Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Реферат на тему: "Економічний зміст обліку процесу виробництва сільськогосподарської продукції".
1.


Бондур, Т. Система обліку і контролю витрат сільськогосподарського виробництва за центрами відповідальності [Текст] / Т. Бондур // Економіка АПК. – 2007. – №4. – С. 106-109.

2.


Тлучкевич, Н.В. Особливості сільськогосподарського виробництва та їхній вплив на організацію управлінського обліку [Текст] / Н. В. Тлучкевич // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2007. – №2 (577). – С. 373-378.

3.


Гудима, О. Управлінський облік та оперативний аналіз витрат виробництва за центрами відповідальності на сільськогосподарських підприємствах [Текст] / О. Гудима // Економіка та підприємництвоДержава та регіони. – 2008. – №6. – С. 79-83.

4.


Костецький, Я.І. Менеджмент витрат у сільському господарстві [Текст] / Я. І. Костецький // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2009. – №3,Т.1. – С. 119-121. – [В статті обґрунтовано особливості обліку виробничих витрат в контексті управління аграрними підприємствами, а також їх вплив на фінансові результати даних суб’єктів господарювання. Показано зв`язок і функціонування виробничих витрат з кінцевими результатами виробництва та процесом ціноутворення на сільськогосподарську продукцію.

5.


Нацюк, І. Вплив специфіки сільськогосподарського виробництва на облікову політику підприємств [Текст] / І. Нацюк // Держава та регіони. – 2012. – №6. – С. 291-294.

6.


Бойчук, Є. Падіж тварин у процесі виробництва: бухгалтерський облік [Текст] / Є. Бойчук // Все про бухгалтерський облік. – 2013. – №102. – С.38-41.

7.


Сільськогосподарська продукція: касовий бік [Текст] // Все про бухгалтерський облікВсе про бухгалтерський облік. – 2014. – №78. – С. 44-47.

8.


Оляднічук, Н.В. Бухгалтерський облік витрат виробництва і виходу продукції садівництва та його документального забезпечення [Текст] / Н. В. Оляднічук, О. Г. Шайко, С. О. Михайловина // Актуальні проблеми економіки. – 2014. – №9. – С. 440-446.

9.


Стаднік, С. Облік у тваринництві [Текст] / С. Стаднік // Все про бухгалтерський облік. – 2016. – №50. – С. 16-34.

10.
63
З-41
Збірник наукових праць Подільського державного аграрно-технічного університету [Текст] : наук. зб. Вип. 19. – Кам`янець-Подільський : ПДАТУ, 2011. – 584с. – [У збірнику наукових праць представлені результати теоретичних та експериментальних досліджень вчених університету, працівників наукових установ з питань удосконалення енергозберігаючих технологій вирощування польових, овочевих, плодових, лікарських та інших культур (селекція, сортовивчення, строки сівби та збирання, агротехніка і технологія вирощування, добрива, захист рослин, мікробіологічні препарати, регулятори росту), кормовиробництва, геодезії; формування ринку продовольства, організації і підвищення ефективності агропромислового виробництва, фінансово-кредитного та інформаційного забезпечення АПК, менеджменту, адміністрування, консалтингу, обліку і аудиту в аграрній сфері; обґрунтування режимів роботи машинно-тракторних агрегатів, розрахунку параметрів генератора імпульсної напруги, захисту систем опалення і водопостачання, підвищення зносостійкості вузлів агрегатів шляхом використання мідно-фторопластових композицій, зменшення енергоємності процесу розпушування ґрунту.
].

11.
63
З-41
Збірник наукових праць Подільського державного аграрно-технічного університету [Текст] : наук. зб. Вип. 21. – Кам`янець-Подільський : ПДАТУ, 2013. – 460с. 

12.
65.012
О-82
Отенко, І.П. Аналіз у галузях виробництва і послуг [Текст] : навч. посіб. / І. П. Отенко, О. Ю. Мішин, С. В. Мішина. – Харків : Вид-во ХНЕУ, 2013. – 324 с.

13.
657
М21
Маляревський, Ю.Д. Облік у галузях виробництва та послуг [Текст] : навч. посіб. / Ю. Д. Маляревський, М. С. Горяєва, Н. С. Пасенко. – Х. : Вид-во ХНЕУ, 2012. – 400с. 

14.
657
О-17
Облік у галузях виробництва і послуг [Текст] : навч. посіб. / Ю. Д. Маляревський, М. С. Горяєва, Н. С. Пасенко, А. О. Касич. – Х. : ІНЖЕК, 2008. – 616с. 

15.
657
В21
Ватуля, І.Д. Організація обліку у фермерських господарствах [Текст] : навч. посіб. / І. Д. Ватуля, Л. О. Гладка. – К. : ЦУЛ, 2009. – 312с. 

16.
657
Л46
Лень, В.С. Бухгалтерський облік у галузях економіки [Текст] : навч. посіб. / В. С. Лень, В. В. Гливенко. – К. : Знання, 2005. – 491с. – (Вища освіта ХХІ століття). – [Існує електронна копія].


17.
657
Г54
Гливенко, В.В. Облік та аналіз виробництва продукції молочного скотарства (на матеріалах аграрних підприємств Чернігівської області) [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к.е.н.; спец. 08.06.04 - бух. облік, аналіз та аудит / В. В. Гливенко. – К. : Київський нац. економічний ун-т, 2002. – 19с.

18.
657
М33
Матвіїв, М.Я. Бухгалтерський облік на малих підприємствах за різними формами [Текст] : навч. посіб. / М. Я. Матвіїв, П. Я. Хомин. – К. : ЦНЛ, 2004. – 352с.

Додатково радимо Вам звернутись до БД “Електронний каталог” на сайті НБ ХНУ- рубрика “Бухгалтерський облік у сільському господарстві”та до Навігатора Інтернет-ресурсів за профілем університету, розділ “Бухгалтерський облік і аудит ”