Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Механізм регулювання міжнародних міграційних потоків
>>> Державне регулювання міжнародної міграції
1.


Гаврушко, Ю.Ф. Історія та становлення регулювання міжнародних міграційних процесів [Текст] / Ю. Ф. Гаврушко // Актуальні проблеми міжнародних відносин. – 2004. – №2,Вип.45. – С.123-127.

2.


Мосьондз, С. Становлення державної міграційної політики України [Текст] / С. Мосьондз, С. Саїв // Право України. – 2005. – №11. – С. 114-117.

3.


Гаврушко, Ю.Ф. Перспективи та можливості входження України в правове поле регулювання міграційних процесів [Текст] / Ю. Ф. Гаврушко // Актуальні проблеми міжнародних відносин. – 2004. – №2,Вип.49. – С. 78-80. – [Міжнародне право].

4.


Поліщук, О. Історичні етапи виникнення та розвитку міжнародної трудової міграції, її правового регулювання [Текст] / О. Поліщук // Підприємництво, господарство і право. – 2006. – №12. – С. 94-97.

5.


Довжук, О. Правове регулювання трудової міграції в рамках ради Європи [Текст] / О. Довжук // Актуальні проблеми міжнародних відносин. – 2005. – №1,Вип.58. – С. 37-38.

6.


Столбовий, В. Методи регулювання зовнішніх міграційних процесів [Текст] / В. Столбовий // Підприємництво, господарство і право. – 2007. – №1. – С. 72-75.

7.


Вишневська, О. Нелегальна зовнішня трудова міграція як об`єкт державного регулювання [Текст] / О. Вишневська // Статистика України. – 2008. – №1. – С. 87-92.

8.


Вишневська, О. Сучасна міжнародна трудова міграція та державна міграційна політика [Текст] / О. Вишневська // Статистика України. – 2008. – №2. – С. 87-91.

9.


Лазур, Я.В. Правове регулювання трудових міграційних потоків: світовий та вітчизняний досвід [Текст] / Я. В. Лазур // Часопис Київського університету права. – 2008. – №3. – С. 190-193.

10.


Сандугей, В.В. Особливості трудової міграції в Україні та її державне регулювання [Текст] / В. В. Сандугей // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2009. – №1. – С. 105-108. ].

11.


Костенко, А. Аналіз сучасного стану трудових міграційних потоків та напрями їх державного регулювання [Текст] / А. Костенко // Економічний часопис - XXI. – 2009. – №3-4. – С. 40-44.

12.


Юськів, Б.М. Міжнародна трудова міграція і державна міграційна політика [Текст] / Б. М. Юськів // Регіональна економіка. – 2010. – №2. – С. 134-140.

13.


Фактори формування міграційних потоків [Текст] / І. М. Пастух, Л. О. Курій, Т. А. Надопта, Т. Р. Казарян // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2010. – №4,Т.4. – С. 93-98.

14.


Левітан, А. Державне регулювання міграційним процесом і протидія незаконній міграції в Україні [Текст] / А. Левітан // Економіка @ держава. – 2011. – №9. – С. 138-140.

15.


Гараніна, Г. Трудова маятникова міграція населенняв Прикарпатті за роки державної незалежності [Текст] / Г. Гараніна, О. Васильєв-Мюллер // Соціальна психологія. – 2011. – №6(50). – С. 90-97.

16.


Гречко, О. Концептуальні засади державної міграційної політики України [Текст] / О. Гречко // Політичний менеджмент. – 2011. – №6. – С. 73-82.

17.


Чулаєвська, М. Проблеми державного управління віртуальною трудовою міграцією [Текст] / М. Чулаєвська // Казна України. – 2012. – №2. – С. 8-9.

18.


Мойсей, В.І. Економічні ефекти державного регулювання міжнародної трудової міграції в Україні [Текст] / В. І. Мойсей // Економіка @ держава. – 2013. – №8. – С. 88-90.

19.


Хомутова, А.Ю. Регулювання процесів міжнародної інтелектуальної міграції в умовах глобалізації [Текст] / А. Ю. Хомутова // Актуальні проблеми міжнародних відносин. – 2012. – №1,Вип.109. – С. 110-112.

20.


Відлер, О.М. Теоретичні підходи до визначення поняття механізми державного управління у сфері протидії нелегальній міграції [Текст] / О. М. Відлер // Інвестиції : практика та досвід. – 2016. – №3. – С. 87-90.

21.
314
П54
Полянська, Я.Л. Державне регулювання зовнішньої трудової міграції [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к.е.н.; спец. 08.09.01 - деморафія, економіка праці, соціальна економіка і політика / Я. Л. Полянська. – Донецьк : ДНУ, 2006. – 20с.

22.
331.5
П88
Пуригіна, О.Г. Міжнародна міграція [Текст] : навч. посіб. / О. Г. Пуригіна, С. Е. Сардак. – К. : Академія, 2007. – 312с. – (Альма-матер). – [Рекомендовано МОН України].

23.

Стаканов Р. Д.  Міжнародна трудова міграція в глобалізованій економіці / Р. Д. Стаканов // Актуальні проблеми міжнародних відносин. - 2012. - Вип. 110(2). - С. 34-41. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apmv_2012_110(2)__9

24.

Сирочук Н. А.  Міжнародна трудова міграція українців до країн Європейського союзу: фактори впливу / А. Сирочук Н. // Економічний вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут". - 2014. - № 11. - С. 110-118. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/evntukpi_2014_11_20

25.

Петроє О. М.  Міжнародна трудова міграція: аналіз ситуації та наслідків для України / О. М. Петроє, В. Т. Васільєв // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. Серія : Державне управління. - 2015. - № 4. - С. 93-100. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnadu_2015_4_16
26.


Мікловда В. П. Міжнародна трудова міграція в контексті глобальних змін / В. П. Мікловда // Інноваційна економіка. - 2014. - № 1. - С. 234-235. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/inek_2014_1_39

27.

Юськів Б. М. Міжнародна трудова міграція і державна міграційна політика / Б. М. Юськів // Регіональна економіка. - 2010. - № 2. - С. 134-140. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/regek_2010_2_20

28.

Лапшина І. А. Міжнародна трудова міграція і соціальний капітал України / І. А. Лапшина // Регіональна економіка. - 2010. - № 1. - С. 156-162. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/regek_2010_1_22
Дмитрук Б. П. Світові міграційні процеси: мотивація, види й наслідки для країн виїзду та приймаючих країн / Б. П. Дмитрук, Н. М. Свєтлова // Вісник Східноєвропейського університету економіки і менеджменту. Серія : Економіка і менеджмент. - 2016. - № 1. - С. 18-27. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vsuem_2016_1_5
29.

Додатково радимо Вам звернутись до БД “Електронний каталог” на сайті НБ ХНУ- рубрика “ Міграція робочої сили= трудова міграція.....”

30.

Додатково радимо Вам звернутись до Навігатора Інтернет- ресурсів за профілем університету на сайті НБ ХНУ- розділ “Економіка праці..”