Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Реферат "Соціальний контракт як інструмент соціального захисту населення"

1. Бурлуцький С. В.
Стратегія соціального контракту: держава – підприємство – людина [Електронний ресурс] / С. В. Бурлуцький, С. В. Бурлуцька // Економiчний часопис-XXI. - 2013. - № 9-10(1). - С. 91-94. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecchado_2013_9-10(1)__25
2.Дубич К. В.
Європейський досвід впровадження механізму соціального контрактування соціальних послуг [Електронний ресурс] / К. В. Дубич // Ефективність державного управління. - 2013. - Вип. 34. - С. 182-190. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efdu_2013_34_21
3.http://studme.com.ua/13780115/sotsiologiya/sotsialnyy_kontrakt.htm
4.http://samoorg.com.ua/wp-content/uploads/2011/08/socialny-zakaz-v-ukraini.pdf
5.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/.../cgiirbis_64.exe?...
6.www.nbuv.gov.ua/old_jrn/natural/Npnukht/2010_36/NP-36-14.pdf
7.економічна сутність
Формат файлу: PDF/Adobe Acrobat
нальний аналіз контракту про найом праці (працівника). ..... Сторони, що укладають соціальний контракт, можуть лише припускати, що були зроблені ...
www.nbuv.gov.ua/old_jrn/Soc_Gum/Vnyua_etp/.../08_Shevc.pdf
8.Наукові праці ДонНТУ. Серія: економічна. Випуск 40-1
Формат файлу: PDF/Adobe Acrobat
ту горизонтального соціального контракту. Ключові слова: вертикальний та горизонталь- ний соціальний контракт, квазіфіскальні взає- мозв`язки влади ...
www.nbuv.gov.ua/old_jrn/Soc_Gum/Npdntu_ekon/...1/240.pdf
9.Повний текст PDF - 79.686 Kb
Формат файлу: PDF/Adobe Acrobat
місце соціального контракту в узгодженні інтересів та відповідальності різних ... соціальна держава, соціальна відповідальність, соціальний контракт, ...
irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/.../cgiirbis_64.exe?...
10.сучасні підходи до класифікації моделей соціальної держави
Формат файлу: PDF/Adobe Acrobat
більш відомими були класифікації соціальних держав ... свою класифікацію соціальних держав крите- ... чає соціальний контракт між урядом та.
www.nbuv.gov.ua/old_jrn/e-journals/FP/2012-4/12cdgmcd.pdf
11.ЕК ОНОМІК А СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК РЕГІОНУ ...
Формат файлу: PDF/Adobe Acrobat
альному контракту. Соціальний контракт – це групова імпліцитна угода про розподіл прав та обов`язків між державою та населенням, яка закріплює ...
irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/.../cgiirbis_64.exe?...
12.D:JOURNAL SHIDNum за 2009Num
Формат файлу: PDF/Adobe Acrobat
альний контракт. Постановка проблеми. Соціальні послуги на- селення одержує від держави, приватних підприємств та громадських організацій, так ...
www.nbuv.gov.ua/old_jrn/Soc_Gum/Skhid/2009_4/8.pdf
13.Повний текст PDF - 286.84 Kb
Формат файлу: PDF/Adobe Acrobat
Ключові слова: соціальний контроль, громадський контроль, громадський .... собою так званий універсальний соціальний контракт. Загальний зміст ...
irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/.../cgiirbis_64.exe?...
14.Технологізація процесу надання соціальних послуг центрами ...
Формат файлу: PDF/Adobe Acrobat
концепції технологізації надання центрами зайнятості соціальних послуг ..... розробити соціальний контракт і рекомендації щодо працевлаштування.
www.nbuv.gov.ua/old_jrn/Soc_Gum/Rpzn/2008-2/08mjmsrp.pdf