Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Доброго дня!
>>> Допоможіть, будь-ласка, підібрати літературу для курсової роботи з дисципліни аналіз господарської діяльності на тему:
>>> "Аналіз рівня ризику підприємницької діяльності за показниками фінансової звітності на прикладі підприємства ТОВ "Українська металургійна компанія"
>>>
>>> А також підібрати літературу :
>>> - про актуальність вищезгаданої теми на сьогоднішній день

>>> - теоретичні основи аналізу ризику як економічної категорії
>>> - показники фін. звітності щодо аналізу рівня ризику підприємницької діяльності
>>> - аналіз рівня ризику підприємницької діяльності
>>>


Нагадуємо Вам, що згідно з "Умовами виконання запитів" Віртуальної довідкової служби, від одного читача приймається тільки один запит на день. Оскільки даний запит стосується різних аспектів ризику підприємницької діяльності, то саме по цій темі Вам підібрана література:
1.


Берлач, А.І. Поняття та передумови господарських ризиків у сфері бізнесу [Текст] / А. І. Берлач // Митна справа. – 2009. – №1. – С. 46-50.

2.


Глущевський, В.В. Методологічні основи концепції управління ризиками підприємницької діяльності [Текст] / В. В. Глущевський // Фінанси України. – 2009. – №10. – С. 116-124.

3.


Гнилицька, Л. Використання обліково-аналітичних технологій при розробці методики управління підприємницькими ризиками в системі економічної безпеки підприємства [Текст] / Л. Гнилицька // Бухгалтерський облік і аудит. – 2012. – №3. – С. 41-47.

4.


Головач, Т.В. Вплив ризиків на підприємницьку діяльність [Текст] / Т. В. Головач // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2015. – №4,Т.3. – С. 140-142.

5.


Головач, Т.В. Ризик та економічна стійкість підприємницьких структур [Текст] / Т. В. Головач // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2014. – №2,Т.2. – С. 38-41.

6.


Гончаров, В.М. Розробка ефективних механізмів управління ризиками в підприємницькій діяльності [Текст] / В. М. Гончаров, Ж. Б. Рахметуліна // Актуальні проблеми економіки. – 2014. – №5. – С. 76-81.

7.


Гуменюк, В.Я. Управління ризиками [Текст] : навч. посіб. / В. Я. Гуменюк, Г. Ю. Міщук, О. О. Олійник. – Рівне : НУВГП, 2010. – 158с. 

8.


Данчук, В.Д. Стрес-тестування підприємницької діяльності підприємства з використанням синергетичного методу оцінювання ризиків [Текст] / В. Д. Данчук, Л. С. Козак, М. В. Данчук // Актуальні проблеми економіки. – 2015. – №9. – С. 189-198.

9.


Данчук, М.В. Особливості застосування методології "Value-at-Risk" для оцінювання підприємницьких ризиків в умовах нелінійної динаміки розвитку економіки [Текст] / М. В. Данчук, А. П. Кравчук // Актуальні проблеми економіки. – 2013. – №10. – C. 207-213.

10.


Десятнюк, О. Сутнісно-теоретичні основи податкових ризиків суб’єктів підприємницької діяльності [Текст] / О. Десятнюк, В. Канюк // Світ фінансів. – 2014. – №3. – С. 99-109.

11.


Доценко, І.О. Алгоритм оцінювання ефективності управління підприємницькими ризиками в системі економічної безпеки підприємства [Текст] / І. О. Доценко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2012. – №6,Т.2. – С. 94-98.

12.


Івченко, І.Ю. Моделювання економічних ризиків і ризикових ситуацій [Текст] : навч. посіб. / І. Ю. Івченко. – К. : ЦУЛ, 2007. – 344с. – [Рекомендовано МОН України].

13.


Кандрашина, О.О. Проектування бізнес-моделі за критерієм стійкості до підприємницького ризику на основі маржинального аналізу [Текст] / О. О. Кандрашина // Актуальні проблеми економіки. – 2014. – №11. – С. 388-393.

14.


Кравченко, В. Світовий досвід управління підприємницькими ризиками: історія та здобутки 20-го сторіччя [Текст] / В. Кравченко // Актуальні проблеми міжнародних відносин. – 2007. – №2,Вип.70. – С. 260-263.

15.


Лакіза, В.В. Ризики у бізнес-діяльності малих та великих підприємств [Текст] / В. В. Лакіза, Г. А. Карпляк // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2011. – №16(706). – С. 107-114.

16.
330.131.7
Г94
Педько, І. Класифікація ризиків підприємницької діяльності промислових підприємств [Текст] / І. Педько // Економіст. – 2015. – №9. – С. 25-28.

17.
330.131.7
І-25
Тарасова, К.І. Підприємницький ризик як економічна категорія [Текст] / К. І. Тарасова // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2012. – №5,Т.2. – С. 37-41. – [У статті проводиться систематизація точок зору на поняття «ризик», аналізується розвиток математичного апарату кількісного обчислення ризиків, розглядаються характерні риси та функції ризику з метою більш точного визначення даної
економічної категорії.

У разі необхідності радимо самостійно переглянути рубрики БД "Електронний каталог" - підприємницький ризик; економічний аналіз ризиків.
Звертайтесь також до електронних ресурсів Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського за адресою http://www.nbuv.gov.ua/node/2116 (БД «Наукова періодика України»). Конкретно:http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exе (повнотекстові статті з наукових журналів).