Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Добрий день! Цікавить інформація що до наявності книги: Механическая технология и оборудование производства нетканых текстильных материалов [Учеб. для сред. спец. учеб. заведений текстил. и лег. пром-сти Перепелкина М. Д., Щербакова М. Н., Золотницкая К. Н., Огарь Я. П.] издание 1973 г. или М. Легпромбытиздат 1993 301,[3] с. 21 см.
>>> Завчасно дякую!

На жаль, даної книги у фонді НБ ХНУ немає.