Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Допоможіть, будь-ласка, підібрати літературу (відповідно до даних 2013-2015 рр.) до курсової роботи згідно наступних пунктів:
>>> 1. Еволюція визначення категорії "ризик", його функції та класифікація
>>> 2. Методики здійснення аналізу ризиків в підприємництві (хоча б 10 авторів)
>>> 3. Ознаки оцінки ризиків для можливості подальшої ефективної діяльності підприємства
>>> 4. Завдання аналізу ризиків на рівні підприємства

>>> 5. Дослідження особливостей аналізу ризику в економіці підприємств та організація управління з метою його мінімізації
>>> 6 Удосконалення та можливість адаптації зарубіжних методик аналізу ризику до вітчизняних підприємств
>>> 7. Основні шляхи нейтралізації ризиків
>>> 1.
Подольчак, Н. Оцінка економічного ризику підприємства на основі кластерного аналізу [Текст] / Н. Подольчак // Регіональна економіка. – 2002. – №4. – С. 260-266.

2.
Кунцевич, В.О. Аналіз сучасного методологічного забезпечення оцінки ризиків, пов`язаних із кредитуванням підприємств [Текст] / В. О. Кунцевич // Актуальні проблеми економіки. – 2006. – №11. – С. 80-86.

3.
Паліга, Н.Б. Оцінка підприємницьких ризиків на основі аналізу фінансового стану підприємства [Текст] / Н. Б. Паліга // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2006. – №4,Т.1. – С. 208-212

4.
Ігнатенко, А.В. Механізми нейтралізації фінансових ризиків українських підприємств в умовах глобалізації [Текст] / А. В. Ігнатенко, В. Г. Кабанов, О. І. Харченко // Актуальні проблеми економіки. – 2009. – №5. – С. 136-144.

5.
Чигирик, К.О. Формування механізму регулювання економічних ризиків підприємств [Текст] / К. О. Чигирик // Інвестиції : практика та досвід. – 2009. – №23. – С. 59-61.

6.
Чигирюк, К.О. Карта ризиків — ефективний інструмент регулювання ризиків підприємств [Текст] / К. О. Чигирюк // Проблеми науки. – 2010. – №1. – С. 36-39.

7.
Тесак, О.В. Аналіз ефективності управління ризиками взаємовідносин промислового підприємства із суб`єктами внутрішнього та зовнішнього середовища [Текст] / О. В. Тесак // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – №5,Т.1. – С. 163-166.

8.
Прокопчук, С.І. Критичний аналіз критеріїв оцінювання ризику ймовірного банкрутства (на прикладі підприємств ЗБВ України) [Текст] / С. І. Прокопчук // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – №2. – С. 161-170.

9.
Микитюк, П. Система оцінювання та аналізу факторів ризику інвестиційно-інноваційної діяльності підприємства [Текст] / П. Микитюк // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2012. – №1. – С. 145-153.

10.
Окландер, Т.О. Сутність і класифікація маркетингових ризиків промислових підприємств [Текст] / Т. О. Окландер // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – №6,Т.2. – С. 89-93.

11.
Лі, С.В. Диверсифікація ризиків і корпоративне управління [Текст] / С. В. Лі // Актуальні проблеми економіки. – 2013. – №3. – С. 341-349.

12.
Доценко, І.О. Алгоритм оцінювання ефективності управління підприємницькими ризиками в системі економічної безпеки підприємства [Текст] / І. О. Доценко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2012. – №6,Т.2. – С. 94-98.

13.
Дериколенко, А.Н. Оценка эффективности и учет рисков в деятельности венчурных предприятий [Текст] / А. Н. Дериколенко // Актуальні проблеми економіки. – 2013. – №5. – С. 108-115.

14.
Скакальський, Ю. Нові підходи до кількісної оцінки ризиків підприємств на основі модифікацій value-at-risk [Текст] / Ю. Скакальський // Ринок цінних паперів України. – 2013. – №7-8. – С. 53-57.

15.
Брайловський, І.А. Засоби зниження наслідків ризиків державно-приватного партнерства [Текст] / І. А. Брайловський // Економіка @ держава. – 2013. – №9. – С. 26-29.

16.
Данчук, М.В. Особливості застосування методології "Value-at-Risk" для оцінювання підприємницьких ризиків в умовах нелінійної динаміки розвитку економіки [Текст] / М. В. Данчук, А. П. Кравчук // Актуальні проблеми економіки. – 2013. – №10. – C. 207-213.

17.
Пілецька, С.Т. Прогнозування впливу ризиків на рентабельність продукції із залученням нейронної мережі NARX [Текст] / С. Т. Пілецька // Актуальні проблеми економіки. – 2014. – №2. – С. 539-546.

18.
Білипська, У.В. Особливості діагностики стану управління інноваційними ризиками на підприємствах харчової промисловосгі [Текст] / У. В. Білипська // Економіка @ держава. – 2014. – №2. – С. 95-100.

19.
Бутко, М. Венчурне фінансування як механізм задіяння інноваційного потенціалу підприємницького середовища регіону [Текст] / М. Бутко, О. Попело // Економіст. – 2014. – №3. – С. 20-22.

20.
Радзіховська, Л.М. Порівняльні методи кількісного аналізу економічних ризиків [Текст] / Л. М. Радзіховська // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2014. – №3,Т.2. – С. 23-26.

21.
Головач, Т.В. Ризик та економічна стійкість підприємницьких структур [Текст] / Т. В. Головач // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2014. – №2,Т.2. – С. 38-41.

22.
Геделевич, Є.В. Виробничий процес як складова операційного ризику [Текст] / Є. В. Геделевич // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2014. – №2,Т.2. – С. 42-46.

23.
Лук`янова, В.В. Оцінювання ризику і стійкість економічної системи [Текст] / В. В. Лук`янова // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2014. – №3,Т.3. – С. 33-38.

24.
Головач, Т.В. Огляд сучасних методів і методик оцінювання економічних ризиків [Текст] / Т. В. Головач // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2014. – №3,Т.3. – С. 180-183.

25.
Іляш, Н.І. Системні ризики і загрози інвестиційно-інноваційної діяльності у реальному секторі економіки України [Текст] / Н. І. Іляш // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2014. – №4,Т.1. – С. 76-86.
26.
Нижник, О.В. Аналіз фінансових ризиків підприємства та напрями їх нейтралізації [Текст] / О. В. Нижник // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2014. – №4,Т.2. – С. 151-154

27.
Хвостіна, І.М. Концептуальні засади управління виробничими ризиками підприємств [Текст] / І. М. Хвостіна // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2014. – №4,Т.2. – С. 187-190.

28.
Кандрашина, О.О. Проектування бізнес-моделі за критерієм стійкості до підприємницького ризику на основі маржинального аналізу [Текст] / О. О. Кандрашина // Актуальні проблеми економіки. – 2014. – №11. – С. 388-393.

29.
Масюк, В.М. Взаємозв’язок антикризового управління з ризик-менеджментом та системою економічної безпеки підприємства [Текст] / В. М. Масюк // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2013. – №18(778). – С. 81-86.

30.
Тодощук, А.В. Класифікація митних ризиків та причини їх виникнення у діяльності машинобудівних підприємств [Текст] / А. В. Тодощук // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2013. – №18(778). – С. 123-128.

31.
Кравчук, С.М. Виробничий ризик як інструмент технічного прогресу на підприємстві [Текст] / С. М. Кравчук // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2014. – №6,Т.1. – С. 30-32.

32.
Степова, с.В. Ризики економічної безпеки підприємства: критерії та методи їх оцінки [Текст] / с. В. Степова, Л. П. Половенко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2015. – №4,Т.1. – С. 43-46
33.
Педько, І. Класифікація ризиків підприємницької діяльності промислових підприємств [Текст] / І. Педько // Економіст. – 2015. – №9. – С. 25-28.

34.
Бакай, В.Й. Інструментарій оцінки та забезпечення економічної безпеки підприємства [Текст] / В. Й. Бакай // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2015. – №4,Т.3. – С. 196-199.

35.
Козубікова, Л. Різниця в інноваційності та сприйнятті ризиків між мікро-, малими та середніми підприємствами: за даними Чеської Республіки [Текст] / Л. Козубікова // Актуальні проблеми економіки. – 2016. – №3. – С. 167-177.

36.
Козак, Л.С. Еволюція ризик-менеджменту підприємства в сучасних умовах розвитку економіки: від фрагментарного до інтегрованого [Текст] / Л. С. Козак, М. В. Данчук // Актуальні проблеми економіки. – 2016. – №4. – С. 23-30.

37.
Лакіза, В.В. Ризик регулювання у процесі планування виробничо-господарської діяльності підприємства [Текст] / В. В. Лакіза // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2015. – №6(819). – С. 58-65.

38. 330.131.7
Ц28 Цвігун, Т.В. Механізм управління ризиками на промислових підприємствах [Текст] : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Т. В. Цвігун. – Хмельницький, 2014. – 21 с.

39. 330.131.7
Ц28 Цвігун, Т.В. Механізм управління ризиками на промислових підприємствах [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Т. В. Цвігун. – Хмельницький, 2013. – 151 c.

40. 338
А43 Актуальні проблеми економіки в умовах глобальних викликів [Текст] : зб. наук. праць. Вип.11. – Хмельницький : ХНУ, 2016. – 178 с.
41.
Рилєєв С. В.
Еколого-економічні ризики промислового підприємства як об’єкт управління / С. В. Рилєєв, А. Л. Романчук // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Економічні науки. - 2015. - Вип. 4. - С. 53-63. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vchtei_2015_4_8

42. Кіндзерський Ю. В.
Ризики розвитку промисловості і пріоритети політики її реформування у стратегії економічних перетворень в Україні / Ю. В. Кіндзерський // Економіка промисловості. - 2010. - № 4. - С. 44-52. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/econpr_2010_4_8

43. Черепня Г. М.
Аналітична політика управління ризиками на машинобудівних підприємствах / Г. М. Черепня // Економіка та управління підприємствами машинобудівної галузі. - 2014. - № 5. - С. 111–118. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/eupmg_2014_5_13

44. Додатково радимо Вам звернутись до БД “Електронний каталог” на сайті НБ ХНУ- рубрики “ Економічні науки//виробничий ризик, економічний аналіз ризиків, економічний ризик, підприємницький ризи.”

45. Додатково радимо Вам звернутись до Навігатора Інтернет- ресурсів за профілем університету на сайті НБ ХНУ- розділ “ Економіка підприємства...”

46. Радимо звертатись до електронних ресурсів інших бібліотек. Наприклад на сайт Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського за адресою http://www.nbuv.gov.ua/ ( БД «Система каталогів і картотек», «Електронний фонд», «Наукова періодика України»)