Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Доброго вечора!
>>> Допоможіть підібрати літературу, бажано монографії та різні публікації в наукових газетах та журналах на тему "Нормативно-правове забезпечення бухгалтерського обліку в будівництві". Дякую.
1.
Бідій, Б. Договори пайової участі в будівництві: несправедливо забуті [Текст] / Б. Бідій // Бухгалтерія. – 2015. – №39. – С. 68-71.

2.
Будівельна бухгалтерія [Текст] // Податки та бухгалтерський облік. – 2011. – №60. – С. 28-49. – [Собівартість БМР: що рекомендує Мінрегіонбуд Податок на прибуток: (довготривалі проблеми (довгострокові договори в ПК) Дозвіл на проведення підготовчих, будівельних робіт Прийняття об`єктів в експлуатацію по-новому ].

3.
Будівництво: питання права та обліку [Текст] // Баланс. Бібліотека. Методичний посібник. – 2009. – №5. – С. 5-109.

4.
Дмитрієв, О. Ремонт будівель : податковий і бухгалтерський облік [Текст] / О. Дмитрієв // Все про бухгалтерський облік. – 2001. – №88Все про бухгалтерський облік. – 2001. – №88. – С. 4-9.

5.
Золотухін, О. Бухгалтерський та податковий облік при будівництві житлового будинку [Текст] / О. Золотухін // Вісник податкової служби України. – 2009. – №25. – С. 27-32.

6. 63
Н34 Ільницька-Гикавчук, Г.Я. Особливості обліку в будівництві [Текст] / Г. Я. Ільницька-Гикавчук // Науковий вісник НЛТУ України. – 2012. – Вип. 22.2. – С. 137-140.

7.
Липинський, В. Собівартість будівництва: рекомендований бухоблік [Текст] / В. Липинський // Бухгалтерія. – 2011. – №22. – С. 65-66.

8. 657
М21 Маляревський, Ю.Д. Облік у галузях виробництва та послуг [Текст] : навч. посіб. / Ю. Д. Маляревський, М. С. Горяєва, Н. С. Пасенко. – Х. : Вид-во ХНЕУ, 2012. – 400с
9.
Медведенко, К. Договір пайового будівництва: облік у пайовика та замовника [Текст] / К. Медведенко // Все про бухгалтерський облік. – 2015. – №61. – С. 37-39.

10.
Миронець, І. Теоретичні основи адміністративно-правового регулювання у сфері будівництва [Текст] / І. Миронець // Віче. – 2010. – №2. – С. 18-19.

11. 334
М91 Муравьев, А.И. Предпринимательство [Текст] : учебник / А. И. Муравьев, А. М. Игнатьев, А. Б. Крутик. – СПб. : Лань, 2001. – 696с.

12.
Назарбаєва, Р. Вартість будівництва: що має знати бухгалтер [Текст] / Р. Назарбаєва // Бухгалтерія. – 2013. – №30-31. – С. 76-81.

13.
Омельчук, В. Державне регулювання будівництва житла: зарубіжний досвід [Текст] / В. Омельчук // Економіка @ держава. – 2012. – №8. – С. 110-113.

14.
Протасова, Н. Продаж об`єкта незавершеного будівництва: відображення в бухобліку [Текст] / Н. Протасова // Все про бухгалтерський облік. – 2012. – №71. – С. 40-44.

15.
Риндя, А. Бухоблікові послання будівникам, що зацікавлять не лише їх [Текст] / А. Риндя // Податки та бухгалтерський облік. – 2005. – №19. – С. 44-47.

16.
Семенов, Г. Гармонізація національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку до міжнародних стандартів фінансової звітності у сфері будівництва [Текст] / Г. Семенов, О. Селезньова // Держава та регіони. – 2012. – №6. – С. 187-191.

17.
Сухорукова, Т. Методологічні засади відображення в бухгалтерському обліку доходів і витрат підприємств, предметом діяльності яких є виконання функцій замовника будівництва [Текст] / Т. Сухорукова // Економіка. Фінанси. Право. – 2004. – №2. – С. 34-39.

18.
Сухорукова, Т. Особливості бухгалтерського та податкового обліку будівництва житла [Текст] / Т. Сухорукова // Економіка. Фінанси. Право. – 2002. – №7. – С. 34-37.

19.
Ткаченко, І. Облік в учасників пайового будівництва [Текст] / І. Ткаченко // Баланс. Бібліотека. Методичний посібник. – 2009. – №5. – С. 52-55.

20. 34(477)
Т65 Трачук, П.А. Державне будівництво та місцеве самоврядування [Текст] : навч. посіб. / П. А. Трачук. – Чернівці : Наші книги, 2007. – 280с.
21.
Усі аспекти "будівельного" обліку у спецвипуску "Будівельна" бухгалтерія [Текст] // Бухгалтерія: Право, податки, консультаціїБухгалтерія. – 2004. – №13. – 81 с. – [Огляд нормативної бази.
Довідник бухгалтерських проводок: загальні схеми будівельного обліку.].

22.
Хмелевський, І. Купівля-продаж будівлі із землею: податковий та бухгалтерський облік [Текст] / І. Хмелевський // Податки та бухгалтерський облік. – 2012. – №83. – С. 25-36.

23.
Хомічов, І. Капітальне будівництво: з`ясовуємо юридичний бік [Текст] / І. Хомічов // Головбух: Бюджет. – 2013. – №27. – С. 6-9.

24.
Хоцянівська, Н. Податковий облік пайових внесків на розвиток інженерно-транспортної інфраструктури [Текст] / Н. Хоцянівська // Вісник податкової служби України. – 2008. – №8. – С. 7-8.

25.
Чалий, І. Будівельні гарантії: вирішуємо питання бухгалтерського та податкового обліку [Текст] / І. Чалий // Все про бухгалтерський облік. – 2006. – №114. – С. 7-8.

26.
Чалий, І. Будівельні деривативи: бухгалтерські труднощі [Текст] / І. Чалий // Все про бухгалтерський облік. – 2013. – №86. – С. 14-16.

27.
Чалий, І. Спільно-будівельне: правові бухгалтерські та податкові труднощі Ч.3 Податкові труднощі [Текст] / І. Чалий // Все про бухгалтерський облік. – 2013. – №97. – С. 9-11.

28.
Чалий, І. Трансфертно-бухгалтерські особливості будівельної галузі [Текст] / І. Чалий // Збірник систематизованого законодавства. – 2014. – №4. – С. 166-168.

29. Кудякова С. С.
Бухгалтерський облік у будівництві / С. С. Кудякова // Управління розвитком. - 2014. - № 9. - С. 38-40. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Uproz_2014_9_17

30.
Мартинюк Н. Ю.
Поняття втрат в будівництві та проблеми їх обліку / Н. Ю. Мартинюк // Економічні науки. Cерія : Облік і фінанси. - 2015. - Вип. 12(1). - С. 181-190. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecnof_2015_12%281%29__26

31. Мужевич Н. В.
Нормативно-правове регулювання обліку витрат у будівництві / Н. В. Мужевич // Інноваційна економіка. - 2013. - № 9. - С. 196-202. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/inek_2013_9_30

32. Ільяшенко В. А.
Організація обліку витрат і калькулювання собівартості в будівництві / В. А. Ільяшенко, Ю. О. Юхновська // Держава та регіони. Сер. : Економіка та підприємництво. - 2013. - № 1. - С. 110-113. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/drep_2013_1_24

33. Кратко І. Р.
Особливості обліку прямих витрат на будівництво доріг / І. Р. Кратко // Економічний аналіз. - 2015. - Т. 19(2). - С. 207-213. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecan_2015_19%282%29__31

34. Додатково радимо Вам звернутись до БД “Електронний каталог” на сайті НБ ХНУ- рубрика “ Бухгалтерський облік в будівництві.....”

Додатково радимо Вам звернутись до Навігатора Інтернет- ресурсів за профілем університету на сайті НБ ХНУ- розділ “ Бухгалтерський облік...”