Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Допоможіть , будь ласка , знайти літературу до курсової ( статистичні дані по можливості ) по темі "Національна економіка та її найважливіші показники" за останні 5-10 років

1.


Барський, Ю.М. Економіко-статистичний аналіз природокористування регіонів України [Текст] / Ю. М. Барський // Економіка @ держава. – 2015. – №4. – С. 11-15.

2.


Герасименко, С. Статистична характеристика структурних змін в економіці України [Текст] / С. Герасименко, О. Чуприна // Статистика України. – 2009. – №2. – С. 24-27.

3.


Економіка України за 2015 рік : У дзеркалі статистики [Текст] // Урядовий кур`єр. – 2016. – 6лют. (№24). – С. 12.

4.


Економіка України за січень-березень 2016 року : У дзеркалі статистики [Текст] // Урядовий кур`єр. – 2016. – 11 трав. (№87). – С. 11.

5.


Економіка України за січень-липень 2016 року: У дзеркалі статистики [Текст] // Урядовий кур`єр. – 2016. – 14 верес. (№172). – С. 7.

6.


Економіка України за січень-лютий 2016 року: У дзеркалі статистики [Текст] // Урядовий кур`єр. – 2016. – 7 квіт. (№66). – С. 10.

7.


Економіка України за січень-червень 2016 року : У дзеркалі статистики [Текст] // Урядовий кур`єр. – 2016. – 9 серп. (№148). – С. 8.

8.


Захарченко, М.М. Щодо статистичних вимірів напрямів розвитку економіки України [Текст] / М. М. Захарченко, А. І. Склабінська // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2005. – №6,Т.2. – С. 77-79. – [Більша частина економічної інформації створюється у вигляді показників, у розробці яких велика роль належить статистиці. Статистична інформація зокрема використовується для відображення економічних процесів розвитку країни. Від правильності розрахунку статистичних показників значною мірою залежить ефективність економічної політики, можливість розробки основних напрямів економічного розвитку країни. Використання відповідних статистичних показників та методів дослідження дозволяє на рівні економіки формулювати необхідні завдання, визначати основні напрями та варіанти їх розв’язання.].

9.


Ковтун, Н. Статистична оцінка передумов економічної кризи в Україні [Текст] / Н. Ковтун // Статистика України. – 2009. – №2. – С. 33-38.

10.


Корнієнко, А. Економіко-статистичний аналіз міжбюджетних трансфертів в Україні [Текст] / А. Корнієнко // Статистика України. – 2006. – №2. – С. 30-34.

11.


Манцуров, І. Статистичне дослідження факторів інтенсивного відтворення в економіці Україні [Текст] / І. Манцуров // Журнал Європейської економіки. – 2006. – №1, Т.5. – С. 19-29.

12.


Марець, О.Р. Теоретичні та методологічні підходи до статистичного вивчення податкового навантаження на економіку України [Текст] / О. Р. Марець, О. М. Вільчинська // Науковий вісник НЛТУ України. – 2013. – Вип. 23.13. – С. 286-293.

13.


Окремі статистичні показники економіки України за перше півріччя 2007 року [Текст] // КАЗНА. – 2007. – №9. – С. 9-12.

14.


Поплюйко, Я. Доларизація економіки України: статистичні оцінки [Текст] / Я. Поплюйко // Статистика України. – 2008. – №2. – С. 44-50.

15.


Царук, О. Статистичний аналіз державного боргу України та оцінка його впливу на економіку [Текст] / О. Царук // Банківська справа. – 2007. – №6. – С. 52-59.

Додатково радимо Вам звернутись до БД “Електронний каталог” на сайті НБ ХНУ- рубрики “Статистика України”, "Економічна статистика", "Статистика макроекономічних показників", "Економіка України", "Економіка України ХХІ ст.", "Ринкова економіка України".

Для пошуку повнотекстової інформації радимо додатково звернутись до електронних ресурсів Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського за адресою http://www.nbuv.gov.ua ( БД «Наукова періодика України»):

1. Жовтанецький М. І.
Статистичне моделювання впливу технологічної структури економіки на розвиток України [Електронний ресурс] / М. І. Жовтанецький, М. І. Твердохліб // Бізнес Інформ. - 2012. - № 7. - С. 12-17. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/binf_2012_7_4
2.
Манцуров І. Г.
Методологічні засади статистичного прогнозування розвитку економіки Украї-ни на середньострокову перспективу [Електронний ресурс] / І. Г. Манцуров, В. О. Нестеренко, Д. І. Манцуров // Моделювання та інформаційні системи в економіці. - 2009. - Вип. 80. - С. 16-30. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mise_2009_80_4
3. Кулинич О. І.
Статистична оцінка результатів щорічної динаміки показників соціально-економічного розвитку України [Електронний ресурс] / О. І. Кулинич, Р. О. Кулинич // Університетські наукові записки. - 2013. - № 4. - С. 591-597. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Unzap_2013_4_75
4.
Гармаш С. В.
Оцінка соціально-економічної ситуації на основі аналізу статистичних показників (на прикладі України) [Електронний ресурс] / С. В. Гармаш // Вісник Національного технічного університету "ХПІ". Сер. : Технічний прогрес та ефективність виробництва. - 2013. - № 66. - С. 190-195. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vcpitp_2013_66_32
5. Манцуров Д. І.
Статистичне прогнозування в системі державного планування та програмування розвитку економіки України [Електронний ресурс] / Д. І. Манцуров // Моделювання та інформаційні системи в економіці. - 2013. - Вип. 89. - С. 188-197. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mise_2013_89_19
6.
Голобродська Н. П.
Економіко-статистична оцінка інвестиційних потоків в Україну: перспективи розвитку [Електронний ресурс] / Н. П. Голобродська // Вісник соціально-економічних досліджень. - 2013. - Вип. 3(2). - С. 106-111. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vsed_2013_3(2)__18
7.Яроцький В. І.
Економіко-статистичне дослідження трудових ресурсів України [Електронний ресурс] / В. І. Яроцький // Теорія та практика державного управління. - 2011. - Вип. 4. - С. 298-305. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tpdu_2011_4_44
8.
Ходжаян А.
Статистичне прогнозування в системі державного планування та програмування розвитку економіки України [Електронний ресурс] / А. Ходжаян // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія : Економічні науки. - 2014. - Вип. 36(3). - С. 192-197. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Znpchdtu_2014_36(3)__33
9.Манцуров Д. І.
Статистичне прогнозування в системі державного планування та програмування розвитку економіки України. [Електронний ресурс] / Д. І. Манцуров // Моделювання та інформаційні системи в економіці. - 2014. - № 90. - С. 4-12. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mise_2014_90_3
10.Голубова Г. В.
Статистичний аналіз основних соціально-економічних показників розвитку України за 2007–2013 рр. [Електронний ресурс] / Г. В. Голубова // Статистика України. - 2014. - № 1. - С. 16-20. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/su_2014_1_4
11.Євсєєнко О.
Статистичне оцінювання ролі фондового ринку на сучасному етапі економічного розвитку України [Електронний ресурс] / О. Євсєєнко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка. - 2013. - Вип. 134. - С. 20-23. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKNU_Ekon_2013_134_7
12.Швець В. Г.
Статистичне оцінювання обсягів нелегальної економічної діяльності в Україні [Електронний ресурс] / В. Г. Швець, С. В. Огреба. // Ефективна економіка. - 2013. - № 9. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2013_9_28
13.Волощук Л. О.
Інноваційна діяльність та розвиток промислових підприємств України: проблеми статистичного та економічного аналізу [Електронний ресурс] / Л. О. Волощук // Проблеми економіки. - 2014. - № 4. - С. 269-274. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pekon_2014_4_35
14.Дернова І. А.
Статистичний аналіз динаміки рівня доларизації економіки України [Електронний ресурс] / І. А. Дернова // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Економічні науки. - 2015. - Вип. 1. - С. 121-128. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vchtei_2015_1_16
15.Кущенко О. І.
Статистична оцінка залученості української економіки у світові господарські зв’язки [Електронний ресурс] / О. І. Кущенко, О. Г. Мамонтова // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія : Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм. - 2014. - № 1144, вип. 3(1). - С. 36-41. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKhMv_2014_1144_3(1)__9
16.
Ладюк О.
Статистична оцінка масштабів тіньової економіки України як необхідний інструмент подолання перешкод на шляху до вступу України у ЄС [Електронний ресурс] / О. Ладюк, С. Огреба // Економічний аналіз. - 2012. - Т. 10(4). - С. 220-223. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecan_2012_10(4)__51
17.
Стасюк О. М.
Економіко-статистичний аналіз конкурентоспроможності регіонів України [Електронний ресурс] / О. М. Стасюк // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. Міжнародні відносини. - 2011. - № 20. - С. 109-115. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvvnum_2011_20_24
18.Бойко С. В.
Бюджетні пріоритети України: економіко-статистичний аналіз видаткової частини зведеного бюджету [Електронний ресурс] / С. В. Бойко // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія : Економіка. - 2015. - Вип. 2. - С. 283-290. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvuuec_2015_2_50
19.Попов В. Ю.
Аномалії в розвитку української економіки у системі статистичних показникі [Електронний ресурс] / В. Ю. Попов // Науковий вісник Національної академії статистики, обліку та аудиту. - 2016. - № 3. - С. 31-37. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvhastat_2016_3_6