Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Курсова на тему: "Економічний зміст обліку процесу виробництва, класифікація витрат та завдання обліку процесу виробництва сільськогосподарської продукції"

Рекомендуємо Вам звернутись до БД “Електронний каталог” на сайті НБ ХНУ- рубрики: “витрати виробництва”, "класифікація витрат", "облік витрат на виробництво", “бухгалтерський облік у сільському господарстві”, “економіка сільськогосподарських підприємств”, “ціноутворення на сільськогосподарську продукцію” та ін.

Радимо додатково звернутись до електронних ресурсів Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського за адресою http://www.nbuv.gov.ua/portal/ ( БД «Наукова періодика України»):

1. Галецька Т. І.
Оптимізація трансакційних витрат сільськогосподарських лізингоодержувачів [Електронний ресурс] / Т. І. Галецька // Наукові записки [Національного університету "Острозька академія"]. Економіка. - 2013. - Вип. 22. - С. 18-22. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoa_2013_22_6

2.
Литвиненко В. С.
Земельні відносини і трансакційні витрати сільськогосподарських підприємств: обліковий аспект [Електронний ресурс] / В. С. Литвиненко // Облік і фінанси. - 2012. - № 3. - С. 20-23. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Oif_apk_2012_3_5

3. Шиян Д. В.
Удосконалення підходів до формування аналітичного забезпечення управління виробничими витратами в сільськогосподарських підприємствах [Електронний ресурс] / Д. В. Шиян // Наукові праці Південного філіалу Національного університету біоресурсів і природокористування України "Кримський агротехнологічний університет". Економічні науки. - 2013. - Вип. 152. - С. 48-54. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npkaue_2013_152_7

4. Чернявська Т. В.
Проблеми обліку витрат у сільськогосподарських підприємствах України [Електронний ресурс] / Т. В. Чернявська, С. О. Кучеркова // Економічні науки. Cер. : Облік і фінанси. - 2013. - Вип. 10(4). - С. 382-388. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecnof_2013_10(4)__61

5.
Боярова О. А.
Щодо проблеми обліку загальновиробничих витрат у сільськогосподарських підприємствах [Електронний ресурс] / О. А. Боярова, Ю. В. Стріюк // Економічні науки. Cер. : Облік і фінанси. - 2013. - Вип. 10(3). - С. 78-83. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecnof_2013_10(3)__14

6.
Колмакова О. М.
Оптимізація витрат на управління запасами сільськогосподарського підприємства [Електронний ресурс] / О. М. Колмакова, М. М. Білоножко // Вісник Харківського національного аграрного університету ім. В. В. Докучаєва. Сер. : Економічні науки. - 2013. - № 11. - С. 149-155. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vkhnau_ekon_2013_11_22

7.
Скоромна О. Ю.
Витрати на оплату праці та їх вплив на фінансові результати сільськогосподарських підприємств [Електронний ресурс] / О. Ю. Скоромна // Вісник Харківського національного аграрного університету ім. В. В. Докучаєва. Сер. : Економічні науки. - 2014. - № 4. - С. 260-269. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vkhnau_ekon_2014_4_37

8.
Цап В. Д.
Формування витрат в частині оподаткування виробництва сільськогосподарської продукції, робіт, послуг [Електронний ресурс] / В. Д. Цап // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки). - 2013. - № 2(4). - С. 314-321. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znptdau_2013_2(4)__39

9. Щебликіна І. О.
Управління витратами сільськогосподарських підприємств [Електронний ресурс] / І. О. Щебликіна, З. В. Щебликіна, Т. Р. Джемалядінова // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки). - 2013. - № 1(3). - С. 344-350. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znptdau_2013_1_3_49

10. Боднар О. В.
Формування цін і витрат на виробництво зерна в сільськогосподарських підприємствах України [Електронний ресурс] / О. В. Боднар // Наука й економіка. - 2014. - Вип. 1. - С. 90-96. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nie_2014_1_16

11. Нагорнюк О. П.
Формування виробничих витрат у сільськогосподарських підприємствах [Електронний ресурс] / О. П. Нагорнюк // Економіка АПК. - 2014. - № 6. - С. 96-101. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/E_apk_2014_6_19

12. Домбровська Н. Р.
Організаційні аспекти управлінського обліку та контролю витрат на підприємствах із переробки сільськогосподарської продукції [Електронний ресурс] / Н. Р. Домбровська // Інноваційна економіка. - 2013. - № 3. - С. 303-309. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/inek_2013_3_70

13. Дерій В. А.
Методи внутрішньогосподарського контролю за витратами на виробництво у сільськогосподарських підприємствах [Електронний ресурс] / В. А. Дерій // Сталий розвиток економіки. - 2013. - № 1. - С. 254-258. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/sre_2013_1_56

14.
Сокіл О. Г.
Удосконалення аналітичного обліку витрат сільськогосподарського виробництва [Електронний ресурс] / О. Г. Сокіл // Агросвіт. - 2011. - № 1. - С. 41-44. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/agrosvit_2011_1_10

15. Цалко М. М.
Удосконалення поточного обліку амортизаційних витрат на сільськогосподарських підприємствах [Електронний ресурс] / М. М. Цалко // Економічні науки. Cерія : Облік і фінанси. - 2010. - Вип. 7(3). - С. 425-430. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecnof_2010_7(3)__54

16.
Чернецька О. В.
Методичні підходи до визначення ефективності витрат сільськогосподарських підприємств в управлінському обліку [Електронний ресурс] / О. В. Чернецька // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону. - 2011. - Вип. 7(1). - С. 188-195. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/aprer_2011_7(1)__35

17. Коваленко О. Ю.
Обґрунтування методів управління витратами на сільськогосподарських підприємствах [Електронний ресурс] / О. Ю. Коваленко // Бізнес Інформ. - 2013. - № 3. - С. 162-172. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/binf_2013_3_29

18.
Горлачук О. А.
Основні аспекти формування витрат і собівартості сільськогосподарської продукції в регіоні [Електронний ресурс] / О. А. Горлачук // Інноваційна економіка. - 2014. - № 6. - С. 163-167. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/inek_2014_6_31

19. Східницька Г.
Вдосконалення процесу управління витратами в діяльності сільськогосподарських підприємств [Електронний ресурс] / Г. Східницька // Вісник Львівського національного аграрного університету. Серія : Економіка АПК. - 2014. - № 21(1). - С. 61-67. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vlnau_econ_2014_21(1)__15

20.
Заговора А. С.
Роль та місце управління витрат і собівартості в регулюванні економічних відносин сільськогосподарських підприємств [Електронний ресурс] / А. С. Заговора // Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія : Економіка і менеджмент. - 2012. - Вип. 11. - С. 82-84. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vsna_ekon_2012_11_20

21. Клочан В. П.
Напрями і особливості управління витратами сільськогосподарських підприємств [Електронний ресурс] / В. П. Клочан, В. О. Гуменюк // Агросвіт. - 2014. - № 1. - С. 31-33. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/agrosvit_2014_1_8

22.
Андрушко Р. П.
Організація обліку та аудит витрат на якість сільськогосподарської продукції [Електронний ресурс] / Р. П. Андрушко, О. В. Лиса, З. П. Мирончук // Економічні науки. Cерія : Облік і фінанси. - 2015. - Вип. 12(1). - С. 7-15. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecnof_2015_12(1)__3

23.
Сушарик Я. А.
Методика розподілу непрямих витрат на підприємствах сільського господарства [Електронний ресурс] / Я. А. Сушарик // Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики. - 2015. - № 2. - С. 53-59. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efmapnp_2015_2_9

24.
Сушарник Я. А.
Методика розподілу непрямих витрат на підприємствах сільського господарства [Електронний ресурс] / Я. А. Сушарник // Вісник Львівської комерційної академії. Серія економічна. - 2014. - Вип. 46. - С. 217-220. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vlca_ekon_2014_46_45

25.
Погосова А. В.
Обліково-аналітичне забезпечення управління витратами на виробництво продукції рослинництва у сільськогосподарських підприємствах [Електронний ресурс] / А. В. Погосова // Агросвіт. - 2014. - № 9. - С. 37-42. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/agrosvit_2014_9_9

26. Мервенецька В.
Особливості обліку та розподілу загальновиробничих витрат у сільськогосподарських підприємствах [Електронний ресурс] / В. Мервенецька // Бухгалтерський облік і аудит. - 2015. - № 2-3. - С. 35-40.

27. Майдуда Г. С.
Управлінський облік витрат на відтворення основних засобів сільськогосподарських підприємств [Електронний ресурс] / Г. С. Майдуда // Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу. Сер. : Бухгалтерський облік, контроль і аналіз. - 2015. - Вип. 1. - С. 246-263. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ptmbo_2015_1_19

28. Николюк О. М.
Управління витратами як механізм забезпечення конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств [Електронний ресурс] / О. М. Николюк // Бізнес Інформ. - 2016. - № 4. - С. 150-156.
Мета роботи - визначення ролі та особливостей управління витратами сільськогосподарських підприємств у процесі забезпечення їх конкурентоспроможності. Обгрунтовано ключову роль механізмів управління витратами у формуванні та утриманні цінових конкурентних переваг сільськогосподарських товаровиробників. Метою управління витратами у контексті забезпечення конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств визначено зменшення розміру сукупних витрат через підвищення продуктивності, зниження вартості та обсягів використання ресурсів за умови виробництва продукції необхідної (стандартизованої) якості та досягнення прийнятного рівня ефективності господарської діяльності. Запропоновано методику оптимізації структури загальної та додаткової заробітної плати робітників сільського господарства, застосування якої забезпечить максимізацію продуктивності праці та економію ресурсів. З метою підвищення рівня конкурентоспроможності сільськогосподарських виробників розроблено методику багатокритеріальної оптимізації їх галузевої структури, що орієнтована на досягнення мінімуму витрат у розрахунку на 1 грн валової продукції та максимуму рівня рентабельності.
Зміст випуска Реферативна база даних

Повний текст публікації буде доступним після 01.05.2017 р., через 82 днів

29. Вишневська О. М.
Використання систем управління витратами в сільськогосподарських підприємствах [Електронний ресурс] / О. М. Вишневська, О. В. Кривошеєв // Агросвіт. - 2013. - № 12. - С. 17-19. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/agrosvit_2013_12_5

30. Меліхова Т. О.
Економія витрат за рахунок вибору ефективної системи оподаткування на сільськогосподарських підприємствах [Електронний ресурс] / Т. О. Меліхова, Л. В. Гаркот // Агросвіт. - 2013. - № 9. - С. 22-26. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/agrosvit_2013_9_7

31. Супрун О. М.
Трансакційні витрати та їх вплив на функціонування економічного механізму господарювання сільськогосподарських підприємств [Електронний ресурс] / О. М. Супрун // Наше право. - 2015. - № 4. - С. 136-140. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nashp_2015_4_26

32. Томілова Н. О.
Інформаційно-аналітичне забезпечення управління витратами на якість сільськогосподарської продукції [Електронний ресурс] / Н. О. Томілова // Економічні науки. Cерія : Облік і фінанси. - 2015. - Вип. 12(2). - С. 222-230. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecnof_2015_12(2)__29

33.
Н. І. Пілець
Фактори зниження витрат на виробництво сільськогосподарської продукції [Електронний ресурс] / І. Пілець Н. // Збірник наукових праць Подільського державного аграрно-технічного університету. - 2014. - Вип. 22. - С. 347-350. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ZnpPdatu_2014_22_80
34.
Свиноус І. В.
Теоретико-організаційні засади формування системи управління виробничими витратами сільськогосподарських підприємств [Електронний ресурс] / І. В. Свиноус, О. Ю. Гаврик, Л. С. Іванова // Агросвіт. - 2016. - № 17. - С. 7-13.
Зміст випуска

Повний текст публікації буде доступним після 15.09.2018 р., через 584 днів

35. Свиноус І. В.
Економічний зміст витрат виробництва в системі управління сільськогосподарським підприємством [Електронний ресурс] / І. В. Свиноус, О. Ю. Гаврик, Л. С. Іванова // Інвестиції: практика та досвід. - 2016. - № 17. - С. 17-21.
Зміст випуска

Повний текст публікації буде доступним після 15.09.2018 р., через 584 днів

36.
Свиноус І. В.
Методичні засади формування системи управління витратами на сільськогосподарських підприємствах [Електронний ресурс] / І. В. Свиноус, О. Ю. Гаврик, С. М. Хомовий // Економіка та держава. - 2016. - № 9. - С. 9-12.
Зміст випуска

Повний текст публікації буде доступним після 01.10.2018 р., через 600 днів

37.
Мещеряков В. Є.
Вплив механізму розподілу накладних витрат на фінансові результати сільськогосподарських підприємств [Електронний ресурс] / В. Є. Мещеряков // Вісник ХНАУ. Серія : Економічні науки. - 2016. - № 1. - С. 260-271. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vkhnau_ekon_2016_1_31

38. Богайчук І. В.
Витрати сільськогосподарських підприємств: організація обліку і аудиту [Електронний ресурс] / І. В. Богайчук // Вісник Прикарпатського університету. Серія : Економіка. - 2015. - Вип. 11. - С. 114-119. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vpu_Ekon_2015_11_24

39.
Муляр Т. С.
Особливості управління витратами сільськогосподарських підприємств [Електронний ресурс] / Т. С. Муляр // Економіка та держава. - 2014. - № 6. - С. 74-77. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecde_2014_6_17