Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Доброго дня! Допоможіть будь ласка з літературою до теми "Специфіка розрахунку та обліку митних платежів (мита та митних зборів)"
1.
Орлова, О. Тимчасова і неповна митні декларації: нюанси відображення в обліку [Текст] / О. Орлова // Баланс. – 2004. – №16. – С. 40-44. – [Зовнішньоекономічна діяльність].

2.
Букреева, Н.П. Вплив змін у митному законодавстві на методику обліку та контролю імпортних операцій [Текст] / Н. П. Букреева // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2007. – №4,Т.1. – С. 191-193
3.
Удосконалення методологічних підходів до розрахунків вартості страхування і фракту в імпорті товарів на основі даних вантажних митних декларацій [Текст] / М. Микитенко, М. Лєснікова, І. Бойко, К. Пономаренко // Статистика України. – 2008. – №3. – С. 17-23.

4.
Давидова, К. Перетинаємо кордон: декларування та митні платежі для громадян [Текст] / К. Давидова // Баланс. – 2008. – №85. – С. 42-43.

5.
Годованець, О. Проблемні аспекти адміністрування митних платежів і напрями їх усунення [Текст] / О. Годованець // Світ фінансів. – 2008. – №4 (17). – С. 147-153.

6.
Мартинюк, В.П. Чинники впливу на прогнозовані обсяги надходжень до державного бюджету від митних платежів [Текст] / В. П. Мартинюк // Фінанси України. – 2010. – №1. – С. 29-37.

7.
Новицька, Л. Митні платежі як складова бюджетних надходжень [Текст] / Л. Новицька // Казна України. – 2010. – №1(4). – С. 35-36.

8.
Мостовий, А. Порядок справляння митних платежів [Текст] / А. Мостовий // Митна справа. – 2010. – №2. – С. 22-26.

9.
Кисельова, О. Система розрахунків суб`єктів ЗЕД із бюджетом у світлі реформи митного законодавства [Текст] / О. Кисельова // Казна України. – 2012. – №1. – С. 9-14.

10.
Запорожець, О.Ф. Облік суб`єктів ЗЕД як домінанта митно-податкового адміністрування [Текст] / О. Ф. Запорожець // Інвестиції : практика та досвід. – 2012. – №12. – С. 80-83.

11.
Оніщик, Ю. Інститут митних платежів: особливості правового регулювання [Текст] / Ю. Оніщик // Митна справа. – 2012. – №5. – С. 61-66.

12.
Шашенков, Я. Документи, на підставі яких проводиться розрахунок митної вартості, мають містити всі дані згідно з обраним методом визначення митної вартості [Текст] / Я. Шашенков, В. Семикопенко // Вісник Міністерства доходів і зборів. – 2013. – №44. – С. 69-72.

13.
Хомутенко, В.П. Ризикоорієнтована система адміністрування митних платежів у процесі забезпечення економічної безпеки України [Текст] / В. П. Хомутенко, О. Ф. Запорожець // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2013. – №3,Т.2. – С. 164-167.

14.
Щіпанська, Г. Сплата митних платежів при ввезенні інвалідами транспортних засобів на митну територію України [Текст] / Г. Щіпанська // Вісник Міністерства доходів і зборів. – 2014. – №21. – С. 46-47.

15.
Кобець, В.М. Розробка узгодженого за стимулами механізму митної політики держави для комплексної функції суспільного вибору [Текст] / В. М. Кобець // Актуальні проблеми економіки. – 2014. – №6. – С. 478-486.

16.
Дешунін, С. Надміру сплачені митні платежі, або Повернути своє [Текст] / С. Дешунін // Бухгалтерія. – 2014. – №32. – С. 61-62.

17.
Рижикова, О. Експорт та імпорт товарів: як суб`єкту ЗЕД стати на митний облік [Текст] / О. Рижикова // Все про бухгалтерський облік. – 2015. – №89. – С. 28-29.

18.
Павлович, Д. Митні платежі у разі втрати транзитного вантажу [Текст] / Д. Павлович // Вісник. Право знати все про податки і збори. – 2016. – №13. – С. 32-33.

19.
Алпатова, Н. Повернення імпортованих товарів: митні правила та ПДВ-облік [Текст] / Н. Алпатова // Все про бухгалтерський облік. – 2016. – №33. – С. 29-31.

20.
Малінський, В. Митне оформлення товарів [Текст] / В. Малінський // Вісник. Право знати все про податки і збори. – 2016. – №37. – С. 4-11.

21.
Дзюба, Н. Тимчасова митна декларація при імпорті: труднощі в обліку [Текст] / Н. Дзюба // Податки та бухгалтерський облік. – 2013. – №16. – С. 22-33.

22.
Прокопенко, В.В. Митні платежі в Україні: зміст, особливості [Текст] / В. В. Прокопенко, Д. В. Козлов // Митна справа. – 2013. – №4. – С. 50-57.

23. 62-192
П42 Квеліашвілі, І.М. Імплементація міжнародних норм щодо способів забезпечення сплати митних платежів у новому Митному кодексі України [Текст] / І. М. Квеліашвілі // Повышение качества, надежности и долговечности технических систем и технологических процессов. – 2012. – С. 110-112.

24. 63
Н34 Жмурко, Н.В. (Жмурко, І.-О.І.) Проблемні аспекти стягнення митних платежів в Україні [Текст] / Н. В. Жмурко, І. -. Ілечко // Науковий вісник НЛТУ України. – 2013. – Вип. 23.7. – С. 224-233.

25. Дубініна, А.А. Митна справа [Електронний ресурс] : підручник / А. А. Дубініна, С. В. Сорокіна, О. І. Зельніченко. – Київ : «Видавничий дім «Професіонал», 2010. - Систем.вимоги: Adobe Reader/ Foxit Reader. - Режим доступу: доступний тільки для користувачів НБ ХНУ. – Назва з екрана.

26. 339.5
Ш50 Шершун, А.А. Митні правила в Україні [Текст] : підручник / А. А. Шершун. – Х. : Факт, 2013. – 512с.
27. 339.5
М16 Макогон, Ю.В. Митна справа [Текст] : навч. посіб. / Ю. В. Макогон, А. Б. Яценко. – К. : ЦНЛ, 2006. – 224с. – [Рекомендовано МОН України].

28.
Прокопенко В. В.
Митні платежі в україні: зміст, особливості / В. В. Прокопенко, Д.В. Козлова // Митна справа. - 2013. - № 4. - С. 50-56. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ms_2013_4_10

29.
Стужук Т. М.
Митні платежі як надійне джерело наповнення бюджету / Т. М. Стужук // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Економічні науки. - 2013. - Вип. 2. - С. 273-278. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vchtei_2013_2_52

30.
Губа М. О.
Митні платежі в Україні: особливості адміністрування в сучасних умовах / М. О. Губа // Вісник Академії митної служби України. Сер. : Економіка. - 2010. - № 2. - С. 63-69. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vamsue_2010_2(44)__10

31.
Шталь Т. В.
Митні платежі України та вплив на них членства у Світовій організації торгівлі / Т. В. Шталь, М. А. Вівденко, К. Є. Кравченко // Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності. - 2013. - Вип. 1(2). - С. 192-196. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tpaeiv_2013_1(2)__43

32. Додатково радимо Вам звернутись до БД “Електронний каталог” на сайті НБ ХНУ- рубрика “митниця=митна справа.....”

33. Додатково радимо Вам звернутись до Навігатора Інтернет- ресурсів за профілем університету на сайті НБ ХНУ- розділ “ Митна справа...”