Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Допоможіть мені будь ласка підібрати літературу на написання магістерської роботи за темою: Соціально-педагогічна реабілітація дітей-інвалідів в загальноосвітньому навчальному закладі
>>>
>>> Дякую!
1.


Корнієнко, Я. Проблеми соціальної реабілітації дітей з інвалідністю треба розв`язувати комплексно [Текст] / Я. Корнієнко // Освіта України. – 2003. – №97. – С.3.

2.


Шапошнікова, Н. Психолого-педагогічне забезпечення професійної та соціальної реабілітації учнів-інвалідів в умовах ПТУ [Текст] / Н. Шапошнікова // Професійно-технічна освіта. – 2004. – №3. – С.42-44.

3.


Місяк, С.А. Соціально-правові аспекти розвитку освіти та професійної реабілітації для осіб з інвалідністю в Україні [Текст] / С. А. Місяк // Безпека життєдіяльності. – 2005. – №8. – С.11-13.

4.


Дегтяренко, Т. Стратегія розвитку спеціальної освіти: полемічні міркування [Текст] / Т. Дегтяренко // Дефектологія. – 2010. – №3. – С. 40-46.

5.


Курс на добро - незмінний [Текст] // Соціальний захист. – 2011. – №1. – С. 46-47. – [Соціальна реабілітація дітей-інвалідів ].

6.


Федан, Я. Деякі проблеми розвитку інклюзивної школи в Україні [Текст] / Я. Федан // Економіка @ держава. – 2011. – №7. – С. 122-123.

7.


Щорс, В.В. Формування гуманного ставлення до дітей з особливими потребами в учасників навчально-виховного процесу [Текст] / В. В. Щорс // Зарубіжна література в школі. – 2011. – №22. – С. 20-2-20-17.

8.


Токарь, И.Е. Инклюзивное образование: опыт и перспективы развития [Текст] / И. Е. Токарь // Социальная педагогика. – 2011. – №5. – С. 93-106.

9.


Федан, Я.І. Реалізація права на освіту інвалідів в умовах інклюзивної школи [Текст] / Я. І. Федан // Інвестиції : практика та досвід. – 2012. – №1. – С. 108-109.

10.


Богинська, Ю.В. Структурно-функційна модель організації соціально-педагогічної підтримки студентів з обмеженими можливостями життєдіяльності [Текст] / Ю. В. Богинська // Гуманітарні науки. – 2011. – №2. – С. 32-39.

11.


Колодна, Н. Навчання дітей з особливими освітніми потребами. Психологічний супровід [Текст] / Н. Колодна // Завуч. – 2012. – №9. – С. 34-35.

12.


Любимив, М.Л. Инклюзивное образование: помощь детям с ограниченными возможностями здоровья [Текст] / М. Л. Любимив // Социальная педагогика. – 2012. – №2. – С. 48-54.

13.


Роденюк, М. Інклюзивна освіта: за результатами моніторингу [Текст] / М. Роденюк // Управління освітою. – 2012. – №16. – С. 12-14.

14.


Роднеок, М. Інклюзивна освіта: за результатами [Текст] / М. Роднеок // Управління освітою. – 2012. – №18. – С. 11-19.

15.


Сухорокова, А. Соціальна адаптація учнів з особливими потребами. Досвід роботи педагогічного колективу [Текст] / А. Сухорокова // Соціальний педагог. – 2012. – №11. – С. 6-8.

16.


Романовська, Д. Інклюзивне навчання в школах. Методологія психологічного супроводу [Текст] / Д. Романовська // Психолог. – 2012. – №21. – С. 39-41.

17.


Інклюзія: можливість вчитися і працювати [Текст] // Соціальний захист. – 2012. – №11. – С. 25-26.

18.


Лазар, В. Позитивні аспекти інклюзивної освіти [Текст] / В. Лазар // Психолог. – 2013. – №1. – С. 32-35.

19.


Данілавічютє, Е.А. Закономірності виникнення, сутність та місце інклюзії у єдиній системі освіти в Україні [Текст] / Е. А. Данілавічютє // Дефектологія. Особлива дитина: навчання та виховання. – 2013. – №1. – С. 2-8.

20.


Моклович, Ю.Я. Інклюзивна форма освіти: досвід колективу загальноосвітнього навчального закладу [Текст] / Ю. Я. Моклович // Дефектологія. Особлива дитина: навчання та виховання. – 2013. – №1. – С. 40-42.

21.


Красняков, Є. Формування та реалізація інклюзивної політики у сфері освіти дітей з особливими освітніми потребами в Україні [Текст] / Є. Красняков, В. бурда // Віче. – 2013. – №6. – С. 17-19.

22.


Таранченко, О. Універсальна практика навчання та надання підтримки учням з особливими потребами [Текст] / О. Таранченко // Дефектологія. – 2013. – №2. – С. 18-22.

23.


Гудим, І. Концептуальні підходи до організації психолого-педагогічного супроводу дітей раннього віку з глибокими порушеннями зору [Текст] / І. Гудим // Дефектологія. – 2013. – №2. – С. 22-27.

24.


Яковлева, Я. Провідна роль навчальної діяльності для оптимального психофізіологічного розвитку дитини. [Текст] / Я. Яковлева // Дефектологія. – 2013. – №2. – С. 44-47.

25.


Присяжнюк, К. Діти з особливими потребами в загальноосвітній школі. Технологія соціально-педагогічного супроводу [Текст] / К. Присяжнюк // Соціальний педагог. – 2013. – №7. – С. 21-22.

26.


Ковальчук, О. Діти з особливими потребами [Текст] / О. Ковальчук // Соціальний педагог. – 2013. – №7. – С. 21-22.

27.


Шаповалов, Т. Інклюзівна освіта в Україні - уже проект, а реалії часу [Текст] / Т. Шаповалов, В. Снігульська // Завуч. – 2013. – №16. – С. 4-8.

28.


Ткачук, О. Діти з особливами освітніми потребами: диагностика і шляхи розвитку [Текст] / О. Ткачук, Л. Дідик // Завуч. – 2013. – №16. – С. 8-12.

29.


Колупаєва, І. Досвід реалізації інклюзивної освіти в країнах Європи [Текст] / І. Колупаєва // Завуч. – 2013. – №16. – С. 23-27.

30.


Галицька, Н.І. Інклюзивна освіта. Інтегроване навчання в початковій школі [Текст] / Н. І. Галицька // Безпека життєдіяльності. – 2013. – №8. – С. 27-29.

31.


Петрова, С. Дитячий будинок «Перлинка». Особистісно зорієнтоване виховання. З досвіду роботи [Текст] / С. Петрова, Ю. Колесниченко // Соціальний педагог. – 2013. – №10. – С. 8-15.

32.


Тазарачева, Г. Інтеграція в соціум потребує багатовекторного реабілітаційного впливу [Текст] / Г. Тазарачева // Соціальний захист. – 2013. – №9. – С. 37-42. – [[про державний комплекс соціальної реабілітації дітей-інвалідів у Миколаєві]].

33.


Мельник, С. Стан запровадження в Україні інклюзивного навчання для дітей з особливими потребами [Текст] / С. Мельник, Г. Гаврюшенко, І. Ретівцев // Соціальний захист. – 2013. – №12. – С. 16-20.

34.


Ганжала, І. Діти з особливими освітніми потребами. Психологічний супровід [Текст] / І. Ганжала // Соціальний педагог. – 2014. – №3. – С. 53-55.

35.


Лісовецька, І. Педагог та інклюзивна освіта. [Текст] / І. Лісовецька // Соціальний педагог. – 2014. – №7. – С. 10-17. – [Дослідження психологічної готовності педагогів до роботи в класах з інклюзивною формою навчання].

36.


Дубейко, Л.О. Діти з особливими освітніми потребами в загальноосвітньому навчальному закладі [Текст] / Л. О. Дубейко // Зарубіжна література в школі. – 2014. – №19-20. – С. 2-3. (пілотний випуск).

37.


Антощак, О. Розвиток інклюзивної освіти [Текст] / О. Антощак // Соціальний педагог. – 2014. – №12. – С. 55-57.

38.


Петрова, С. Виховний досвід дитячого будинку «Перлинка». Соціально-психолого-медико-педагогічний супровід [Текст] / С. Петрова, С. Агірова, Т. Бабаєнко // Соціальний педагог. – 2015. – №4. – С. 25-30.

39.


Кулик, Н. Інклюзія - це причетність [Текст] / Н. Кулик // Освіта України. – 2015. – 25 трав. (№21). – С. 12-14. – [Успіх інклюзії залежить от тьюторів].

40.


Зак, Г.Г. Особенности реализации инновационных методов педагогом-дефектологом в коррекционной работе с детьми дошкольного возраста с интеллектуальной недостаточностью [Текст] / Г. Г. Зак // Инновации в образовании. – 2015. – №5. – С. 95-103.

41.


Козина, Г.П. Практика психолого-педагогического сопровождения инклюзивного образования [Текст] / Г. П. Козина, Ю. В. Кобазова // Инновации в образовании. – 2015. – №5. – С. 103-112.

42.


Що таке інклюзивне навчання? [Текст] // Завуч. – 2015. – №13. – С. 4-8.

43.


Пасічник, В.В. Структурне моделювання процесів інклюзивного навчання осіб з особливими потребами [Текст] / В. В. Пасічник, Т. В. Шестакевич // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2014. – №11(805). – С. 180-195.

44.


Столярчук, Т. Команда супроводу створює умови для інклюзивного навчання [Текст] / Т. Столярчук, Р // Педагогічна майстерня. – 2015. – №9. – С. 21-26.

45.


Кулик, Н. Спільна справа [Текст] / Н. Кулик // Освіта України. – 2015. – 12 жовт. (№41). – С. 12-13. – [Рівень упровадження інклюзивної освіти є одним из показників ступеня розвитку держави].

46.


Шестакевич, Т.В. Інформаційно-технологічний супровід освітніх процесів для осіб з особливими потребами [Текст] / Т. В. Шестакевич // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2014. – №7(783). – С. 251-261.

47.


Кузьмінська, Л. Соціально-психологічні аспекти управління інклюзивним навчанням [Текст] / Л. Кузьмінська // Освіта та розвиток обдарованої особистості. – 2015. – №9. – С. 29-33.

48.


Стадник, В.В. Інституційні передумови і перспективи реалізації концепції інклюзивної освіти в Україні [Текст] / В. В. Стадник, Соколюк // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2015. – №4,Т.2. – С. 169-173.

49.


Гладченко, І.В. Формування духовнозбережувальної компетенції в дітей з порушеннями психофізичного розвитку в умовах дошкільного корекційно-розвивального простору [Текст] / І. В. Гладченко, М. О. Супрун // Труди Київської Духовної Академії. – 2015. – №22. – С. 303-311.

50.


Яцишин, А. (Яцишин, Юлія Г.) Використання електронних соціальних мереж для розвитку інформаційної культури дітей та молоді з функціональними обмеженнями [Текст] / А. Яцишин, Ю. Г. Носенко // Освіта та розвиток обдарованої особистості. – 2015. – №12. – С. 31-39.

51.


Тимохина, Т.В. Современные тенденции в профессиональной подготовке специалистов инклюзивной сферы [Текст] / Т. В. Тимохина // Инновации в образовании. – 2016. – №2. – С. 100-111.

52.


Еремина, А.А. Сопровождение инклюзивного процесса образовательными учреждениями, имеющими статус «ресурсный центр» [Текст] / А. А. Еремина, Ю. А. Афанасьева // Инновации в образовании. – 2016. – №5. – С. 5-19.

53.


Тимохина, Т.В. Этапы развития профессиональной подготовки педагогов инклюзивного образования [Текст] / Т. В. Тимохина // Инновации в образовании. – 2016. – №5. – С. 122-130.

54.


Ардашова, Ю.И. Комплексное сопровождение лиц с ограниченными возможностями здоровья в обеспечении доступности профессионального образования [Текст] / Ю. И. Ардашова, О. В. Бейгуленко // Инновации в образовании. – 2016. – №7. – С. 69-76.

55.


Ланько, О.С. Влада Хіменко: "Індивідуальний шлях до щастя. Інклюзивна освіта" [Текст] / О. С. Ланько // Педагогічна майстерня. – 2016. – №7. – С. 12-14.

56.


Реабілітаційний комплекс під зеленими шатами [Текст] // Соціальний захист. – 2009. – №3. – С. 44-47. – [Рівенський обласний центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів ].

57.
331
А43
Ткачук, О.В. Емоційно-ціннісне ставлення до права студентів з особливими потребами як компонент соціально-правової компетентності [Текст] / О. В. Ткачук // Актуальні проблеми підвищення якості підготовки фахівців у галузі економіки в умовах сталого економічного розвитку України. – 2012. – С. 47-51.

58.
331
А43
Якименко, А.А. Правові аспекти нормативного регулювання інтеграції осіб з особливими потребами у вищому навчальному закладі [Текст] / А. А. Якименко // Актуальні проблеми підвищення якості підготовки фахівців у галузі економіки в умовах сталого економічного розвитку України. – 2012. – С. 243-246.

59.
364.04
Р69
Романовська, Л.І. Теорія та практика реабілітаційної роботи [Текст] : навч. посіб. / Л. І. Романовська, Л. М. Джигун, Н. В. Синюк. – Хмельницький : ХНУ, 2009. – 222с. 

60.
37
А43
Томаржевська, І.В. Психолого-педагогічний аналіз проблеми гуманізації освіти учнівської молоді з особливими потребами [Текст] / І. В. Томаржевська // Актуальні проблеми гуманітарних та природничих наук. – 2008. – Вип.4. – С. 40-41.

61.
37
А43
Корж, О. Проблема навчання і розвитку дітей з обмеженими можливостями [Текст] / О. Корж, Н. В. Ханецька // Актуальні проблеми гуманітарних та природничих наук. В 2-х т. – 2010. – Т.1 Вип.5.-Вип.5. – С. 159-161.

62.
37
К61
Колупаєва, А.А. Інклюзивна освіта : реалії та перспективи [Текст] : монографія / А. А. Колупаєва. – К. : Самміт-Книга, 2009. – 272с. – (Інклюзивна освіта). 

63.
37
К61
Колупаєва, А.А. Діти з особливими освітніми потребами та організація їх навчання [Текст] : науково-метод. посіб. / А. А. Колупаєва, Л. О. Савчук. – К. : Науковий світ, 2010. – 196с. – (Інклюзивна освіта). 

64.
37
К61
Колупаєва, А.А. Вступ до інклюзивної освіти [Текст] : навч. курс / А. А. Колупаєва, С. М. Єфімова. – К. : Самміт-Книга, 2009. – 20с. – (Інклюзивна освіта).

65.
37
Ш37
Шевченко, С.Г. Коррекционно-развивающее обучение : Организационно-педагогические аспекты [Текст] : пособие / С. Г. Шевченко. – М. : Владос, 1999. – 136с. – (Коррекционная педагогика).

66.
37
М21
Маленькие ступеньки. Программа ранней педагогической помощи детям с отклонениями в развитии [Текст]. Кн.4 : Навыки общей моторики. – М. : Институт Общегуманитарных Исследований, 2001. – 176с.

67.
37
Л53
Лефрансуа, Г. (Лефрансуа, Ги.) Психология для учителя [Текст] : учеб. пособие / Г. Лефрансуа пер. с англ. – 11-е междунар. изд. – СПб. : прайм-ЕВРОЗНАК, 2003. – 416с. – (Прикладная педагогическая психология).

68.
37
Д26
Дегтяренко, Т.М. Корекційно-реабілітаційна робота в спеціальних дошкільних закладах для дітей з особливими потребами [Текст] : навч. посіб. / Т. М. Дегтяренко, Л. С. Вавіна. – Суми : Університетська книга, 2008. – 302с.

69.
37
А43
Стаднік, О. Особливості виховання дітей з особливими потребами [Текст] / О. Стаднік, І. Андрощук // Актуальні проблеми гуманітарних та природничих наук. – 2007. – Т.1 Вип. 2.-Вип. 2. – С. 196-198.

70.
37
П24
Василенко, О.М. Адаптація молодших школярів з особливими потребами до навчання в загальноосвітній школі як соціальна та психолого-педагогічна проблема [Текст] / О. М. Василенко // Педагогіка і психологія в контексті гуманізації освіти. – 2007. – Ч.2. – С. 10-12.

71.
378
А43
Синюк, Н.В. Соціальна інтеграція дітей з обмеженими можливостями: шляхи і методи [Текст] / Н. В. Синюк // Актуальні проблеми гуманітарних та природничих наук. – 2006. – С. 41-43.

72.
378
А43
Томаржевська, І.В. До проблеми професійної освіти інвалідів (психолого-педагогічні аспекти) [Текст] / І. В. Томаржевська // Актуальні проблеми гуманітарних та природничих наук. – 2006. – С. 46-48.

73.
378
А43
Москалюк, О.І. Особливості інтеграції дітей-інвалідів в загальноосвітні умови навчання [Текст] / О. І. Москалюк, І. А. Коляновська // Актуальні проблеми гуманітарних та природничих наук. – 2006. – С. 70-72.

Для пошуку повнотекстової інформації використовуйте на сайті НБ ХНУ БД «Електронна бібліотека» та Навігатор Інтернет-ресурсів за профілем університету, розділи: “Педагогіка” та “Соціальна робота”