Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Доброго дня! Допоможіть будь-ласка знайти літературу по таким питанням:
>>> 1) Агрегати грошового ринку та грошові мультиплікатори.
>>> 2) Макроекономічний аналіз грошового попиту.
>>> 3) Інвестиційна пастка та пастка ліквідності
>>> 4) Грошова пропозиція та фактори впливу на неї.
>>> 5) Трансмісійний механізм.
>>> ДЯКУЮ!!!

Нагадуємо, що за правилами Віртуальної довідкової служби в рамках одного запиту дається відповідь тільки на одне питання

Агрегати грошового ринку та грошові мультиплікатори

1. 330.101.541
Б17 Базилевич, В. Макроекономіка [Текст] : підручник / В. Базилевич, К. Базилевич, Л. Баластрик за ред. В.Д. Базилевича. – К. : Знання, 2007. – 703с.

2. 330.101.541
Б17 Базилевич, В.Д. Макроекономіка [Текст] : навч. посіб. / В. Д. Базилевич, Л. О. Баластрик. – 2-ге вид., доповн. – К. : Атіка, 2006. – 368с.

3. 330.101.541
Б17 Базілінська, О.Я. Макроекономіка [Електронний ресурс] : навч. посіб. / О. Я. Базілінська. – 2-ге вид., випр. – К. : Центр учб. літ.,, 2009. – 442с.

4. 330.101.541
Б17 Базілінська, О.Я. Макроекономіка [Текст] : навч. посіб. / О. Я. Базілінська. – К. : ЦНЛ, 2005. – 442с.

5. 330.101.541
Б28 Батура, О.В. Макроекономіка [Текст] : навч. посіб. / О. В. Батура, О. Ф. Івашина, Л. Ф. Новікова. – Запоріжжя : ЦНЛ, 2007. – 236с. – [Рекомендовано МОН України].

6. 330
Б61 Білецька, Л.В. Економічна теорія. (Політекономія. Мікроекономіка. Макроекономіка) [Текст] : навч. посіб. / Л. В. Білецька, О. В. Білецький, В. І. Савич. – 2-ге вид., переробл. та доповн. – К. : ЦУЛ, 2009. – 688с.

7. 330.101.541
Б93 Бутук, О.І. Макроекономіка [Текст] : тренінг-курс; навч. посіб. / О. І. Бутук, Н. І. Волкова. – К. : Знання, 2007. – 235с. – (Вища освіта ХХI століття). –

8. 336.7
Г89 Гроші та кредит [Текст] : підручник / С. К. Реверчук, І. Г. Скоморович, С. М. Лобозинська, Л. І. Дмитриченко за ред. С.К. Реверчука. – К. : Знання, 2011. – 382с.

9. 330
Е45 Економічна теорія [Текст] : навч. посіб. / М. Х. Корецький, О. І. Дацій, Г. М. Кульнєва, І. І. Вініченко. – К. : ЦНЛ, 2007. – 256с. – [Рекомендовано МОН України].

10.
Зборовська, О.М. Аналіз грошових агрегатів з урахуванням впливу основних макроекономічних показників [Текст] / О. М. Зборовська // Держава та регіони. – 2006. – №5. – С. 118-122.

11. 330.101.541
К17 Калініченко, О.В. Макроекономіка [Текст] : практикум; навч. посіб. / О. В. Калініченко, О. Д. Плотник. – К. : ЦУЛ, 2010. – 656с.

12. 336.7
К56 Коваленко, Д.І. Гроші та кредит: теорія і практика [Текст] : навч.посіб / Д. І. Коваленко. – К. : ЦУЛ, 2010. – 344с.

13. 330.101.541
К84 Круш, П.В. Макроекономіка та її регулювання [Текст] : навч. посіб. / П. В. Круш. – К. : Каравела, 2009. – 424с. – [Рекомендовано МОН України].

14. 330.101.541
М16 Макроекономіка та макроекономічна політика [Текст] : навч. посіб. / А. Ф. Мельник, Т. Л. Желюк, О. В. Длугопольський, О. В. Панухник наук. ред. А.Ф. Мельник. – К. : Знання, 2008. – 699с. – (Вища освіта ХХІ століття). –

15. 336.7
М69 Михайленко, В.С. Гроші та кредит [Текст] : навч. посіб. для дистанц. навчання / В. С. Михайленко. – 2-ге вид., стереотип. – К. : Університет Україна, 2006. – 372с. –

16. 336.7
М69 Михайловська, І.М. Гроші та кредит [Текст] : практикум / І. М. Михайловська, К. Л. Ларіонова. – Львів : Новий Світ-2000, 2008. – 312с. – (Вища освіта в Україні). – [Існує електронна копія].

17. 330.101.541
Н39 Небава, М.І. Теорія макроекономіки [Текст] : навч. посіб. / М. І. Небава. – К. : Слово, 2005. – 536с.

18. 330.101.541
Х21 Харкянен, Л.В. Макроекономіка [Текст] : навч. посіб. / Л. В. Харкянен. – 3-є вид., доп. – К. : Каравела, 2011. – 248с.

19. 336.7
Щ70 Щетинін, А.І. Гроші та кредит [Текст] : підручник / А. І. Щетинін. – 4-ге вид., перероб., та доп. – К. : ЦНЛ, 2010. – 440с.

20. http://posibnyky.vntu.edu.ua/makro_ek/8.htm
Теорії грошей. Види та особливості сучасних грошей. Основні грошові агрегати

21. http://studentam.net.ua/content/view/5064/132/
Маса грошей в обороті. Грошові агрегати та грошова база

22.

Додатково радимо Вам звернутись до БД “Електронний каталог” на сайті НБ ХНУ- рубрика “макроекономіка”, «грошовий ринок»