Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Доброго вечора. Допоможіть з літературою (2010-2015 рр., по темі "Конверсійні валютні операції банків та механізм їх здійснення".
>>> Дякую.

1. 336.7
Б23 Банківська система [Текст] : навч. посіб. / П. М. Карась, Н. В. Приходько, О. В. Пащенко, Л. О. Гришина. – Херсон : Олді-плюс, 2015. – 292 с.

2.
Диба, О. Еволюція валютного ринку в Україні [Текст] / О. Диба, А. Змійчук, Г. Мироненко // Ринок цінних паперів України. – 2014. – №9-10. – С. 53-62.

3.
Леськів, О. Сучасні тенденції розвитку валютного ринку України [Текст] / О. Леськів, Ю. Галіцейська // Світ фінансів. – 2014. – №2. – С. 78-88.

4. 336
С91 Стрілецька, Л.М. Конверсійні операції комерційного банку як інструмент хеджування ризиків на валютному ринку [Текст] / Л. М. Стрілецька, А. В. Олійник // Сучасні підходи, методи і моделі в управлінні фінансами: економічний і соціальний аспекти. – 2010. – С. 189-191.

5. 336
Ф59 Фінанси (державні , корпоративні , міжнародні) [Текст] : підручник / В. О. Онищенко, А. Ю. Бережна, Л. О. Птащенко, І. Б. Чичкало-Кондрацька за ред. В.О. Онищенка. – Київ : ЦУЛ, 2016. – 600 с.

6. 336
Ч-74 Чмутова, І.М. Аналіз банківської діяльності [Текст] : навч. посіб. / І. М. Чмутова, Ю. С. Тисячна. – Х. : Вид-во ХНЕУ, 2012. – 308с.

7. 336.7
К75 Коцовська, Р.Р. Банківські операції [Текст] : навч. посіб. / Р. Р. Коцовська, О. П. Павлишин, Л. М. Хміль. – К. : Знання, 2010. – 390с.

8. 336.7
М69 Михайловська, І.М. Банківські операції [Текст] : кредитно-модульний курс: навч. посіб. / І. М. Михайловська, А. В. Олійник. – Львів : Магнолія 2006, 2011. – 646с. – (Вища освіта в Україні).

9. 336.7
Х73 Холодна, Ю.Є. Банківська система [Текст] : навч. посіб. / Ю. Є. Холодна, О. М. Рац. – Харків : Вид-во ХНЕУ, 2013. – 316 с.

10. 338(477)
П78 Долголенко, Ю. Діяльність комерційних банків на валютному ринку України [Текст] / Ю. Долголенко, Р. Квасницька // Проблеми розвитку соціально-економічних систем в контексті глобалізаційних викликів. – 2010. – Т.3. – С. 37-40.

11. 339.7
В42 Віднійчук Міжнародні розрахунки і валютні операції [Текст] : навч. посіб. / В. Л. Віднійчук – Львів : Магнолія 2006, 2010. – 214с.

12. 339.7
К56 Ковальчук, К.Ф. Міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операції [Текст] / К. Ф. Ковальчук, Д. Є. Козенков, Ю. Г. Момот. – К. : ЦУЛ, 2013. – 150с.

13. 339.7
К64 Кондусова, Л.Ф. Валютно-фінансові розрахунки зовнішньоекономічної діяльності [Текст] : навч. посіб. / Л. Ф. Кондусова, І. І. Нескородєва. – Х. : ХНЕУ, 2010. – 200с.

14. Країнська Л. Оцінка ризиків, пов’язаних з реалізацією конверсійних валютних операцій
http://kmfin.at.ua/zbirnik_2014.pdf#page=88

15. Івасів Б.С. Міжнародні розрахунки та валютні операції: навч. посіб. / Б.С. Івасів, Л.М. Прийдун, В.Я. Рудан. — Тернопіль: Вектор, 2013. —572 с.
http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/506

16. Банки у системі організації валютних відносин : монографія / О. В. Дзюблюк, О. М. Владимир. – Тернопіль : ТзОВ: «Терно-граф», 2014. – 296 с.
http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/527

17. Галіцейська, Ю. М. Міжнародні ринки грошей і капіталів [Текст] : навч. посіб. / Ю. М. Галіцейська. - Тернопіль : Вектор, 2013. - 219 с.
http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/3541

18. Сайт Нацiонального банку України
https://bank.gov.ua/control/uk/index