Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Доброго дня.Підберіть будь ласка літературу до теми курсової "Фіскальна політика держави та її особливості в Україні"

1.


Барабаш, О.О. Принцип фіскальної достатності у податковому законодавстві України [Текст] / О. О. Барабаш // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2014. – №1(801). – С. 46-50.

2.


Баранецька, О.В. Актуальні проблеми забезпечення фіскальної безпеки України та можливі шляхи її зміцнення [Текст] / О. В. Баранецька // Економіка @ держава. – 2016. – №10. – С. 52-55.

3.


Богдан, І.В. Стійкість державних фінансів України та оцінка фіскального розриву на період до 2020 року [Текст] / І. В. Богдан // Фінанси України. – 2015. – №9. – С. 61-77.

4.


Богдан, Т.П. Фіскальна консолідація: уроки міжнародного досвіду для України [Текст] / Т. П. Богдан, І. В. Богдан // Фінанси України. – 2014. – №10. – С. 55-72.

5.


Валігура, В. Фінансові ефекти фіскальної децентралізації в Україні [Текст] / В. Валігура, Л. Амбрик // Світ фінансів. – 2016. – №2. – С. 123-135.

6.


Вдовиченко, А. Вплив економічних і політичних циклів на дискреційну складову фіскальної та монетарної політики в Україні [Текст] / А. Вдовиченко, Г. Орос // Світ фінансів. – 2014. – №2. – С. 7-19.

7.


Вдовиченко, А. Фіскальні та монетарні інструменти стимулювання експорту в Україні [Текст] / А. Вдовиченко, А. Зубрицький // Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. – 2016. – №1. – С. 24-40.

8.


Вдовиченко, А.М. Вплив фіскальної політики на товарний експорт у гравітаційній моделі зовнішньої торгівлі України [Текст] / А. М. Вдовиченко, А. І. Зубрицький // Фінанси України. – 2016. – №6. – С. 51-71.

9.


Гасанов, С.С. Зарубіжний досвід забезпечення прозорості операцій у фіскальній сфері та його використання в Україні [Текст] / С. С. Гасанов, В. П. Кудряшов, Р. Л. Балакін // Фінанси України. – 2015. – №11. – С. 22-42.

10.


Гасанов, С.С. Напрями формування фіскальної політики в аспекті асоціації України з ЄС [Текст] / С. С. Гасанов, В. П. Кудряшов, Р. Л. Балакін // Фінанси України. – 2014. – №1. – С. 22-38.

11.


Гасанов, С.С. Реформування фіскальної системи України з урахуванням досвіду Європейського Союзу [Текст] / С. С. Гасанов, В. П. Кудряшов, Р. Л. Балакін // Фінанси України. – 2015. – №5. – С. 16-38.

12.


Демчишак, Н.Б. (Демчишак, О.-О.В.) Податкова політика в Україні: фіскальний та регулювальний аспекти впливу непрямого оподаткування [Текст] / Н. Б. Демчишак, О. -. Процак // Науковий вісник НЛТУ України. – 2014. – Вип. 24.3. – С. 209-215.

13.


Диха, М.В. Фіскальні інноваційні джерела вирішення проблем соціально-економічного розвитку України [Текст] / М. В. Диха // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2014. – №2,Т.2. – С. 81-88.

14.


Затонацька, Т.Г. Деякі аспекти фіскального стимулювання інноваційних підприємств в Україні [Текст] / Т. Г. Затонацька // Фінанси України. – 2014. – №6. – С. 19-29.

15.


Зиза, О.О. Фіскальна політика та її вплив на поведінку фірм в умовах стабілізації кризових явищ економіки України [Текст] / О. О. Зиза // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2015. – №5,Т.1. – С. 188-193.

16.


Іванова, А. Особливості здійснення фіскальної децентралізації в Україні [Текст] / А. Іванова // Світ фінансів. – 2016. – №2. – С. 148-157.

17.


Іванова, О. Вплив фіскальної децентралізації на саморозвиток регіонів України [Текст] / О. Іванова // Світ фінансів. – 2016. – №2. – С. 136-147.

18.


Кічурчак, М.В. Напрями адаптації зарубіжного досвіду фіскальної децентралізації в систему відтворення суспільних благ в Україні [Текст] / М. В. Кічурчак // Актуальні проблеми економіки. – 2016. – №8. – С. 256-267.

19.


Кудряшов, В.П. Рекомендації МВФ з питань фіскальної політики та їх урахування в Україні [Текст] / В. П. Кудряшов // Економіка України. – 2016. – №10. – С. 3-19.

20.


Лондар, С.Л. Європейська фіскальна консолідація: який досвід варто використати Україні? [Текст] / С. Л. Лондар // Фінанси України. – 2014. – №1. – С. 39-53.

21.


Лук’яненко, І.Г. Взаємозв’язок монетарної та фіскальної політик в Україні [Текст] / І. Г. Лук’яненко, П. А. Дадашова // Актуальні проблеми економіки. – 2016. – №5. – С. 295-307.

22.


Мельник, В.М. Податкові реформи в умовах гострого дефіциту фіскальних ресурсів: досвід країн ЄС та українські реалії [Текст] / В. М. Мельник, Т. В. Кощук // Економіка України. – 2014. – №6. – С. 37-56.

23.


Ролінська, А.О. Соціально-економічна сутність фіскально-бюджетної політики у системі державного регулювання агропромислового сектору економіки України [Текст] / А. О. Ролінська // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2016. – №3,Т.1. – С. 220-222.

24.


Савчук, Н. Фіскальний федералізм та перспективи його адаптації до українських реалій [Текст] / Н. Савчук // Світ фінансів. – 2014. – №1. – С. 76-88.

25.


Серебрянський, Д. Взаємодія фіскальної та монетарної політики в умовах фінансової стабілізації економіки України [Текст] / Д. Серебрянський, А. Капелюш // Вісник Національного банку України. – 2015. – №6. – С. 22-28.

26.


Серебрянський, Д. Передумови та можливості фіскальної девальвації: уроки для України [Текст] / Д. Серебрянський, А. Зубрицький // Вісник Національного банку України. – 2013. – №12. – С. 20-26.

27.


Соколовська, А. Фіскальна політика в Україні та її макроекономічні наслідки [Текст] / А. Соколовська // Фінанси України. – 2014. – №11. – С. 17-32.

28.


Тимченко, О. Фіскальні та регулювальні наслідки запровадження податку на нерухоме майно в Україні [Текст] / О. Тимченко, М. Кондратенко // Ринок цінних паперів України. – 2015. – №9-10. – С. 59-68.

29.


Чирак, М. Еволюція фіскального регулювання зовнішньоторговельної діяльності в Україні [Текст] / М. Чирак, В. Клімчик // Світ фінансів. – 2016. – №3. – С. 74-88.

30.


Швець, С. Фактори прискорення інфляційної динаміки в Україні з позицій фіскальної теорії рівня цін [Текст] / С. Швець // Вісник Національного банку України. – 2015. – №4. – С. 38-45.

31.
63
Н34
Швець, С.М. Фіскальний сеньйораж та інфляція в Україні [Текст] / С. М. Швець // Фінанси України. – 2016. – №9. – C. 65-78.

Додатково в разі необхідності радимо Вам звернутись до БД “Електронний каталог” на сайті НБ ХНУ- рубрики “Механізм фіскальної політики”, "Теорія фіскальної політики", "Фіскальна політика", "Державна фіскальна служба України".

Для пошуку повнотекстової інформації використовуйте на сайті НБ ХНУ БД «Електронна бібліотека», Навігатор Інтернет-ресурсів за профілем університету - розділ "Фінанси та банківська справа" та ін.

Радимо додатково звертатись до електронних ресурсів Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського за адресою http://www.nbuv.gov.ua/portal/ ( БД «Наукова періодика України») та ін.:

1.
Цап І. М.
Проблеми та перспективи фіскальної політики в Україні [Електронний ресурс] / І. М. Цап // Ефективність державного управління. - 2013. - Вип. 35. - С. 339-345. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efdu_2013_35_44
2. Вдовиченко А. М.
Циклічність фіскальної та монетарної політики в Україні [Електронний ресурс] / А. М. Вдовиченко // Економіка і прогнозування. - 2013. - № 2. - С. 55-67. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/econprog_2013_2_7
Поставлено за мету проаналізувати параметри циклічності фіскальної та монетарної політики в Україні. Вказано на високу ймовірність наявності стохастичного тренду у ВВП України. Як наслідок, проведено виділення циклічних коливань ВВП України не через використання детерміністичного тренду (лінійного чи поліноміального), а із застосуванням фільтра Ходріка-Прескотта. За допомогою економетричних методів розраховано коефіцієнти кореляції між виділеною циклічною компонентою ВВП України та різними інструментами фіскальної і монетарної політики. Проведеного аналізу виявлено, що фіскальна політика в Україні є ациклічною, монетарна політика має гетерогенний характер циклічності.
3. Лук’яненко І. Г.
Моделювання впливу змін фіскальної політики на економіку України [Електронний ресурс] / І. Г. Лук’яненко // Бізнес Інформ. - 2012. - № 4. - С. 201-204. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/binf_2012_4_62
4.
Твердохліб І. П.
Крива Лаффера як інструментальний засіб оцінювання ефективності фіскальної політики держави: проблеми застосування в Україні [Електронний ресурс] / І. П. Твердохліб // Актуальні проблеми економіки. - 2013. - № 11. - С. 270-280. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ape_2013_11_38
Розглянуто методологічні аспекти застосування кривої Лаффера для оцінювання ефективності фіскальної політики в Україні. Визначено точки Лаффера та оцінки величини фіскальної еластичності, що дало змогу оцінити якість реформування податкової системи України протягом 1998 - 2012 років. Ідентифіковано причини незатребуваності кривої Лаффера як засобу обгрунтування рішень з оптимізації фіскальної політики в Україні.
5.
Молдован О. О.
Реформування системи фіскальної підтримки малого підприємництва в Україні в контексті світового досвіду [Електронний ресурс] / О. О. Молдован // Вісник економічної науки України. - 2014. - № 1. - С. 73-77. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Venu_2014_1_19
6. Морщ Я. І.
Сучасні проблеми реалізації фіскальної політики в Україні [Електронний ресурс] / Я. І. Морщ // Держава та регіони. Сер. : Економіка та підприємництво. - 2013. - № 6. - С. 113-118. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/drep_2013_6_25
Проаналізовано динаміку та структуру доходів зведеного бюджету України, місце та частку податків у формуванні бюджету. Зазначено, що для економічного зростання необхідно звернути увагу на стимулювання виробництва за допомогою інструментів фіскальної політики, збільшити частку неподаткових доходів у зведеному бюджеті країни. Визначено рівень і динаміку податкового навантаження. Наведено оцінку його впливу на національну економіку. Зазначено, що ефективна державна політика має бути динамічною, відповідати економіко-соціальним реаліям.
7. Мельник В. М.
Податкові реформи в умовах гострого дефіциту фіскальних ресурсів: досвід країн ЄС та українські реалії [Електронний ресурс] / В. М. Мельник, Т. В. Кощук // Економіка України. - 2014. - № 6. - С. 37-56. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/EkUk_2014_6_4
Досліджено особливості та суперечності сучасної податкової політики у країнах ЄС і наслідки її реалізації. Проаналізовано зміни в оподаткуванні нашої держави у зв`язку з ухваленням Закону України "Про запобігання фінансової катастрофи та створення передумов для економічного зростання в Україні" в контексті європейського досвіду податкового реформування. Надано окремі пропозиції щодо подальшої реформи податкової системи країни.
8.
Сідельникова Л. П.
Апологетика податково-боргової складової фіскальної політики України [Електронний ресурс] / Л. П. Сідельникова // Вісник соціально-економічних досліджень. - 2013. - Вип. 2(2). - С. 74-80. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vsed_2013_2(2)__13
9.
Коротун В. І.
Перспективні напрями підвищення фіскальної ефективності податкової системи України [Електронний ресурс] / В. І. Коротун // Науковий вісник [Буковинського державного фінансово-економічного університету]. Економічні науки. - 2014. - Вип. 26. - С. 211-219. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvbdfa_2014_26_28
10. Мацук З. А.
Фіскальний федералізм як децентралізована модель формування бюджетного регулювання в Україні [Електронний ресурс] / З. А. Мацук // Фінанси, облік і аудит. - 2014. - Вип. 1. - С. 81-94. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Foa_2014_1_9
11. Карлін М. І.
Розширення фіскальних можливостей регіонів України як чинник стабілізації соціально-економічної ситуації в умовах глобальної фінансовоїтурбулентності [Електронний ресурс] / М. І. Карлін // Економічний форум. - 2015. - № 1. - С. 64-69. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecfor_2015_1_12
12.
Биховченко В. П.
Фіскальна політика на шляху зменшення безробіття в Україні [Електронний ресурс] / В. П. Биховченко // Науковий вісник Національного університету державної податкової служби України (економіка, право). - 2014. - № 1. - С. 205-209. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvnudpsu_2014_1_29
13.
Полозенко Д. В.
Монетарна і фіскальна політика в умовах бюджетного дефіциту України [Електронний ресурс] / Д. В. Полозенко // Економіка АПК. - 2015. - № 2. - С. 36-42. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/E_apk_2015_2_7
14. Гасанов С. С.
Напрями формування фіскальної політики в аспекті асоціації України з ЄС [Електронний ресурс] / С. С. Гасанов, В. П. Кудряшов, Р. Л. Балакін // Фінанси України. - 2014. - № 1. - С. 22-38. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Fu_2014_1_4
15.
Цицик Р. В.
Напрями підвищення фіскальної стійкості в Україні [Електронний ресурс] / Р. В. Цицик // Наукові праці НДФІ. - 2014. - Вип. 3. - С. 89-103. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npndfi_2014_3_10
16. Серебрянський Д.
Взаємодія фіскальної та монетарної політики в умовах фінансової стабілізації економіки України [Електронний ресурс] / Д. Серебрянський, А. Капелюш // Вісник Національного банку України. - 2015. - № 6. - С. 22-28. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnbu_2015_6_6
17.
Крушельницька Т. А.
Інституційні основи економічної безпеки України в теорії національної фіскальної конвергенції [Електронний ресурс] / Т. А. Крушельницька // Вісник Академії митної служби України. Серія : Державне управління. - 2014. - № 2. - С. 7–11. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vamcudu_2014_2_3
18.
Карлін М. І.
Особливості фіскальної політики країни в кризовий період: досвід країн-членів ЄС для України [Електронний ресурс] / М. І. Карлін // Економічний форум. - 2015. - № 3. - С. 384-390. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecfor_2015_3_62
19. Мартинець І. Г.
Фіскальна ефективність податку на доходи фізичних осіб в системі прямого оподаткування України [Електронний ресурс] / І. Г. Мартинець // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. - 2015. - № 2. - С. 114-124. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/uazt_2015_2_15
20.
Сухорукова М. О.
Фіскальна політика в умовах глобальної інституалізації: україна та досвід зарубіжних країн [Електронний ресурс] / М. О. Сухорукова // ScienceRise. - 2016. - № 7(1). - С. 50-54. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/texc_2016_7(1)__9
21.
Антонов М. С.
Впровадження фіскальних правил як основи управління борговою стійкістю в Україні в умовах проциклічності фіскальної політики [Електронний ресурс] / М. С. Антонов // Бізнес Інформ. - 2016. - № 6. - С. 197-203.
Розроблено концептуальні засади імплементації фіскальних (боргових) правил в Україні з урахуванням світового досвіду та з орієнтацією на відновлення її боргової стійкості в умовах значної проциклічності вітчизняної економіки та фіскальної політики. Розглянуто сутність, цілі та завдання фіскальних (боргових) правил. Визначено роль боргового правила, правила збалансованого бюджету, доходів та витрат у формуванні проциклічної фіскальної політики. Встановлено, що правило збалансування бюджету з урахуванням циклу чи з використанням структурного сальдо має найбільший ациклічний ефект. На основі порівняння з розвиненими країнами світу та країнами світу, що розвиваються, доведено значну проциклічність фіскальної політики України та обгрунтовано необхідність впровадження механізму фіскальних правил для підвищення її боргової стійкості. Його деталізацію запропоновано здійснювати з урахуванням конкретних фіскальних (боргових) таргетів та супутніх заходів щодо впровадження фіскальних правил. Перспективою подальших досліджень у даному напрямі є проведення математичного моделювання впливу окремих фіскальних (боргових) таргетів на економічне зростання та боргову стійкість України.
Зміст випуска Реферативна база даних

Повний текст публікації буде доступним після 01.07.2017 р., через 137 днів
22.
Ракул О. В.
Актуалізація факторів, що обумовлюють особливості формування фіскальної політики України в сучасних умовах [Електронний ресурс] / О. В. Ракул // Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції. - 2016. - Вип. 2. - С. 114-117. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apvu_2016_2_30
23. Кічурчак М. В.
Фіскальна децентралізація як чинник удосконалення відтворення суспільних благ в економіці України [Електронний ресурс] / М. В. Кічурчак // Регіональна економіка. - 2016. - № 2. - С. 141-148. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/regek_2016_2_19
24.
Дулік Т. О
Вектори розвитку сучасної фіскальної політики України [Електронний ресурс] / Т. О Дулік, Т. Ю. Александрюк // International scientific journal. - 2016. - № 2. - С. 107-115. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/mnj_2016_2_25
25. Іванова А. М.
Фіскальні дисбаланси в Україні та шляхи їх подолання [Електронний ресурс] / А. М. Іванова // Вісник Одеського національного університету. Серія : Економіка. - 2016. - Т. 21, Вип. 7(1). - С. 137-142. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vonu_econ_2016_21_7(1)__32
26. Палійчук Т. В.
Механізми підвищення рівня фіскальної децентралізації в Україні [Електронний ресурс] / Т. В. Палійчук // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Економіка і менеджмент. - 2016. - Вип. 19. - С. 130-133. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmgu_eim_2016_19_29
27.
Череда І. С.
Реформування фіскальної системи України у контексті євроінтеграційних процесів [Електронний ресурс] / І. С. Череда // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 18 : Економіка і право. - 2015. - Вип. 30. - С. 44-49. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_018_2015_30_8
28. Корчева В. І.
Ефективність фіскальної політики України та її вплив на економічний розвиток в умовах невизначеності [Електронний ресурс] / В. І. Корчева // Причорноморські економічні студії. - 2016. - Вип. 4. - С. 5-10. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bses_2016_4_3
29. Чеберяко О. В.
Концептуальні засади проведення фіскальної децентралізації в Україні [Електронний ресурс] / О. В. Чеберяко, О. О. Рябоконь // Економічний вісник університету. - 2016. - Вип. 29(1). - С. 311-316. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecvu_2016_29(1)__42
Визначено концептуальні засади проведення фіскальної децентралізації. Проведено дослідження сутності децентралізації як однієї із складових процесу управління, спрямованого на зменшення залежності органів місцевого самоврядування від центрального уряду. Розглянуто теоретичні засади фіскальної децентралізації та доведено її вплив на соціально-економічний розвиток. Досліджено стан та оцінку рівня децентралізації фінансової системи в Україні. Приділено увагу класифікації моделей фіскальної децентралізації. Проаналізовано показники рівня фінансової децентралізації в Україні за 2005 - 2014 рр., переваги та позитивні наслідки децентралізації. Систематизовано особливості фіскальної децентралізації в Україні. Сформовано вибір напрямів, орієнтованих як шляхи зростання економічної та фінансової незалежності регіонів України. Сформовано рекомендації щодо проведення фіскальної децентралізації в Україні. Розглянуто теоретичні засади фіскальної децентралізації, систематизовано особливості фіскальної децентралізації в Україні та сформовано шляхи зростання економічної й фінансової незалежності регіонів України.
30.
Онуфрійчук О. П.
Особливості бюджетної політики в умовах фіскальних перетворень в Україні [Електронний ресурс] / О. П. Онуфрійчук // Вісник [Київського інституту бізнесу та технологій]. - 2016. - Вип. 1. - С. 75-81. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vkib_2016_1_16
31.
Баранецька О. В.
Актуальні проблеми забезпечення фіскальної безпеки України та можливі шляхи її зміцнення [Електронний ресурс] / О. В. Баранецька // Економіка та держава. - 2016. - № 10. - С. 52-54.
Зміст випуска

Повний текст публікації буде доступним після 01.11.2018 р., через 625 днів
32. Кудряшов В. П.
Рекомендації МВФ з питань фіскальної політики та їх урахування в Україні [Електронний ресурс] / В. П. Кудряшов // Економіка України. - 2016. - № 10. - С. 3-19.
Зміст випуска

Повний текст публікації буде доступним після 01.11.2017 р., через 260 днів
33. Кміть В. М.
Напрями підвищення ефективності фіскальної політики України в аспекті розвитку підприємництва [Електронний ресурс] / В. М. Кміть, Н. І. Малаховська // Вісник Одеського національного університету. Серія : Економіка. - 2015. - Т. 20, Вип. 3. - С. 232-236. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vonu_econ_2015_20_3_54
34. Матвієнко Г. А.
Напрями формування ефективної фіскальної політики та досягнення cталого розвитку національної економіки в процесі співробітництва України з мвф [Електронний ресурс] / Г. А. Матвієнко // Інвестиції: практика та досвід. - 2016. - № 21. - С. 27-33.
Зміст випуска

Повний текст публікації буде доступним після 15.11.2018 р., через 639 днів
35. Лук’янюк М. Е.
Фіскальні інститути Великобританії: досвід діяльності та висновки для України [Електронний ресурс] / М. Е. Лук’янюк // Вісник Одеського національного університету. Серія : Економіка. - 2016. - Т. 21, Вип. 5. - С. 178-181. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vonu_econ_2016_21_5_40
36. Маршалок Т. Я.
Політика фіскальної децентралізації в Україні – позитивні та негативні ефекти [Електронний ресурс] / Т. Я. Маршалок // Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія : Економіка. - 2016. - Вип. 2. - С. 82-88. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoa_2016_2_16
37. Карлін М. І.
Фіскальна оптимізація: суть, структура, проблеми в Україні та шляхи їх вирішення [Електронний ресурс] / М. І. Карлін // Економічний форум. - 2016. - № 4. - С. 219-227. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecfor_2016_4_33