Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Доброго вечора! Допоможіть підібрати літературу до теми: "Аудит витрат діяльності". Дякую!

1. 657.63
А93 Аудит [Текст] : навч. посіб. / С. І. Дерев`янко, Н. П. Кузик, С. О. Олійник, О. М. Ганяйло. – Київ : ЦУЛ, 2016. – 380 с.

2. 657.63
В65 Войнаренко, М.П. Міжнародні стандарти фінансової звітності та аудиту [Текст] : навч. посіб. / М. П. Войнаренко, Н. А. Пономарьова, О. В. Замазій. – Хмельницький : ХНУ, 2010. – 488с. – автограф [Існує електронна копія].

3. 657.6
Д53 Дмитренко, І.М. Аудит (за міжнародними стандартами) [Текст] : навч. посіб. / І. М. Дмитренко. – К. : Кондор, 2013. – 398с.

4. 657.63
З-38 Захарченко, В.І. Моделі і методи прийняття рішень в аналізі та аудиті [Текст] : навч. посіб. / В. І. Захарченко, М. М. Меркулов, О. В. Балахонова. – Львів : Магнолія, 2012. – 352с.

5. 657.63
К90 Кулаковська, Л.П. Організація і методика аудиту [Текст] : підручник / Л. П. Кулаковська, Ю. В. Піча. – К. : Каравела, 2009. – 544с.

6. 657.63
Л72 Лозовицький, С.П. Аудит [Текст] : навч. посіб. / С. П. Лозовицький. – Львів : Магнолія, 2011. – 466с.

7. 657.63
О-36 Огійчук, М.Ф. Аудит : організація і методика [Текст] : навч. посіб. / М. Ф. Огійчук, І. Т. Новійчук, І. І. Рагуліна. – К. : Алерта, 2010. – 584с.

8. 657.63
Ч-46 Череп, А.В. Моделі та методи прийняття рішень в аналізі і аудиті [Текст] : навч.-метод. посіб. / А. В. Череп, Н. М. Шмиголь, О. М. Бутник. – К. : Кондор, 2011. – 328с.

9. Сахно Л. А.
Внутрішній аудит витрат основної діяльності: особливості організації в АПВ [Електронний ресурс] / Л. А. Сахно, С. О. Котова // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки). - 2013. - № 2(3). - С. 312-317. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znptdau_2013_2(3)__38

10. Жидовська Н. М.
Удосконалення організаційно-методичних підходів до проведення аудиту адміністративних витрат [Електронний ресурс] / Н. М. Жидовська, Т. Д. Гром’як // Торгівля, комерція, підприємництво. - 2014. - Вип. 16. - С. 176-180. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Torg_2014_16_41

11. Левицька І. О.
Операційний аудит як альтернативна оцінка витрат українських енергопостачальних компаній [Електронний ресурс] / І. О. Левицька // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування. Економіка. - 2014. - Вип. 1. - С. 232-243. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Vnuvgp_ekon_2014_1_27.pdf


12. Левицька І. О.
Управлінський аудит операційних витрат енергопостачальних компаній в умовах інтегрованої системи управління [Електронний ресурс] / І. О. Левицька // Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія : Економіка. - 2014. - Вип. 26. - С. 109-113. - Режим доступу:
http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Nznuoa_2014_26_19.pdfДля пошуку повнотекстової інформації використовуйте БД «Електронна бібліотека», Навігатор Інтернет-ресурсів за профілем університету
Радимо звертатись до електронних ресурсів інших бібліотек. Наприклад на сайт Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського за адресою http://www.nbuv.gov.ua/ ( БД «Наукова періодика України»)