Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Доброго дня! Допоможіть будь ласка з літературою до теми "Банкрутство підприємства"
1.


Козлянченко, О.М. Аналіз імовірності банкрутства машинобудівного підприємства на основі фінансових показників [Текст] / О. М. Козлянченко // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – №5. – С. 118-127.

2.


Коваленко, О. Загроза банкрутства промислових підприємств як наслідок економічної кризи [Текст] / О. Коваленко, К. Пралічен // Економіка та підприємництвоДержава та регіони. – 2010. – №2. – С. 100-104.

3.


Рзаєва, Т.Г. Зарубіжні методики визначення ймовірності банкрутства підприємства [Текст] / Т. Г. Рзаєва, І. В. Стасюк // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2010. – №3,Т.1. – С. 177-181.

4.


Пісьмаченко, Л.М. Особливості аналізу фінансового стану неплатоспроможних підприємств [Текст] / Л. М. Пісьмаченко, Н. М. Татаренко, В. В. Сперанська // Інвестиції : практика та досвід. – 2010. – №7. – С. 32-41.

5.


Мельник, О.Г. Методичні положення з експрес-діагностики загрози банкрутства підприємства [Текст] / О. Г. Мельник // Фінанси України. – 2010. – №6. – С. 108-116.

6.


Рзаєва, Т.Г. Порівняльна характеристика вітчизняної і зарубіжної методик визначення ймовірності банкрутства підприємства [Текст] / Т. Г. Рзаєва, І. В. Стасюк // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2010. – №4,Т.2. – С. 89-93.

7.


Ліквідація і банкрутство суб`єктів підприємництва [Текст] // Контроль. – 2010. – №7-8. – С. 46-70.

8.


Ситник, Л.С. Напрями вдосконалення механізму банкрутства підприємств в Україні [Текст] / Л. С. Ситник, Т. М. Бервенова, І. Ф. Череповська // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2010. – №4,Т.3. – С. 34-38.

9.


Панасейко, С.М. Економіко-правові аспекти процедури ініціювання порушення справи про банкрутство [Текст] / С. М. Панасейко, І. М. Панасейко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2010. – №4,Т.3. – С. 85-87.

10.


Телін, С.В. Антикризове управління як засіб запобігання банкрутству підприємств [Текст] / С. В. Телін // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2010. – №5,Т.2. – С. 216-219.

11.


Козлянченко, О.М. Інформаційне забезпечення аналізу фінансового стану підприємства при загрозі банкрутства [Текст] / О. М. Козлянченко // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – №10. – С. 182-187.

12.


Сажієнко, С.А. Роль антикризового управління в запобіганні банкрутства підприємств [Текст] / С. А. Сажієнко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2009. – №6,Т.2. – С. 52-55. – [Розглянуто суть поняття банкрутство підприємства та еволюцію поглядів на антикризове управління підприємством. Досліджено чинники, які обумовлюють виникнення банкрутства підприємства; висвітлено суть і роль
антикризового управління у попередженні виникнення банкрутства підприємства. Запропоновано та обґрунтовано проведення ряду послідовних дій у попередженні виникнення банкрутства підприємства.


13.


Прокопчук, С.І. Порівняльний аналіз сучасних методик визначення ймовірності банкрутства підприємств залізобетонних виробів України [Текст] / С. І. Прокопчук // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – №3. – С. 148-152.

14.


Левченко, Н.М. Удосконалення методики діагностики імовірності банкрутства підприємства [Текст] / Н. М. Левченко, М. Г. Федорець // Держава та регіони. – 2011. – №2. – С. 151-158.

15.


Прушківський, В.Г. Стратегія запобігання банкрутства підприємства [Текст] / В. Г. Прушківський, О. А. Лемешко // Держава та регіони. – 2011. – №2. – С. 177-180.

16.


Ящук, Д. Розробка моделей класифікації українських підприємств за ймовірністю банкрутства з використанням дискрімінального аналізу та методу дерев рішень [Текст] / Д. Ящук, О. Чернак, В. Монаков // Статистика України. – 2011. – №2. – С. 59-64.

17.


Гулько, Л.Г. Банкрутство підприємств: сучасні тенденції і перспективи [Текст] / Л. Г. Гулько // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2010. – №6,Т.1. – С. 98-101.

18.


Прокопчук, С.І. Критичне осмислення еволюції світових методів прогнозування банкрутства [Текст] / С. І. Прокопчук // Інвестиції : практика та досвід. – 2011. – №15. – С. 68-71.

19.


Прокопчук, С.І. Прогнозування імовірних причин банкрутства методом імітаційного моделювання (на прикладі заводів ЗБК України) [Текст] / С. І. Прокопчук // Інвестиції : практика та досвід. – 2011. – №19. – С. 70-75.

20.


Бабицька, О.О. Використання моделей прогнозування банкрутства при оцінці фінансового стану сільськогосподарських підприємств [Текст] / О. О. Бабицька // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – №5,Т.2. – С. 97-102. – [У статті розглянуто ймовірність настання банкрутства сільськогосподарських підприємств із застосуванням моделей передбачення банкрутства. На прикладі підприємств Лебединського району Сумської області досліджено їх фінансовий стан та запропоновано основні санаційні заходи, спрямовані на уникнення банкрутства.

21.


Квасницька, Р.С. Удосконалення діагностики загрози банкрутства вітчизняного підприємства [Текст] / Р. С. Квасницька, І. М. Кордонець // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – №5,Т.3. – С. 86-93.

22.


Семенов, Г. Діагностика банкрутства підприємства [Текст] / Г. Семенов, О. Єропутова, О. Плаксюк // Вісник економічної науки України. – 2011. – №2. – С. 170-176.

23.


Нусінова, О.В. Діагностика ймовірності банкрутства з урахуванням заборгованості перед афілійованими особами [Текст] / О. В. Нусінова // Економіка розвитку. – 2011. – №4. – С. 39-43.

24.


Прокопчук, С.І. Критичний аналіз критеріїв оцінювання ризику ймовірного банкрутства (на прикладі підприємств ЗБВ України) [Текст] / С. І. Прокопчук // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – №2. – С. 161-170.

25.


Прокопчук, С. Аналіз світових підходів до пошуку оптимальних критеріїв банкрутства [Текст] / С. Прокопчук // Економіка @ держава. – 2012. – №2. – С. 87-90.

26.


Крисак, А.О. Шляхи вирішення проблем оцінки ризику банкрутства малих підприємств [Текст] / А. О. Крисак, О. О. Попова, О. А. Алексеєнко // Інвестиції : практика та досвід. – 2012. – №4. – С. 43-46.

27.


Ларіонова, К.Л. Удосконалення інституту банкрутства як основа для оздоровлення економіки України [Текст] / К. Л. Ларіонова, Т. В. Донченко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2012. – №3,Т.3. – С. 23-28. – [В статті виділено та проаналізовано основні етапи реформування інституту банкрутства за роки незалежності України. Висвітлено особливості функціонування інституту банкрутства в системі державного регулювання ринкових відносин та формування надійного правового середовища, яке повинне забезпечити ефективний захист кредиторів і підприємств від ризику втрати контролю над власністю внаслідок недобросовісного застосування процедур банкрутства.

28.


Плаксюк, О. Діагностика банкрутства як засіб управління фінансовим станом підприємства [Текст] / О. Плаксюк // Економіка та підприємництвоДержава та регіони. – 2010. – №4. – С. 157-164.

29.


Квасницька, Р.С. Етапність проведення діагностики кризового стану та ймовірності банкрутства підприємства [Текст] / Р. С. Квасницька, І. М. Кордонець // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – №2,Т.3. – С. 130-135.

30.


Довбуш, В.І. Організаційно-практичні аспекти побудови ліквідаційного балансу підприємства-банкрута [Текст] / В. І. Довбуш // Інвестиції : практика та досвід. – 2012. – №17. – С. 23-26.

31.


Каткова, Н.В. Санація підприємств в умовах реформування законодавства про банкрутство [Текст] / Н. В. Каткова // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2012. – №4,Т.3. – С. 84-87.

32.


Зосимова, Ж.С. Визначення груп підприємств машинобудування Харківського регіону за станом кризи на підприємстві за допомогою використання моделей банкрутства [Текст] / Ж. С. Зосимова // Інвестиції : практика та досвід. – 2012. – №23. – С. 63-67.

33.


Гуменюк, А.Ф. Концепція аудиту підприємства, що знаходиться у фінансовій кризі [Текст] / А. Ф. Гуменюк // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – №6,Т.3. – С. 141-144.

34.


Троц, І.В. Стратегічні напрями вирішення проблеми банкрутства на підприємстві [Текст] / І. В. Троц // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – №6,Т.1. – С. 36-40. – [У статті досліджені і систематизовані стратегічні напрями подолання та недопущення банкрутства підприємств в сучасних динамічних умовах господарювання.

35.


Демчук, О.Н. Антикризисное управление [Електронний ресурс] : учеб. пособие / О. Н. Демчук, Т. А. Ефремова. – М. : Флинта, 2009. - Систем.вимоги: DjVuReader/DjVu Viewer/ DjVuLibre. - Режим доступу: доступний тільки для користувачів НБ ХНУ. – Загл. с экрана.

36.


Прокопчук, С.І. Компаративний аналііз емпіричних результатів прогнозування банкрутства заводів ЗБК України за допомогою нормативних підходів та підходу, основаного на імітаційному моделюванні [Текст] / С. І. Прокопчук // Економіка @ держава. – 2013. – №8. – С.95-98.

37.


Ситник, Л.С. Моделі фінансової діагностики банкрутства металургійних підприємств у системі антикризового управління [Текст] / Л. С. Ситник, Р. В. Венжега // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2013. – №2,Т.3. – С. 232-241.

38.


Сердюков, К.Г. Протиправні банкрутства як елемент тіньового інституту неплатоспроможності [Текст] / К. Г. Сердюков, В. В. Гой // Економіка @ держава. – 2013. – №10. – С. 96-98.

39.


Кучеренко, С. Нормативно-правове регулювання банкрутства підприємства в економіці України [Текст] / С. Кучеренко // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2013. – №3. – С. 7-14.

40.


Лекарь, С.І. Фіктивне банкрутство як загроза безпеці податково-боргових відносин [Текст] / С. І. Лекарь, Н. М. Михальчук // Фінанси України. – 2013. – №12. – С. 33-41.

41.


Рудаченко, О.О. Основні моделі прогнозування банкрутства підприємств [Текст] / О. О. Рудаченко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2014. – №1. – С. 40-45. – [В даній статті наведені проблеми житлово-комунального господарства. Основні проблеми ЖКГ згруповано та розподілено їх за напрямками. Визначено поняття «банкрутство». Розглянуто основні моделі прогнозування банкрутства
видатних вчених-економістів: Альтмана, Ліса, Таффлера, Тішоу.
Ключові слова: житлово-комунальне господарства, фінансовий стан, прогнозування.

42.


Нескородєва, І.І. Діагностика банкрутства підприємства з використанням технології факторного аналізу [Текст] / І. І. Нескородєва, С. А. Пустовгар // Фінанси України. – 2014. – №7. – С. 114-125.

43.


Суббот, А. Шляхи вдосконалення механізму процедури банкрутства в Україні на основі міжнародного досвіду [Текст] / А. Суббот // Віче. – 2014. – №18. – С. 24-29.

44.


Половян, Н.С. Оперативный анализ устойчивости предприятий к риску банкротства [Текст] / Н. С. Половян // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2014. – №2,Т.2. – С. 33-37.

45.


Рамакрішна, С. Вплив фактору галузі на прогнозування банкрутства: теоретична дискусія [Текст] : [за даними пакистанських кредитних рейтингів] / С. Рамакрішна, А. А. Набі, М. А. Ануар // Актуальні проблеми економіки. – 2014. – №12. – С. 433-437.

46.


Коваленко, А.С. Методичне забезпечення прогнозування ймовірності банкрутства підприємств сільського господарства [Текст] / А. С. Коваленко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2015. – №3,Т.3. – С. 94-99. – [У статті проведено критичний аналіз існуючих методик оцінки ймовірності банкрутства. Розподілено методичне забезпечення на методи якісної та кількісної оцінки. Виокремлено найбільш уживані в науковому співтоваристві моделі
дискримінантного аналізу, проведено порівняльний аналіз структури їх показників. Визначені переваги та недоліки застосування різних моделей оцінки для підприємств сільського господарства. Надані рекомендації щодо вибору та адаптації моделей прогнозування банкрутства до застосування на підприємствах сільського господарства.

47.


Коваленко, А.С. Формування фінансової стійкості як запорука уникнення банкрутства [Текст] / А. С. Коваленко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2015. – №5,Т.1. – С. 125-128.

48.


Мелех, Л.В. Санація боржника як судова процедура у справі про банкрутство [Текст] / Л. В. Мелех, К. І. Круць // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2015. – №17(827). – С. 110-115.

49.


Давиденко, Н.М. Банкрутство та санація в антикризовому фінансовому управлінні [Текст] / Н. М. Давиденко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2016. – №3,Т.2. – С. 296-300.

50.
334.7
С83
Стратегічне управління корпораціями [Текст] : навч. посіб. / О. М. Скібіцький, В. В. Матвєєв, В. І. Щелкунов, С. М. Подрєза. – Київ : ЦУЛ, 2016. – 480 с.
51.
338(477)
П78
Денісова, А. Основні напрямки запобігання банкрутства підприємств [Текст] / А. Денісова, К. Даріонова // Проблеми розвитку соціально-економічних систем в контексті глобалізаційних викликів. – 2010. – Т.2. – С. 154-155.

52.
338(477)
П78
Кордонець, І. Антикризові заходи при виникненні загрози банкрутства підприємства [Текст] / І. Кордонець, Н. Хрущ // Проблеми розвитку соціально-економічних систем в контексті глобалізаційних викликів. – 2010. – Т.2. – С. 157-160.

53.
63
Н34
Власюк, Н.І. Інтегральне оцінювання ймовірності банкрутства підприємств [Текст] / Н. І. Власюк // Науковий вісник НЛТУ України. – 2013. – Вип. 23.2. – С. 360-365.

54.
63
Н34
Городня, Т.А. Механізм проведення діагностики кризового стану підприємства [Текст] / Т. А. Городня, О. М. Піддубчишин // Науковий вісник НЛТУ України. – 2013. – Вип. 23.10. – С. 181-185.

55.
63
Н34
Дашко, І.М. Методичні засади оцінювання схильності підприємства до банкрутства [Текст] / І. М. Дашко, О. Я. Колещук, В. Ю. Паньків // Науковий вісник НЛТУ України. – 2013. – Вип. 23.4. – С. 197-203.

56.
65
Т98
Тюріна, Н.М. Антикризове управління [Текст] : навч. посіб. / Н. М. Тюріна, Н. С. Карвацька, І. В. Грабровська. – К. : ЦУЛ, 2012. – 448с. 

57.
65
Д69
Дорошук, Г.А. Антикризове управління підприємством: теорія та практика [Текст] : навч. посіб. / Г. А. Дорошук, Н. М. Дащенко. – Львів : Новий світ-2000, 2010. – 332с. 


58.
65.012
Р33
Редченко, К.І. Стратегічний аналіз у бізнесі [Текст] : навч. посіб. / К. І. Редченко. – 2-ге вид., доповн. – Львів : Новий світ-2000, 2010. – 272с. – [Рекомендовано МОН України].

59.
65.012
Л64
Литвин, Б.М. Фінансовий аналіз [Текст] : навч. посіб. / Б. М. Литвин, М. В. Стельмах. – К. : Хай-Тек Прес, 2008. – 336с. –
60.
658
І-19
Іванілов, О.С. Економіка підприємства [Текст] : підручник / О. С. Іванілов. – К. : ЦУЛ, 2009. – 728с. –

61.
658
Е45
Економічна діагностика [Текст] : навч. посіб. / Т. Ф. Косянчук, В. В. Лук`янова, Н. І. Майорова, В. В. Швид за заг. ред. Т.Ф. Косянчук. – Л. : Новий Світ-2000, 2009. – 452с. 

62.
658
Ш33
Шваб, Л.І. Економіка підприємства [Текст] : підручник / Л. І. Шваб. – К. : Каравела, 2011. – 416с. 

63.
658
Ш26
Шарко, М.В. Економіка підприємства [Текст] : навч. посіб. / М. В. Шарко, Н. В. Мєшкова-Кравченко, О. М. Радкевич Ч.1. – Херсон : Олді-Ппюс, 2014. – 436 с.

64.
658
М48
Мельник, В.И. Экономика предприятия [Текст] : учеб. пособие / В. И. Мельник, А. Н. Шумская. – Харків : Изд. ХНЭУ, 2013. – 404 с.

65.
658
К17
Калініченко, О.В. Економіка підприємства [Текст] : практикум : навч. посіб. / О. В. Калініченко, О. Д. Плотник. – К. : Кондор, 2012. – 600с. 

66.
658
К90
Кулішов, В.В. Економіка підприємства: теорія і практика [Текст] : навч. посiб. / В. В. Кулішов. – 2-ге вид, перероб. і доп. – Львів : Магнолія, 2008. – 208с. – (Вища освіта в Україні). –

67.
658.14/.17
Ф59
Фінанси підприємств [Текст] : підручник /  за ред. А.М. Поддєрьогіна. – 6-те вид., перероб. та доп. – К. : КНЕУ, 2006. – 552с.

68.
658.14/.17
П50
Полінкевич, О.М. Фінансова санація та банкрутство підприиємств [Текст] : навч. посіб. / О. М. Полінкевич, В. П. Лещук. – К. : ЦУЛ, 2011. – 400с. 

69.
658.14/.17
Б61
Білик, М.Д. Фінанси підприємств [Текст] : практикум; навч. посіб. / М. Д. Білик, Н. Д. Бабяк, О. Б. Соколова. – К. : ЦУЛ, 2008. – 264с. 

70.
658.14/.17
Л25
Ларіонова, К.Л. Управління фінансовою санацією підприємства [Текст] : навч. посіб. / К. Л. Ларіонова, Т. В. Донченко. – Хмельницький : ХНУ, 2015. – 446 с.

71.
658.14/.17
У67
Управління фінансовою санацією підприємства [Текст] : підручник /  за заг. ред. Т.А. Говорушко. – К. : ЦУЛ, 2013. – 400с. 

72.
658.14/.17
Б48
Бердар, М.М. Фінанси підприємств [Текст] : навч. посіб. / М. М. Бердар. – К. : ЦУЛ, 2010. – 352с. – [ Існує електронна копія ].

73.
658.14/.17
Л93
Любенко, Н.М. Фінанси підприємств [Текст] : навч. посіб. / Н. М. Любенко. – К. : ЦУЛ, 2009. – 264с. 

74.
658.14/.17
Ч-46
Череп, А.В. Фінансова санація та банкрутство суб`єктів господарювання [Текст] : підручник / А. В. Череп. – К. : Кондор, 2009. – 380с. 

75.
658.14/.17
76.О-58
Онисько, С.М. Фінанси підприємств [Текст] : підручник / С. М. Онисько, П. М. Марич. – 2-ге вид., переробл. і доповн. – Л. : Магнолія, 2010. – 367с.


77.
658.14/.17
Т76
Троц, І.В. Система попередження та економічні напрями запобіганню банкрутству підприємств [Текст] : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / І. В. Троц. – Хмельницький : ХНУ, 2016. – 21 с.

78.
658.14/.17
Н53
Непочатенко, О.О. Фінанси підприємств [Текст] : підручник / О. О. Непочатенко, Н. Ю. Мельничук. – Київ : ЦУЛ, 2013. – 504 с. 

Для пошуку повнотекстової інформації використовуйте на сайті НБ ХНУ БД «Електронна бібліотека» та Навігатор Інтернет-ресурсів за профілем університету, розділ “Економіка підприємства ”