15.
Сартан, Г. Командообразование: практический опыт [Текст] / Г. Сартан // Менеджмент и менеджер. – 2006. – №10. – С. 26-33.

16.
Сударкин, А. Конфликты в топ-команде: есть ли решение? [Текст] / А. Сударкин // Управление персоналом ( укр.). – 2014. – №11-12. – С. 75-77.

17.
Тимошенко, Д.В. Створення постійних і тимчасових команд в рамках підприємства з метою інтенсифікації інтелектуальної праці персоналу [Текст] / Д. В. Тимошенко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2010. – №2,Т.2. – С. 91-96.
18.
Шавкун І. Г.
Командний менеджмент: аксіологічний вимір / І. Г. Шавкун // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії. - 2010. - Вип. 42. - С. 218-226. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpgvzdia_2010_42_26

19.
Шамнс, Е. На пути к команде [Текст] / Е. Шамнс // Менеджмент и менеджер. – 2010. – №7-8. – С. 44-50.

20.
Шустерман, Д. Управленческая команда. Мода? Мечта? Инструмент бизнеса? [Текст] / Д. Шустерман // Управление компанией ( рос.изд.)Управление компанией (рос.изд.). – 2003. – №11. – С. 24-28.