Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Доброго вечора!!! Допоможіть будь ласка знайти літературу для написання магістерської роботи за темою:" Соціально- психологічі особливості формування соціальних стереотипів спілкування в сучасної української молоді" Дуже дякую!!!!


На жаль, більш детальної інформації за Вашим запитом в бібліотеці ХНУ не знайдено.


1.


Алек, Д.Е. (Алек, Д. Епштейн.) Єврейські літні табори для старшокласників і формування багатоскладової національно-конфесіонально-громадської ідентичності молоді в сучасній Україні [Текст] / Д. Е. Алек // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2013. – №3. – С. 125-138.

2.
37
А43
Арістова, Т. Вплив негативних психічних станів на вибір стилю спілкування у студентів [Текст] / Т. Арістова, О. Б. Ігумнова // Актуальні проблеми гуманітарних та природничих наук. – 2009. – Т.1 Вип.4.-Вип.4. – С. 38-40.

3.


Бевзенко, Л. Символічна регуляція практик успіху: на базі опитування української молоді [Текст] / Л. Бевзенко // Вища освіта України. – 2012. – №2. – С. 28-36. – [Статтю присвячено реконструкції двох символічних фігур, що існують у нашому культурно-символічному просторі. Це символічна фігура людини, що має шанс бути успішною за наших соціокуль-турних реалій, та, відповідно, за реалій західного суспільства. Емпіричною базою дослідження стали результати загальнонаціонального опитування 2009 року та двох опитувань 2011 року, в яких генеральну сукупність складали, з одного боку, - випускники українських шкіл 2012року, а з іншого - українські вчителі старших класів.

].

4.
378
В55
Блинова, О.Є. Міграційні установки сучасної молоді України [Текст] / О. Є. Блинова // Практична психологія та соціальна робота. – 2009. – №7. – С. 1-4.

5.


Бондаренко, А. Вплив субкультури на формування ціннісних орієнтацій сучасної молоді [Текст] / А. Бондаренко, О. М. Гомонюк // Актуальні проблеми гуманітарних та природничих наук. – 2009. – Т.2 Вип.4.-Вип.4. – С. 13-15.

6.
37
А43
Бондаренко, О.Ф. Психологічні особливості сучасної студентської молоді та проблеми професійної підготовки психологів-практиків [Текст] / О. Ф. Бондаренко // Практична психологія та соціальна робота. – 2003. – №4. – С.8-11. – [Вікова психологія. Професійна підготовка психологів.].

7.


Бортник, Н. Вплив народних традицій та звичаїв на взаємостосунки молодих людей [Текст] / Н. Бортник, Т. В. Вільчинська // Актуальні проблеми гуманітарних та природничих наук. В 2-х т. – 2008. – Вип.3 Т.1.-Т.1. – С. 105-106.

8.
37
А43
Бугай, Н.І. Український етикет [Текст] : посіб. для дітей та дорослих / Н. І. Бугай. – К. : "Бібліотека українця", 2000. – 262с. – (Бібліотека українця).

9.
37
А43
Васютинський, В.О. Методичні рекомендації з проведення тренінгу, спрямованого на посилення готовності студентської молоді до україномовного спілкування [Текст] / В. О. Васютинський, Л. П. Захаріяш, Г. В. Циганенко. – К. : Міленіум, 2009. – 36с.

10.
37
А43
Вашкевич, В. Світоглядна складова історичної свідомості сучасної студентської молоді [Текст] / В. Вашкевич // Людина і політика. – 2004. – №5. – С.140-144.

11.


Вища освіта України як фактор цивілізаційного визначення молоді [Текст] : монографія. – К. : Педагогічна думка, 2010. – 312с. – [У запропонованій Вашій увазі колективній монографії перспективи модернізації та еволюціонування вищої освіти України зокрема і соціального буття в цілому з`ясовано крізь призму цивілізаційного визначення молоді зокрема, під кутом зору аксіологічних, телеологічних, освітньо-педагогічних та ідеологічних факторів цивілізаційної ієрархії буттєвих пріоритетів сучасної вищої освіти України.
Розрахована на наукових працівників, викладачів, аспірантів, докторантів, студентів, а також управлінців, законодавців, політиків, усіх зацікавлених у підвищенні якості національної вищої освіти та її соціальної ролі.].

12.
37
А43
Вознюк, Л. Світогляд сучасної молоді в умовах війни [Текст] / Л. Вознюк // Психолог. – 2016. – №11-12. – С. 27-35.

13.
316.6
Е45
Волкова, Л.О. Групові ціннісні орієнтації як критерій класифікації неформальних молодіжних об`єднань [Текст] / Л. О. Волкова // Практична психологія та соціальна робота. – 2014. – №2. – С. 5-11.

14.


Волобуєв, М.І. Значущість цінностей людини [Текст] / М. І. Волобуєв // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – №2,Т.2. – С. 149-152. – [Визначені актуальності груп цінностей для студентів університету].

15.


Вольфовська, Т.О. Соціальні уявлення молоді про способи й моделі взаємодій у суспільстві [Текст] / Т. О. Вольфовська // Педагогіка і психологія. – 2005. – №3. – С. 98-106.

16.


Галайда, О. Ціннісні орієнтації студентської молоді, що проживає у гуртожитку [Текст] / О. Галайда, Л. О. Подкоритова // Актуальні проблеми гуманітарних та природничих наук. – 2009. – Т.2 Вип.4.-Вип.4. – С. 52-53.

17.
37
А43
Горпинюк, В. Соціально-професійне самовизначення молоді як рушійної сили середнього класу в громадянському суспільстві [Текст] / В. Горпинюк // Освіта і управління. – 2011. – №2-3. – С.7-16.

18.
378
В20
Григорчук, К. Уявлення молоді про кохання [Текст] / К. Григорчук, Г. А. Кошонько // Актуальні проблеми гуманітарних та природничих наук. – 2009. – Т.2 Вип.4.-Вип.4. – С. 28-30.

19.


Економічна соціалізація молоді: соціально-психологічний аспект [Текст] : монографія /  за заг. ред.В.В. Москаленко. – К. : Український центр політичного менеджменту, 2008. – 336с. – (Бібліотека журналу "Соціальна психологія"). – [
У монографії розкривається соціально-психологічна сутність економічної соціалізації особистості, особливості її структури та її механізми. Висвітлюються соціально-психологічні чинники, що сприяють оптимізації цього процесу у молоді.
].

20.


Єрохіна, Н.М. Формування громадянської компетентності молоді за умов сучасного навчального закладу [Текст] / Н. М. Єрохіна // Виховна робота в школі. – 2015. – №12. – С. 4-13.

21.
37
А43
Заверико, Н. Особливості соціалізації підлітків і молоді в сучасних умовах [Текст] / Н. Заверико // Соціальна педагогіка: теорія та практика. – 2005. – №1. – С.30-35. – [Соціаьна педагогіка і соціалізація особистості.].

22.


Загорійчук, А. Деякі особливості культури зовнішнього вигляду студентської молоді [Текст] / А. Загорійчук, Л. В. Міхеєва // Актуальні проблеми гуманітарних та природничих наук. В 2-х т. – 2010. – Т.1 Вип.5.-Вип.5. – С. 91-92.

23.
37
А43
Кавун, М. Сучасна молодь: гірша чи інша? [Текст] / М. Кавун // Університет. – 2014. – №5(106). – С. 15.

24.


Карнаух, А. Формування політичної культури молоді на сучасному етапі [Текст] / А. Карнаух // Людина і політика. – 2004. – №5. – С.134-139.

25.
37
С29
Красновский, В.Н. "Я" как символический эскиз процессов "легкой" современности [Текст] / В. Н. Красновский // Практична психологія та соціальна робота. – 2009. – №9. – С. 68-70.

26.
37
А43
Ксьонжик, І.В. Соціально-економічні проблеми сільської молоді в контексті вступу України до ЄС [Текст] / І. В. Ксьонжик // Актуальні проблеми економіки. – 2013. – №10. – С. 177-184.

27.


Левшун, В. Аналіз ставлення студентської молоді до проблем довкілля [Текст] / В. Левшун, О. П. Матеюк // Актуальні проблеми гуманітарних та природничих наук. В 2-х т. – 2010. – Т.2 Вип.5.-Вип.5. – С. 110-112.

28.


Лук`янова, Н. Загальноглобалізаційні проблеми людства і формування особистості в умовах сучасної України [Текст] / Н. Лук`янова // Персонал. – 2010. – №1. – С. 42-47.

29.


Макарчук, О. Молодь як особлива соціальна спільнота [Текст] / О. Макарчук, Я. В. Ювсечко // Актуальні проблеми гуманітарних та природничих наук. – 2009. – Т.1 Вип.4.-Вип.4. – С. 202-203.

30.


Малиш, Л. Соціальна детермінація освітніх досягнень української молоді [Текст] / Л. Малиш // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2013. – №3. – С. 26-44.

31.


Марукшин, Б. Формування та розвиток українських молодіжних громадських організацій у сучасній аналітиці [Текст] / Б. Марукшин // Психологія і суспільство. – 2012. – №1. – С. 112-117.

32.


Миллениумы - поколение, которое бросает вызов [Текст] // Маркетинговые исследования в Украине. – 2011. – №3. – С. 26-30. – [Исследование предпочтений нового поколения ].

33.


Міщенко, Т. Вплив засобів масової комунікації на засвоєння соціальних норм та ціннісних орієнтацій молоддю [Текст] / Т. Міщенко, О. М. Гомонюк // Актуальні проблеми гуманітарних та природничих наук. – 2009. – Т.2 Вип.4.-Вип.4. – С. 11-13.

34.


Молоде дзеркало [Текст] // Зовнішні справи. – 2007. – №11. – С. 9-12. – [У червні 2007 р. молодіжні організації України провели з використанням частини запитань стандартної анкети ЦМКЗПУ опитування 50 осіб, студентів вузів.].

35.


Мололіжна субкультура: вплив на формування особистості [Текст] / Т. В. Селецька, Т. О. Сливінська, С. І. Небот, Т. І. Гіштимулт // Практична психологія та соціальна робота. – 2009. – №12. – С. 58-66.

36.


Момот, Т. Сільська молодь Івано-Франківщини: соціокультурні реалії [Текст] / Т. Момот Т. Момот // Народна творчість та етнографія. – 2013. – № 6. – С. 80-82.

37.
316.6
С69
Овсійчук, Ю.В. Вплив ЗМІ на психіку молоді в умовах інформаційної війни [Текст] / Ю. В. Овсійчук // Педагогічна майстерня. – 2015. – №7. – С. 18-21.

38.
37
А43
Оксенюк, Н. Місце соціології молоді у державній молодіжній політиці [Текст] / Н. Оксенюк, Я. В. Ювсечко // Актуальні проблеми гуманітарних та природничих наук. – 2009. – Т.1 Вип.4.-Вип.4. – С. 164-166.

39.


Перевізник, Н. Основні аспекти впливу громадських організацій на соціалізацію молодої людини [Текст] / Н. Перевізник, О. І. Москалюк // Актуальні проблеми гуманітарних та природничих наук. – 2005. – С. 22-23.

40.


Плотніков, П. Соціально-ціннісні проблеми молоді: регіональний аспект [Текст] / П. Плотніков // Педагогіка і психологія професійної освіти. – 2002. – №5. – С.19-26.

41.
37
А43
Подлевська, Н. Формування культури спілкування студентів-філологів [Текст] / Н. Подлевська // Дидактика професійної школи. – 2005. – Вип 2. – С. 11-118.

42.


Поріцька, О. Традиційне та модерне в етнічних цінностях молоді урбанізованого середовища (за матеріалами опитування студентів київських вищих навчальних закладів) [Текст] / О. Поріцька // Народна творчість та етнографія. – 2010. – №6. – С. 17-23.

43.


Поріцька, О. Традиційне та модерне в культурних цінностях молоді урбанізованого середовища України: молодіжні субкультури (за матеріалами інтернет-ресурсів) [Текст] / О. Поріцька // Народна творчість та етнографія. – 2010. – №1. – С. 78-83.

44.
316
Ч-49
Прокопишина, Д. Сучасні проблеми сільської молоді України [Текст] / Д. Прокопишина, Т. Й. Захарова // Актуальні проблеми гуманітарних та природничих наук. В 2-х т. – 2010. – Т.1 Вип.5.-Вип.5. – С. 183-185.

45.


Роззавко, А. Формування духовно-морального світогляду сучасної молоді [Текст] / А. Роззавко // Професійно-технічна освіта. – 2015. – №4. – С. 31-34.

46.


Романкова, Л. Волонтерська діяльність як складова формування моральних цінностей студентської молоді [Текст] / Л. Романкова // Вища освіта України. – 2015. – №4. – С. 54-61.

47.
37
А43
Савченко, Л. Вивчення ціннісних орієнтацій сучасної студентської молоді [Текст] / Л. Савченко // Безпека життєдіяльності. – 2006. – №1. – С. 30-33.

48.


Секс в Украине: мнение молодого поколения [Текст] // Персонал. – 2013. – №4. – С. 46-55.

49.


Сележан, Й. Основи національного виховання. Українознавство: історичний, філософсько-релігієзнавчий аспекти [Текст] : хрестоматія / Й. Сележан. – Чернівці : Книги-XXI, 2006. – 306с.

50.


Семенюк, О. Соціально-психологічні причини зміни ціннісних орієнтацій сучасної молоді в період трансформацій суспільства [Текст] / О. Семенюк, Г. А. Кошонько // Актуальні проблеми гуманітарних та природничих наук. – 2005. – С. 11-13.

51.
395
Б90
Синьок, В. Цінності сучасної молоді. Дослідження [Текст] / В. Синьок // Психолог. – 2016. – №1-2. – С. 30-34.

52.
37
А43
Скиба, М.Є. Інтелігентність, державотворення - чи є вони ідеалами сучасної студентської молоді? [Текст] / М. Є. Скиба, М. А. Дудар // Актуальні проблеми гуманітарних та природничих наук. – 2007. – С. 136-138. – [Виховна робота серед молоді].

53.


Соціальні уявлення молоді: особливості та шляхи формування [Текст] : колективна монографія. – К. : Педагогічна думка, 2007. – 218с.

54.


Тарасенко, В. Соціологічний портрет сучасної молоді: спроба аналітичного огляду [Текст] / В. Тарасенко // Вища освіта України. – 2010. – №2. – С. 59-68.

55.
37
Д44
Титаренко, Т.М. Специфіка настанов молоді на здоровий спосіб життя [Текст] / Т. М. Титаренко // Практична психологія та соціальна робота. – 2004. – №6. – С.65-68. – [Проблеми молоді.].

56.


Хаврусь, А. Соціально-економічні проблеми сільської молоді [Текст] / А. Хаврусь, М. А. Дудар // Актуальні проблеми гуманітарних та природничих наук. В 2-х т. – 2010. – Т.2 Вип.5.-Вип.5. – С. 15-16.

57.


Черниш, Н.Й. Соціологія [Текст] : підручник / Н. Й. Черниш. – 5-те вид., переробл. і доповн. – К. : Знання, 2009. – 468с. – [У підручнику з позицій класичної і новітньої світової та української соціологічної думки подано змістовний виклад матеріалу відповідно до програми з соціології та вимог Міністерства освіти і науки України з урахуванням принципів Болонської декларації європейських університетів. Видання складено з двох теоретичних модулів, які містять знання про сучасне суспільство, суб`єктів соціального життя та головні сфери їхньої яситтєдіяльності. Після опанування матеріалів модулів передбачено перевірку засвоєння знань студентами за допомогою тестів, вправ, завдань різних груп складності, що здійснюється як протягом семестру, так і на іспиті чи заліку. Для набуття навичок і вмінь організації та проведення соціологічних досліджень розроблено відповідний практикум, участь у якому дозволить студентам виконувати самостійні дослідницькі проекти. Це уможливить з`ясування рейтингу кожного студента, що розраховують на основі пікали ECTS.
Призначено для студентів, аспірантів та викладачів вищих навчальних закладів, а також усіх, хто цікавиться проблемами соціологічної науки.


Затверджено МОН України].

58.
37
А43
Шаповалова, И. Социологический мониторинг внутривузовской среды:принципы, концепции, модели [Текст] / И. Шаповалова // Соціальна психологія. – 2012. – №3. – С. 134-148.

59.
37
А43
Шапошникова, І.В. Теоретико-методологічні основи соціалізації сучасної молоді [Текст] / І. В. Шапошникова // СоціологічнаВісник Львівського національного університету ім. Івана Франка. – 2013. – №7. – С. 122-129.

60.


Юхимчук, М. Ціннісні орієнтації молоді: сутність, особливості, характер [Текст] / М. Юхимчук, М. А. Дудар // Актуальні проблеми гуманітарних та природничих наук. В 2-х т. – 2010. – Т.2 Вип.5.-Вип.5. – С. 4-6.

Радимо додатково звернутись до електронних ресурсів Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського за адресою http://www.nbuv.gov.ua/portal/ ( БД «Наукова періодика України»):

1. Ковальчук О. С.
Комп’ютерний сленг як форма молодіжного спілкування [Електронний ресурс] / О. С. Ковальчук // Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія : Філологічна. - 2014. - Вип. 46. - С. 97-99. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoaf_2014_46_29

2.
Равлюк Г. І.
Психологічна готовність студентської молоді до безпечної взаємодії в колі значущого спілкування [Електронний ресурс] / Г. І. Равлюк // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія : Психологічні науки. - 2016. - Вип. 1(1). - С. 156-161. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvkhp_2016_1(1)__29