Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Доброго вечора!
>>> Допоможіть підібрати літературу, бажано монографії та різні публікації в наукових газетах та журналах на тему "Нормативний метод обліку витрат і калькулювання
>>> собівартості в управлінському обліку". Дякую!1.


Фоменко, А.Л. Методи обліку витрат і калькулювання собівартості продукції на підприємствах промисловості будівельних матеріалів [Текст] / А. Л. Фоменко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2005. – №6,Т.3. – С. 173-177. –

2.


Білоусова, І. Методи обліку виробничих витрат і калькулювання собівартості продукції [Текст] / І. Білоусова // Бухгалтерський облік і аудит. – 2006. – №9. – С. 3-5.

3.


Маренич, Т. Методи обліку витрат і калькулювання собівартості продукції [Текст] / Т. Маренич // Бухгалтерський облік і аудит. – 2006. – №12. – С. 19-25.

4.


Литвинчук, Т.В. Методи обліку витрат й калькулювання собівартості продукції промислових підпримств [Текст] / Т. В. Литвинчук, Н. П. Гій // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2008. – №2,Т.2. – С. 126-129. 

5.


Чумаченко, М. Дискусійні проблеми обліку витрат і калькулювання собівартості продукції [Текст] / М. Чумаченко, І. Бєлоусова // Бухгалтерський облік і аудит. – 2008. – №10. – С. 3-7.

6.


Белоусова, І. Проблеми обліку виробничих витрат і калькулювання собівартості продукції в промисловості [Текст] / І. Белоусова // Бухгалтерський облік і аудит. – 2009. – №4. – С. 3-10.

7.
657
О-17
Задворний, В.А. Особливості обліку витрат виробництва і методи калькулювання собівартості продукції [Текст] / В. А. Задворний, В. Г. Лопатовський // Облік, аудит і економічний аналіз: історія становлення, проблеми та перспективи. У 2 т. – 2008. – Т. 1. – С. 98-102.

8.


Чумак, О.В. Сутність і методика системи функціонального обліку витрат та калькулювання собівартості продукції в підприємствах харчування [Текст] / О. В. Чумак // Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки. – 2003. – №5,Ч.2,Т.1. – С. 155-158.

9.


Калькулювання собівартості [Текст] // Податки та бухгалтерський облік. Спецвипуск. – 2010. – №7. – С. 5-118.

10.


Овод, Л.В. Методи обліку витрат і калькулювання собівартості продукції в Україні та за кордоном [Текст] / Л. В. Овод // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – №6,Т.3. – С. 173-177.

11.


Огаренко, Т. Удосконалення системи управлінського обліку та аналізу витрат виробництва [Текст] / Т. Огаренко, Г. Бережна // Держава та регіони. – 2012. – №6. – С. 162-165.

12.


Сльозко, Т. Методи обліку витрат чи методи управління витратами: проблема дифініцій [Текст] / Т. Сльозко // Бухгалтерський облік і аудит. – 2013. – №4. – С. 16-21.

13.


Шевченко, І. Як загальносистемникам вести книгу обліку доходів і витрат [Текст] / І. Шевченко // Все про бухгалтерський облікВсе про бухгалтерський облік. – 2013. – №90. – С. 15-16.

14.


Торопов, М. Облік витрат: особливості для торговців [Текст] / М. Торопов // Все про бухгалтерський облік. – 2014. – №5. – С. 14-17.

15.


Озеран, В. Актуальні проблеми обліку витрат на інновації [Текст] / В. Озеран, В. Гик // Бухгалтерський облік і аудит. – 2013. – №12. – С. 21-29.

16.


Бондар, Ю.В. Вдосконалення системи обліку податкових витрат [Текст] / Ю. В. Бондар // Економіка @ держава. – 2015. – №2. – С. 122- 127.

17.


Худакова, С.Л. (Худакова, Сташова Л.) Управління витратами на основі моделі обліку витрат за видами діяльності [Текст] / С. Л. Худакова, Р. Баюс // Актуальні проблеми економіки. – 2015. – №2. – С. 373-386.

18.


Обліковуємо активи, зобов`язання, доходи та витрати за національними стандартами: наскрізний приклад [Текст] / Т. Піднебесна, Л. Кравченко, І. Левадський, Ф. Іскрижицька // Головбух: Бюджет. – 2015. – №26. – С. 6-14.

19.


Федченко, Т. Особливості обліку витрат фізичної особи - підприємця [Текст] / Т. Федченко, О. Шутова // Вісник. Право знати все про податки і збори. – 2015. – №44. – С. 30-31.

20.


Колєнчук, Г. Маркетингові витрати туристичних підприємств: обліковий аспект [Текст] / Г. Колєнчук // Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. – 2015. – №5. – С. 95-107.

21.


Гевал, Т.М. Ocoбливості планування, обліку витрат і калькулювання собівартості продукції на підприємствах пивоварної промисловості [Текст] / Т. М. Гевал, В. Г. Лопатовський // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2015. – №6. – С. 128-131.

22.


Кузнецова, С.О. Калькулювання витрат за етапами життєвого циклу продукту в системі стратегічного управлінського обліку [Текст] / С. О. Кузнецова, І. О. Тиханська // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2016. – №2 Т.1. – С. 62-68.

23.


Правдюк, И.А. Бюджетування як інструмент обліку витрат для підвищення якості продукції підприємств лікеро-горілчаної підгалузі [Текст] / И. А. Правдюк // Економіка @ держава. – 2016. – №9. – С. 13-16.

24.


Юрченко, К. Облік витрат та калькулювання собівартості продукції за новими П(С)БО [Текст] / К. Юрченко // Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. – 2001. – №1. – С.79-87.

25.
657
К67
Корнієнко, Ю.Ю. Удосконалення обліку витрат та калькулювання собівартості продукції у комплексних виробництвах [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к.е.н.; спец. 08.06.04 - бух. облік, аналіз та аудит / Ю. Ю. Корнієнко. – Луганськ : Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля, 2002. – 20с.

26.
657
Б94
Бухгалтерський облік в Україні: нормативна та методична база [Текст] : навч. матеріали для студ. вищ. навч. закладів екон. спец. /  рец. В.В. Рядська. – К. : ЦНЛ, 2004. – 398с.

27.

Лега О. В. 
Управлінський облік витрат виробництва в умовах автоматизованої обробки інформації / О. В. Лега, Л. В. Яловега // Актуальні проблеми інноваційної економіки. - 2016. - № 2. - С. 75-80. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apie_2016_2_13
28.

Півнюк О. П. 
Облік витрат операційної діяльності на підприємствах в умовах глобалізації економіки України / О. П. Півнюк // Наукові записки [Національного університету "Острозька академія"]. Сер. : Економіка. - 2010. - Вип. 13. - С. 150-156. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoa_2010_13_20
29.

Шуляк О. М. 
Методи обліку витрат і калькулювання собівартості продукції на підприємствах машинобудівної галузі / О. М. Шуляк, Д. С. Брадуліна // Економіка і регіон. - 2013. - № 2. - С. 104-109. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/econrig_2013_2_20
30.

Ільченко В. М. 
Взаємозв’язок методів обліку витрат та калькулювання собівартості продукції / В. М. Ільченко, Я. Ю. Гагаріна // Економіка і регіон. - 2012. - № 4. - С. 199-203. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/econrig_2012_4_40
31.

Погосова А. В. 
Методи обліку витрат та калькулювання собівартості продукції: переваги та недоліки / А. В. Погосова, О. Ф. Ярмолюк // Облік і фінанси. - 2012. - № 4. - С. 18-20. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Oif_apk_2012_4_5
32.

Додатково радимо Вам звернутись до БД “Електронний каталог” на сайті НБ ХНУ- рубрика “Облік витрат....”
33.

Радимо додатково звернутись до електронних ресурсів Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського за адресою http://www.nbuv.gov.ua/portal/ ( БД «Наукова періодика України»)