Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Доброго дня! Допоможіть будь ласка знайти літературу за такою темою "Побутова лексика як об`єкт українського та зарубіжного мовознавства"1.
81
А43
Хомік, О.Є. Вербалізація концепту КРАСА в українському фольклорі (на матеріалі весільних пісень, казок, замовлянь) [Текст] / О. Є. Хомік // Актуальні проблеми філології та перекладознавства. – 2014. – Вип.7. – С. 184-188.

2.
81
А43
Личук, С.В. Географічні апелятиви Івано-Франківщини на позначення повороту річки, крутої зміни напрямку річки [Текст] / С. В. Личук // Актуальні проблеми філології та перекладознавства. – 2014. – Вип.7. – С. 91-97.

3.
338(477)
Т28
Михайлова, А.В. Кулінарна лексика в німецькій мові [Текст] / А. В. Михайлова // Творчий пошук молоді - курс на ефективність. – 2014. – С. 426-429.

4.


Лисенко, Н.О. Лексична компресія тексту в англомовному експресивному дискурсі [Текст] / Н. О. Лисенко // Серія 9. Сучасні тенденції розвитку мовНауковий часопис НПУ ім. М. П. Драгоманова. – 2011. – №6. – С. 143-145.

5.


Степаненко, М. Найсучасніші зміни в лексико-семантичному ладі української мови [Текст] / М. Степаненко // Дивослово. – 2015. – №9. – С. 35-38.

6.


Томіленко, Л. Нове життя старих слів, або семантичні зміни у структурі сучасної української лексики [Текст] : на матеріалі Соловника української мови у 20-ти томах / Л. Томіленко // Дивослово. – 2016. – №6. – С. 29-34.

7.


Лещинская, О.А. Репрезентация фрагмента фразеологической картины мира белорусов [Текст] / О. А. Лещинская // Серія 9. Сучасні тенденції розвитку мовНауковий часопис НПУ ім. М. П. Драгоманова. – 2011. – №6. – С. 138-142.

8.


Бодик, О.П. Сучасна українська літературна мова. Лексикологія. Фразеологія. Лексикографія. [Електронний ресурс] : навч. посіб. / О. П. Бодик, Т. М. Рудакова. – Київ : Центр учб. літ.,, 2011. - Систем.вимоги: Adobe Reader/ Foxit Reader. - Режим доступу: доступний тільки для користувачів НБ ХНУ. – Назва з екрана.

9.

Несина І. 
Особливості адаптації китайської побутової лексики в українській мові / І. Несина // Мовні і концептуальні картини світу. - 2014. - Вип. 47(2). - С. 45-53. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mikks_2014_47%282%29__8
10.

Ільченко О. А. 
Медична й побутова лексика в політичному дискурсі преси ХХІ ст. (на матеріалі метафоричних словосполучень) / О. А. Ільченко // Вісник Дніпропетровського університету. Серія : Мовознавство. - 2011. - Т. 19, вип. 17(1). - С. 67-73. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vdumo_2011_19_17%281%29__15
11.

Гримашевич Г. 
Побутова лексика в романі В. Шевчука "Стежка в траві. Житомирська сага" (на матеріалі назв одягу та взуття) / Г. Гримашевич // Волинь - Житомирщина. - 2010. - № 20. - С. 238-251. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vg_2010_20_30
12.


Горобець В. Й. 
Спадкоємні традиції в розвитку української мови (сільськогосподарська та побутова лексика української мови другої половини XVIII ст.) / В. Й. Горобець // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика. - 2001. - Вип. 3. - С. 29-39. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apyl_2001_3_6
13.

Новіцька О.  
Структурування побутової лексики Підгаєччини / О. Новіцька // Українознавчі студії. - 2012-2013. - № 13-14. - С. 68-84. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Us_2012-2013_13-14_11
14.

Михальчук Н. О. 
Особливості відтворення розмовної та побутової лексики в перекладах роману Джерома Девіда Селінджера "Над прірвою у житі" / Н. О. Михальчук, Е. Е. Івашкевич // Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія : Філологічна. - 2015. - Вип. 55. - С. 156-160. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoaf_2015_55_58
15.

Шум О. 
Риси індивідуального стилю перекладача при відтворенні розмовно-побутової лексики (на прикладі німецькомовних перекладів української прози другої половини ХХ століття) / О. Шум // Актуальні питання гуманітарних наук. - 2016. - Вип. 15. - С. 221-227. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apgnd_2016_15_28
16.

Дячук І. 
Теоретичні засади системного дослідження побутової лексики / І. Дячук // Наукові записки [Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського]. Серія : Філологія (мовознавство). - 2012. - Вип. 16. - С. 131-135. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzvdpu_filol_2012_16_31
17.


Піцура Т. 
Запозичення як джерело збагачення побутової лексики українських говорів Карпат / Т. Піцура // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства. - 2012. - Вип. 17. - С. 45-50. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/spml_2012_17_11
18.

Гвоздяк О. 
Інтеграція побутової лексики в українсько-німецько-угорських міжговіркових контактах (Мукачівщина) / О. Гвоздяк // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства. - 2009. - Вип. 13. - С. 42-44. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/spml_2009_13_11
19.

Додатково радимо Вам звернутись до БД “Електронний каталог” на сайті НБ ХНУ- рубрика “лексикологія, лексикологія англійської мови, лексикологія німецької.мови....”