Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Доброго вечора!
>>> Допоможіть підібрати літературу на тему "Організація первинного, аналітичного та синтетичного обліку процесу виробництва сільськогосподарської продукції". Дякую!

1. 657
А92 Атамас, П.Й. Бухгалтерський облік у галузях економіки [Текст] : навч. посіб. / П. Й. Атамас. – К. : ЦУЛ, 2008. – 392с.

2. 657
Б94 Бухгалтерський фінансовий облік в сільськогосподарських підприємствах [Текст] : навч. посіб. / М. Г. Михайлов, М. І. Телегунь, А. М. Калацька, О. О. Баранік за ред. М.Г. Михайлова. – К. : ЦУЛ, 2008. – 472с. –

3.
Кравцова, А. Оцінка та облік тваринницької продукції в сільському господарстві [Текст] / А. Кравцова // Економіка АПК. – 2009. – №3. – С. 135-140.

4.
Лісіца, Т. Як облікувати оплату відшкодування втрат сільськогосподарського виробництва [Текст] / Т. Лісіца // Все про бухгалтерський облік. – 2014. – №118. – С. 40-41.

5. 657
М21 Маляревський, Ю.Д. Облік у галузях виробництва та послуг [Текст] : навч. посіб. / Ю. Д. Маляревський, М. С. Горяєва, Н. С. Пасенко. – Х. : Вид-во ХНЕУ, 2012. – 400с.

6.
Мервенецька, В. Особливості обліку та розподілу загальновиробничих витрат у сільськогосподарських підприємствах [Текст] / В. Мервенецька // Бухгалтерський облік і аудит. – 2015. – №2-3. – С. 35-40.

7.
Методичні рекомендації з планування, обліку і калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг) сільськогосподарських підприємств [Текст] // Все про бухгалтерський облікВсе про бухгалтерський облік. – 2014. – №75. – С. 43-63.

8. 657
О-17 Облік у галузях виробництва і послуг [Текст] : навч. посіб. / Ю. Д. Маляревський, М. С. Горяєва, Н. С. Пасенко, А. О. Касич. – Х. : ІНЖЕК, 2008. – 616с.

9. 657
О-17 Облік у галузях економіки [Текст] : навч. посіб. / В. Ф. Максімова, З. В. Кузіна, Л. М. Стиренко, Т. Г. Степова за ред. В.Ф. Максімової. – К. : ЦУЛ, 2010. – 496с. – [ Існує електронна копія ].

10.
Оляднічук, Н.В. Бухгалтерський облік витрат виробництва і виходу продукції садівництва та його документального забезпечення [Текст] / Н. В. Оляднічук, О. Г. Шайко, С. О. Михайловина // Актуальні проблеми економіки. – 2014. – №9. – С. 440-446.

11.
Сидорчук, Л. Документальне оформлення збирання зернових [Текст] / Л. Сидорчук // Все про бухгалтерський облік. – 2015. – №69. – С. 22-24.

12.
Сільське господарство [Текст] : [спецвипуск] // Все про бухгалтерський облік. – 2013. – №80. – С. 3-63.

13.
Сільське господарство. Прибуток [Текст] // Все про бухгалтерський облік. – 2014. – №78. – С. 42-44.

14.
Сільськогосподарська продукція: касовий бік [Текст] // Все про бухгалтерський облік. – 2014. – №78. – С. 44-47.

15.
Стендер, С.В. Класифікація витрат виробництва в галузі рослинництва [Текст] / С. В. Стендер // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2014. – №3,Т.1. – С. 194-196.

16. 657
С89 Сук, Л.К. Бухгалтерський облік у галузях економіки [Текст] : навч. посіб. / Л. К. Сук, П. Л. Сук, М. С. Стасишен. – К. : Каравела, 2008. – 208с. – [Існує електронна копія]. – [Рекомендовано МОН України].

17.
Фабіянська, В. Об`єкти обліку витрат і калькулювання у виробництві біопалива [Текст] / В. Фабіянська // Економіка АПК. – 2011. – №4. – С. 70-74.

18. Близнюк O. В.
Проблеми та шляхи удосконалення обліку виробничих запасів на сільськогосподарських підприємствах [Електронний ресурс] / O. В. Близнюк // Формування ринкових відносин в Україні. - 2014. - № 4. - С. 112-114. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/frvu_2014_4_27

19. Дубовая В. В.
Облік і калькулювання виробничої собівартості сільськогосподарської продукції [Електронний ресурс] / В. В. Дубовая, А. В. Мотузка // Економіка і регіон. - 2013. - № 3. - С. 138-144. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/econrig_2013_3_24

20. Коваль С. В.
Облік виробництва сільськогосподарської продукції [Електронний ресурс] / С. В. Коваль, А. В. Клімук, О. О. Василенко, О. Л. Поповиченко // Бізнес-навігатор. - 2012. - № 2. - С. 154-156. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bnav_2012_28_33
`
21. Кононенко В. А.
Облік витрат та ефективність виробництва соняшнику в сільськогосподарських підприємствах [Електронний ресурс] / В. А. Кононенко, О. М. Барбінягра // Молодий вчений. - 2016. - № 7. - С. 59-62. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2016_7_17

22. Погосова А. В.
Обліково-аналітичне забезпечення управління витратами на виробництво продукції рослинництва у сільськогосподарських підприємствах [Електронний ресурс] / А. В. Погосова // Агросвіт. - 2014. - № 9. - С. 37-42. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/agrosvit_2014_9_9

23. Подолянчук О. А.
Готова продукція як об`єкт обліку сільськогосподарських підприємств [Електронний ресурс] / О. А. Подолянчук, І. С. Захарчук // Економіка. Фінанси. Право. - 2014. - № 2. - С. 18-22. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecfipr_2014_2_6

24. Потриваєва Н. В.
Проблеми організації обліку сільськогосподарської продукції [Електронний ресурс] / Н. В. Потриваєва, Н. С. Морозова // Економічний форум. - 2013. - № 4. - С. 245-247. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecfor_2013_4_42

25. Сердюк О. М.
Методичні особливості фінансового обліку та калькулювання виробничої собівартості сільськогосподарської продукції [Електронний ресурс] / О. М. Сердюк // Вісник Житомирського державного технологічного університету. Сер. : Економічні науки. - 2013. - № 1. - С. 187-190. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vzhdtu_econ_2013_1_43

26. Сокіл О. Г.
Удосконалення аналітичного обліку витрат сільськогосподарського виробництва [Електронний ресурс] / О. Г. Сокіл // Агросвіт. - 2011. - № 1. - С. 41-44. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/agrosvit_2011_1_10


27. Хомовий С. М.
Економічна суть біологічної інформації в обліку виробничих процесів сільськогосподарських підприємств [Електронний ресурс] / С. М. Хомовий // Сталий розвиток економіки. - 2013. - № 5. - С. 251-257. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/sre_2013_5_33


Додатково радимо Вам звернутись до БД “Електронний каталог” на сайті НБ ХНУ- рубрика “ бухгалтерський облік у сільському господарстві”

Для пошуку повнотекстової інформації використовуйте БД «Електронна бібліотека», Навігатор Інтернет-ресурсів за профілем університету на сайті НБ ХНУ.

Радимо звертатись до електронних ресурсів інших бібліотек. Наприклад на сайт Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського за адресою http://www.nbuv.gov.ua/ ( БД «Наукова періодика України»)

Для пошуку правових документів радимо Вам звертатись до повнотекстової БД “Законодавство України” (веб-сайт Верховної Ради України) за адресою http://zakon.rada.gov.ua/