Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Основні тенденції розвитку сучасних міграційних процесів


1. Кириченко Т. О.
Міграційні процеси в контексті соціально-економічного розвитку Сумської області [Електронний ресурс] / Т. О. Кириченко // Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія : Економіка і менеджмент. - 2016. - Вип. 4. - С. 179-181. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vsna_ekon_2016_4_39
2.
Сафонов Ю. М.
Міграційна політика та міграційні процеси в Україні [Електронний ресурс] / Ю. М. Сафонов // Інтелект XXI. - 2015. - № 3. - С. 6-13. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/int_XXI_2015_3_3
3. Дугінець Г. В.
Вплив міжнародних міграційних процесів на економічний розвиток України [Електронний ресурс] / Г. В. Дугінець, І. Є. Рєліна // Вісник Приазовського державного технічного університету. Серія : Економічні науки. - 2015. - Вип. 30. - С. 191-196. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VPDTU_ek_2015_30_26
4. Познякова А.
Cучасні тенденції міграційних процесів [Електронний ресурс] / А. Познякова // Актуальні проблеми міжнародних відносин. - 2012. - Вип. 110(2). - С. 167-169. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apmv_2012_110(2)__36
5.
Кушнір Н. О.
Сучасний стан та проблеми міграційних процесів у країнах Європейського союзу [Електронний ресурс] / Н. О. Кушнір // Сталий розвиток економіки. - 2015. - № 4. - С. 18-22. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/sre_2015_4_4
6.
Касьянова М. М.
Українці в міграційних процесах до Європи: порівняльний аналіз [Електронний ресурс] / М. М. Касьянова, А. О. Линник // Гілея: науковий вісник. - 2016. - Вип. 107. - С. 120-125. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gileya_2016_107_30
7. Гьокхан Д.
Глобальні міграційні процеси: політика визнання "Іншого" і проблема адаптації мігрантів [Електронний ресурс] / Д. Гьокхан // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії. - 2016. - Вип. 66. - С. 170-182. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpgvzdia_2016_66_18
8. Салієва О. В.
Фактори загроз міграційних процесів для інформаційної безпеки держави [Електронний ресурс] / О. В. Салієва // Сучасний захист інформації. - 2016. - № 2. - С. 29-32. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/szi_2016_2_6
9. Вонсович О. С.
Недоліки процесу боротьби з нелегальною міграцією в рамках системи європейської безпеки [Електронний ресурс] / О. С. Вонсович // Гілея: науковий вісник. - 2016. - Вип. 109. - С. 287-290. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gileya_2016_109_76
10. Дугінець Г. В.
Демографічний та кадровий вимір міжнародних міграційних процесів в Україні [Електронний ресурс] / Г. В. Дугінець, І. Є. Рєліна // Вісник Дніпропетровського університету. Серія : Менеджмент інновацій. - 2015. - Т. 23, вип. 4. - С. 49-57. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vdumi_2015_23_4_9
11. Шиманська К. В.
Зовнішня міграція в Польщі в процесі її євроінтеграції: проблеми, шляхи їх вирішення, уроки для України [Електронний ресурс] / К. В. Шиманська // Соціально-трудові відносини: теорія та практика . - 2016. - № 2. - С. 92-98. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/stvttp_2016_2_16
12.
Касьянова М. М.
Українці в міграційних процесах до Європи: порівняльний аналіз [Електронний ресурс] / М. М. Касьянова, А. О. Линник // Гілея: науковий вісник. - 2016. - Вип. 113. - С. 369-374. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gileya_2016_113_93
13. Остапа О. М.
Міграційні процеси в Західній Україні: аналіз та сучасні особливості [Електронний ресурс] / О. М. Остапа // Вісник Прикарпатського університету. Серія : Економіка. - 2014. - Вип. 10. - С. 142-147. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vpu_Ekon_2014_10_30
14. Толкачова І. А.
Особливості міграційних процесів в Україні [Електронний ресурс] / І. А. Толкачова // Юридичний вісник. Повітряне і космічне право. - 2016. - № 3. - С. 90-94. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npnau_2016_3_16
15. Шиловцева Н. В.
Україна в міжнародних міграційних процесах [Електронний ресурс] / Н. В. Шиловцева // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. Економіка. - 2015. - Вип. 15. - С. 168-176. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkhnpu_eko_2015_15_19
16. Борисенко О. П.
Соціально-економічні проблеми міграційних процесів (на прикладі Дніпропетровської області) [Електронний ресурс] / О. П. Борисенко, К. М. Тарасенко. // Економічний простір. - 2016. - № 111. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecpros_2016_111_10
17.Слюсаренко В. Є.
Формування інституту тристороннього партнерства держави – бізнесу – "третього сектора" та його вплив на міграційні процеси на сучасному етапі [Електронний ресурс] / В. Є. Слюсаренко // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. - 2013. - Вип. 3. - С. 153-160. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/sepspu_2013_3_17
18. Бараняк І. Є.
Міграційні процеси як передумова формування структури територіальної міграційної системи: оцінка інтенсивності (на прикладі Львівської області) [Електронний ресурс] / І. Є. Бараняк // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. - 2013. - Вип. 3. - С. 217-224. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/sepspu_2013_3_24
19.
Павлов В. І.
Міграційні процеси в Україні в умовах активізації транскордонного співробітництва [Електронний ресурс] / В. І. Павлов, О. А. Лугова // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. - 2013. - Вип. 3. - С. 355-360. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/sepspu_2013_3_39
20. Федоришина Л. М.
Вплив міграційних процесів в Україні на модернізацію економіки [Електронний ресурс] / Л. М. Федоришина, О. І. Шевчук // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. - 2013. - Вип. 3. - С. 427-433. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/sepspu_2013_3_48
21. Овчиннікова О. Р.
Використання генетичних алгоритмів в моделюванні міграційних процесів [Електронний ресурс] / О. Р. Овчиннікова // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. - 2013. - Вип. 3. - С. 458-465. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/sepspu_2013_3_52
22. Ткачук Ю. В.
Особливості стратегії інтеграції України до Європейського Союзу та правове регулювання міграційних процесів [Електронний ресурс] / Ю. В. Ткачук // Політикус. - 2016. - Вип. 1. - С. 155-159. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/polit_2016_1_35
23. Гірман А. П.
Державне регулювання міграційних процесів в умовах глобалізації ринку праці [Електронний ресурс] / А. П. Гірман, Н. В. Волкова // Вісник Академії митної служби України. Серія : Економіка. - 2015. - № 2. - С. 132–141. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vamsue_2015_2_17
24. Кобеля З. І.
Вплив міграційних процесів на ринок праці України [Електронний ресурс] / З. І. Кобеля // Вісник Кам`янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Економічні науки. - 2016. - Вип. 11. - С. 293-297. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vkpnuen_2016_11_42
25. Дмитрук Б. П.
Світові міграційні процеси: мотивація, види й наслідки для країн виїзду та приймаючих країн [Електронний ресурс] / Б. П. Дмитрук, Н. М. Свєтлова // Вісник Східноєвропейського університету економіки і менеджменту. Серія : Економіка і менеджмент. - 2016. - № 1. - С. 18-27. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vsuem_2016_1_5
26.
Весельська Л. А.
Теоретичні засади регулювання міграційних процесів [Електронний ресурс] / Л. А. Весельська // Інвестиції: практика та досвід. - 2016. - № 15. - С. 39-41.
27. Корнієнко О. О.
Особливості сучасного етапу міжнародних міграційних процесів [Електронний ресурс] / О. О. Корнієнко // Економічний простір. - 2015. - № 104. - С. 28-43. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecpros_2015_104_5
28. Відлер О. М.
Поняття та сутність державного управління міграційними процесами у сфері протидії нелегальній міграції [Електронний ресурс] / О. М. Відлер. // Державне управління: удосконалення та розвиток. - 2014. - № 12. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Duur_2014_12_16
29. Дергач А. В.
Теоретичні підстави прийняття ефективних рішень в управлінні міграційними процесами [Електронний ресурс] / А. В. Дергач // Інвестиції: практика та досвід. - 2015. - № 21. - С. 126-129. Повний текст публікації буде доступним після 15.11.2017 р., через 301 днів
30.
Уварова І. С.
Тенденції та закономірності розвитку міжнародних міграційних процесів в Україні [Електронний ресурс] / І. С. Уварова // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. - 2014. - № 5-6. - С. 104-112. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/uazt_2014_5-6_12
31. Стаканов Р. Д.
Глобальне регулювання міграційних процесів [Електронний ресурс] / Р. Д. Стаканов // Вісник Одеського національного університету. Серія : Економіка. - 2016. - Т. 21, Вип. 3. - С. 21-24. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vonu_econ_2016_21_3_6
32. Білецька Т. В.
Сучасні міграційні процеси: теоретичні аспекти та емпіричний аналіз [Електронний ресурс] / Т. В. Білецька, А. Л. Богуцька // Мультиверсум. Філософський альманах. - 2014. - Вип. 3. - С. 13-21. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Multi_2014_3_4
33. Пріб К. А.
Чинники міжнародних міграційних процесів [Електронний ресурс] / К. А. Пріб, С. О. Гуткевич // Ринок праці та зайнятість населення. - 2016. - № 2. - С. 12-17. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/rpzn_2016_2_4
34.
Уварова І. С.
Соціально-економічні чинники та тенденції інтенсифікації міжнародних міграційних процесів в Україні [Електронний ресурс] / І. С. Уварова // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія : Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм. - 2014. - № 1144, вип. 3(1). - С. 137-141. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKhMv_2014_1144_3(1)__32
35. Ліповська-Маковецька Н.
Участь України в сучасних міжнародних міграційних процесах [Електронний ресурс] / Н. Ліповська-Маковецька // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Міжнародні відносини. - 2013. - № 9. - С. 58-61. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvvnum_2013_9_14
36.
Зякун А.
"Українське обличчя" сучасних міграційних процесів: правовий і статистичний аналіз [Електронний ресурс] / А. Зякун, Ю. Зякун // Світогляд - Філософія - Релігія. - 2014. - Вип. 7. - С. 153-161. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/sfr_2014_7_18
37.
Мірошниченко Т. Є.
Міграційні процеси України з урахуванням модернізаційних тенденцій як особливість взаємодії соціуму [Електронний ресурс] / Т. Є. Мірошниченко // Інвестиції: практика та досвід. - 2013. - № 12. - С. 23-25. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ipd_2013_12_8
38. Чорна В. О.
Динаміка міграційних процесів в Україні: соціологічний аналіз [Електронний ресурс] / В. О. Чорна // Наукові праці [Чорноморського державного університету імені Петра Могили комплексу "Києво-Могилянська академія"]. Серія : Соціологія. - 2015. - Т. 258, Вип. 246. - С. 175-180. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npchdusoc_2015_258_246_29
39.
Тітаренко Г.
Біометричні паспорти як засіб регулювання міграційних процесів: зарубіжний досвід та українські реалії [Електронний ресурс] / Г. Тітаренко, І. Усатюк // Актуальні проблеми державного управління. - 2014. - Вип. 3. - С. 127-131. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apdyo_2014_3_30
40. Дергач А. В.
Регулювання міграційних процесів в cучасних умовах [Електронний ресурс] / А. В. Дергач // Інвестиції: практика та досвід. - 2015. - № 23. - С. 165-168.
41. Швець П.
Інфраструктурні чинники міграційних процесів в Україні [Електронний ресурс] / П. Швець // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Сер. : Економічні науки. - 2013. - Вип. 35(2). - С. 76-80. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Znpchdtu_2013_35(2)__15
42. Майкова Е. В.
Характер і структура міграційних процесів в Україні [Електронний ресурс] / Е. В. Майкова // Водний транспорт. - 2015. - Вип. 1. - С. 94-100. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vodt_2015_1_18
43. Супруновський А.
Доктринальні проблеми дослідження міграційних процесів [Електронний ресурс] / А. Супруновський // Вісник Національної академії прокуратури України. - 2015. - № 1. - С. 87-90. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnapu_2015_1_15
44. Білошицький С. В.
Міграційні процеси у провідних кранах ЄС: соціокультурні трансформації та політичні наслідки [Електронний ресурс] / С. В. Білошицький // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса. - 2014. - Вип. 4-5. - С. 328-340. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzipiend_2014_4-5_23
45. Уварова І. С.
Модель впливу міжнародних міграційних процесів на економіку України [Електронний ресурс] / І. С. Уварова // Бізнес Інформ. - 2015. - № 2. - С. 119-124. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/binf_2015_2_21
46. Сірант М.
Вплив глобалізаційних процесів на формування потоків трудової міграції [Електронний ресурс] / М. Сірант // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Юридичні науки. - 2014. - № 782. - С. 38-43. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vnulpurn_2014_782_10
47.
Шейбут В. В.
Сучасне розуміння міграції та міграційних процесів в Україні [Електронний ресурс] / В. В. Шейбут // Європейські перспективи. - 2013. - № 13. - С. 56-60. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/evpe_2013_13_11
48. Бідак В. Я.
Новітні міграційні процеси в Україні як детермінанта вибору її інтеграційного вектора розвитку [Електронний ресурс] / В. Я. Бідак // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки. - 2014. - Вип. 25. - С. 34-42. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npkntu_e_2014_25_7
49. Савіцька О. П.
Особливості міграційних процесів населення в умовах глобалізації [Електронний ресурс] / О. П. Савіцька, В. В. Цоньо // Науковий вісник НЛТУ України. - 2013. - Вип. 23.17. - С. 295-303. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvnltu_2013_23
50. Пука Н. В.
Фактори формування міграційних процесів в Україні [Електронний ресурс] / Н. В. Пука // Науковий вісник НЛТУ України. - 2013. - Вип. 23.14. - С. 391-397. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvnltu_2013_23
51. Кремень О. І.
Міграційні процеси в Україні: особливості, причини та їх наслідки [Електронний ресурс] / О. І. Кремень, О. В. Гавриш // Економічний простір. - 2013. - № 76. - С. 17-27. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecpros_2013_76_4
52. Чорна В. О.
Соціально-трудова міграція українського села як одна з основних проблем міграційних процесів [Електронний ресурс] / В. О. Чорна // Наукові праці [Чорноморського державного університету імені Петра Могили]. Сер. : Соціологія. - 2013. - Т. 211, Вип. 199. - С. 88-91. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npchdusoc_2013_211_199_19
53. Шевцов А. Л.
Державне регулювання міграційних процесів як основна функція міграційної політики [Електронний ресурс] / А. Л. Шевцов // Держава та регіони. Сер. : Державне управління. - 2013. - № 3. - С. 41-46. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/drdu_2013_3_10
54. Колос С.М.
Фактори впливу на міграційні процеси в Україні [Електронний ресурс] / С.М. Колос // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. - 2013. - № 16. - С. 194-203. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VSUNU_2013_16_40
55. Шевцов А. Л.
Комплексний підхід до державного регулювання міграційних процесів [Електронний ресурс] / А. Л. Шевцов // Держава та регіони. Сер. : Державне управління. - 2013. - № 1. - С. 106-111. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/drdu_2013_1_21