Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Демографічні проблеми прогнозування попиту на товари і послуги1.


Шевчук, П. Демографічне районування України як необхідна складова регіонального демографічного прогнозу [Текст] / П. Шевчук // Україна: аспекти праці. – 2001. – №1. – С. 18-22.

2.


Тарнавский, В. Увидеть будущее [Текст] / В. Тарнавский // Новый маркетинг. – 2004. – №2. – С. 11-17. – [Оптимальные методы прогнозирования продаж].

3.


Кравченко, Т. Прогнозування демографічного розвитку України [Текст] / Т. Кравченко // Економіст. – 2004. – №10. – С.62-63.

4.


Анікаєва, А. Рейтингова оцінка соціально-демографічної ситуації регіонів України [Текст] / А. Анікаєва, С. Бичков // Персонал. – 2005. – №2. – С.775.

5.


Яковенко, Р. Врахування демографічних показників у макроекономічному рахівництві як одна з передумов поліпшення демографічного стану [Текст] / Р. Яковенко // Підприємництво, господарство і право. – 2006. – №11. – С. 184-185.

6.


Єременко, І.Ф. Комплексна система формування нових громадян України-основи розвитку економіки держави [Текст] / І. Ф. Єременко // Актуальні проблеми економіки. – 2007. – №2. – С. 112-118.

7.


Біляцький, С. Майбутні економічні та соціальні проблеми людства [Текст] / С. Біляцький, Н. Ярова // Економіст. – 2007. – №7. – С. 70-72.

8.


Лотоцька, М.Р. Прогнозування загального числа споживачів певного продукту [Текст] / М. Р. Лотоцька // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2009. – №2,Т.2. – С. 201-205. 

9.


Лук`янов, B.C. Платоспроможний попит як основа фінансової рівноваги [Текст] / B. C. Лук`янов // Актуальні проблеми економіки. – 2013. – №1. – С. 168-172.

10.


Егорова, Е.А. Экономическая демография [Електронний ресурс] : учеб. пособие / Е. А. Егорова, М. В. Карманов, О. В. Кучмаева. – М., 2003. - Систем.вимоги: Adobe Reader/ Foxit Reader. - Режим доступу: доступний тільки для користувачів НБ ХНУ. – Загл. с экрана.

11.


Стоянович, М. Багатокритеріальне прогнозування попиту як сучасний підхід до управління товарними запасами [Текст] / М. Стоянович, Д. Регодич // Актуальні проблеми економіки. – 2015. – №4. – С. 447-461.

12.


Третяк, В.П. Вплив демографічних чинників на реалізацію програми розвитку соціальної сфери [Текст] / В. П. Третяк // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – №6. – С. 176-183.

13.


Саак, А.Э. Демография [Електронний ресурс] : учеб. пособие / А. Э. Саак, А. В. Тагаев. – Таганрог : Изд-во ТРТУ, 2003.

14.
314
В15
Валентей, Д.И. Основы демографии [Текст] : учебник / Д. И. Валентей, А. Я. Кваша. – М. : Мысль, 1989. – 286c.

15.
314
Ц97
Цыцарова, Т.Е. Демография [Електронний ресурс] : учеб. пособие / Т. Е. Цыцарова. – Ульяновск : УлГТУ, 2009. – 100с.

16.
330.101.542
Г87
Гронтковська, Г.Е. Мікроекономіка [Текст] : практикум / Г. Е. Гронтковська, А. Ф. Косік. – 2-ге вид. переробл. та доповн. – К. : ЦНЛ, 2008. – 418с.

17.
330.342.146
Ф79
Припік, Є.О. Деякі аспекти демоекономічних зв`язків в Україні [Текст] / Є. О. Припік // Формування ринкової економіки. – 2005. – Т. 1. – С. 356-359.

18.

Бараняк І. Є. 
Прогнозування тенденцій розвитку демографічних процесів у регіоні (на прикладі Львівської області) / І. Є. Бараняк // Регіональна економіка. - 2013. - № 1. - С. 131-137. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/regek_2013_1_18
19.

Загорський В. С. 
Демографічні тенденції та їх вплив на соціально-економічний розвиток України / В. С. Загорський, Г. С. Лопушняк // Ефективність державного управління. - 2013. - Вип. 34. - С. 13-21. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efdu_2013_34_3
20.

Додатково радимо Вам звернутись до БД “Електронний каталог” на сайті НБ ХНУ- рубрика “економічна демографія.....”


Додатково радимо Вам звернутись до Навігатора Інтернет- ресурсів за профілем університету на сайті НБ ХНУ- розділ “ Маркетинг ”