Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Доброго вечора. Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу на статтю на тему `Пенсійна реформа та її особливості в Україні`.Дуже дякую!

1.
Волошановська, О.О. Сучасний стан та проблеми реформування системи пенсійного страхування в Україні [Текст] / О. О. Волошановська // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – №2,Т.3. – С. 117-120.

2. 364
Д36
Державне соціальне страхування [Текст] : навч. посіб. / Г. С. Калда, О. М. Килимник, Л. О. Мітюк, К. П. Ляшук. - Хмельницький : ХНУ, 2011. - 272с. –

3.
Зимовська, Л. Деякі аспекти реформування системи пенсійного забезпечення в Україні [Текст] / Л. Зимовська // Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. – 2011. – №2. – С.59-65.

4.
Кириленко, О. Перспективи реформування державного пенсійного страхування в Україні [Текст] / О. Кириленко, Г. Козак // Світ фінансів. – 2011. – №2. – С. 120-131.

5. Коваль, О.П. Місце й роль загальнообов’язкової накопичувальної складової в багаторівневій пенсійній системі України: антикризовий аспект [Текст] / О. П. Коваль // Фінанси України. – 2012. – №6. – С. 68-75.

6.
Козловський, С. Пенсійна реформа в Україні: сьогодення та можливі наслідки в майбутньому [Текст] / С. Козловський, Е. Кірєєва // Держава та регіони. – 2011. – №6. – С. 24-28.

7.
Кондратенко, М.О. Проблемы реформирования пенсионного обеспечения в Украине [Текст] / М. О. Кондратенко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2010. – №6, Т.2. – С. 84-88.

8. Леонов, Д. Накопичувальна складова пенсійної системи України: проблеми реформування [Текст] / Д. Леонов // Ринок цінних паперів України. – 2011. – №11-12. – С. 77-88.

9.
Лобанова, М. Пенсионная реформа Украины: проблемы ее реализации в условиях функционирования глобальной экономической системы [Текст] / М. Лобанова // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2011. – №5-1. – С. 451-462.

10.
Махортов, Ю.О. Пенсійна система в Україні: реформа продовжується [Текст] / Ю. О. Махортов, Н. А. Телічко // Інвестиції : практика та досвід. – 2011. – №1. – С. 19-22.

11.
Медведчук, О. Реформування системи пенсійного забезпечення в Україні [Текст] / О. Медведчук // Економіка та держава. – 2009. – №3. – С. 58-60.

12.
Михайлова, І. Проблеми реформування пенсійної системи України у сфері пенсійного забезпечення за віком [Текст] / І. Михайлова // Університетські наукові записки. – 2011. – №4. – С. 189-193.

13. Рівчаченко, С.В. Основні засади нововведень до системи державного соціального страхування України [Текст] / С. В. Рівчаченко // Інвестиції : практика та досвід. – 2012. – №16. – С. 39-42.

14.
Ріппа, М. Пенсійна реформа в Україні: стан та перспективи [Текст] / М. Ріппа // Світ фінансів. – 2009. – №3(20). – С. 65-73.

15.
Смалюк, Г. Проблеми пенсійної реформи: світовий досвід та Україна [Текст] / Г. Смалюк // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2010. – №5-2. – С. 193-201.

16. Стецюк, Т. Новації пенсійного забезпечення в Україні [Текст] / Т. Стецюк // Страхова справа. – 2012. – №2. – С. 51-53.

17.
Таряник, О.М. Реформування пенсійної системи України [Текст] / О. М. Таряник, В. М. Фірсова, В. Г. Кобенко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2008. – №5. Т.2. – С. 332-335.

18. Ткаченко, Л.Г. Побудова багаторівневої пенсійної системи як напрям національної пенсійної реформи [Текст] / Л. Г. Ткаченко // Економіка України. – 2012. – №8. – С. 16-22.

19.
Хуторян, Н. Нова пенсійна реформа в період незалежності України: проблемні питання [Текст] / Н. Хуторян // Право України. – 2012. – №6. – С. 33-39.

20.
Чудик-Білоусова, Н. Правові засади проведення пенсійної реформи в Україні [Текст] / Н. Чудик-Білоусова // Університетські наукові записки. – 2011. – №3. – С. 163-169.

21. http://archive.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Ei/2011_43/pdf/12_Zhov.pdf
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ПЕНСІЙНОЇ РЕФОРМИ В УКРАЇНІ
Жовнір С.М

22. http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/vldfa/2010_18/Borodina.pdf
Бородіна Н.З.
УКРАЇНСЬКА ПЕНСІЙНА РЕФОРМА В КОНТЕКСТІ ДОСВІДУ КРАЇН
ЦЕНТРАЛЬНО-СХІДНОЇ ЄВРОПИ ТА СНД

23. http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/VUbsNbU/2012_2/12_2_13.pdf
Сучасний стан і реформування системи пенсійного забезпечення України
Любов Євгенівна Фурдич


Додатково радимо Вам звернутись до БД “Електронний каталог” на сайті НБ ХНУ- рубрика “пенсійна реформа”