Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Добрий день.Підкажіть будь ласка літературу до курсової .Тема:"Інвестиції в макроекономіці".Дякую.

1.


Алєксєєв, І.В. Вплив інвестування господарських об’єднань на рівень розвитку національної економіки [Текст] / І. В. Алєксєєв, Л. С. Федевич // Актуальні проблеми економіки. – 2016. – №8. – С. 103-112.

2.


Алимов, С.О. Реалізація стратегії макроекономічного регулювання інноваційно-інвестиційних можливостей національної промисловості [Текст] / С. О. Алимов, Ю. В. Лимич // Інвестиції : практика та досвід. – 2012. – №24. – С. 52-55.

3.


Балогун, В.О. (Балогун, Дж.) Чи впливає лібералізація процентної ставки на приплив прямого іноземного інвестування? [Текст] / В. О. Балогун, Д. Дахалан, С. Хассан // Актуальні проблеми економіки. – 2016. – №10. – С. 291-301.

4.


Вовк, Є. Україна на глобальному ринку капіталів: суперечності сучасного етапу [Текст] / Є. Вовк // Ринок цінних паперів України. – 2016. – №7-8. – С. 47-52.

5.


Гоцуляк, Л. Державна інвестиційна політика: цілі та завдання в умовах формування інноваційної економіки [Текст] / Л. Гоцуляк // Економіст. – 2016. – №8. – С. 33-36.

6.


Джеджула, В.В. Сучасні форми фінансового забезпечення інноваційної діяльності [Текст] / В. В. Джеджула, І. Ю. Єпіфанова // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2016. – №2,Т.2. – С. 22-24.

7.


Єгоров, І. Макроекономіка. Підручник. Тема 31. Інвестиційно-інноваційна діяльність [Текст] / І. Єгоров // Економічна теорія. – 2016. – №2. – С. 106-117.

8.


Ільїна, А. Державне стимулювання інвестиційного процесу [Текст] / А. Ільїна // Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. – 2016. – №3. – С. 67-77.

9.


Іртищева, І.О. Інвестиційна привабливість економіки: міжрегіональні асиметрії [Текст] / І. О. Іртищева, І. С. Крамаренко // Регіональна економіка. – 2014. – №2. – C. 84-94.

10.


Литвин, О.Ю. Вплив економічної ситуації в Україні на вибір інвестиційних інструментів [Текст] / О. Ю. Литвин, В. І. Аранчій, Л. О. Дорогань-Писаренко // Актуальні проблеми економіки. – 2016. – №6. – С. 321-326.

11.


Мамонтова, Н.А. Тенденції фінансування інвестиційної та інноваційної діяльності [Текст] / Н. А. Мамонтова // Актуальні проблеми економіки. – 2015. – №12. – С. 118-124.

12.


Мірошниченко, І.В. Модель оцінювання інвестиційного потенціалу країни [Текст] / І. В. Мірошниченко // Інвестиції : практика та досвід. – 2016. – №7. – С. 81-85.

13.


Муса, М. Макроекономічні показники країни-реципієнта при виборі найбільшими світовими експортерами інвестицій напрямку для ПІІ [Текст] / М. Муса, С. Хассан // Актуальні проблеми економіки. – 2016. – №9. – С. 31-38.

14.


Рзаєв, Г.І. Методики оцінки інвестиційної привабливості на рівні країни та перспективи [Текст] / Г. І. Рзаєв, В. О. Вакулова // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2016. – №3,Т.1. – С. 137-143.

15.


Стадник, В.В. Державна інвестиційна політика і зростання експортоспроможності промислового сектора національної економіки [Текст] / В. В. Стадник // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2016. – №1. – С. 265-271.

16.


Тимошенко, О.В. Використання інтегральної моделі оцінювання економічної безпеки держави та її основних функціональних компонентів [Текст] / О. В. Тимошенко // Актуальні проблеми економіки. – 2016. – №9. – С. 95-108.

17.


Туболець, І.І. Прямі іноземні інвестиції як фактор забезпечення розвитку економічної системи [Текст] / І. І. Туболець // Економіка @ держава. – 2016. – №5. – С. 65-67.

18.


Фукс, А.Е. Форми залучення іноземного капіталу в національну економіку [Текст] / А. Е. Фукс, К. С. Малько // Фінанси України. – 2016. – №9. – C. 98-110.

19.


Харламова, Г.О. Макроекономічні моделі інвестиційного потенціалу України [Текст] / Г. О. Харламова // Актуальні проблеми економіки. – 2009. – №12. – С. 232-239.

20.


Чернишова, М.І. Державне регулювання інвестиційних проектів у рамках співробітництва України з міжнародними фінансовими інституціями [Текст] / М. І. Чернишова, С. О. Тульчинська // Інвестиції : практика та досвід. – 2017. – №1. – С. 20-22.

21.


Шаров, О.М. Питання стратегії залучення прямих іноземних інвестицій у контексті дотримання інтересів економічної безпеки держави [Текст] / О. М. Шаров // Стратегічні пріоритети. – 2015. – №1. – C. 41-50.

22.


Швайдак, В.М. Макроекономічне регулювання банківського інвестиційного кредитування [Текст] / В. М. Швайдак // Економіка @ держава. – 2017. – №1. – С. 72-76.

23.


Швайдак, В.М. Регуляторні засади активізації інвестиційної діяльності [Текст] / В. М. Швайдак // Інвестиції : практика та досвід. – 2017. – №2. – С. 63-67.

24.


Шовкун, І.А. Неоіндустріалізація в Україні: чи є макроекономічні передумови та інвестиційний потенціал? [Текст] / І. А. Шовкун // Економіка і прогнозування. – 2016. – №4. – С. 48-68.

25.


Штань, М. Перспективи формування інвестиційної моделі економічного зростання в Україні [Текст] / М. Штань // Банківська справа. – 2017. – №1. – С. 63-73.


Додатково радимо Вам звернутись до БД “Електронний каталог” на сайті НБ ХНУ- рубрики “інвестиції”, "інвестиції в Україні", "теорія інвестиції".

адимо додатково звернутись до електронних ресурсів Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського за адресою http://http://www.irbis-nbuv.gov.ua ( БД «Наукова періодика України»):

1. Олійник Д. І.
Фінансове забезпечення інвестиційної діяльності в системі макроекономічних зв’язків [Електронний ресурс] / Д. І. Олійник // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. - 2004. - № 1-2. - С. 357-365. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Unzap_2004_1-2_62
2. Пластун О. Л.
Міжнародні інвестиційні рейтинги як засіб усунення інформаційної асиметрії на макроекономічному рівні [Електронний ресурс] / О. Л. Пластун, О. В. Дудкін // Маркетинг і менеджмент інновацій. - 2012. - № 3. - С. 191-198. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mimi_2012_3_20
3.
Назаренко О.
Оптимальний розподіл інвестиційних потоків у динамічній моделі макроекономічної системи [Електронний ресурс] / О. Назаренко, Д. Фільченко // Фізико-математичне моделювання та інформаційні технології. - 2007. - Вип. 5. - С. 127-138. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Fmmit_2007_5_14
4.
Віблий П. І.
Розроблення методичного підходу оцінювання макроекономічної ефективності інвестиційної діяльності корпоративного сектора [Електронний ресурс] / П. І. Віблий, Х. В. Горбова, Л. П. Гринаш // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. - 2013. - № 776. - С. 221-228. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VNULPM_2013_776_35
5.Бовш Л. А.
Макроекономічна оцінка інвестиційного ринку України: геополітичний аспект [Електронний ресурс] / Л. А. Бовш // Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг. - 2009. - Вип. 2. - С. 479-487. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/esprstp_2009_2_69
6.Крамаренко К. М.
Макроекономічні аспекти інвестиційного процесу в Україні [Електронний ресурс] / К. М. Крамаренко // Сталий розвиток економіки. - 2013. - № 4. - С. 64-67. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/sre_2013_4_15
7.Пілевич Д. С.
Особливості інвестиційної політики в умовах дестабілізації зовнішніх впливів на макроекономічне середовище [Електронний ресурс] / Д. С. Пілевич // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Сер. : Економічні науки. - 2012. - Вип. 32(2). - С. 127-130. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Znpchdtu_2012_32(2)__29
8.Пістун Т. Т.
Макроекономічні ефекти впливу податкової політики на інвестиції [Електронний ресурс] / Т. Т. Пістун // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. - 2013. - № 5-6. - С. 133-140. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/uazt_2013_5-6_23
9.Драган І. В.
Розвиток макроекономічного регулювання інвестиційної діяльності в реальному секторі економіки [Електронний ресурс] / І. В. Драган // Агросвіт. - 2009. - № 22. - С. 10-15. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/agrosvit_2009_22_4
10.Дмитрів В. І.
Вплив макроекономічних показників на інвестиційно-інноваційний потенціал країни: проблемно-аналітичний аспект [Електронний ресурс] / В. І. Дмитрів // Формування ринкових відносин в Україні. - 2014. - № 4. - С. 23-28. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/frvu_2014_4_8
11.Гвоздик Н. М.
Макроекономічні умови ефективності інвестицій у людський капітал [Електронний ресурс] / Н. М. Гвоздик // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія : Економічні науки. - 2010. - № 4(1). - С. 94-99. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvpusk_2010_4(1)__21
12.
Алимов С. О.
Реалізація стратегії макроекономічного регулювання інноваційно-інвестиційних можливостей національної промисловості [Електронний ресурс] / С. О. Алимов, Ю. В. Лимич // Інвестиції: практика та досвід. - 2012. - № 24. - С. 52-55. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ipd_2012_24_13
13.
Бойчук М. В.
Моделювання однопродуктової макроекономіки зростання з ендогенним науково-технічним прогресом із урахуванням споживання та інвестиційного запізнення [Електронний ресурс] / М. В. Бойчук, О. Ю. Вінничук // Математичне та комп`ютерне моделювання. Серія : Фізико-математичні науки. - 2016. - Вип. 13. - С. 15-28. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mtkm_fiz_mat_2016_13_4
14.
Скрипко Т. О.
Удосконалення системи макроекономічного забезпечення інвестиційно-інноваційної діяльності малих і середніх підприємств України [Електронний ресурс] / Т. О. Скрипко // Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер. : Економічні науки. - 2014. - Вип. 6(3). - С. 134-138. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvkhdu_en_2014_6(3)__36
15.
Швайдак В. М.
Макроекономічне регулювання банківського інвестиційного кредитування [Електронний ресурс] / В. М. Швайдак // Економіка та держава. - 2017. - № 1. - С. 72-75.
Зміст випуску

Повний текст публікації буде доступним після 01.02.2019 р., через 616 днів
16.
Швайдак В. М.
Макроекономічне регулювання банківського інвестиційного кредитування [Електронний ресурс] / В. М. Швайдак // Економіка та держава. - 2017. - № 1. - С. 72-75.
Зміст випуску

Повний текст публікації буде доступним після 01.02.2019 р., через 616 днів