Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Доброго дня, допоможіть найти матеріал, до теми Особливості системного та ситуаційного підходів в управлінні.

1.


Антошко, Т. Інсайдерська та аутсайдерська складові сучасного корпоративного управління: системний підхід [Текст] / Т. Антошко // Економіка @ держава. – 2009. – №1. – С. 41-43.

2.


Бєліченко, А.Ф. Системний підхід в дослідженні ефективності управління оподаткуванням [Текст] / А. Ф. Бєліченко, О. М. Міночкіна, О. Ю. Шматко // ЕкономічнаНаукові праці Донецького державного технічного університету. – 2003. – №68. – С.47-53.

3.


Болотин, А. Моделирование управления девелоперским предприятием: системный подход [Текст] / А. Болотин, А. Чегис // Проблемы теории и практики управления. – 2007. – №10. – С. 96-105. – [Предприятия по созданию и развитию объектов недвижимости...].

4.


Верхуша, Н.П. Концептуальні oснови управління кредитним ризиком банку на основі системного і процесного підходів [Текст] / Н. П. Верхуша // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – №4. – С. 246-252.

5.


Вядрова, І.М. Системний підхід в управлінні залученими ресурсами банку [Текст] / І. М. Вядрова, В. Є. Волохата // Економіка @ держава. – 2014. – №10. – С. 43-48.

6.


Геєць, І. Підвищення ефективності корпоративного управління авіаційних підприємств з використанням системного підходу [Текст] / І. Геєць // Економіка. Фінанси. Право. – 2009. – №9. – С. 7-11.

7.


Гладій, С.П. Теоретичні аспекти фінансового механізму забезпечення ефективності інвестування інноваційного розвитку підприємств: системний підхід до управління [Текст] / С. П. Гладій, Р. С. Квасницька // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2007. – №4,Т.3. – С. 89-99. – [Проведено аналіз понять системи управління, господарського, економічного та фінансового механізмів підприємства, розглянуто функціонування фінансового механізму та його структури на макроекономічному і мікроекономічному рівнях, дано визначення фінансового механізму забезпечення ефективності інвестування інноваційного розвитку підприємств.].

8.


Григорська, Н.М. Формування концептуального підходу до системно-процесного управління економічною стійкістю підприємства [Текст] / Н. М. Григорська // Економіка @ держава. – 2013. – №8. – С.118-123.

9.


Грищенко, І.М. Системний підхід до проблем управління посередницькими організаціями [Текст] / І. М. Грищенко // Актуальні проблеми економіки. – 2007. – №11. – С. 46-53.

10.


Дарманська, Г.О. Системний підхід до питань формування виробничих витрат в структурі прийняття управлінських рішень [Текст] / Г. О. Дарманська // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2009. – №6,Т.1. – С. 141-144. – [В статті розглянуто питання формування виробничих витрат з використанням системного підходу до вирішення проблем, створення єдиного інформаційного простору для всіх економічних служб.
11.


Декалюк, О.В. Управління операційними системами виробничого підприємства [Текст] / О. В. Декалюк // Вісник Технологічного університету Поділля. Соціально-гуманітарні науки. – №6Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки. – 2001. – №6. – С.111-114.

12.


Дібніс, Г.І. Системний підхід до організації забезпечувальних процесів адміністративного управління на підприємстві [Текст] / Г. І. Дібніс // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – №2,Т.2. – С. 160-163.

13.


Діденко, С.В. Системний підхід до управління маркетинговою діяльністю птахівничих підприємств [Текст] / С. В. Діденко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2012. – №6,Т.2. – С. 80-84.

14.


Долгий, М. Системний підхід до державного управління у сфері захисту від надзвичайних ситуацій [Текст] / М. Долгий // Економіка @ держава. – 2009. – №2. – С. 73-75.

15.


Єрмошкіна, О.В. Використання системно-цільового підходу при побудові системи управління фінансовими потоками підприємства [Текст] / О. В. Єрмошкіна // Економічний вісник національного гірничного університету. – 2005. – №3. – С. 51-59.

16.


Єфімова, О. Системний підхід - основа управління діяльністю підприємств [Текст] / О. Єфімова // Персонал. – 2007. – №2. – С. 67-71.

17.


Живко, З.Б. Системний підхід до функціонування інформаційно-управлінської системи та системи управління якістю [Текст] / З. Б. Живко // Проблеми науки. – 2010. – №4. – С. 24-33.

18.


Жук, М.М. Застосування систем WMS в управлінні складськими операціями [Текст] / М. М. Жук, А. Б. Білоус, Ю. Я. Ройко // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2007. – №10(583). – С. 24-28.

19.


Журавська, В. Управління якістю надання соціальних послуг: системний підхід [Текст] / В. Журавська // Соціальний захист. – 2007. – №1. – С. 15-16.

20.


Загородній, А. Оцінювання ефективності управління витратами машинобудівного підприємства на засадах системного підходу [Текст] / А. Загородній, А. Ясінська // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2008. – №23 (623). – С. 332-337.

21.


Кара, А.В. Системний підхід до управління витратами в житлово-комунальному господарстві [Текст] / А. В. Кара // Інвестиції : практика та досвід. – 2012. – №16. – С. 79-81.

22.


Карнаух, К. Обгрунтування доцільності застосування системного підходу до управління об`єктами промислової власності [Текст] / К. Карнаух // Вісник економічної науки України. – 2012. – №1. – С. 60-63.

23.


Кашуба, Я. Застосування системного підходу при управлінні розвитком підприємництва [Текст] / Я. Кашуба // Економіка та підприємництвоДержава та регіони. – 2010. – №6. – С. 110-114.

24.


Кичко, І. Елементи системного підходу до управління та фінансування соціальної сфери [Текст] / І. Кичко // Україна: аспекти праці. – 2006. – №2. – С. 17-20.

25.


Кміть, В.М. Системний підхід до управління накладними витратами підприємств [Текст] / В. М. Кміть // Фінанси України. – 2002. – №7. – С. 51-57.

26.


Коваленко, М. Системный подход к управлению компенсациями и льготами [Текст] / М. Коваленко, Е. Веселкова // Управление персоналом ( укр.). – 2012. – №10. – С. 12-17.

27.


Кондрашов, О. Зміст і значення системного підходу в механізмі державного управління [Текст] / О. Кондрашов // Економіка @ держава. – 2007. – №12. – С. 63-65.

28.


Костирко, Р.О. Системно-цільовий підхід до організації внутрішнього контролю для прийняття управлінських рішень [Текст] / Р. О. Костирко // Актуальні проблеми економіки. – 2009. – №3. – С. 197-206.

29.


Коцеруба, Н.В. Оцінка операційних і фінансових ризиків в системі антикризового управління підприємством роздрібної торгівлі [Текст] / Н. В. Коцеруба // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – №2. – С. 120-128.

30.


Крохмальова, Н.А. Системний підхід до управління виставковою діяльністю [Текст] / Н. А. Крохмальова // Актуальні проблеми економіки. – 2009. – №5. – С. 155-159.

31.


Ксьондз, С.М. Витрати іншої операційної діяльності в системі прийняття управлінських рішень [Текст] / С. М. Ксьондз, В. П. Сухораб // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2008. – №6,Т.1. – С. 80-83. – [В статті розглянуто процес управління витратами іншої операційної діяльності на підприємстві. Визначено основні параметри ефективності управлінських рішень. Розглянуто процес прийняття управлінських рішень щодо витрат іншої операційної діяльності та визначено напрямки оптимізації регулювання операційної діяльності підприємств, які пов’язані з іншою операційною діяльністю].

32.


Лазаренко, Л.О. Системний підхід до управління підприємством в ринкових умовах [Текст] / Л. О. Лазаренко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2006. – №6,Т.2. – С. 47-49. – [Розглядається нова концепція, яка базується на системному управлінні. Висвітлюються основні положення і критерії, які формують в сучасного керівника системне мислення, що дозволяє переорієнтовувати всю систему управління підприємством у відповідності з цілями і цінностями цієї концепції. Основна увага приділяється вимогам, які пред’являються до організації управління підприємством і відповідають підходу в контексті розглянутої концепції.].

33.


Лисенко, В. Системний підхід до процесу управління операційними витратами торговельних підприємств [Текст] / В. Лисенко // Економіка. Фінанси. Право. – 2003. – №4. – С. 23-27.

34.


Логунова, О. Системный подход к исследованию информационных потоков при управлении качеством продукции [Текст] / О. Логунова // Проблемы теории и практики управления. – 2008. – №6. – С. 56-62. – [Информационные технологии].

35.


Лозовський, О.М. Особливості використання системного підходу в управлінні проектами на підприємстві [Текст] / О. М. Лозовський, О. О. Кашина // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2014. – №3,Т.2. – С. 51-54.

36.


Макаревич, Л. Корпоративному управлению, стратегическому планированию, маркетингу - системный подход [Текст] / Л. Макаревич // Общество и экономика. – 2001. – №7-8. – С.25-52.

37.


Міклошік, А. Вибрані аспекти системного підходу до управління проектами [Текст] / А. Міклошік // Актуальні проблеми економіки. – 2014. – №5. – С. 195-202.

38.


Мосейко, В. Управление в структурах среднего и малого бизнеса: системноконструктивный подход [Текст] / В. Мосейко // Проблемы теории и практики управления. – 2003. – №2. – С. 92-96.

39.


Мукан, О.В. Системний підхід до корпоративного управління [Текст] / О. В. Мукан // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2006. – №2(552). – С. 418-424.

40.


Никифоренко, В.Г. Розвиток людських ресурсів: методологічні підходи до системного управління [Текст] / В. Г. Никифоренко, В. О. Кравченко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2013. – №2,Т.2. – С. 139-143.

41.


Новикова, О. Системный подход в эффективном управлении активами [Текст] / О. Новикова // Антикризисный менеджмент. – 2003. – №11. – С.11-13. – [Финансовые активы].

42.


Олександренко, Ю.А. Особливості підходів при розробці системних моделей та їх використанні у державному управлінні [Текст] / Ю. А. Олександренко // Економіка @ держава. – 2014. – №9. – С. 141-144.

43.


Оробченко, Д.О. Теоретичні засади проблеми системного підходу до інвестування в нові технології на рівні управління підприємства [Текст] / Д. О. Оробченко // Держава та регіони. – 2006. – №2. – С. 347-350.

44.


Осипенко, С.М. Управління ефективністю логістичної діяльності підприємства на основі факторно-операційного підходу [Текст] / С. М. Осипенко // Логистика: проблемы и решения. – 2013. – №1. – С. 85-89.

45.


Панфилов, А.С. Системный подход в организации управления предприятием [Текст] / А. С. Панфилов. – М. : Знание, 1989. – (Новое в жизни,науке,технике. Наука и техника в управлении ; 7/1989).

46.


Парсяк, В. Системний підхід до корпоративного управління вищими навчальними закладами [Текст] / В. Парсяк, І. Драгомирова // Економіка @ держава. – 2007. – №12. – С. 21-24.

47.


Пащенко, І. Системний підхід до управління підприємством [Текст] / І. Пащенко, Л. Чернобай // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2007. – №9(582). – С. 218-231.

48.


Півень, А.І. Системний підхід до стабілізаційного фінансового управління машинобудівним підприємством [Текст] / А. І. Півень // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – №1. – С. 84-93.

49.


Піхур, І.В. Оптимізація операційного ризику в системі управління підприємства [Текст] / І. В. Піхур, Є. В. Геделевич // Актуальні проблеми та пріоритетні напрями підвищення якості підготовки фахівців у галузі економіки в умовах сталого економічного розвитку регіонів. – 2011. – С. 148-155.

50.


Прангищвили, И. Системный подход, системное мышление и вопросы управления [Текст] / И. Прангищвили // Общество и экономика. – 2003. – №6. – С.85-97. – [Управління економікою. Трансформація.].

51.


Приходько, В.П. Реалізація системного підходу до стратегічного управління інвестиціями в регіональній економіці [Текст] / В. П. Приходько // Інвестиції : практика та досвід. – 2012. – №13. – С. 8-11.

52.


Проскурович, О.В. Управління конкурентоспроможністю підприємства із застосуванням системного підходу [Текст] / О. В. Проскурович, С. І. Пасічник, І. В. Ковальський // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2013. – №2,Т.1. – С. 29-33.

53.


Решетняк, Т.І. Онтологія управління розвитком підприємства: системний підхід [Текст] / Т. І. Решетняк // Інвестиції : практика та досвід. – 2012. – №10. – С. 45-47.

54.


Рибачук, В.Л. Системний підхід до аналізу механізмів державного управління стійким розвитком сфери житлово-комунальних послуг [Текст] / В. Л. Рибачук // Інвестиції : практика та досвід. – 2012. – №23. – С. 98-100.

55.


Рижук, О.В. Економічний зміст управління діяльністю страхових організацій на основі системного підходу [Текст] / О. В. Рижук, С. А. Дражниця // Актуальні проблеми підвищення якості підготовки фахівців у галузі економіки в умовах сталого економічного розвитку України. – 2013. – С. 127-131.

56.


Рясних, Є.Г. Використання інструментів операційного аналізу в системі управління фінансами фірми [Текст] / Є. Г. Рясних, Н. І. Гавловська // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2006. – №6,Т.2. – С. 24-29. – [У статті розглядається сутність операційного аналізу. Наводяться розрахунки основних інструментів операційного аналізу: маржинального прибутку, сили впливу операційного важеля, точки беззбитковості, беззбиткового обороту, коефіцієнту беззбитковості, запасу надійності, прибутку. Наводяться розрахунки розподілу умовно-постійних витрат пропорційно різним базам розподілу. Проводиться аналіз такого показника як коефіцієнт беззбитковості та наводяться формули розрахунку основних показників операційного аналізу з їх використанням.].

57.


Солопенко, Р.І. Методика прийняття управлінських рішень в системі операційного менеджменту авіаційного підприємства [Текст] / Р. І. Солопенко // Актуальні проблеми економіки. – 2008. – №3. – С. 94-101.

58.


Сомов, Д. Системный подход в развитии концепции стратегического управления организацией [Текст] / Д. Сомов // Вісник економічної науки України. – 2008. – №2. – С. 146-148.

59.


Стеценко, Н.А. Теоретичні засади системного підходу до управління персоналом на промислових підприємствах [Текст] / Н. А. Стеценко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2006. – №1,Т.2. – С. 87-92. – [Обґрунтовано необхідність застосування системного підходу в управлінні персоналом на промислових
підприємствах. Встановлено сутність управління персоналом та його мету, виділено основні властивості, які
створюють цілісність системи управління персоналом. Викладено положення системного підходу до
управління персоналом.].

60.


Стукало, Н.В. Системний підхід до управління проблемними кредитами в банківській діяльності [Текст] / Н. В. Стукало, О. С. Білай // Економічний часопис - XXI. – 2012. – №11-12. – С. 55-57.

61.


Тавлуй, І.П. Особливості застосування системного підходу до управління під час розроблення та впровадження системи управління якістю вищого навчального закладу [Текст] / І. П. Тавлуй // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2011. – №5(695). – С. 141-146.

62.


Терпиловська, Г. Системний підхід до управління виховною системою [Текст] / Г. Терпиловська // Управління освітою. – 2008. – №11. – С. 12-15.

63.


Турчин, А. Оптимизация управления персоналом: системный подход [Текст] / А. Турчин // Менеджмент и менеджер. – 2007. – №9. – С. 33-38.

64.


Турчин, А. (Турчин, Александр) Оптимизация управления персоналом: системный подход [Текст] / А. Турчин // Новый Персонал. – 2007. – №11-12. – С. 7-11.

65.


Фадєєва, І.Г. Сутність корпоративного управління та основи формування системно-синеретичного підходу до оцінки його ефективності [Текст] / І. Г. Фадєєва // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2013. – №6,Т.1. – С. 46-54. – [Метою даної статті є висвітлення деяких теоретичних аспектів корпоративного управління та основ формування системно-синергічного підходу до оцінки його ефективності. Розглянуто сутність поняття «корпорація», корпорації першого
покоління, «нові корпорації», їх переваги і недоліки. Наведено узагальнену структуру сучасних корпорацій, яка об’єднує внутрішнє і зовнішнє середовище та основні суб’єкти їх діяльності. Охарактеризовано корпоративний розвиток
нафтогазовидобувних підприємств корпоративної структури під час нтелектуальних перетворень на системно-синергічних засадах. Розглянуто питання оцінки ефективності управління корпоративним розвитком, показано, що саме йому притаманні синергічні ефекти. Розглянуто та охарактеризовано сутність корпоративного управління нафтогазовидовними
підприємствами України на основі формування системно-синергічного підходу до оцінки його ефективності.

66.


Федоренко, П. Системний підхід у практиці управління школою [Текст] / П. Федоренко // Завуч. – 2011. – №15. – С. 4-6.

67.


Федулова, Л.І. Управління операційною системою виробничого підприємства [Текст] : монографія / Л. І. Федулова, О. В. Декалюк. – Хмельницький : ХНУ, 2005. – 192с. 

68.


Хачатурян, Х. Системний підхід до застосування ринкових технологій у державному управлінні [Текст] / Х. Хачатурян // Статистика України. – 2006. – №1. – С. 106-109.

69.


Черевко, Х.Л. Економічний зміст управління діяльністю страхових організацій на основі системного підходу [Текст] / Х. Л. Черевко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2013. – №1. – С. 168-171.

70.


Черен, А. Системний підхід до управління адміністративними витратами підприємств [Текст] / А. Черен // Економіка @ держава. – 2005. – №8. – С. 23-24.

71.


Чуприна, О.О. Інформаційні логістичні системи в забезпеченні ефективного управління складськими операціями [Текст] / О. О. Чуприна, О. О. Казанська // Університетські наукові записки. – 2007. – №1. – С. 289-293.

72.


Шеховцова, В. Системний підхід до управління накладними витратами підприємств [Текст] / В. Шеховцова // Економіка @ держава. – 2008. – №7. – С. 51-52.

73.
331
А43
Шліхта, В. Системний підхід до державного управління [Текст] / В. Шліхта В. Шліхта // Віче. – 2014. – №20. – С. 25–27.

74.
378
А43
Шляга, О. Основні принципи системного підходу в інформаційному забезпеченні управління підприємством [Текст] / О. Шляга // Економіка @ держава. – 2007. – №7. – С. 52-55.

75.
65
П16
Шульга, В.Г. О системном подходе к управлению персоналом в холдинговых компаниях и корпорациях [Текст] / В. Г. Шульга // Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки. – 2003. – №4,Ч.1,Т.2. – С. 31-35. – [Стаття присвячена проблемі формування нового підходу до визначення поняття управління персоналом на підприємствах холдінгових компаній. Надані пропозиції автора по удосконаленню системи управління персоналом в перехідній економіці України.].

76.
658
Ф34
Яковлєва, Ю.В. Системний підхід до вдосконалення методів управління машинобудівними підприємствами [Текст] / Ю. В. Яковлєва // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2010. – №2,Т.2. – С. 48-52. – [Розглянуті основні методи управління машинобудівними підприємствами, виявлені напрямки їх вдосконалення, розроблено алгоритм та класифікацію оцінки окремих методів управління підприємством та персоналом. Розкриті позитивні
сторони кожного з пропонованих методів. Зроблені висновки щодо результатів використання кожного з етапів дослідження методів управління.

За необхідністю радимо переглянути рубрики електронного каталогу: "системне управління організацією"(http://lib.khnu.km.ua/asp/php/page_lib.php), "виробничий/операційний менеджмент=управління виробництвом"(http://lib.khnu.km.ua/asp/php/page_lib.php). Звертайтесь також до повнотекстових ресурсів НБУВ: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe, http://www.nbuv.gov.ua/node/2116