Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Доброго дня! Допоможіть будь ласка з літературою на тему Актуалізація опорних знань і досвіду учнів з трудовового навчання.1.


Карачеев, А.А. Улучшить подготовку учителя технологии [Текст] / А. А. Карачеев // Школа и производство. – 2003. – №4. – С.2-3.

2.


Выявление знаний и умений учащихся по обслуживающему труду [Текст] // Школа и производство. – 2003. – №6. – С.57-62.

3.


Атаулова, О.В. О стуктуре урока технологии [Текст] / О. В. Атаулова // Школа и производство. – 2004. – №1. – С.15-18.

4.


Хотунцев, Ю.В. Подготовка учителя технологии в свете модернизации образования [Текст] / Ю. В. Хотунцев, Н. Н. Колмакова // Школа и производство. – 2004. – №4. – С.19-20.

5.


Примерная программа среднего (полного) общего образования по технологии (профильный уровень ) [Текст] // Школа и производство. – 2004. – №8. – С. 69-79.

6.


Карачеев, А.А. Совершнствовать технологическую подготовку учащихся [Текст] / А. А. Карачеев // Школа и производство. – 2005. – №4. – С.13-16.

7.


Компетентностный подход в технологическом образовании [Текст] // Школа и производство. – 2006. – №1. – С. 10-15.

8.


Серебренняков, Л.Н. Построение индивидуальной образовательной деятельностиучащихся старшоей школы [Текст] / Л. Н. Серебренняков // Школа и производство. – 2007. – №4. – С. 10-17.

9.


Дикова, Е.А. Интеграция материальных и информационных технологий в проекте [Текст] / Е. А. Дикова // Школа и производство. – 2008. – №4. – С. 31-32.

10.


Хромов, А.А. Методическая система обучения школьников проектной деятельности [Текст] / А. А. Хромов, А. И. Хромов // Школа и производство. – 2008. – №8. – С. 10-15.

11.


Якунін, Я.Ю. ІКТ на уроках трудового навчання:принципи побудови інтерактивних опорних конспектів [Текст] / Я. Ю. Якунін, С. І. Назаров // Трудова підготовка в сучасній школі. – 2014. – №1. – С. 14-18.

12.


Ходорівська, К.В. Методичні рекомендації щодо використання авторської комплексної програми в проектній діяльності дитячої студії [Текст] / К. В. Ходорівська // Трудова підготовка в сучасній школі. – 2014. – №3. – С. 14-20.

13.


Шушура, Н.Д. Особенности и отличия уроков трудового обучения от других школьных дисциплин [Текст] / Н. Д. Шушура // Трудове навчання в школі. – 2015. – №3. – С. 9-13.

14.


Андрощук, І.В. Види навчальних програм та особливості їх розробки [Текст] / І. В. Андрощук // Трудова підготовка в сучасній школі. – 2015. – №2. – С. 10-14.

15.


Літковець, О.Д. Ігри та ігрові технології на уроках трудового навчання [Текст] / О. Д. Літковець, Н. Є. Франчук // Трудове навчання в школі. – 2015. – №13-14. – С. 16-34.

16.


Туріщева, Л.В. Пізнавальні процеси школярів [Текст] / Л. В. Туріщева // Трудове навчання в школі. – 2015. – №20. – С. 40-43.

17.


Ускова, Н.Ф. Сучасний урок трудового навчання Шпаргалка для вчителя [Текст] / Н. Ф. Ускова, Ш. І. Назарчук // Трудове навчання в школі. – 2016. – №7. – С. 2-8.

18.


Гриценко, Л.О. Проектна технологія в особистісно-орієнтованому процесі трудового навчаня [Текст] / Л. О. Гриценко, М. О. Романенко // Трудова підготовка в сучасній школі. – 2016. – №2. – С. 26-39.

19.
37
Т41
Тименко, В.П. Методика трудового навчання: технічної і художньої праці. Теоретичні засади і емпіричний досвід початкової дизайн-освіти [Текст] : метод. посіб. / В. П. Тименко, В. В. Вдовченко. – К. : Інформаційні системи, 2009. – 332с.

20.
37
Т78
Трудове навчання [Текст] : зб. тестів для абітурієнтів /  уклад.: І.Є. Каньковський, А.А. Яковлєв, І.П. Андрощук, О.В. Пащенко, О.Г. Кустова, О.В. Голодинська, Л.А. Корницька, І.В. Данькова. – 2-ге вид., випр. – Хмельницький : ТУП, 2003. – 170с.

21.
37
Т92
Тхоржевський, Д.О. Методика трудового та професiйного навчання [Текст] : навч. посіб. Ч. 1 : Теорія трудового навчання / Д. О. Тхоржевський. – 4-те вид., переробл. i доповн. – К. : ДІНІТ, 2000. – 248с.

22.
37
Г97
Гушулей, Й.М. Плани уроків трудового навчання [Текст] / Й. М. Гушулей. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2000. – 128с.

23.
37
Т92
Тхоржевський, Д.О. Методика трудового та професiйного навчання [Текст] : навч. посіб. Ч. 2 : Загальні засади методики трудового навчання / Д. О. Тхоржевський. – 4-те вид., переробл. i доповн. – К. : ДІНІТ, 2001. – 186с.

24.
37
Т92
Тхоржевський, Д.О. Методика трудового та професiйного навчання [Текст] : навч. посіб. Ч. 3 : Методика технічної праці у 5-9 класах / Д. О. Тхоржевський. – 4-те вид., переробл. i доповн. – К. : ДІНІТ, 2001. – 216с.

25.
37
Е45
Експериментальні програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Трудове навчання: 5-9 класи [Текст]. – К. : Педагогічна думка, 2000. – 239 с.

26.

Стешенко В. В. 
Нагальні проблеми трудового навчання сьогодення та шляхи їх вирішення / В. В. Стешенко // Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету . Педагогічні науки. - 2013. - № 3. - С. 112-118. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpbdpu_2013_3_23
27.

Шутяк В. 
Досліди та спостереження на уроках трудового навчання в початкових класах / В. Шутяк // Нова педагогічна думка. - 2014. - № 4. - С. 67-69. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npd_2014_4_19
28.

Терещук А. І. 
Підручник з трудового навчання для загальноосвітньої школи як засіб реалізації змісту сучасної освіти / А. І. Терещук // Проблеми сучасного підручника. - 2016. - Вип. 16. - С. 415-423. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/psp_2016_16_39
29.

Дробчак Я. 
Використання на заняттях трудового навчання елементів інтерактивних технологій / Я. Дробчак // Молодь і ринок. - 2014. - № 8. - С. 103-107. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mir_2014_8_24


Додатково радимо Вам звернутись до БД “Електронний каталог” на сайті НБ ХНУ- рубрика “Додатково радимо Вам звернутись до БД “Електронний каталог” на сайті НБ ХНУ- рубрики “трудове навчання. Урок трудового навчання"


Додатково радимо Вам звернутись до Навігатора Інтернет- ресурсів за профілем університету на сайті НБ ХНУ- розділ “Трудове та професійне навчання ”