Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Доброго дня. Допоможіть знайти літературу до теми "Аудит звіту про фінансові результати". Дякую.

1.


Бобрович, О.Б. Проблемні аспекти методики здійснення аудиту фінансової звітності страхових компаній [Текст] / О. Б. Бобрович // Науковий вісник НЛТУ України. – 2013. – Вип. 23.15. – С. 176-185.

2.


Болдуєва, О. Заходи проти корупції в аудиті фінансової звітності суб`єктів фондового ринку України [Текст] / О. Болдуєва // Держава та регіони. – 2011. – №5. – С. 15-20.

3.


Ваганова, Л.В. Аудит фінансових результатів діяльності промислових підприємств [Текст] / Л. В. Ваганова, В. С. Ченаш // Облік, аудит і економічний аналіз: історія становлення, проблеми та перспективи. У 2 т. – 2008. – Т. 2. – С. 24-27.

4.


Войнаренко, М.П. Шахрайство і виправлення помилок на стику фінансової звітності та аудиту: міжнародний і вітчизняний досвід [Текст] / М. П. Войнаренко, А. А. Береза // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2010. – №6,Т.1. – С. 195-199.

5.


Головач, В. Виявлення аудитором шахрайства та інших викривлень фінансової звітності методом економіко-правового аналізу [Текст] / В. Головач // Бухгалтерський облік і аудит. – 2012. – №5. – С. 28-40.

6.


Гончар, І. Аудит як обов`язкова процедура підтвердження річної фінансової звітності підприємств АПК [Текст] / І. Гончар // Економіка @ держава. – 2010. – №12. – С. 16-17.

7.


Даценко, Г.В. Дослідження окремих аспектів методики здійснення аудиту показників фінансової звітності підприємства та шляхи її удосконалення [Текст] / Г. В. Даценко, А. А. Мізернюк // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2015. – №2,Т.1. – С. 97-101. – [В роботі досліджуються окремі аспекти методики здійснення аудиту показників фінансової звітності. Із сукупності існуючих показників вибрано основні, які, на нашу думку, найбільш точно дадуть уявлення про фінансовий стан на основі фінансової звітності. Запропоновано шляхи удосконалення методики показників
фінансової звітності та зроблено відповідні висновки.
Ключові слова: аудит показників фінансової звітності, фінансова звітність, аналіз показників, фінансовий стан, етапи аудиту.
Abstract – The goal of the article is a researching of an implementation method of financial statements’ indicators, consideration of issues related with the method and suggestions for its improvement. There is a growing interest of practical using of financial statements’ indicators reporting entities which are the main source of information about business activities and financial position of any company subject to the probability of its indicators. Therefore it’s difficult to overestimate the relevance of the topic. Some aspects of implementation method of financial statements’ indicators are examined in the article. There are some main indicators chosen among existing ones will provide the most accurate picture of the financial position based on financial statements. Improving ways of method of financial statements’ indicators are suggested and the correct conclusions are done.
Keywords: audit of financial statements’ indicators, financial statements, analysis of indicators, financial position, stages of the audit.
].

8.


Івахненков, С. Застосування вибіркового методу в аудиті фінансової звітності [Текст] / С. Івахненков // Бухгалтерський облік і аудит. – 2010. – №3. – С. 40-44.

9.


Кушмід, Т. Удосконалення фінансової звітності на малих підприємствах (деякі аспекти обліку, аналізу та аудиту) [Текст] / Т. Кушмід // Персонал. – 2010. – №3-4. – С. 142-146.

10.


Лазарєв, А. Методичні й практичні аспекти проведення Рахунковою палатою України аудиту фінансової звітності ОБСЄ та оформлення його результатів [Текст] / А. Лазарєв, І. Чумакова // Бухгалтерський облік і аудит. – 2010. – №9. – С. 34-42.

11.


Лазарєв, А. Про досвід проведення аудиту фінансової звітності ОБСЄ, або впевнені кроки Рахункової палати України на шляху до європейського аудиту [Текст] / А. Лазарєв, І. Чумакова // Бухгалтерський облік і аудит. – 2010. – №8. – С. 39-48.

12.


Мироненко, А. Організаційно-методологічні засади проведення та реалізації результатів державного фінансового аудиту діяльності суб`єктів господарювання державного сектору економіки [Текст] / А. Мироненко // Фінансовий контроль. – 2014. – №9. – С. 18-21.

13.
657
О-17
Мізякіна, Н.О. Аналіз Міжнародних стандартів аудиту фінансової звітності щодо виявлення помилок [Текст] / Н. О. Мізякіна // Економіка @ держава. – 2015. – №7. – С. 82-87.

14.
657
О-17
Намистюк, І.В. Структура, види та характеристика аудиторського висновку про перевірену фінансову звітність [Текст] / І. В. Намистюк, І. В. Ченаш, В. С. Ченаш // Облік, аудит і економічний аналіз: історія становлення, проблеми та перспективи. У 2 т. – 2008. – Т. 2. – С. 76-79.

15.


Невідомий, В.І. Зовнішній аудит фінансової звітності міжнародних організацій [Текст] / В. І. Невідомий // Фінанси України. – 2015. – №2. – С. 72-82.

16.


Пономарьова, Н.А. Проблеми використання припущення про безперервність діяльності в аудиті фінансової звітності [Текст] / Н. А. Пономарьова // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2016. – №2,Т.2. – С. 153-158.

17.


Рядська, В. Функціональний зміст процедур перевірки стану корпоративного управління як складової загального завдання з аудиту фінансових звітів [Текст] / В. Рядська // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2012. – №2. – С. 144-150.

18.
001
С58
Скопень, М.М. Автоматизація аналізу фінансових результатів та аудиту фінансової стійкості підприємства на платформі системи управління базами даних «ACCESS» [Текст] / М. М. Скопень, В. А. Лобанова // Економічний часопис - XXI. – 2011. – №7-8. – С. 58-63.

19.
63
Н34
Сурніна, К. Методика аналітичних процедур при аудиті фінансової звітності (на прикладі хлібопекарних підприємств України) [Текст] / К. Сурніна // Бухгалтерський облік і аудит. – 2012. – №5. – С. 41-48.

20.


Теловата, М.Т. Професійна компетентність майбутніх фіхівців з обліку та аудиту в умовах імплементації міжнародних стандартів фінансової звітності [Текст] / М. Т. Теловата // Современные достижения в науке и образовании. – 2014. – С. 136-139.

21.


Янок, Д. Аудит фінансової звітності у вирішенні проблеми підвищення якості інформації про фінансові результати діяльності підприємства [Текст] / Д. Янок // Банківська справа. – 2005. – №1. – С. 21-29.

Радимо також переглянути тарубрики БД "Електронний каталог":
-аудит фінансового стану підприємства;
-звіт про фінансові результати;
-аудит фінансово-господарської звітності;
-аудит фінансових операцій;
-аудит фінансово-господарських операцій