Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Геометрична побудова за відповідною методикою, яка визначає вісь як геометричне місце точок рівноваги стопи, що проходить всередині кута, утвореного дотичними до зовнішньої та внутрішньої сторін відбитка стопи.

1.


Антропометрические исследования стоп детей дошкольного возраста [Текст] / М. В. Киселева, С. Ю. Киселев, В. А. Фукин [и др.] // Кожевенно-обувная промышленность. – 2011. – №2. – С. 35-36.

2.


Антропометричні дослідження стоп спортсменів кінного виду спорту [Текст] / Л. В. Денисюк, В. П. Коновал, І. І. Половніков, Л. В. Зубко // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. – 2010. – №4(54). – С. 29-34.

3.


Беднарчук, М.С. Дослідження негативного впливу взуття на стопи молоді як складова формування його якості [Текст] / М. С. Беднарчук, Н. І. Попович, В. П. Коновал // Легка промисловість. – 2009. – №4. – С. 44-45.

4.


Беднарчук, М.С. Загальні закономірності формування і росту стоп підлітків та їх класифікація за неважливішими параметрами [Текст] / М. С. Беднарчук // Вісник Хмельницького національного університету. Технічні науки. – 2011. – №4. – С. 117-122.

5.


Біомеханічний аналіз рухових дій стоп дітей-танцюристів при виконанні спортивних танців [Текст] / О. А. Михайловська, В. П. Либа, А. Б. Домбровський, О. О. Нікітін // Вісник Хмельницького національного університету. Технічні науки. – 2006. – №5. – С. 164-169.

6.


Вдовенко, А.В. Антропометричні дослідження стоп дітей 10-11 років Південного регіону [Текст] / А. В. Вдовенко, В. П. Коновал, В. П. Кернеш // Вісник Хмельницького національного університету. Технічні науки. – 2013. – №3. – С. 37-40. – [В статті наведено матеріали антропометричних досліджень стоп дітей віком 10–11 років Південного регіону України. Проведено співставний аналіз отриманих даних з даними попередніх досліджень Західного регіону України та з даними антропометричних досліджень Фарнієвої О. В. (1980 р.), які на даний час є базовими для проектування колодок. Виявлено достатньо суттєві розбіжності у відповідних параметрах стоп дітей цих регіонів, що вказує на неможливість використання одних і тих самих колодок для виготовлення взуття
хлопчикам та дівчатам Південного та Західного регіону України.
Отримані результати ще раз підтверджують необхідність перегляду діючих нині у виробництві колодок на нові, які будуть розроблені та виготовлені на основі даних нових антропометричних досліджень стоп хлопців та дівчат для даної вікової групи.
Ключові слова: антропометричні дослідження, стопа, розміри, довжина, ширина, обхват.

7.


Вдовенко, А.В. Типологія стоп дітей України. Повідомлення 1. Особливості статево-вікових змін параметрів стоп дітей шкільного віку [Текст] / А. В. Вдовенко, В. П. Коновал // Вісник Хмельницького національного університету. Технічні науки. – 2014. – №4. – С. 208-214. – [Робота присвячена вирішенню проблеми вдосконалення процесу формування розмірно.повнотного асортименту взуття. В статті наведено матеріали антропометричних досліджень стоп дітей шкільного віку регіонів України. Проведений співставлений аналіз отриманих даних з даними антропометричних досліджень Фарнієвої О. В. (1980 р.), які на даний час є базовими для проектування колодок. Виявлено достатньо суттєві розбіжності у відповідних параметрах стоп дітей цих регіонів, які необхідно враховувати при розробленні
дитячого взуття, зокрема, при проектуванні взуттєвих колодок та розробленні розмірно.повнотного асортименту взуття.
Ключові слова: антропометричні дослідження, стопа, розмірно.повнотний асортимент.

8.


Гаркавенко, С.С. Гіпотеза щодо впливу сонячних циклів на антропометричні дані стоп населення [Текст] / С. С. Гаркавенко // Вісник Хмельницького національного університету. Технічні науки. – 2010. – №5. – С. 58-62.

9.


Гаркавенко, С.С. Емпіричні дослідження варіабельності довжини стоп жінок різних вікових груп [Текст] / С. С. Гаркавенко // Легка промисловість. – 2010. – №3. – С. 46-47.

10.


Грдзелідзе, М.Г. Вивчення закономірностей розмірів і форми діабетичної стопи з урахуванням категорій патологічних відхилень [Текст] / М. Г. Грдзелідзе, А. Г. Качамадзе, М. М. Шаламберідзе // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. – 2011. – №5. – С. 129-132.

11.


Грдзелідзе, М.Г. Формування претензій, які виставляються до взуття по категоріям хворих синдромом "діабетична стопа". Повідомлення 2 [Текст] / М. Г. Грдзелідзе, А. Г. Кагамадзе, М. М. Шаламберідзе // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. – 2011. – №5. – С. 125-128.

12.


Денисюк, Л.В. Біомеханічні дослідження функціонального стану стоп спортсмена-кіннотника [Текст] / Л. В. Денисюк, В. П. Коновал, І. І. Половніков // Легка промисловість. – 2010. – №3. – С. 38-39.

13.


Денисюк, Л.В. Розробка програми автоматизованого проектування внутрішньої форми спеціального взуття для кінного виду спорту. Повідомлення 1. Антропометричні дослідження стоп спортсменів кінного виду спорту [Текст] / Л. В. Денисюк, В. П. Коновал, І. І. Половніков // Вісник Хмельницького національного університету. Технічні науки. – 2007. – №5. – С. 243-246. – [У статті розглядається механізм проведення антропометричних досліджень стоп спортсменів
кінного виду спорту з ціллю одержання банку даних для розробки внутрішньої форми спеціального взуття.].

14.


Домбровський, А.Б. Дослідження плоско-вальгусних стоп дітей віком 4,5-10 років з метою проектування спеціальних колодок [Текст] / А. Б. Домбровський, І. Т. Солтик // Вісник Хмельницького національного університету. Технічні науки. – 2014. – №6. – С. 101-107. – [Майже третя частина людей, які звертаються до центру ортопедії і травматології, є дітьми віком від 4,5 до 10 років з плосковальгусними стопами. Тому постає питання проектування спеціальної колодки і в результаті виготовлення ортопедичного взуття для визначеної патології, що є неможливим без дослідження стоп дітей.

15.


Жорова, І.Я. Розробка раціональної форми колодки та взуття для старшокласників Південного регіону України. Повідомлення 1. Дослідження особливостей морфології стоп старшокласників Південного регіону України [Текст] / І. Я. Жорова, Н. М. Омельченко, В. П. Кернеш // Вісник Хмельницького національного університету. Технічні науки. – 2011. – №3. – С. 87-91.

16.


Катрич, В.М. Раціональне дитяче взуття у профілактиці деформацій стопи [Текст] / В. М. Катрич // Легка промисловість. – 2007. – №2. – С. 52-53.

17.


Кернеш, В.П. Дослідження вурфових пропорцій трьохчленних кінематичних блоків стоп старшокласників [Текст] / В. П. Кернеш, Н. М. Омельченко, В. П. Коновал // Вісник Хмельницького національного університету. Технічні науки. – 2006. – №5. – С. 162-164.

18.


Киселев, С.Ю. Построение контура открытого сечения колодки по данным стопы [Текст] / С. Ю. Киселев, В. А. Фукин, Е. И. Шарипова // Кожевенно-обувная промышленность. – 2006. – №4. – С. 43.

19.


Киселева, М.В. Анализ антропометрических данных стоп детей дошкольного возраста [Текст] / М. В. Киселева, В. А. Фукин, Т. Ш. Егорова // Кожевенно-обувная промышленность. – 2006. – №2. – С. 45-46.

20.


Коновал, В.П. Антропометричні дослідження стоп дітей 15-16 років Північного регіону України [Текст] / В. П. Коновал, Н. М. Омельченко, В. П. Кернеш // Вісник Хмельницького національного університету. Технічні науки. – 2010. – №1. – С. 251-255. – [В статті наведено матеріали антропометричних досліджень стоп дітей старшокласників 15-16 років Північного регіону України. Виявлено достатньо суттєві розбіжності у відповідних параметрах стоп дітей 15-16 років Центрального та Північного регіону, що потрібно враховувати при проектуванні колодок та взуття.

21.


Коновал, В.П. Морфологічні особливості стоп юнаків та дівчат 15-16 років Північного регіону України [Текст] / В. П. Коновал, Н. М. Омельченко, В. П. Кернеш // Вісник Хмельницького національного університету. Технічні науки. – 2009. – №5. – С. 194-197. – [За даними проведених антропометричних досліджень біля 400 стоп дітейстаршокласників Північного регіону України встановлено основні морфологічні особливості їхніх стоп, які потрібно враховувати при проектуванні відповідних колодок та взуття.

22.


Михайловська, О.А. Визначення факторів впливу конструкцій взуття на стопу людини [Текст] / О. А. Михайловська, А. В. Мостовюк // Вісник Хмельницького національного університету. Технічні науки. – 2012. – №5. – С. 125-128. – [Визначено напрямки дослідження раціональності конструкцій взуття шляхом соцопитування.

23.


Михайловська, О.А. Дослідження біодинаміки роботи стоп дітей-танцюристів при виконанні спортивних танців [Текст] / О. А. Михайловська, А. Б. Домбровський // Вісник Хмельницького національного університету. Технічні науки. – 2007. – №6,Т.2. – С. 113-117. – [Проведено аналіз танцювальних рухів при виконанні спортивних танців європейської та латиноамериканської програм з точки зору біодинаміки з метою створення раціональної конструкції спеціального дитячого взуття для занять спортивними бальними танцями.].

24.


Михайловська, О.А. Розробка алгоритму програмованого розрахунку і побудови сітчастої моделі стопи [Текст] / О. А. Михайловська, В. П. Либа, А. Б. Домбровський // Вісник Хмельницького національного університету. Технічні науки. – 2011. – №5. – С. 80-83. – [У статті розглядається шляхи підвищення якості повсякденного взуття за рахунок використання деталей із сучасних полімерних композиційних матеріалів, виготовлених на основі вторинної сировини, та оптимізації технологічних режимів виконання операцій склеювання.
The article considers the ways to improve the quality of casual shoes by using parts of modern polymeric composite materials made on the basis of secondary raw materials, and optimization of technological
25.


Надопта, Т.А. Відображення анатомічної будови стопи за допомогою аналітичної моделі [Текст] / Т. А. Надопта // Вісник Хмельницького національного університету. Технічні науки. – 2010. – №3. – С. 161-166.

26.


Надопта, Т.А. Досвід автоматизації процесів обміру стопи та проектування деталей взуття [Текст] / Т. А. Надопта // Вісник Хмельницького національного університету. Технічні науки. – 2009. – №5. – С. 68-73. – [Проведено аналіз автоматизованих процесів обміру стопи та проектування деталей взуття.

27.


Надопта, Т.А. Дослідження анатомічних характеристик стопи для врахування їх при проектуванні деталей верху взуття на середньому та високому каблуці [Текст] / Т. А. Надопта, В. П. Либа // Вісник Хмельницького національного університету. Технічні науки. – 2010. – №2. – С. 259-262.

28.


Надопта, Т.А. Методика дослідження динаміки росту довжини стоп дітей-школярів [Текст] / Т. А. Надопта, А. Б. Домбровський, О. В. Скідан // Вісник Хмельницького національного університету. Технічні науки. – 2014. – №5. – С. 72-76. – [В статті розроблена методика визначення динаміки росту стоп дітейшколярів,
яка дозволяє аналітично визначати співвідношення довжини стопи та віку. На основі проведеного анкетування встановлено залежності з похибкою не більше 5%, що вказує на прийнятність запропонованої методики. Отримані
результати досліджень та залежності дозволяють встановити динаміку росту стоп дітей школярів, визначити вікові межі, для чого найбільш доцільно розробляти аналітичні аспекти проектування взуття.

29.


Надопта, Т.А. Параметри основних анатомічних характеристик стопи [Текст] / Т. А. Надопта, М. П. Савчук, Н. С. Машовець // Вісник Хмельницького національного університету. Технічні науки. – 2010. – №5. – С. 62-67.

30.


Надопта, Т.А. Розмірні характеристики стопи [Текст] / Т. А. Надопта // Вісник Хмельницького національного університету. Технічні науки. – 2008. – №1. – С. 102-106. – [Розроблена методика експериментальних досліджень розмірних характеристик стопи, встановлені реальні відношення їх до розміру стопи для дорослого взуття.].

31.


Надопта, Т.А. Теоретичні засади визначення положення осі стопи під час проектування взуття [Текст] / Т. А. Надопта // Вісник Хмельницького національного університету. Технічні науки. – 2015. – №2. – С. 131-133. – [В статті запропоновано загальні положення, на основі яких передбачається розробити аналітичні основи та практичні рекомендації для знаходження точного положення умовної осі стопи. Наведено основні аналітичні аспекти, зокрема описано принципи застосування балки на пружній основі, що дасть змогу визначити положення осі стопи.
Ключові слова: антропометричні дослідження, умовна вісь стопи, аналітична модель.
32.


Назаренко, Е.М. Проектування раціонального ортопедичного взуття для дітей з плоско-вальгусними стопами [Текст] / Е. М. Назаренко, Н. Н. Омельченко // Вісник Технологічного університету Поділля. Технічні науки. – 2003. – №5,Ч.1. – С. 117-121.

33.


Омельченко, Н.М. Антропометричні дослідження стоп дітей 12-13 років Південного регіону України [Текст] / Н. М. Омельченко, О. В. Скідан, В. В. Скідан // Вісник Хмельницького національного університету. Технічні науки. – 2013. – №6. – С. 114-117.

34.


Омельченко, Н.М. Розробка раціонального взуття для старшокласників 15-16 років Східного регіону України. Повідомлення 1. Антропометричні дослідження стоп юнаків та дівчат 15-16 років [Текст] / Н. М. Омельченко, В. П. Кернеш, В. П. Коновал // Вісник Хмельницького національного університету. Технічні науки. – 2011. – №3. – С. 81-84.

35.


Омельченко, Н.М. Розробка раціонального взуття для старшокласників 15-16 років Східного регіону України. Повідомлення 3. Дослідження закономірностей між різними розмірними ознаками стоп [Текст] / Н. М. Омельченко, В. П. Кернеш, В. П. Коновал // Вісник Хмельницького національного університету.Технічні науки. – 2012. – №2. – С. 126-130. – [В статті наведено закономірності між різними розмірними ознаками стоп дітей-старшокласників 15–16 років Східного регіону України з метою подальшого використання їх при проектуванні колодок та взуття.

36.


Омельченко, Н.М. Розробка раціонального взуття для юнаків та дівчат 15-16 років Східного регіону України. Повідомлення 2. Дослідження особливостей морфології стоп юнаків та дівчат 15-16 років Східного регіону України [Текст] / Н. М. Омельченко, В. П. Кернеш, В. П. Коновал // Вісник Хмельницького національного університету. Технічні науки. – 2011. – №4. – С. 99-101.

37.


Первая, Н.В. Антропометричні дослідження стоп танцівниць Go-go [Текст] / Н. В. Первая, Э. С. Дружченко // Вісник Хмельницького національного університету. Технічні науки. – 2009. – №5. – С. 183-185. – [В даній статі наведені результати антропометричних досліджень стопив танцівниць Gogo віком 21– 22 роки. Дослідження проводилися в розважальних клубах та тренувальних залах під час репетицій танцівниць у м. Києві за контактною методикою і затвердженою програмою. Отримані дані антропометричного дослідження оброблялися за допомогою вибіркового методу математичної статистики з використанням ПК та пакета прикладних програм (Access, Excel). Зроблений висновок про необхідність розробки раціональних колодок та функціонального взуття для танцівниць Gogo.

38.


Первая, Н.В. Дослідження розподілу навантаження на стопи людини при використанні акупресурних устілок [Текст] / Н. В. Первая, Н. С. Скорік, П. М. Гондарчук // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. – 2014. – №3. – С. 170-176.

39.


Первая, Н.В. Розробка устілок для комфортних умов стопи людини [Текст] / Н. В. Первая, Н. Д. Пруднікова, О. А. Поляков // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. – 2012. – №6. – С. 146-150.

40.


Петрус, Б.Б. Антропометричні дослідження стоп дітей легкоатлетів віком 12-16 років [Текст] / Б. Б. Петрус, Д. А. Чалих, В. П. Коновал // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. – 2010. – №1(51). – С. 131-140.

41.


Петрус, Б.Б. Обхватові та широтні антропометричні дослідження стоп дітей легкоатлетів віком 12-16 років [Текст] / Б. Б. Петрус, С. Є. Каменець, В. П. Коновал // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. – 2011. – №6. – С. 219-223.

42.


Половніков, І.І. Стабілографічне тестування біомеханічної системи "стопа-взуття-рухома опора" спортсменів-скейтбордистів [Текст] / І. І. Половніков, М. О. Носко, Н. І. Попович // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. – 2011. – №2. – С. 196-203.

43.


Система комп`ютерної діагностики стопи людини [Текст] / Й. Й. Білинський, Є. М. Коваленко, С. В. Юкиш, М. Й. Юкиш // Вісник Хмельницького національного університету. Технічні науки. – 2008. – №1. – С. 151-156. – [В статті описана система комп’ютерної діагностики стопи людини, принцип роботи якої оснований на візуалізаціїі розподілення навантаження на стопу за допомогою спеціально розробленого оптико-
електронного сенсора. Програмне забезпечення системи дозволяє отримати ряд параметрів стопи, які є важливими для визначення стану опорно-рухового апарату людини.].

44.


Січка, В.М. Сучасний підхід до оцінки анатомо-функціонального стану стопи при її взаємодії з верхом взуття [Текст] / В. М. Січка, В. І. Хіміч // Вісник Технологічного університету Поділля.Технічні науки. – 2002. – №5,Ч.1. – С. 55-57.

45.


Скідан, В.В. Дослідження особливостей морфології стоп чоловічого населення України [Текст] / В. В. Скідан, Н. М. Омельченко, В. П. Коновал // Вісник Хмельницького національного університету. Технічні науки. – 2011. – №4. – С. 106-108.

46.


Скідан, В.В. Дослідження розташування характерних анатомічних точок стоп жіночого населення України [Текст] / В. В. Скідан, Н. М. Омельченко, В. П. Коновал // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. – 2010. – №1(51). – С. 146-149.

47.


Скідан, О.В. Визначення та аналіз кореляційних залежностей між антропометричними ознаками стоп дітей-школярів [Текст] / О. В. Скідан, В. В. Скідан // Вісник Хмельницького національного університету. Технічні науки. – 2015. – №6. – С. 136-143.

48.


Скідан, О.В. Дослідження особливостей морфології стоп дітей 12-13 років Південного регіону України [Текст] / О. В. Скідан, В. В. Скідан, В. П. Коновал // Вісник Хмельницького національного університету. Технічні науки. – 2014. – №6. – С. 108-111. – [В статті наведенні результати антропоморфологічних досліджень стоп дітей віком 12-13 років Південного регіону України. Виявлені суттєві відмінності в параметрах дитячих стоп (різні деформації), які необхідно враховувати під час проектування колодок та розробки раціонального взуття.

49.


Скідан, О.В. Формування моделі розмірних характеристик стоп дітей-школярів [Текст] / О. В. Скідан, Т. А. Надопта, І. М. Пастух // Вісник Хмельницького національного університету. Технічні науки. – 2015. – №3. – С. 101-106. – [У статті обґрунтовано вибір вікової групи дітей середній шкільний період із поділом на групи хлопчиків і дівчаток, що дозволить якомога краще враховувати особливості стоп. Наведено результати антропометричних
досліджень стоп дітей школярів, встановлено залежності основних параметрів стопи (довжини, ширини та обхват) з використанням методики формування поліпараметричнх моделей. Описано моделювання абрисів поверхні з використанням аналітичної геометрії, зокрема запропоновано метод профілювання абрисів з застосуванням сплайнових кривих з криволінійними напрямними. Наведено алгоритм для автоматичного розрахунку координат кривої абрису стопи та показано як приклад побудови абрису сліду для різних довжин стопи, оскільки абрис сліду є складним замкнутим контуром. Перевагами розробленого методу є мобільність керування формою кривих абрисів деталей із зниженням порядку кривої, в тому числі – з кривизною різного напрямку, що
необхідно для кривих характерних абрисів колодки та умовної розгортки.
Ключові слова: стопа, абрис стопи, аналітична модель, сплайнові криві, криволінійні напрямні

50.


Солтик, І.Т. Цифрова модель і геометричний образ умовної середньої плоско-вальгусної стопи дітей віком 4,5-10 років [Текст] / І. Т. Солтик // Вісник Хмельницького національного університету. Технічні науки. – 2015. – №6. – С. 111-115.

51.


Ченцова, К.И. Стопа и рациональная обувь [Текст] / К. И. Ченцова. – М. : Легкая индустрия, 1967. – 152с.

52.
685.3
Ч-43
Ченцова, К.И. Стопа и рациональная обувь [Текст] / К. И. Ченцова. – М. : Легкая индустрия, 1974. – 216с.

53.
685.3
Ч-43
Шубенок, О.С. Дослідження перерозподілу навантаження на передній відділ стопи вагітних жінок [Текст] / О. С. Шубенок, Н. М. Омельченко, В. П. Коновал // Вісник Хмельницького національного університету. Технічні науки. – 2006. – №6. – С. 237-240.

Радимо звертатись до електронних ресурсів інших бібліотек. Наприклад на сайт Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського за адресою http://www.nbuv.gov.ua/ ( БД «Система каталогів і картотек», «Електронний фонд», «Наукова періодика України», конкретно за адресою:
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe

Для пошуку повнотекстової інформації використовуйте на сайті НБ ХНУ БД «Електронна бібліотека», Навігатор Інтернет-ресурсів за профілем університету(http://lib.khnu.km.ua/inf_res/res_internet/navigator5.htm#4).